Mısır tarihi yerleri gezilecek yerleri

Konu, 'Dünyadan ülke ve şehir tanıtımları' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

 1. Misafir

  Misafir Forum Okuru  Mısır

  Coğrafi Verileri


  Konum: Kuzeydoğu Afrika ülkelerinden olan Mısır, kuzeyden Akdeniz, doğudan Kızıldeniz ve Filistin, güneyden Sudan, batıdan Libya ile çevrilidir.
  Coğrafi konumu: 27 00 Kuzey enlemi, 30 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Afrika
  Yüzölçümü: 1,001,450 km²
  Sınırları: toplam: 2,689 km sınır komşuları: Filistin 11 km, İsrail 255 km, Libya 1,150 km, Sudan 1,273 km
  Sahil şeridi: 2,450 km
  İklimi: Mayıs - Ekim ayları arası kadar sıcak bir yaz, Kasım - Nisan ayları arası serin bir kış olmak üzere genelde iki mevsim görülür. Çölde yazın sıcaklık gölgede her zaman 40 dereceyi geçer. Ancak gece sıcaklık, 15-18 derece kadardır. Sahra'dan gelip, Deltaya kadar uzanan hamsin rüzgarları genellikle bahar mevsiminde eserler. Kuru ve kavurucu karakterde olup, sık sık kum ve toz fırtınaları oluştururlar. Kıyı kesiminde Akdeniz iklim özelliği nedeniyle kışın yağış ortalaması 100-200mm. arasındadır.
  Arazi yapısı: 1280 km uzunluğundaki Nil Vadisi , Sudan sınırından Akdeniz'e kadar uzanarak doğu ve batı çöllerini birbirinden ayırır. Batı çölü hemen hemen yüzölçümünün 3/4 'ünü kaplar. Ortalama yükseklik 210-250 metre olmasına rağmen güneybatı ucunda , yüksek kayalıklı bölgede 2130m.'ye ulaşır.Bölgenin çoğu yeri taşlı çöllerden meydana gelmesine rağmen, yer yer kumluk ovalara da rastlanır. Plato görünümünde olan bölgenin çeşitli yerlerinde oluşan çökmeler sonucu yeraltı sularının yerleşmesine imkan veren sığ kuyular meydana gelmiştir.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Qattara Çukuru 133 m
  en yüksek noktası: Catherine Tepesi 2,629 m
  Doğal kaynakları: petrol, doğal gaz, demir, fosfatlar, manganez, kireçtaşı, alçıtaşı, talk, asbest, kurşun, çinko
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %2
  sürekli ekinler: %0
  otlaklar: %0
  ormanlık arazi: %0
  diğer: %98 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 32,460 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Periyodik kuraklıklar, yaygın depremler, su baskınları, heyelanlar, volkanik aktivite, bahar mevsiminde esen hamsin rüzgarları kuru ve kavurucu karakterde olup, sık sık kum ve toz fırtınaları oluştururlar


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: 69,536,644 (Temmuz 2001 verileri) Nüfusun %45'i şehirlerde yaşamaktadır.
  Nüfus artış oranı: %1.69 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -0.24 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 60.46 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 63.69 yıl
  erkeklerde: 61.62 yıl
  kadınlarda: 65.85 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 3.07 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.02 (1999 verileri)
  Ulus: Mısırlı
  Nüfusun etnik dağılımı: Mısır halkının yaklaşık %91'ini Araplar oluşturmaktadır. Arapların %91.5'i Müslüman, kalanı Hıristiyan'dır. İkinci önemli etnik unsur nüfusun %7'sini oluşturan Kıptilerdir. Kıptilerin tamamı Hıristiyan'dır. Kıptilerin kendilerine özel bir dilleri vardır. Ancak bugün artık Kıptice konuşan kalmamıştır ve Kıptiler de Arapça konuşmaktadırlar. Kalan nüfusu Avrupalı Hıristiyan etnik unsurlarla, Nubiyalı, Beja, Arnavut, Berberi gibi değişik kökenlerden gelen Müslüman etnik unsurlar oluşturmaktadır.
  Din: Resmi din İslam'dır. Halkın %91'i Müslüman'dır. Kalan nüfusu Kıpti kökenli Ortodoks Hıristiyanlar (Kıptiler diğer Ortodokslardan farklı bir inanca sahiptirler), Rum kökenli Ortodokslar, Arap kökenli Maruni Hıristiyanlar ve çeşitli Avrupa ülkelerinden Mısır'a yerleşmiş olan Katolik ve Protestan Hıristiyanlar oluşturmaktadır. Müslümanların tamamına yakını Sünni, çoğunluğu Şafii, önemli bir kısmı da Hanefi'dir.
  Diller: Resmi dili Arapça'dır. Halkın tamamına yakını Arapça konuşur. Bazı küçük etnik unsurlar kendi aralarında mahalli dillerini konuşurlar.
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %51.4
  erkekler: %63.6
  kadınlar: %38.8 (1995 verileri)


