MÜZZEMMİL (örtünen) Suresi hakkında bilgi ve Türkçe Meali

Konu, 'Dua Ayetler Hadis' kısmında handanca tarafından paylaşıldı.

 1. handanca

  handanca Daimi Üye



  müzemmil suresi türkçe okunuşu müzemmil suresi okunuşu arapça oku suresinin MÜZZEMMİL
  Mekke'de nâzil olmuştur; 10, 11 ve 20. âyetlerinin Medine'de nâzil olduğu rivayet edilmiştir. 20 (yirmi) âyettir. Sûre, adını, ilk âyetindeki "el-müzzemmil" kelimesinden almıştır. "Müzemmil" örtünüp bürünen demektir.

  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1. Ey örtünüp bürünen (Resûlüm)![/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]2. Birazı hariç, geceleri kalk namaz kıl.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]3. (Gecenin) yarısını (kıl). Yahut bunu biraz azalt.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]4. Ya da bunu çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]5. Doğrusu biz sana (taşıması) ağır bir söz vahyedeceğiz.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]6. Şüphesiz gece kalkışı, (kalp ve uzuvlar arasında) tam bir uyuma ve sağlam bir kıraata daha elverişlidir.[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]7. Zira gündüz vakti, sana uzun bir meşguliyet var. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]8. Rabbinin adını an. Bütün varlığınla O'na yönel. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]9. O, doğunun da batının da Rabbidir. O'ndan başka ilâh yoktur. Öyleyse yalnız O'nun himayesine sığın. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]10. Onların (müşriklerin) söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]11. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]12. Hiç şüphesiz bizim nezdimizde (onlar için hazırlanmış) boyunduruklar, yakıcı bir ateş, var. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]13. Boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap var. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]14. O gün (kıyamet günü) yeryüzü ve dağlar sarsılır; dağlar çöküntü ile akıp giden kum yığınına döner. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]15. Nasıl Firavun'a bir elçi göndermiş idiysek doğrusu size de, hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]16. Ama Firavun o peygambere karşı gelmiş, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde muaheze etmiştik. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]17. Peki inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz? [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]18. Gökyüzü bile onunla (o günün dehşetiyle) yarılacaktır. Allah'ın vâdi mutlaka yerine gelir.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]19. İşte bu (anlatılanlar), şüphesiz bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine (varan) bir yol tutar.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]20. (Resûlüm!) Senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, (bazen) yarısını, (bazen de) üçte birini yatmadan (ibadetle) geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da (böyle yaptığını) Rabbin elbette biliyor. Gece ve gündüzü (içinde olup bitenleri iyiden iyiye) ölçüp biçen ancak Allah'tır. O sizin, bunu sayamayacağınızı bildiği için, sizi bağışladı. Artık, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki, içinizde hastalar bulunacak, bir kısmınız Allah'ın lütfundan (rızık) aramak üzere yeryüzünde yol tepecekler, diğer bir kısmınız da Allah yolunda çarpışacaklardır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a gönül hoşluğuyla ödünç verin. Kendiniz için önden (dünyada iken) ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz; hem de daha üstün ve mükâfatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan mağfiret dileyin, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. [/FONT]

   
MÜZZEMMİL (örtünen) Suresi hakkında bilgi ve Türkçe Meali konusuna benzer içeriklerimiz
 1. RA'D Suresi hakkında Bilgi ve Türkçe Meali

  rad duası rad suresi hakkında bilgi RA'D Ra'd Sûresi, 43 (kırküç) âyet olup Mekke'de mi, Medine'de mi indiği hakkında ihtilaf vardır. Sûrenin muhtevası göz önüne alınırsa Mekke'de indiğini söyleyenlerin görüşü biraz daha ağırlık kazanır. Sûrenin onüçüncü âyetinde gök gürültüsü manasına gelen "er-Ra'd" kelimesi zikredildiği için sûreye bu ad verilmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan)...
 2. TA HA Suresi hakkında Bilgi ve Türkçe Meali

