Mitoloji ve Ölümün Ötesi

Konu, 'Eski Uygarlıklar' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

 1. Ölümün ötesi
  Birçok gelenekte ölümden sonra gidilecek ‘öte dünya’ genellikle yeryüzünün batısında bir yerdedir.Bilinen dünyadan bir denizle ayrılmıştır.Öte dünyanın başka yerlerde olduğunu bildiren mitler de vardır.Malawi ve Mısır mitine göre yeraltındadır.
  Bazı öte dünyalar hiçbir ayırım yapmadan bütün ölüleri kabul eder.Bazıları da sadece girmeyi hak kazananları içeri alır.Örneğin yolculuk için gereken parayı bulup sandalcıya vererek Styks ırmağını geçebilen bütün ruhlar Hades’e kabul edilir.
  Mısır mitlerinde ölülerin yürekleri Anubis tarafından tartılır.
  *
  İnsanın değeri her zaman ahlaka ait niteliklerle ölçülmez.Bazen yeryüzündeki eşitsizlikler[​IMG]öte dünyada da yinelenir.Örneğin Leeward adalarında sadece soylular güzel kokulu Rohutu’ya giderken[​IMG]halk kötü kokulu Rohutu’ya gider.Güneş’teki güzel evler sadece İnka ve Peru’lu soylulara açıktır.İskandinavya’da ruhların sonsuz mutluluk içinde yaşadığı saray olan Valhalla[​IMG]savaşta ölen kahramanlara ayrılmıştır.
  *
  Mısırlılar ölümden sonra yaşamın yeraltında devam ettiğine inanırlardı.Herbir insanın içinde[​IMG]onun tanrısal özünü temsil eden ikinci bir varlık olan ‘ka’ bulunurdu.Günümüze ulaşan resimlerde[​IMG]’ka’ bir insan başı ve şahin bedeniyle gösterilmiştir.Bu ruh ta soyuttur[​IMG]ama cesetle birlikte yeraltına uçmasını somut kavramlarla açıklamak için bu şekilde resmedilmişti.
  Mısırlıların ölüler kitabına göre öte dünya[​IMG]kutsal ölülerin her zamanki yaşamlarını daha büyük mutluluk içinde sürdürdükleri bir yerdi.En büyük yönetici Osiris[​IMG]ölülerin de yargıcıdır.
  Çin mitolojisinde cehennem[​IMG]devletin bu dünyadaki etkinliğini belirleyen biçimiyle iyi düzenlenmiş bir bürokrasi gibi yönetilir.Örneğin yedinci cehennemin kralı ve mahkemelerin yüce yargıcı Yama[​IMG]her suçun karşılığı olan cezayı belirten yasayı dağıtır.Sözgelimi yalancı ve cimri olanlar erimiş altın yutmak zorundaydılar.
  *
  Mitolojinin bir diğer konusu da dünyanın sonu ve kaosa geri dönüştür.Dünyada düzeni tanrılar kurmuşlardır[​IMG]ve bu düzeni isterlerse bozarlar.Eğlenceler ve törenler ile kurbanlar hep tanrıları hoşnut etmek içindir.Ancak hemen hemen her mitoloji savaşların[​IMG]açlığın[​IMG]tufanların[​IMG]depremlerin yol açacağı son ve kesin bir yıkım gününü de öngörür.Aztek[​IMG]Hindu ve Budist gelenekleri gibi birbirleri ile hiç ilgisi olmayan gelenekler[​IMG]ahlak değerlerinin gittikçe azalacağı çağların geleceğini ileri sürmüşlerdi.
  Bir Aztek miti şimdiki dünyanın çevresinde dört tane yıkık dünya bulunduğunu ileri sürer.Buna göre insanlar çok dikkafalı olduklarından önceki çağlarda yeryüzünden silinmişlerdi.Eğer insanlar çok gururlu olurlarsa şimdiki dünya da bir depremle yıkılacaktır.

  Alıntı:The Joy of Knowledge Encyclopaedia

Sayfayı Paylaş