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi tam adı: Mısır Arap Cumhuriyeti
  kısa şekli : Mısır
  Yerel tam adı: Jumhuriyat Misr al-Arabiyah
  yerel kısa şekli: Misr
  eski adı: Birleşik Arap Cumhuriyeti (Suriye ile birlikte)
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Kahire
  İdari bölümler: 26 eyalet; Ad Daqahliyah, Al Bahr al Ahmar, Al Buhayrah, Al Fayyum, Al Gharbiyah, Al Iskandariyah, Al Isma'iliyah, Al Jizah, Al Minufiyah, Al Minya, Al Qahirah, Al Qalyubiyah, Al Wadi al Jadid, Ash Sharqiyah, As Suways, Aswan, Asyut, Bani Suwayf, Bur Sa'id, Dumyat, Janub Sina', Kafr ash Shaykh, Matruh, Qina, Shamal Sina', Suhaj
  Bağımsızlık günü: 28 Şubat 1922 (İngiltere'den)
  Milli bayram: İhtilal günü, 23 Temmuz (1952)
  Anayasa: Ülke 11 Eylül 1971'de yürürlüğe konan anayasayla yönetilmektedir.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ABEDA, ACC, ACCT, AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AFESD (Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu), AL, AMF (Arap Ülkeleri Para Fonu), BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CAEU (Arap Ülkeleri Ekonomik Anlaşmalar Konseyi), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), ESCWA (Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-15, G-19, G-24, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, OAPEC (Arap Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü), OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNAMSIL (BM Sierra Leone Misyonu), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UNRWA (BM Filistin Mültecileri Yardım Komisyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Mısır ekonomisi tarım, hayvancılık ve turizme dayanır. Tarım daha çok Nil vadisinde yapılmaktadır. Tarım ürünlerinden ve hayvancılıktan elde edilen gelirin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı %20'dir. Çalışan nüfusun %40'ı bu sektörlerde iş görmektedir. Üretilen tarım ürünlerinin başında pamuk gelir. Bunun yanı sıra tahıl ve çeşitli sebzeler de üretilmektedir. Balıkçılık da yaygındır. Mısır'da demir, fosfat, manganez, çinko ve altın cevheri gibi bazı madenler çıkarılmaktadır. Maden gelirleri gayri safi yurtiçi hasılanın %2'sini oluşturur. Bir miktar da petrol üretilmektedir. Orman ürünlerinden de belli oranda yararlanılmaktadır. Mısır tarihi eser yönünden oldukça zengin bir ülkedir. Kahire'deki Amr ibnu As, Hz. Hüseyin, Sultan Hasan, Ezher, Tulunoğlu, İmam Şafii, Mehmed Ali Paşa camileri ve piramitler başta gelen tarihi eserlerdendir. Kahire'de çok sayıda antik ve İslâmi eserin sergilendiği müzeler mevcuttur. Bütün bu tarihi zenginlikler Mısır'a çok sayıda turist çekmektedir. Dış ticaretindeki açığın bir kısmını turizm gelirleriyle kapatmaktadır.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 247 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme oranı: %5 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %17
  endüstri: %32
  hizmet: %51 (1999)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3 (2000)
  İş gücü: 19.9 milyon (2000 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %29, hizmet %49, endüstri %22 (1999)
  İşsizlik oranı: %11.5 (2000 verileri)
  Endüstri: Sanayi kuruluşlarının başında gıda maddesi, meşrubat ve sigara üretimiyle ilgili kuruluşlar gelmektedir. İkinci sırada tekstil ve deri fabrikalarıyla konfeksiyon atölyeleri gelir. Mısır'da üretilen pamuğun önemli bir kısmı kendi fabrikalarında işlenmektedir. Bunun yanı sıra demir çelik, inşaat, elektrik donanımı, bazı mekanik aletler üretimi, madeni ve toprak eşya üretimi, kimya, mobilya, kâğıt, ilaç, plastik vs. sektörleriyle ilgili sanayi kuruluşları da bulunmaktadır.
  Endüstrinin büyüme oranı: %2.1 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 64.685 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 60.157 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Pamuk, pirinç, mısır, buğday, fasulye, meyve, sebze, büyükbaş hayvan, su bufalosu, koyun ve keçi
  İhracat: 7.3 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: Ham petrol, petrol ürünleri, pamuk, tekstil, l sanayi, kimyasallar
  İhracat ortakları: AB %35, Orta Doğu %17, Afrika - Asya ülkeleri %14, ABD %12 (1999)
  İthalat: 17 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine ve araç gereçler, gıda maddeleri, kimyasallar, ağaç ürünleri, yakıt
  İthalat ortakları: AB %36, ABD %14, Afrika - Asya ülkeleri %14, Orta Doğu %6 (1999)
  Dış borç tutarı: 31 milyar $ (2000 verileri)
  Para birimi: Mısır Lirası (EGP)
  Para birimi kodu: EGP
  Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 3,971,500 (1998)
  Telefon kodu: 20
  Radyo yayın istasyonları: AM 42 , FM 14, kısa dalga 3 (1999)
  Radyolar: 20.5 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 98 (1995)
  Televizyonlar: 7.7 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .eg
  Internet servis sağlayıcıları: 50 (2000)
  Internet kullanıcıları: 300,000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: 4,955 km (2000)
  Karayolları: 64,000 km (1996)
  Su yolları: 3,500 km
  Boru hatları: Ham petrol 1,171 km; petrol ürünleri 596 km; doğal gaz 460 km
  Limanları: Aleksandria, Al Ghardaqah, Aswan, Asyut, Bur Safajah, Damietta, Marsa Matruh, Said Limanı, Suez
  Hava alanları: 90 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 2 (2000 verileri)

