Sağlıkçılar ve Doktorlar

Konu, 'Biyografi' kısmında Bilge Gökçen tarafından paylaşıldı.

 1. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen New Member

  konya tıp fakültesi doktorları konya ssk hastanesi doktorları sigorta hastanesi cerrahpaşa tıp fakültesi ssk araştırma
  Bütün biyografiler internetten derleme ve alıntıdır

  Dr. Mustafa DUMAN
  Mustafa Duman , 15.2.1946 tarihinde, Trabzon-Maçka’nin Çesmeler Köyü’nde dogdu. 1958 yilinda Çesmeler Köyü Ilkokulu’nu, 1964 yilinda Trabzon Lise’sini bitirdi. Ayni yil Istanbul Üniversitesi Tip Fakültesi’ne girdi ve 1971 yilinda burayi bitirerek “Tip doktoru” ünvanini aldi. Susurluk Hükümet Tabipligi görevinden askere gitti ve Van – Özalp Seyyar Jandarma Tabur Tabibi olarak askerlik hizmetini 1973 yilinda tamamladi. 1974-1982 yillari arasinda, Almanya’da, iç hastaliklari ihtisasi yapti. 1982 yilinda Türkiye’ye döndü. Uzmanlik denklik sinavini Istanbul Tip Fakültesi’nde verdi. Iç hastaliklari Doçentligi dil sinavini 1983 yilinda verdi. 1983-1997 yillari arasinda Iç hastaliklari uzmani olarak Istanbul’da serbest çalisti. Halen bir kurumun hekimligini yapmaktadir. Is hekimligi “A” ve “B” grubu sertifikalari sahibidir. Almanca ve az Fransizca bilir. Dr. Ayçe Duman’la evlidir. Üç oglu vardir. Istanbul Tabip Odasi’nda 1986-1990 yillari arasinda “onur kurulu üyesi “olarak çalisti.


  Mustafa Duman, 1984 yilindan sonra halk kültürü alaninda, özellikle Trabzon yöresi halk edebiyati - folkloru ve Nasreddin Hoca konularinda derlemeler, arastirmalar yapti. DEMOS (Almanya), Cumhuriyet, Cumhuriyet Kitap, Türk Folkloru, Türk Folkloru/Belleten, Halk Kültürü, Folklor/Edebiyat, Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih, Müteferrika, Toplumbilim, Varlik-Kitap, Kiyi, Yeni Yüzyil, Güzel Yazilar gibi gazete ve dergilerde, bazi kongre bildiri ve armagan kitaplarinda, toplam 160 makale yayimladi. Ayrica çesitli uluslararasi ve ulusal halk kültürü ve halk edebiyati kongrelerine katildi, bildiriler sundu. Halk kültürü konularinda, TRT ve diger radyo ve televizyon programlarinda konusmalar yapti. Hamamizade Ihsan’in “Trabzon Manileri “ adli derlemesini karsilastirmali olarak yayimladi. Bugüne kadar bilinmeyen bazi Nasreddin Hoca yazma ve tasbaskisi kitaplarini bilim dünyasina tanitti..
   
 2. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen New Member

  Ce: Sağlıkçılar ve Doktorlar

  Lokman Hekim(ibn-i sina)


  Amuderya’nın bir kolu yakınlarındaki Gürganc’ın Şirazi gül bahçelerinde yahut Hariz ilinin öte kuytu gölgeliklerinde, yapayalnız biri dolaşırmız. Binyıl kadar öncesi…
  Aksarıkılı ciddi yüzü kara sakallıymış… elinde hep bir kitapla gezermiş… ki sürekli kıpırdayan dudaklarından belki şu sorular dökülerek: “Ben kimim? Ben neyim? Görevim nedir? Yolum nereye?”

