Oy kullanmanın, Seçmen olmanın; Yaşı, Şartları

Konu, 'Faydalı Bilgiler' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

 1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi  tutuklular oy kullanabilir mi hükümlüler oy kullanabilir mi kimler kimler kullanamaz kullanma yaşı Seçim zamanları geldiğinde oy kullanımayla ilgili eğer merak ettikleriniz varsa sorularınız bilmedikleriniz vereceğim bilgilerle umarım size faydalı olabilirim:)

  Seçim nedir seçmen nedir? Kimler oy kullanabilir yada kullanamaz aradığınız merak ettiklerinizin hepsi bu konunun içinde

  [​IMG]


  Seçmen olabilmek, yani seçme yeterliliğine sahip olabilmek için birtakım şartları yerine getirmek gerekir. Bu şartlar olumlu şartlar ve olumsuz şartlar olmak üzere ikiye ayrılabilir.

  A. Olumlu Şartlar Bunlar üç tanedir: Vatandaşlık, yaş ve seçmen kütüğüne yazılı olmak.  1. Vatandaşlık

  Seçmen olabilmek için her şeyden önce Türk vatandaşı olmak gerekir. Anayasanın 67’nci maddesine göre, seçimlerde oy kullanma hakkı, “vatandaşlara” ait bir haktır. Burada kastedilen “vatandaşlar”ın “Türk” vatandaşları olduğu açıktır. Türk vatandaşlığı ise Anayasanın 66’ncı maddesinde düzenlenmiştir.

  2. Yaş

  Seçme hakkını kullanabilmek için küçük olmamak, belli bir yaşta olmak artı makul bir şarttır. Seçmen yaşı şartına “siyasî rüşt” de deniyor[43]. Seçmen olabilme yaşı, ülkelere ve zamana göre değişiklikler göstermekle birlikte, günümüzdeki genel eğilim, medenî rüşt yaşı ile siyasî rüşt yaşının aynı olması yolundadır.

  1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanununun ilk şeklinde seçmen yaşı 18 idi (m.10). 1932 yılında bu sınır 22 yasına yükseltilmişti. 1961 Anayasası bu konuda bir hüküm getirmemiş, yaş sınırının tespitini kanunlara bırakmıştı. Bu dönemde yürürlükte olan 298 sayılı Seçim Kanunu da seçmen yaşını 21 olarak kabul etmişti. 1982 Anayasasının 67’nci maddesi ilk şeklinde seçmen yaşı olarak, 21 yaşının doldurulmasını öngörüyordu. Bu hüküm 17 Mayıs 1987 tarih ve 3361 sayılı Kanun ile değiştirilmiş ve seçimlerin yapıldığı yılda ay ve gün hesaba katılmaksızın, yirmi yaşına giren her Türk vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahip olduğu öngörülmüştür. Bu hüküm de 23 Temmuz 1995 tarih ve 4121 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla değiştirilmiş ve yaş olarak 18 yaşını doldurmuş olmak şartı aranmıştır.

  3. Seçmen Kütüğüne Yazılı Olmak

  26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 86’ncı maddesi seçimlerde oy kullanabilmek için kural olarak sandık seçmen listesinde kayıtlı olma şartını aramaktadır. Yani seçmen kütüğüne yazılı olmayanlar oy kullanamazlar. Bu kurala 23 Mayıs 1987 tarih ve 3337 sayılı Kanun ile bir istisna getirilmiştir. Buna göre, seçmen kütüğüne yazılı olmayan, fakat yurt dışında altı aydan fazla ikamet eden vatandaşların yurda giriş ve çıkışlarında gümrük kapılarında kurulacak seçim sandıklarında oy kullanabilmeleri mümkündür. Bu takdirde gümrük kapılarında oy verme işlemi milletvekili genel seçimlerinin yapılacağı günün yetmişbeş gün öncesinden başlamak üzere seçim günü akşamı saat 17’ye kadar yapılır.

  Anayasanın 67’nci maddesinde 23 Temmuz 1995 tarih ve 4121 sayılı kanun ile yapılan değişiklikle de yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy haklarını kullanabilmeleri için kanunun gerekli tedbirleri alacağı öngörülmüştür. 27 Ekim 1995 tarih ve 4125 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesi, yurtdışında ikamet eden vatandaşlara oturdukları ülkelerde oy kullanmalarına olanak sağlamıştır. Ancak, bu hüküm uygulamadan kaynaklanan sebeplerle bu güne kadar gerçekleştirilememiştir.

