Hangi hastalıklardan malülen emekli olunur ?

Konu, 'Soru-Cevap' kısmında fenerli ahmet tarafından paylaşıldı.

  1. Arkadaşlarım hangi hastalıklardan malülen emekli olunuyor yani illa bir yerimizin eksik olması mı gerekiyor. Kanuni olarak haklarımız neler misal benim şeker hastası bir amcam var ve hergün ilaç alıyor ve çalışamıyor bile acaba neler yapmamız gerekiyor, böyle hasta olanlarada emeklilik oluyor mu şartları neler ?
  2. 2012 Malülen emekli olmak için şartlar – Malülen emekli olmak için kaç gün sigortalı olmak gereklidir ? Kanunca belirlenen ve malülen emekliliğin şartlarının yazıldığı açıklamaları biraz sonra sizler için vereceğiz. Sizlerde malülen emekli olabilmek için neler gerektiğini ve hangi şartlarda emeklilik işlemlerinin gerçekleşeceğini öğrenebileceksiniz. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, sigortalının prime esas kazancın %20sidir. Bunun %9’u sigortalı %11 i işveren payıdır. Ancak fiili hizmet süresi zammına tabi işlerde çalışan sigortalılar bakımından malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranları daha farklı belirlenmiştir. Ayrıca bu konu da ssk, bagkur ve emekli sandığına tabi sigortalılar arasında ayrım yapılmıştır. Kanunda ssk sigortalılığına tabi olanlar çalışılıp da fiili hizmet süresi zammına tabi olan sigortalılar malül için uygulanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı %20 oranına; 40.maddeye göre 60 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1 puan, 90 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3 puan eklenmesi suretiyle hesaplanır. Ayrıca bu konuda devlet katkısı tüm sigortalılar için geçerlidir. Malûl sayılabilmek için; MADDE 25- Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60′ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûllük sigortası bakımından malûl sayılır. Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün % 60′ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya özürü sebebiyle malûllük aylığından yararlanamaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları MADDE 26- Malûllük sigortasından sigortalılara sağlanan hak, malûllük aylığı bağlanmasıdır. Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının; a) 25 inci maddeye göre malûl sayılması, b) En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise en az beş yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması, c) Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması, halinde malûllük aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

    Kaynak Linki :http://www.sgk.net/malulen-emeklilik-maasi-sartlari-hakkinda-bilmeniz-gerekenler.html

Sayfayı Paylaş