  Gelecek iki yıl sonrası dünyamız, O’nun Bin’inci doğum yıldönümünü özellikle kutlayacaktır. Zira, batı bilim ve kültürü, Onu iyi tanır ve Kendini O’na borçlu sayar. Ya o zaman bize neler yapılır. İllede O, doğu bilginini doğum yıldönümü, derin bir sessizlik yahut göstermelik birkaç sözlemi geçip gider? Varsın hala kimileri, adından, dilinden yerinden yurdundan dolayı, Türk mü? Arap mı? A>cem mi? Diye tartışadursunlar… biz sadece üstünde bulunduğumuz bilim ve kültür yolunda kimin neleri nasıl söylediğine kulak verelim.

  “Öteki bilgiler yanında tıpda öğreniyor. Teorik bilgimi hastalar üzerindeki gözlemlerle bütünleştiriyordum. Böylece aralıksız çalışmayı sürdürdüm. Geceleri de okumakla yazmakla uğraşırdım. Bir ara aristotales’in “metafizik”ini incelemeye başladım. Bu kitabı belki kırk kez okuduğum halde anlayamadım. Umutsuzluğa kapıldım. Bire mezattan salık verilen başka bir kitabı satın aldım. Bu Farabi’nin aynı konu üstüne yazdığı “Mübadüttabia” adlı kitabıydı. Eve gelince hızla okumaya başladım. O ana kadar anlayamadığım konuyu hemen kavradım.. ve secdeye kapanarak Tanrı’ya sükranlar sundum.

  Şimdi bu sözlerin sahibi ibni sina’nın kısacık yaşam öyküsüne bir göz atalım.
  Kökeni Emvlana’dan önceki Belh şehrine dayanır. Soyu şamanoğullarıu devletinin başkenti Buhara’ya yerleşmiş varlıklı, memur bir ailede gelir. Öyle yetenekli bir çocuktur ki kur’an-ı 10 yaşında ezbeler. Onyedisinde döneminin geçerli temel bilimlerini öğrenir ve kendisine “genç hekim” dedirtir.
  Bir gün Emir mansur’un oğlu Nuh bin mansur hastalanırç genç hekimi saraya çağırırlar. O da hastasını şifa’ya kavuşturur. Böylece sarayın saygınlığı yanında, sengin kitaplığını da kullanma hakknını kazanır tükenmez okuma, öğrenme, inceleme araştırma açlığı içinde düşünmeye, yazmaya koyulur..

  Batı kendisinin “ Avisenna” diye tanır. “Tıp Kanunu” adlı kitabınıyüzyıllar boyunca sağlık okullarında elkitabı olarak okuturlar.

  Sinanoğlu, bilgeliğini “şifa” ve “ necat” ile hekimliğini “Tıp kanunu” adlı eseriyle belirler. Son kitap beş cilttir. Son cildi ilaçlara ayrılmıştır. Osmanlı Padişahı Sultan Mustafa III. 1766’da kitabın Türkçeye çevrilmesini n ferman buyurmuştur.

  Emir’in ölümü üzerine hekim – fi,lozof Buhara’dan göçeder. Harizm ve Horasan illerinde dolaşır. İfitralara uğrar, yerli politik otoritelerle çatışır. Aynı zamanda gezmeyi, yeni yerler ve yeni şeyler görmeyi de sever. Dönemin büyük bilgini ebu Reyhan El-Biruni ile birlikta çalışır. Ayrıca Ebu Muhammet Şirazi kendisini koruma kanatları altına alır. Çetin ve karmaşık konuları tartışırlar. Şiirler okunur karşılıklı…. Zaman yürür.