   
 2. SadmiN

  SadmiN ♥ Ölürüm Sana Mavimm ♥ Yetkili Kişi  Konu başlığı çift olduğu için düzenlemeye gidilmiştir. Başlık güncellendi.
   
Mısır tarihi yerleri gezilecek yerleri konusuna benzer içeriklerimiz
 1. Dubai'nin tarihi ve turistik yerleri

  dubai tarihçesi dubainin tarihi dubainin turistik yerleri dubai turistik yerleri tarihi Bilgisayar tutkunlarının gideceği tek adres Al Arn Center yani Computer Plaza. Kime sorsanız gösterir. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin oluşturan 7 emirlik içinde, büyüklük bakımından ikincisi. İslami bir ülke olmasına karşılık, bölgenin en rahat...
 2. Karaman'ın tarihi ve turistik yerleri

  karamanın tarihi yerleri karaman tarihi ve turistik yerleri karamanın ve turistik karaman Karaman kentinin ilk kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber yapılan arkeolojik kazılar neticesinde, önemli bir yerleşim bölgesi, ticaret ve kültür merkezi olduğuna dair belgeler bulunmuştur. Karaman ve çevresinin M.Ö.8000 yıllarında yerleşik iskana sahip olduğu ortaya konulmuştur. İl; Hititler...
 3. Düzce'de Tatil Yerleri

