İlk Çağ'da Anadolu Uygarlıkları

Konu, 'Eski Uygarlıklar' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

 1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi  ilk çağ anadolu uygarlıkları haritası ilk çağ kıyafetleri uygarlıkları ile ilgili kimlik kartı uygarlıkların kimlik kartı HİTİTLER:
  [​IMG]
  · M.Ö 2000 yıllarında Anadolu’ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır.
  · Başkentleri Hattuşaş ( Boğazköy) şehridir. Çorum yakınlarındadır.
  · Hititliler Suriye’yi ele geçirmek için Mısırlılarla savaşmışlardır.Bu savaşın sonunda iki devlet
  arasında Kadeş Antlaşması imzalandı.
  · Kadeş Antlaşması (M.Ö 1280) Dünya tarihinde iki devlet arasında yapılan ilk antlaşmadır.
  · Hitit Devleti M.Ö 1200 yılında Anadolu’ya gelen Frigyalılar tarafından yıkıldı.
  FRİGYALILAR:
  · M.Ö 1200 yıllarında Hititlerin yıkıldığı bölge üzerinde ve Ankara Eskişehir Afyon dolaylarında devlet kurdular. Devletin başkenti Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarındaki Gordion şehridir. Frigyalılar krallarına Midas ünvanı verirlerdiTarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.Tarım ve hayvancılıkla ilgili sert kanunlar koymuşlar tarıma ve hayvancılığa zarar verenleri şiddetle cezalandırmışlardır. · Frigyalılar M.Ö 7.yüzyılda Kafkaslardan Anadolu’ya gelen Lidyalılar tarafından yıkılmıştır.

  LİDYALILAR:
  · Gediz ve Büyük Menderes ırmakları arasında kurulmuştur.
  · Kral Giges zamanında bağımsız bir devlet kurmuşlardır.
  · Başkentleri Sard şehridir.( Bugünkü Manisa-Salihli yakınlarındadır.)
  · Ticaretle uğraşmışlardır.Kral Giges Efes’ten başlayıp Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yaptırmıştır.
  · Ticaretteki bu gelişmeler nedeniyle Lidyalılar tarihte ilk kez parayı icad ettiler.
  · Lidyalılar M.Ö 547 yılında Anadolu’yu işgal eden Persler tarafından yıkıldılar.
  URARTULAR:
  · M.Ö 900 yılında Doğu Anadolu’da kuruldu.
  · Başkenti Tuşpa(Van) şehridir.
  · Maden işlemeciliğinde ilerlemişlerdir.
  · Tarımla ve hayvancılıklada uğraşmışlardır.Van ovasını sulamak için yaptıkları su kanalları günümüzde bile kullanılmaktadır.
  · Urartu Devleti M.Ö 600 yılında Medler tarafından yıkılmıştır.
  İYONYALILAR:
  · M.Ö 1200 yıllarında Yunanistan’dan göç ederek Ege kıyılarına yerleşen Akalar tarafından kuruldu.
  · Akalar Ege kıyılarında 12 ayrı şehir kurmuşlar ve şehir devletleri halinde yaşamışlardır.
  · En önemli İyon şehirleri İzmirEfesMiletFoça’dır.
  · Her şehrin başında ayrı bir kral bulunuyordu.Bundan dolayı hiçbir zaman güçlü bir krallık kuramamışlar ve ayrı ayrı şehir devletleri halinde yaşamışlardır.Siyasi birlik yoktur.
  · İyonyalılar denizcilikte ileri gitmişlerdir.Ancak zamanla LidyalılarınPerslerin ve Romalıların egemenliğine girerek kaybolmuşlardır.