  Burada küçük bir parantez açmakta yarar görülür. Bugün hazır bulduğumuz bilim kolları acaba kendiliğinden mi oluşmuştur? Elbette ki her bilim ve kültür kolunun yükselen yapısı, yüzyılların emeğiyle ve tek tek konulan tuğlalardan meydana gelmiştir. Hele ömrünün ilk yarısını kendini yetiştirmekle, ötekisini meyvelerini vermekle geçiren bu bilgin irili, ufaklı biki yüzü aşkın eserde yazmıştır. Şüphe olmasınki bu sonuç kendinden öncekilerin attığı temeller üstüne oturtulur. Çyleyse, bilime şüpheyi sokan Makedonyalı “ilk hoca“ Aristotales tir. Sanki bin üçyüz yıl sonra “İlk Hoca” , Atina’daki “ Lise” adlı Açıkhava okulunun bahçelerinden O’na şöyle seslenir: “ Duymayan insan hiçbir hiçbirşeyi bilmez. Ve anlayamaz. Akıl, gerçekte sayfalarında hiçbir şeyin yazılı olmadığı bir kitaba benzer…. Herkes canı isteyince düşünebilir; ama duymak kimsenin elinde değildir. Duyabilmek için duyulan nesnenin var olması şarttır. Bir varlığın bozulması, başka bir varlığın üremesi demektir…” ve dahası “Mekan, nesneyle aynı zamanda vardır. Zaman ise haraketin sayısıdır. Demek ki varlık, madde den biçime , güçten eyleme, varlıktan varlığa durmadan gelişir. Geçeklilikte düşncveler ve kavaramlar, düşüncesi oldukları tikel (cüz’i) ve duyumsal nesnelerden ayrılamazlar”. Yine O’nu dinlersek, Ancak genel’in bilimi olur. Güç halindeyken bilim Genel’e, eylem halindeyken Tikel’e yönelir…. v.b.”

  Bu sözleri duyan şinoğlu, “bişlgiler önce tasarım ile başlar ve sonra kıyas ile değerlenir.” Der ki modern mantıkta bir aşama sayılır. Ardından felsefe konularına geçer. Tıpkı hocası gibi felsefeyi şu ikli ana bölüme ayırır:

  kuramsal hizmet: metafizik, doğa felsefesi ile mateatiğe dayanan kouları içine alır.
  Ameli hikmet:
  a) Siyaset veya medeni hikmet.
  b) Ev hikmeti veya ekonomi,
  c) Ahlaki hikmet,

  gibi eylemli 3 dala daha ayrılır.


  Bu iki bölümdeki bilginin, akıl ilkeleri ve mantık kuralları süzgecinden geçmiş olması gerekir ki bir senteze varılabilsin. Buradaki mantık, Aristotales’in armağanı “formel, biçimsel, sûrî” diye adlandırılan doğru düşünme yoludur. Doğu’nun filozofu da kılavuzları gibi toplumdan bireye doğru bir gidiş yolu izler. Çalımalarının geniş bir anlamını din ile felsefeyi bağdaştırmaya ayırır. O’na göre din felsefesinin dört ana konusu vardır:
  Yaradılış: Tanrı yaratıcı “halik, yaratılmış evren ise “maluk” tur. Yine Tanrı, “ ilk sebep” in başlangıcı, amacın sonu ve zorunlu varlıktır. Tek tanrıdan ilk çıkan varlık akıl olmuştur. Tanrı, yani yüce akıl yalnız tümelleri (küllî) ve genel geçerliği olan değişmez ilkeleri bilir. Ama ayrıntılarla ilgilenmez.
  Ahiret: Ruhların, ilk kaynağı olan sonsuzluğa uzantısıdır. Tüm ruhlar, geldikleri ilk tanrısal öze dönerler. Bu dönüş olayının adı “ ölüm” dür.
  Peygamberlik: Tanrı, insanları yarattı ve onları özgür iradeyle donattı. Böylece iylik ve kötülüj seçeneği irade yeteneğinden doğacaktır. Özgür irade, tanrısal yardımın sonsuz bir kaynağıdır. Yalnız tanrının elçileri özgür irade yanında üstün bir seziş gücüyle de donatılmışlardır. Olağanüstü kavram gücü, evrensel faal akılla birleşerek “vahiy” leri oluşturmuşlar.
  Tanrı bilgisi: Tanrı bilici ve görücüdür. Varlığı kanıta sığmayıp kendi kendini gerekli kılar.
  Halkımız arasında “Lokman Hekim” diye de anılan eski doktor’un insanı değişik bir açıdan tanımlaması ilginçtir. “Uyanık Oğlu Diri” nin hayal, gazap ve şehvet üzerine yazdığı bir öyküsü de vardır.