  B. Olumsuz Şartlar
  Seçmen olabilmek için kısıtlı olmamak ve kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak lazımdır. Bu şartlar Anayasada değil, 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 8’inci maddesinde öngörülmüştür.  1. Kısıtlı Olmamak

  298 sayılı Kanunun 8’inci maddesi, kısıtlı olanların seçmen olamayacağını belirtmektedir. Ancak bu kanun kimlerin “kısıtlı” olduğunu açıklamamaktadır. O halde kısıtlılık konusunda Türk Medenî Kanununa bakmak gerekecektir. Hacir, “reşit olan fakat korunmaları gereken şahısların fiil ehliyetlerinin mahkeme tarafından tamamen kaldırılması veya sınırlandırılmasıdır”[44]. Türk Medenî Kanununu 335 ve devamı maddelerine göre akıl hastalığı veya akıl zayıflığı, israf, ayyaşlık, suihal (kötü hal), suiidare (kötü idare), bir sene ve daha fazla hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkumiyet birer hacir sebebidir. Bunlardan başka, bir de “ihtiyarî hacir” vardır. Medenî Kanunun 358’inci maddesine göre, “ihtiyarlığı, malûliyeti veya tecrübesizliği sebebiyle işlerini gereği gibi görmekten âciz olduğunu ispat eden her reşit, vesayet altına alınmasını talep edebilir”. Hacir kararı sulh hukuk mahkemesi tarafından verilir. İşte bu nedenlerle bir sulh hukuk mahkemesi tarafından hacir altına alınanlar seçmen olamazlar. Bunun nedeni açıktır: Kendi işlerini idareden aciz kişilerin devlet yönetimine karışmalarına engel olmak.

  2. Kamu Hizmetlerinden Yasaklı Olmamak

  298 sayılı Kanunun 8’inci maddesine göre, kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar seçmen olamazlar. Ancak bu Kanun kimlerin “kamu hizmetinden yasaklı” olduğunu açıklamamaktadır. Türk hukuk düzeninde kamu hizmetinden yasaklılık (hidemat-ı ammeden memnuiyet) durumu Türk Ceza Kanununda belirlenmiştir (m.20 ve 31). Bu kanuna göre, kamu hizmetinden yasaklılık, “müebbeden” ve “muvakkaten” olmak üzere iki çeşittir. Beş seneden ağır hapse mahkumiyet, müebbeden kamu hizmetinden yasaklılık sonucunu doğurur. Üç seneden beş seneye kadar ağır hapse mahkumiyet ise, mahkumiyet müddeti kadar kamu hizmetinden yasaklılık sonucunu doğurur.

  3. Seçme Hakkına Sahip Olup da Oy Kullanamayacak Olanlar
  Anayasamıza göre, silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler oy kullanamazlar (m.67/5).

  Anayasamızın 67’nci maddesi “ceza infaz kurumlarında bulunanlar” bakımından, hükümlüler ile tutuklular arasında ayrım yapmaktadır. Hükümlüler oy kullanamaz. Buna karşılık ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutuklular , oy kullanabilirler. Anayasa, bunların oylarının sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirlerin Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edileceğini ve görevli hâkimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılacağını öngörmektedir.


   
Oy kullanmanın, Seçmen olmanın; Yaşı, Şartları konusuna benzer içeriklerimiz
 1. Anne olmanın en uygun yaşı

  Hamile kalıp kalmamak kadının seçimine ve isteğine bağlı. Acaba bir kadın için anne olmanın en uygun doğru yaşı nedir? Kırsal kesimlerde adet görmeye başlayan kız çocuğunun evlenip çoluk çocuğa karışması yadırgansa da pek önlenemiyor. Ama kasabalarda ve kentlerde anne adayları artık daha bilinçli davranmak istiyorlar. Anne olmanın uygun...
 2. Admin olmanın şartları

  . artık kim kimdir siz tahmin edin Admin dediğin bütün ihtiyaçlarını oturduğu yerden karşılar.... Admin baktı klavyede uyuyamadı hemen yakın bir yerde uyumalı olaylara hemen müdahale etmek için Admin rahatına biraz düşkün olmalı nede olsa bütün hayatı koltukta geçiyor Admin susadığında yerinden kalmadan ihtiyacını gidermeli .. Admin arkasından...
 3. Seçmen Listeleri Bugün Askıya Çıkartılıyor