  İLK ÇAĞ’DA ANADOLU’DA KURULAN DEVLETLERDE KÜLTÜR2
  VE UYGARLIK
  DEVLET YÖNETİMİ:
  · İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan bütün devletler krallıkla yönetiliyordu.
  · Hititler’de kraliçelerde geniş yetkilere sahipti.
  · Hititler’de Tavananna ünvanı verilen ana kraliçe kral olmadığı zaman devleti kral adına yönetirdi.
  · Hititler’de Pankuş adı verilen meclis vardı.Bu mecliste önemli devlet meseleleri görüşülürdü.Bu meclis gerektiğinde kral ve kraliçeyi yargılardı.Hatta mahkum bile edebilirdi.
  · İyonlarda şehir devletleri yönetimi önce krallar sonra soylular daha sonra demokratik hükümetler tarafından yönetilmiştir.
  DİN VE İNANIŞ:
  · İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan devletlerin hepside çok tanrılı dine inanıyorlardı.(Politeizm)
  · Hititler’de tanrı sayısı çok fazla olduğundan Hititlerin ülkesine “Bin Tanrı İli” denirdi.
  · İnanışlarına göre tanrılar aynen insanlara benzer ve insanlar gibi yaşardı.
  · Frigyalılar tarımla uğraştıklarından bu durum dinlerine de yansımıştır.Frigyalıların en büyük tanrısı toprak ve bereket tanrısı olan Kibela’dır.
  · Lidyalılar İyonlardan etkilenerek onların tanrılarına tapmışlardır.
  · Lidyalılar ArtemisZeusApollo gibi pek çok Yunan tanrısını İyonlardan alarak kendi tanrıları haline getirmişlerdir.
  · İlk Çağ uygarlıklarından bazıları öldükten sonra dirilmeye inanırlardı.Bundan dolayı mezarlarını kayaları oyarak oda şeklinde yaparlar ve içlerine çeşitli eşyalar koyarlardı.
  · Tanrılara kurban keserler ve tanrılarına yiyecek ve içecek sunarlardı.
  SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT:
  · Anadolu’da kurulan İlk Çağ medeniyetlerinde insanlar eşit hak ve özgürlüklere sahip değillerdi.
  · Ülke sosyal sınıflara ayrılmış durumdaydı.Hititler’de Kral ve ailesisoylularrahipler askerler ve köleler olmak üzere sınıflar vardı.Bu sınıfların ayrı ayrı hakları vardı.Kölelerin ise hemen hemen hiçbir hakkı yoktu.
  · Hititler’de sınıflar arası ilişkiler kanunlarla belirlenmişti.Mal sahibi olmamirasevlenme boşanma kanunlarla belirtilmişti.
  · Frigyalılar tarıma önem verdikleri için sert kanunlar koymuşlardır.Sabanını kıran öküzünü öldürene ölüm cezası vermişlerdir.
  · Lidyalılar kara ticaretine önem vermişler ve Kral Giges Ege kıyılarından başlayan ve Mezopotamya’ya kadar uzanan “Kral Yolu’nu” yapmışlardır.Böylece ticaret canlanmıştır.
  · Lidyalılar parayı tarihte ilk defa icat ettiler.
  · İyonyalılar deniz ticaretinde ileri gittiler ve Akdeniz ve Karadeniz’de koloniler kurdular.
  YAZI DİL EDEBİYAT BİLİM VE SANAT:
  · Hititler ve Urartular çivi yazısı ve resim yazısı(hiyeroglif) kullanmışlardır.
  · Lidyalılarİyonyalılar ve Frigyalılar ise Fenikeliler’den aldıkları alfabeyi kullandılar.
  · Hititler Mezopotamya medeniyetlerinin destanlarını tercüme edip kullanmışlardır.
  · Hititler tarih yazıcılığına önem vermişler ve Anal adı verilen yıllıklar yazmışlar ve bir yıl içinde meydana gelen olaylar tarafsız olarak yazılıp tanrılara sunulmuştur.
  · Anadolu’da bilim ve sanatın gelişmesinde Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarının etkisi görülür.
  · İyonya’da bilim ve sanat çok gelişmiştir.Bunun sebebi deniz ticaretiyle uğraşmaları uygarlıkların kesiştiği yerde olması bilimin zengin kişilerce desteklenmesi Ön Asya’dan gelen yolların bitiş yerinde olması bilimin gelişmesini sağlamıştır.
  · TalesDiyojen PisagorHeredotHomeros gibi bilim adamları İyonya’da yaşamışlardır.