  Oysa “Uyanık Oğlu Diri” nin kimliği şöyledir:

  Baba adı: uyanık, yani varolan bir kökten gelir.
  Kendi adı: Diri, yani akıl.
  Ülkesi:Akıl dünyasıdır.

  İşte bu akıl yukardaki ilkel duyguları birer birer eleştirir. Onlara doğru olan “ölçü” yolunu gösterir.
  Tıp, fizik, astronomi, felsefe, müzik üstüne çeşitli risaleleri vardır. Eserlerini günün modsına göre Arapça, pek azını da Farsça yazmıştır. Doğuda çöreklenen doğmatik bilim ve felsefe tortusu üstüne tam zamanında doğan bu yıldız, sonradan yıllarca dünyamızı aydınlatmıştır. Örneğin, eserlerindeki konularda sanki İskenderiye okulu ile Grek okulu, islamiyetin Buhara’sında bir araya gelmişlerdir. Özellikle aklın tanımlanması ve bölümlere ayrılmasında ilk hocaları aristotales ile Farabî den ayrılır. Kendine göre aklı 5 çeşide böler.

  Yaşamı fikirleri ve eserlerine kısaca dokunup geçtiğimiz ibni Sina’ya göre bilimlerin sınıflandırılması şöyle olup, bilimler, maddeyle biçim bağlantısı bakımından üçe ayrılırler:

  Doğa Bilileri, maddesinden ayrılmamış biçimleri içerir.
  Maddesinden ayrılan formların bilimleri metafizik, mantık, ve yüksek bilimleri açıklar.
  Maddesinden ancak insan düşüncesinde (zihinsel) ayrılan, bazen de maddesiyle birlikte olan biçimlerin bilimidir ki, matematik veya “Orta Bilimler” adını alırlar. İşte bu ortadakiler her iki bölüm arasındaki bağlantıyı kurarlar.
  İbn-i Sina hakkında yapılacak yeni inceleme ve araştırmalar, bu büyük Doğu Bilgin’inin önümüzdeki onyüzüncü doğum yıldönümüne verimli bir hazırlıkla girmemizi ve uluslar arası bilim bayramlarına katılmamızı da sağlayabilir.

  Hikayesi:

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ailesi Belh'ten gelerek Buhara'ya yerleşmişti. İbni Sinâ, babası Abdullah, maliyeye ait bir görevle Afşan'dayken orada doğdu. Olağanüstü bir zekâ sahibi olduğu için daha 10 yaşındayken Kur‘an-ı Kerim'i ezberledi. 18 yaşında çağının bütün ilimlerini öğrendi. 57 yaşındayken Hemedan'da öldüğü zaman 150'den fazla eser bıraktı. Eserleri Latince’ye ve Almanca’ya çevrilmiş, tıp, kimya ve felsefe alanında Avrupa’ya ışık vermiştir. Onu Latinler “Avicenna” adıyla anarlar ve eski Yunan bilgi ve felsefesinin aktarıcısı olarak görürler.

  İbni Sinâ, daha çocukluğunda, çevresini hayrete düşüren bir zekâ ve hafıza örneği göstermiştir. Küçük yaşta çağının bütün, ilimlerini öğrenmişti. Gündüz ve gece okumakla vakit geçirir, mum ışığında saatlerce, çoğu zaman sabahlara kadar çalışırdı. Pek az uyurdu.

