Gü Erkek İsimleri

Konu, 'g-Erkek İsimleri' kısmında *jellibon* tarafından paylaşıldı.

 1. gürcü kız isimleri gürcüce isimler international isimler gürcü isimleri erkek
  Güç: ağır ve yorucu emekle yapılan

  Gücal: kuvvet al

  bileşik isim
  Güçalp: güçlüklerin üstesinden gelen

  Gücer: tabur

  Güceren: bileşik isim

  Güçhan: çetin, güçlü han

  Güçkan: güçlü soydan olan kimse

  Güçlü: kuvvetli, gücü yerinde

  önemli, etkili
  şiddetli
  Güçlüer: dayanıklı, zorlu yiğit, güçlü yiğit, sözü geçer yiğit

  GüçlüTürk: dayanıklı, zorlu Türk, kuvvetli Türk

  Güçmen: kuvvetli kişi

  Güçsal: gücün ve kuvvetinle nam sal

  Gücüm: karaağaç

  Gücün: güçlükle, zor
  güçlükle, zor

  Güdek: amaçlanan sonuç

  Güder: emek, arzu, istek peşinde olan

  Güftar: söz, kelam

  Gülabi: gülsuyu

  Gülbay: gül gibi zarif ve saygın

  Güleç: güler yüzlü

  Gülenbey: devamlı gülen, ayyüzlü kişi

  Gülener: bileşik isim

  Gülman: güler yüzlü

  Gülname: sevgiliye yazılan mektup, kaside

  Gülsoy: gül gibi güzel bir soydan gelen

  Gültekin: genç, nazik delikanlı

  kültigin adından
  güvenilen, herkese hayrı dokunan
  bilge kağanın ağabeyi, güvenilir, faydalı
  Gümeç: külde pişirilen ekmek

  Gümen: ümit, umut

  Gümük: burunsuz adam

  Gümüştay: bileşik isim

  Gün: 24 saatlik zaman dilimi

  güneşin yeryüzüne gönderdiği ışık, güneş, yaşam
  gündüz vakti
  Günaç: günün doğması gibi doğ anlamında