  taha suresi arapça okunuşu taha suresi okunuşu türkçe arapça meali hakkında bilgi TÂ HÂ 135 (yüzotuzbeş) âyet olup Mekke'de nâzil olmuştur. Sûre, ismini, başındaki Tâ-Hâ harflerinden almıştır. Hz. Ömer'in bu sûre vesilesiyle müslüman oluşu, İslâm tarihinin önemli bir hatıra sayfasıdır. Olay, kısaca şöyledir: İslâm'ın yaman bir düşmanı olan Hattâb oğlu Ömer, Resûlullah'ı öldürme vazifesini...
 3. NÛR Suresi hakkında Bilgi ve Türkçe Meali

  nur suresi 31 ayet meali nur ayeti meali suresi hakkında bilgi NÛR 64 (altmışdört) âyetten ibaret olan sûrenin tamamı Medine'de nâzil olmuştur. "Nûr âyeti" diye bilinen 35. âyette Allah'ın, gökleri ve yeri aydınlatan nûrundan bahsedildiği için "Nûr sûresi" adını almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. (Bu) Bizim inzâl ettiğimiz ve (hükümlerini üzerinize) farz...
 4. HAC Suresi hakkında Bilgi ve Türkçe Meali

  HAC Sûre 78 (yetmişsekiz) âyettir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 19. âyetten itibaren 6 âyet Medine'de, diğerleri Mekke'de nâzil olmuştur. Bu sûrede, hac farizasının daha önce Hz. İbrahim tarafından başlatıldığından ve Hz. Muhammed (s. a. v) tarafından da devam ettirildiğinden bahsedildiği için sûreye "Hac sûresi" denilmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Ey...
 5. SAD Suresi hakkında Bilgi ve Türkçe Meali

  sad duası sad suresi 41 ayet SÂD Kamer sûresinden sonra Mekke'de inmiştir 88 (seksensekiz) âyettir. İsmini birinci âyette yer alan Sâd harfinden alır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Sâd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki, 2. Küfredenler, (iddia ettiklerinin) aksine, birgurur ve tefrika içindedirler. 3. Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. O zaman feryat ettiler. Halbuki...
 6. A'RAF Suresi hakkında Bilgi ve Türkçe Meali

  a raf suresi 89 ayet araf suresi okunuşu a raf 54 ayeti araf 89 ayet 54ayet A'RÂF A'râf sûresi Mekke'de inmiş olup, 206 (ikiyüzaltı) âyettir. 46. ve 48. âyetlerde A'râf'ta yani cennet ve cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz edildiği için sûreye bu ad verilmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla 1. Elif. Lâm. Mîm. Sâd. 2. (Bu), kendisiyle insanları uyarman,...
 7. ASR Suresi hakkında bilgi ve Türkçe Meali

  asr suresi ile ilgili hadisler asr suresi ile ilgili bilgiler hakkında bilgi bilgi duası ASR Asr, yüzyıl, ikindi vakti ve meyvenin suyunu çıkarmak gibi manalara gelir. "Asr"a yemin ile söze başladığı için bu adı almıştır. İnşirâh sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 3 (üç) âyettir. Sûrede kurtuluşun imana, iyi işler yapmaya hakkı ve sabrı tavsiye etmeye bağlı olduğu anlatılmıştır....
 8. CUM'A Suresi hakkında Bilgi ve Türkçe Meali

  CUM'A Adını, 9. âyetinde geçen "cum'a" kelimesinden alır.Medine'de inmiştir; 11 (onbir) âyettir. Münafıkların davranışlarından söz ettiği için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, azîz ve hakîm olan Allah'ı tesbih eder. 2. Çünkü ümmîlere içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları...
 9. EN'ÂM Suresi hakkında Bilgi ve Türkçe Meali

  enam suresi 84 ayet EN'ÂM En'âm sûresi, 165 (yüzaltmışbeş) âyettir. 91, 92, 93 ve 151, 152, 153. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Sûrenin bazı âyetlerinde Arapların, kurban edilen hayvanlarla ilgili birtakım gelenekleri kınandığı için sûreye En'âm sûresi denmiştir. En'âm; koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir kelimedir. Rahmân ve Rahîm (olan)...
 10. KAF Suresi hakkında Bilgi ve Türkçe Meali

  kaf duası KAF Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun. 2. Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, kâfirler şöyle dediler: "Bu şaşılacak bir şeydir." 3. "Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirileceğiz)? Bu, akla uzak bir...

Sayfayı Paylaş