  Buhara Emiri Nuh İbni Mansur’u ağır bir hastalıktan kurtardı ve bu yüzden de Samanoğulları sarayının kütüphanesinde çalışma iznini aldı. Bu sayede pek çok eseri elinin altında bulduğu için vaktini kitap okumak ve yazmakla geçirdi. Hükümdar öldüğü zaman o, henüz yirmi yaşındaydı ve Buhârâ'dan ayrılarak Harzem'e gitti: EI-Bîrûni gibi büyük bir şöhret ve değerin, onun çalışkanlığına, bilgisine değer vermesi, kendisini yanına kabul etmesi, beraber çalışması, hakkında kıskançlığa yol açtı. Bu yüzden takibata bile uğradı. Harzem'de barınamayarak yeniden yollara düştü. Şehirden şehre dolaşarak nihayet Hemedan'a kadar geldi ve orada kalmaya karar verdi.

  İbni Sînâ, çoğu fizik, astronomi ve felsefeyle ilgili olarak 150 civarında eser yazmıştı. Farsça olan birkaçı dışında bunların hepsi Arapça'dır. Çünkü o devirde ilim eserlerini Arap diliyle yazmak âdetti. Arapça'ya bu bakımdan değer verilirdi. Bilhassa tıp ilmine dair araştırmaları son derece orijinal ve doğrudur. Bu yüzden doğu ve batı hekimliğine kelimenin tam anlamıyla, 600 yıl, hükmetmiştir.

  Eserleri Batı dillerine Latince yoluyla çevrilerek Avicenna diye şöhrete ulaşan İbni Sinâ, yanlış olarak bir süre Avrupa'da İranlı hekim ve filozof olarak tanınmıştır. Bunun da sebebi, eserlerini Türkçe yazmamış olmasındandır... Bununla beraber, batılılar da kendisini Hâkim-i Tıb, yani hekimlerin piri ve hükümdarı olarak kabul etmişlerdir. 16 yaşındayken pratik hekimliğe başlayan İbni Sinâ, resmî saray doktorluğu da yapmıştır.

  Matematik, astronomi, geometri alanlarında geniş araştırmaları vardır. İbni Sînâ, tıp araştırmaları yaparken bazı hastalıkların bulaşmasında göze görünmeyen birtakım yaratıkların etkisi olduğunu, yani mikropların varlığını sezmiş ve bu bilinmeyen mahluklardan eserlerinde sık sık bahsetmiştir. Mikroskobun henüz bilinmediği bir devirde böyle bir yargıya varmak çok ilginçtir.

  Şifa adlı eseri bir felsefe ansiklopedisidir. Diğer eserlerine gelince bunlar arasında en tanınmış olanlarından: el-Kanun fi’t-Tıb isimli kitabı tamamen bir tıp ansiklopedisidir. Necât ve İşârât adlı kitapları ve Aristo’nun felsefesini anlatan yirmi ciltlik Kitâbü’l-İnsâf’ı başta gelen eserlerindendir.İbni Sina kimya alanında da çalıştı ve önemli keşiflerde bulundu. Bu hususta Berthelet, kimya ilminin bugünkü hale gelmesinde İbni Sina’nın büyük yardımı olduğunu söyler.Bu çalışmaları ve etkileriyle İbni Sina Doğu ve Batı kültürünü geliştiren büyük bilginlerden biri oldu. Bütün bunlardan başka İbni Sina çok güzel şiirler yazdı. Hatta Türkçe olarak yazmış olduğu şiirler de vardır.

  İbni Sina, 1037 tarihinde Hemedan’da mide hastalığından öldü.
  İbn-i Sina’nın asıl büyüklüğü doktorluğundadır. Şifâ adındaki 18 ciltlik ansiklopedisi, ismine rağmen tıptan çok matematik, fizik, metafizik, teoloji, ekonomi, siyaset ve musiki konularını içine alır. Onun tıp şaheseri, kısaca Kanûn diye bilinen el-Kanûn Fi’t-Tıb adlı büyük kitabıdır. Eser, fizyoloji, hıfzıssıhha, tedavi ve farmakoloji bahislerine ayrılmıştır. Konular dikkatle incelendiğinde İbn-i Sina’nın bugünkü tıp için bile geçerli olan pek çok ileri görüşleri bulunduğunu; mesela mikroskop olmadığı halde, hastalıkların ‘mikrop’ mefhumuna benzer yaratıklarca meydana getirildiğini sezebildiğini görürüz.

