Hz.Osman Hakkındaki hadisler!

Konu, 'Hadis-i Şerifler' kısmında PaSikA tarafından paylaşıldı.

  1. hz osman ile ilgili hadisler hz osman hakkındaki hadisler hadis hakkında
    HZ. OSMAN (R.A.)

    Hadis-i Şeriflerde Hz.
    Osman hakkında buyruluyor ki;

    ***Her peygamberin cennette bir arkadaşı vardır. Benim arkadaşım da Osmandır.
    ***Osmandan gök kubbedeki melekler haya ederler.
    ***Bütün melekler benimle iftihar ederler. Ben de
    Osman Bini Affan ile öğünürüm.
    ***Osmanın şefaatı sayesinde cehennemi Hak etmiş yetmiş bin kişi hesapsız cennete girecektir.

    ************
    Eshab-ı Kiramın en büyüklerinden ve Peygamber Efendimizin damadı, üçüncü halifesidir. Peygamber Efendimize iki defa damad olmakla şereflendiği için, iki nur sahibi manasına gelen **Zinnureyn** lakabıyla anıldı. Dünyada iken Cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Hz. Rukiyyeden Abdullah isminde bir oğlu olmuş bu sebeble Ebu Abdullah künyesi ile tanınmıştır.

    *Rasulullah (S.A.V) kızı Rukiyyeyi Hz. Osmana verdikten bir zaman sonra kızına;
    **Osman Bini Affanı nasıl buldun?* dedi.
    *Hayırlı, iyi gördüm.* dedi.
    *Ey canım kızım! Osmana çok saygı göster. Çünkü Eshabım arasında, ahlakı bana en çok benzeyen odur!* buyurdu.

    ***Hz.
    Osman, Peygamberimizin vahiy katiplerindendi. Güzel yazar, güzel konuşur ve çok kuvvetli bir hatipti. Daima Kuran-ı Kerim okur, Ondan çeşitli meseleler çıkarırdı. Kuran-ı Kerimi hıfzı çok kuvvetli idi. Namazda bir rekatta bütün Kuran-ı Kerimi okuyan dört kişiden biri de odur. Çok okuduğu için iki mushaf elinde eskimiştir.

    ***Hz.Osman (R.A.), Hz.Ömerin tayin ettiği bir heyet tarafından Hicri 23 (M.644) senesinde halife seçildi.

    ***Hz.
    Osman, hilm ve hayası ile meşhurdur. Marifet ilminde gayet mahirdi. O derece haya sahibi idi ki melekler dahi Ondan haya ederdi.

    **Hz.Osman (R.A.) zamanında; Hz.Ebu Bekir (R.A.) tarafından kağıt üzerine yazdırılan ve mushaf adı verilen Kuran-ı Kerimin ilk nüshasından, altı nüsha daha yazdırılarak çoğaltıldı. Bu muhsaflar; Medine, Mekke, Şam, Bağdat, Yemen ve Bahreyne birer tane gönderildi. Bu bakımdan ona Naşirül Kuran (Kuranın yayıcısı) denilmiştir. Kufi harflerle yazılmış olan bu mushaflarda harflerden başka hiçbir nokta ve işaret kullanılmamıştır.

    **Bu ilk yedi nüshadan günümüzde, bir tanesi Mekkede Kabede, biri Kahirede Milli Kütüphanede, bir diğeri ise Özbekistanın Taşkent vilayetindeki İslam Kütüphanesinde korunmaktadır.

    alıntı

    Kadınlar Melektir
  2. Cevap: Hz.Osman Hakkındaki hadisler!

    ne güzel bilgiler emeğine Sağlık

Sayfayı Paylaş