  ÇEVRE UYGARLIKLAR VE ANADOLU’YA ETKİLERİ 3
  · İlk Çağ’da Anadolu’yu en fazla etkileyen uygarlık merkezi Mezopotamya olmuştur.
  · Mezopotamya iki nehir arası demek olup Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye denir.
  · İlk Çağ’da Mezopotamya’da kurulan devletler ;SümerlerBabillilerAsurlular ve Akadlardır.
  SÜMERLER:
  · Mezopotamya’da kurulan ilk uygarlık Sümerlerdir. M.Ö 3500’de Orta Asya’dan gelerek Mezopotamya’da devlet kurmuşlardır.
  · Kanallar açmışlar ve bataklıkları kurutarak tarım ve hayvancılık yapmışlardır.
  · Tarihte ilk yazıyı Sümerler bulmuşlar ve kullanmışlardır.( Çivi yazısı) M.Ö 3200
  · Not: Yazının bulunmasıyla tarih devirleri başlamıştır.
  · İlk yazılı kanunlar ilk takvim ilk matematik bilgileri de yine Sümerlere aittir.
  · Sümerler çok tanrılı dine inanırlar ve Ziggurat adı verilen tapınaklarında tanrılarına tapınırlardı ve kurban keserlerdi.
  · Sümerler Mezopotamya’da kurulan Akadlar tarafından son verilmiştir.
  BABİLLER:
  · Aşağı Mezopotamya’da kurulmuştur.
  · Devletin en güçlü zamanı kral Hammurabi zamanıdır.Kral Hammurabi Sümer kanunlarını geliştirerek uygulamıştır.( Hammurabi Kanunları diye bilinir)
  · Babil dünyanın yedi harikasından biri olan “Babil’in Asma Bahçeleriyle” ünlüdür.
  · Babilliler M.Ö 6.yüzyılda Persler tarafından yıkılmıştır.
  ASURLULAR:
  · Yukarı Mezopotamya’da kurulmuştur.Ninova şehri başkenttir.
  · Asurlular ticaretle uğraşmışlardır.AnadoluMısır ve Mezopotamya arasında ticaret yapmışlardır.
  · Asurlular ticaret amacıyla Anadolu’ya geldiklerinde yazıyı da beraberinde getirmişlerdir.Böylece Anadolu hem yazıyı öğrenmiş hem de tarih çağlarına girmiştir.
  · Asurlular M.Ö 612 yılında Pers egemenliğine girmiştir.
  AKADLAR:
  · M.Ö 2300 lü yıllarda Arabistan’dan gelerek Mezopotamya’da devlet kurdular.
  · Akadlar; ElamAsurDoğu Anadolu ve Akdeniz’i fethederek imparatorluk kurdular.
  · M.Ö 2150 yıllarında kuzeyden gelen Gutiler tarafından yıkılmıştır.
  ANADOLU’YU ETKİLEYEN DİĞER UYGARLIKLAR
  · İran’da hüküm süren Persler M.Ö 6.yüzyılda Anadolu’ya gelerek 200 yıl hüküm sürdüler.
  · M.Ö 7.yüzyılda kurulan Makedonya Devleti’nin kralı olan İskender Asya seferine çıkarak Anadolu Mısır Suriyeİran ve Hindistan’ı ele geçirmiş ve sefer dönüşü ölünce ülke küçük krallıklara bölünmüştür.Bunlardan biriside Batı Anadolu’daki Bergama krallığıdır.Bergama krallığı zamanında bilim ve kültür önem kazanmıştır.Parşömen(Bergamon) kağıdı icat edilmiş ve bilgiler kalıcı hale getirilmiştir.
  · M.Ö 753’te İtalya’da kurulan Roma İmparatorluğu M.Ö 60 ‘lı yıllarda sınırlarını hızla genişletmiş ve AnadoluMısırSuriye ve Kuzey Afrika’yı ele geçirerek büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. Anadolu’da Roma dönemine ait mimari eserler vardır.Bunlar; İstanbul’da Bozdoğan kemeri ve Çemberlitaş Ankara’da ise Ogüst Mabedi( Tapınağı) ve Roma Hamamıdır.
  · Roma İmparatorluğu M.S 395 yılında Batı Roma ve Doğu Roma ( Bizans İmp.) olmak üzere ikiye ayrıldı.Doğu Roma’dan (Bizans’tan ) günümüze pek çok mimari eser kalmıştır bunların en önemlisi İstanbul’daki Ayasofya Yerebatan Sarnıcıdır.
  · Doğu Akdeniz kıyılarında denizcilikle uğraşan Fenikeliler buldukları 22 harflik alfabeleriyle Anadolu’yu ve Dünyayı etkileyerek katkıda bulunmuşlardır.
  · Mısır uygarlığı ise kullandıkları resim yazısı(Hiyeroglif) güneş yılı esaslı takvim ile tıp matematik astronomi alanlarında dünya medeniyetine katkıda bulunmuşlardır

   
 2. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru  Guzelmıs :D
   
 3. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru  ilk çağ uygarlıkları ile ilgili kimlik kartı nasıl hazırlanır ??
   
 4. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru  lütfen acil yardım lazımm bir ödevim varda ilk çağ uygarlıkları ile ilgili kimlik kartı hazırlama nasıl olduğunu bulamadım lütfen yardımcı olun nasıl hazırlanırrr
   
İlk Çağ'da Anadolu Uygarlıkları konusuna benzer içeriklerimiz
 1. anadolu kadını

  Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili, Bakan Mustafa Necati Bey’in tanık olduğu bir olay, sözlerle tanımlanamayacak, her türlü övgünün üzerinde bir kahramanlık öyküsü: “Bir gün önce yağan karların doldurduğu uzun yollardan geçerek mahkememiz müfrezesiyle, Çerkeş önlerinde kağnılarla cephane taşıyan bir kadın kafilesine rastlamıştık. Beyaz bir geceyi andıran gündü; güneş bulutlara...
 2. Anadolu evleri!