  Seçmen listeleri 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde bugün askıya çıkartılıyor. Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi’ne yönelik karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kararda, 22 Mart 2008 tarihli, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 5749 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik...
 4. Seçmen Listeleri Bugün Yeniden Askıya Çıkıyor

  Yerel seçimler için kesinleşen seçmen listeleri bugün yeniden askıya çıkıyor. 29 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için kesinleşen seçmen listeleri, bugün askıya çıkarılacak. 30 Ocak’a kadar askıda kalacak olan listelere 5 Şubat tarihine kadar itiraz edilebilecek. Kayıtlarında yanlışlık ya da eksiklik bulunan veya ikametgahı değişenler, Nüfus Müdürlüğü’nden alacakları belge ile askı yeri...
 5. 2011 Seçmen Sorgulama Listesi, 2011 seçmen listesi, internetten seçmen kaydı sorgulam

  seçmen sorgulama seçmen kaydı sorgulama kaydı oyumuzu nerede kullanacağız oyumuzu nerede kullanacağız 2011 2011 Seçmen Sorgulama Listesi, 2011 seçmen listesi, internetten seçmen kaydı sorgulama Biliyorsunuz haziran ayında oy kullanacağız arkadaşlarım, peki oyumuzu nerede kullanacağız, seçmen listesinde adımız var mı, kaydımızı nasıl sorgulayacağız ? 2011 seçmen Listeleri 31 Marta kadar askıda...
 6. Seçmen Bilgileriniz..

  Sevgili melekler, seçmen bilgilerinizi öğrenmek için Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının linki.. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı
 7. Hafız Olmanın Şartları Nelerdir

  hafızlığın şartları nelerdir hafız olmak hakkında Peygamberimiz ve hafızlık hadisler bilgiler hepsi burada meleklerim Kuran-ı Kerim biz müslümanların yer olarak evlerinin sıkıntılı zamanlarımızda sevinçlerimizde dillerimzin vazgeçilmezidir.Ki hafız olabilmek ne de büyük bir maharet olsa gerek.Duyarız küçük çocukların hafız olduğunu arada ve içimizden bir maşallah geçer elbet.Hafız olana da...
 8. Hafız Olmanın Şartları Nelerdir? Biliyor musunuz ?

  Selamun aleyküm arkadaşlar. Acaba Hafız Olmanın Şartları Nelerdir bu konuda bilgisi olan arkadaşlarım banada bilgi verirse çok makbule geçecektir. Şimdiden tşkler
 9. Nasıl Manken Olunur?Manken Olmanın Şartları ve Özellikleri

  nasıl manken olunur, manken olmanın şartları, mankenlerin özellikleri Onlar podyum dünyasın da birçok bayanın ve genç kızların idol olarak gördüğü ve kusursuz fizikleri ile hayran olundukları kişiler. Günümüz de mankenlik mesleğini çok iyi şekilde icra eden ve bu işten son derece iyi kazanç sağlayan kişiler var. Manken olmak isteyenlerin merak ettiği sorulardan biri olan manken olmanın...
 10. Futbolcu Olmanın Şartları ve Yolları Hakkında Bilgiler

  nasıl futbolcu olunur, futbolcu olmanın şartları, futbolcu olmak için Günümüzün en popüler spor dallarından biri olan futbolda oynayan profosyonel oyuncuların aldığı tranfer ücretleri dudak uçurtuyor. Futbolcuların astronomik kazandığı ücretler karşılığın da birçok aile çocuklarının şimdiden futbolcu olmaları için atalımlar da bulunuyor. Eğer kendinizin yada çocuğunuzun iyi bir futbolcu...

Sayfayı Paylaş

Meleklermekani.Com misafirleri bu sayfayı şunları arayarak geldiler :

 1. kimler oy kullanabilir

  ,
 2. oy kullanma yaşı hesaplama

  ,
 3. anayasaya göre kimler oy kullanamaz

  ,
 4. seçme yaşı ne zaman 18 oldu,
 5. lise öğrencisi oy kullanabilir mi,
 6. akıl hastaları oy kullanabilir mi,
 7. seçimlerde oy kullanan kişi kimdir,
 8. 1982 anayasasinda kimler oy kullanabilir,
 9. kimler ,
 10. 18 den gun alinca oy