  düzcede tatil düzce tatil yerleri düzce derdin köyü pansiyonları derdin köyü pansiyon pansiyon Düzce’nin kuzeyinde ve Karadeniz kıyısında yer alan şirin ilçesi Akçakoca, bir tatil ve turizm cennetidir. Karadeniz sahilinde doğal yapısı ile dikkat çekin bu ilçe yaz ayları boyunca özellikle çevre ilçelerde yaşayanların ve bir çok turistin uğrak yeridir. Pırıl pırıl denizi ve yalnızca Akçakoca’ya...
 4. TV Dizileri ve Cekim yerleri

  televizyon dizileri fatmagülün sucu ne nerede cekiliyor öyle bir gecer zamanki adini feriha koydum hakkindaki tüm bilgiler icin meleklermekani.com selam kizlarrr.. bende merak ediyordum bir kac dizinin setlerini ve nerede cektiklerini, sonunda internette gezerken rastladim tüm bilgilere + sizlerle paylasmak istedim. Hani olurda sizde merak edipte, orada resim cekilmek isterseniz diye ;)...
 5. Çin'in Turistik Yerleri

  çinin turistik yerleri çinin gezilecek yerleri çin turistik yerleri ile ilgili bilgiler burada melekler. ünyanın en kalabalık şehri olarak nam salan Çin bugün ku makalemizin konusu melekler :) Uzaydan dahi görülen Çin Seddi ile meşhur olan Çin'in turistik yerleri hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Olur da birgün yolunuz düşerse Çin yemekleri denemeyi de ihmal etmeyin diyoruz ve Çin'in...
 6. Polonya'nın Gezilecek Yerleri

  Polonyanın Güzel Yerleri Polonyanın Gezilecek Güzel Yerleri Sevgili melekler, bu yazımızda seyyah ruhlu meleklerimiz ve sayın misafirlerimiz için Polonya'nın gezilip görülebilecek en güzel mekanlarıyla ilgili bilgiler veriyoruz sizlere :) Kazimierz Dolny:Vistül Nehri'nin kenarında yer alan ve 14. yüzyılda Kral Kazimierz'in kurduğu bu şirin köy ilginç mimarisi, müzeleri ve doğası ile pek...
 7. Suriyenin Gezilecek Yerleri

  Suriyenin Gezilecek Yerleri nerelerdir sureyi arkadaşlar varsa onlar yazarsa daha bir iyi olur :) Çünkü ben suriyeye gitmeyi düşünüyorum da
 8. Arjantinin Tarihi Yerleri nereler biliyor musunuz

  Selam arkadaşlar acaba Arjantinin Tarihi Yerleri nereleri aranızda Arjantinin Tarihi Yerlerini bilen varsa bu sayfadan biraz acil olarak bana yazarsa sevinirim.
 9. güney korenin tarihi ve turistik yerleri

  Melekler, gangnam sayesinde güney koryee ilgimiz arttı.Bu yıl içinde arkadaşlarla bir gezi planlıyoruz ve güney korenin gezilecek yerlerini sizden öğrenmek istiyoruz :)
 10. Tayvan'a nasıl gidilir? Tayvan'ın gezilecek yerleri

  tayvan nerdedir,tayvanın gezilecek yerleri nereleridir,tayvanın tarihi yerleri,tayvanın meşhur yemekleri,tayvana nasıl gidilir,tayvan hakkında bilgiler Doğu Asya’da bulunan bir ülkedir. Çin’in ve Japonya’nın güneyinde yer alır. Filipinler’in de kuzeyinde bulunan bir ada ülkesidir. Bu ada ve civardaki bazı adalar Çinin egemenliği altındadır. Tayvan Adası ve Tayvan Takımadaları 21 adayı...
Tags: Add Tags

Sayfayı Paylaş