  Günak: ak gün

  Günalan: güneş gören alan

  Günalp: güneş gibi yiğit

  Günaltan: kızıl sabah güneş

  Günaltay: kızıl güneş

  Günbay: günün adamı

  Günbek: kuyruksuz

  Günberk: bileşik isim

  Günbey: bileşik isim

  Gündal: güneş ışığı gibi aydınlık saçan genç

  Gündemir: güneş gibi sıcak, demir gibi soğuk

  Günden: güne ilişkin, güneşe ilişkin

  güneşten bir parça
  kendinden söz ettiren
  Gündeniz: bileşik isim

  Gündoğan: güneşle doğan, gün doğarken olan

  Gündoğar: doğu yönü

  Gündoğdu: doğudan esen yel

  güneşin doğduğu yön
  Gündüzalp: bileşik isim

  Gündüzbey: saygın kişi

  Gündüzhan: gündüz hükümdarı

  Gündöndü: günün öğleden sonraki bölümü

  Güneralp: bileşik isim

  Güneray: bileşik isim

  Güneren: bileşik isim

  Günergin: bileşik isim

  Günerman: bileşik isim

  Güneri: günün yiğidi

  o günün popüler kişisi
  Güneşhan: bileşik isim

  Güngördü: bileşik isim

  Güngörmüş: bileşik isim

  Güngözü: gündüz vaktinde

  Günhan: oğuz'un altı oğullarından güneşi simgeleyenin adı

  Günışık: sabahın ilk aydınlığı

  Günkan: sıcakkanlı

  Günkaya: güneş gibi sıcak, taş gibi sert

  Günkut: günün uğuru

  Günkutan: bileşik isim

  Günkutlu: bileşik isim

  Günmutlu: bileşik isim

  Günortaç: özel isim

  Günsar: güneş seven

  Günsel: gün ışığı, ışık seli

  günle ilgili güne ait
  Güntan: güneşin doğuşundan az önceki zaman

  tan ışıltısı
  Güntekin: güneş gibi tek

  Güntimur: özel isim

  Güntöre: bileşik isim

  Günver: bereketli, ışıklı

  Günyeli: doğu yönünden esen rüzgar

  Güniz: günün başlangıcını belirleyen görüntü

  güneşli yerler
  Günizi: bileşik isim

  Günşiray: aydınlık yüzlü

  Gür: bol ve güçlü

  çalılık, ormanlık
  bol, sık
  Güral: hakkını bol bol, çok al

  Güralp: güçlü yiğit

  Güran: güçlü an

  Gürata: bileşik isim

  Güray: uygun, eskiden kırım hanlarına verilen ünvan

  bereketli, bolluk içinde olan ay
  laik ve uygun anlamında
  çok ışıklı, aydınlık verilen ünvan hanları sülalesinin adı
  Gürbay: bileşik isim

  Gürbaş: bileşik isim

  Gürbüz: gelişmiş, iri yapılı, sağlam

  Gürçağ: bileşik isim

  Gürcan: herkesi seven, özveride bulunan

  yoğun dostluk
  Gürçay: bol sulu akarsu

  Gürçınar: çok büyümüş, gelişmiş, serpilmiş

  Gürcü: gürcistan ahalisinden veya bu ahalinin soyundan olan

  gürcistan ahalisine ait
  Gürdağ: bol ağaçlı dağ

  Gürdal: sık dal, biraraya gelmiş güçlü dal

  kuvvetli, sağlam genç
  Gürdoğan: bileşik isim

  Gürdoğdu: bileşik isim

  Gürdol: bileşik isim

  Güre: enerji, güç

  Gürel: sürekli oluşum ve dönüşüm halinde olan

  Gürelli: bileşik isim

  Güreli: sert esinti

  Güren: kızılcık, sürü, kalabalık

  Gürer: gürbüz yiğit

  Güreralp: gürbüz yiğit kişi

  Güreren: bileşik isim

  Güresin: günle ilişiği olan

  Gürevin: bileşik isim

  Gürgan: iran' ın kuzeydoğusunda bir yer

  aksak
  timur' un lakabı
  Gürgen: karadeniz' de yetişen bir ağaç türü

  Gürgenç: bileşik isim

  Gürggan: iran' ın kuzeydoğusunda bir yer

  aksak
  timur' un lakabı
  Gürgüner: gürbüz, aydınlık yiğit

  Gürhan: han, hükümdar

  Gürkal: güçlü kal

  Gürkan: kanı gür, sağlıklı, hareketli, yerinde duramayan

  bol ve güçlü kan
  Gürkaynak: bileşik isim

  Gürkök: kökleri güçlü olan

  Gürler: gürlemek kökünden gelir

  Gürleyik: çağlayan

  Gürman: gücü kuvveti yerinde olan

  Gürmen: güçlü, gürbüz

  Gürol: hayat boyu herşeyin bol olsun

  güçlü olma
  Gürpınar: gürül gürül akan pınar

  Gürsal: her tarafa nam salmış olma

  Gürsan: namıyla anılan

  Gürsavaş: bileşik isim

  Gürsel: gürlükle ilgili, gür olan

  Gürsen: sen güçlüsün

  Gürseven: bileşik isim

  Gürsoy: güçlü, kalabalık soydan

  Gürsu: gürül gürül akan su

  Gürtan: ışıklı, geniş tan yeri

  Gürtekin: uğurlu, çok şanslı kişi

  Gürtuğ: bereketli tuğ

  Gürtuna: gürül gürül akan tuna

  Gürtunç: sağlam tunç

  Gürtunca: bileşik isim

  Güriz: bileşik isim

  Güven: güvenmekten, yürekli ol anlamında

  kuşku duymadan bağlanma, inanma
  cesaret
  birine bel bağlayan kimsenin içindeki duygu
  Güvenal: bileşik isim

  Güvenalp: güvenilen yiğit

  Güvenç: güven

  sevinçli
  dayanak, yardım
  kendine itimat, güvence
  GüvençTürk: bileşik isim

  Güvener: güvenli yiğit

  Güvez: kendini beğenmiş

  Güz: sonbahar

  Güzcan: sonbaharda doğan

  Güzelbey: yakışıklı ve saygın erkek

  Güzey: güneş görmeyen yer

  kuzey
 2. güneyy cok hoss bir isim bence..

Sayfayı Paylaş