  Anadolu, tarih boyunca topraklarında yaşamış tüm kültürlerin izlerini doğa koşullarıyla birleştiren sivil mimari örneklerinde zengin bir çeşitlilik sunuyor. Tarihin ilk yıllarında avcılıkla geçimini sağlayan insanoğlu kendine korunmak ve sığınmak için mağaraları, dağ kovuklarını seçmişti. Doğanın sunduğu nimetlerin bu kadarla sınırlı olmadığını fark ettiğinde toprağı işlemeye başladı. Tarım...
 3. anadolu uygarlıkları-HİTİTLER

  anadolu uygarlıklarına ait eserler eski anadolu uygarlıkları uygarlığına ait eserler eski uygarlıklara hititlere tarihi Hititler Hititler ile ilgili bilgilerimiz daha bu yüzyılın başlarına dayanır. Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar, Hititlerin tarih içindeki konumu bilinmiyordu. Gerçi Mısır metinleri ve Tevrat bir kavimden söz ediyordu ama bu kavmin Anadolu kökenli olabileceği kimsenin...
 4. Urart Anadolu Uygarlıkları takı koleksiyonu

  urart takı urart anadolu uygarlıkları haritası anadolu uygarlıklarının haritası takıları Mücevher ve obje tasarımında 30 yılını geride bırakan Urart, modern ve özgün bir çizgide başladığı tasarımlarına, ilerleyen zamn içinde Anadolu Uygarlıklarının ve Yakın Ön Asya kültürlerinin çok özel eserlerini birebir uygulama ve yorum katmıştır. Türk sanatına yeni bir yorum getiren Urart’ın yeni...
 5. Anadolu TURİZM

  anadolu turizm afyon kütahya anadolu turizm kütahya afyon tel no Kalkış Kalkış Tel. Varış Varış Tel. Ara Duraklar İstanbul 444 01 64 Afyon Bilecik Kütahya İstanbul 444 01 64 Bodrum İstanbul 444 01 64 Denizli Bilecik Kütahya Uşak İstanbul 444 01 64 Didim İstanbul 444 01 64 İzmir Yalova Balıkesir Manisa İstanbul 444 01 64 Kütahya Bilecik İstanbul 444 01 64 Uşak Kütahya kaynak:frmpaylas
 6. Anadolu'da bağlama

  ANADOLU'DA BAĞLAMA 1. Anadolu'da Kopuz Kavramı Kopuz, Asya Türklerinden sonra en çok Anadolu ve Rumeli'de benimsenmiştir. Kopuzun yapısında zaman içinde meydana gelen değişim ve gelişimler, onun bu topraklarda yayılışının eskiliğini ortaya koymaktadır. Kopuzun Anadolu'ya gelişi ve yayılışı ile ilgili olarak Gazimihal şunları ifade etmektedir: "Ud tipli ve tanbur tipli mızrap sazları...
 7. anadolu takıları

  Anadolu takıları, binlerce yılın içinden süzülüp gelen teknik incelikleri, detaylarda saklanan derinliği ve onlarca kültürün izini süren tasarımlarının zenginliğiyle zamanın ötesine geçiyor... Otuz bin yıl önce ölümün sessizliğinde doğdu takılar. İnsanoğlu, yanıbaşında susan nefesin geri dönmeyeceğini anladığında, belki son bir kez daha onu kutsamak, gittiği yerde huzur duymasını sağlamak,...
 8. Anadolu’yu Dinlediniz mi?

  Atatürk herhangi bir konuda karar alırken mutlaka çevresindeki insanların da düşüncesini alır, farklı görüşlerden yararlanırdı. Özellikle toplumun eğilimine büyük önem verir ve halka danışılması gerektiğine inanırdı. Bağımsızlık mücadelesine girişirken de Türk milletinin özgür yaşama arzusunu görmüş ve halktan aldığı bu mesajla mücadeleye atılmıştır. Atatürk’ün bu yöndeki tutumu ve davranışına...
 9. anadolu beşiği

  bakın kızlar bu anadolu beşiği hemde full fonksiyonlu :piha: resime dikkatli bakın kanalizasyon sorunu hallolmuş.........:piha:
 10. Anadolu geleneğinin içinden gelen Anadolu kokan el örgü eldiven ve çorap modelleri

  Anadolu kültüründe daha yaygın olan örgü çorap ve eldivenler üzerlerine işlenmiş zengin motifleriyle adeta el sanatı gibiler.Bu modelleri gördükçe burnuma buram buram Anadolu kokusu geliyor sanki.Günümüzdede hala mevcudiyetini korumakla beraber,hayatımızda binbir çeşidi ile yer almaya devam ediyor. Sabiha...

Sayfayı Paylaş

Meleklermekani.Com misafirleri bu sayfayı şunları arayarak geldiler :

 1. ilk çağ uygatlılları ile ilgili kartlar