  İbn-i Sina’nın Kanûn adlı eseri XII. yüzyılda Latince’ye çevrildi ve Batı tıp aleminde bir patlama tesiri yaptı. Roma’nın Galen’i de, Er Razi’de ilimde eriştikleri tahtlarından indirildiler ve çağın Fransa’sının en meşhur tıp fakülteleri olan Montpellier ve Lauvain Üniversiteleri’nin temel kitabı Kanûn oldu. Durum XVII. yüzyılın ortalarına kadar böyle devam etti ve İbn-i Sina, 700 yıl Avrupa’nın tıp hocası oldu. Altı yüzyıl önce Paris Tıp Fakültesi’nin kütüphanesinde bulunan 9 ana kitabın en başında İbn-i Sina’nın Kanûn’u yer almıştır.

  Bugün hala Paris Üniversitesi’nin tıp fakültesi öğrencileri St. Germain Bulvarı yanındaki büyük konferans salonunda toplandıklarında iki kişinin duvara asılı büyük boy portresiyle karşılaşırlar. Bu iki portre, İbn-i Sina ve er-Razi’ye aittir.
   
 3. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen New Member

  Ce: Sağlıkçılar ve Doktorlar

  Korkut Yaltkaya  1955 yılında Ankara Atatürk Lisesi, 1962 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1966 yılında Ankara Tıp Fakültesi'de Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı oldu. 1967 yılında Danimarka Hükümeti bursu ile Kopenhag Üniversitesi Klinik Nörofizyoloji Laboratuvarında elektromyografi konusunda çalıştı. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Nöroloji Kliniğine geri döndü. 1971 yılında Nöroloji doçenti, 1979 yılında Nöroloji Profesörü oldu. 1979 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Kurucu Başkanlığına atandı. 22 yıl bu görevde bulundu. 23 Aralık 2001 yılında öldü. Akdeniz Üniversitesi Nöroloji Bölümü, ilk Korkut Yaltkaya Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu'nu ölüm devriyesi olan 23 Aralık 2006 yılında düzenledi.
   
 4. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen New Member

  Ce: Sağlıkçılar ve Doktorlar

  Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, sosyal psikolojinin kurucularından ve uluslararası psikoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olan Türk bilimkadınıdır.

  Türkiye Bilimler Akademisi'nin kurucu üyesi olan Kağıtçıbaşı, uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi’nde görev yaptıktan sonra Koç Üniversitesi’ne geçmiştir ve halen orada ders vermektedir. Önceki dönemlerde, Koç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığı görevini de üstlenmiştir. Duke, Colombia, Harvard ve California-Berkeley Üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.

  1959'da Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden mezun olan Çiğdem Kağıtçıbaşı, Massachusetts’teki Wellesley College'de, psikoloji alanında lisans eğitimi almıştır. Doktora tezini ise Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi’nde sosyal psikoloji alanında vermiştir. Günümüzde 1.200'ün üzerinde atıf ile, en çok atıf yapılan psikologlardan ve Türk akademisyenlerden biridir.

  Araştırmalarında, insan gelişimi ve aile arasındaki etkileşimi kültürlerarası bir bakış açısıyla incelemiştir. Geliştirdiği kültürlerarası benlik ve aile modeli ile, psikolojide ABD egemenliğine karşı çıkmış ve bu karşı duruşuna rağmen en büyük övgüyü gene ABD'de almıştır.

  Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nda pekçok çağdaş uygulamanın başlatıcısı olmuştur; geliştirdiği anne - çocuk eğitimi ve erken destek projesi 62 ilde uygulanmaktadır. Ayrıca bulunduğu onlarca uluslararası dernek yöneticiliklerinin en önemlisi, 2000 yılına kadar sürdürdüğü Dünya Psikoloji Derneği'nin yardımcı başkanlığıdır. Kağıtçıbaşı, uzun yıllar UNICEF danışmanlığı da yapmıştır.

  Türkçe ve İngilizce olarak kaleme aldığı, çeşitli bilimsel dergi ve kitaplarda yayınlanan 200'e yakın makalesi vardır ve toplam 28 kitaba yazarlık yapmıştır. Çalışmaları, aile, ana-babalık, erken çocukluk dönemi ve kültürel bağlamda insan gelişimi üzerine kuramsal ve uygulamalı araştırmaları kapsamaktadır.
   
 5. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen New Member

  Ce: Sağlıkçılar ve Doktorlar

  Alois Alzheimer(1864-1917)

  Alman sinir hastalıkları uzmanı (Markbreit 1864, Breslau 1917) Münih sinir hastalıkları okulunu kurdu. Genel felcin, korenin, damar setliğine ve ihtiyarlığa bağlı akıl bozukluklarının patolojik anatomilerini inceleyen önemli çalışmalar yaptı. İhtiyarlık öncesi bunamanın kendi adını taşıyan dokusal lezyonlarını(alzheimer hastalığı) ilk kez o tanımladı.
   
Sağlıkçılar ve Doktorlar konusuna benzer içeriklerimiz
 1. Doktorlar

  [B]Doktorlar[/B] [IMG]http://www.diziler.com/show_380x175/d2e20ed0ddd18a98c098ebdb082f7882.jpg[/IMG] İlk bakışta gayet sıradan gözüken ve içimizden birini izliyormuşuz gibi hissettiren genç doktor Ela ve onunla aynı zamanda , Türkiye'nin en ünlü ve en iyi hastanesinde eğitime başlayan bir grup genç cerrahın hikayesi. Ancak kahramanlarımızı tanıdıkça ve onların renkli , bir o kadar...
 2. Doktorlar dizisi

  [IMG]http://www.diziler.com/show_380x175/d2e20ed0ddd18a98c098ebdb082f7882.jpg[/IMG] İlk bakışta gayet sıradan gözüken ve içimizden birini izliyormuşuz gibi hissettiren genç doktor Ela ve onunla aynı zamanda , Türkiye'nin en ünlü ve en iyi hastanesinde eğitime başlayan bir grup genç cerrahın hikayesi. Ancak kahramanlarımızı tanıdıkça ve onların renkli , bir o kadar sıradışı hayatlarına tanık...
 3. Doktorlar Künye...

  [IMG]http://www.showtvnet.com/img/dizi/doktorlar/top.gif[/IMG] İ[B]lk bakışta gayet sıradan gözüken ve içimizden birini izliyormuşuz gibi hissettiren genç doktor Ela ve onunla aynı zamanda , Türkiye'nin en ünlü ve en iyi hastanesinde eğitime başlayan bir grup genç cerrahın hikayesi. Ancak kahramanlarımızı tanıdıkça ve onların renkli , bir o kadar sıradışı hayatlarına tanık oldukça hiçbir...
 4. Hastalar ve Doktorlar

  [B]Hastalar ve Doktorlar[COLOR=#252122][/COLOR][/B] [COLOR=#252122][B]1.[/B] [B]Eğer bizi kahve makinesinin başında yada sigara molasında yakalarsanız muhakkak hastalıklarınızla ilgili bir soru sorun. Bizim dünyada zevk aldığımız tek şey tıptır ve molayı sizin sorularınızı yanıtlamak için verdik. [/B][/COLOR] [COLOR=#252122][B] 2. Evdeki ilaçlarınız iyi gelmiyorsa hemen bizi telefonla...
 5. Yandı Doktorlar

  [SIZE=4][COLOR=darkred][/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=darkred][IMG]http://www.dekorasyonx.com/wp-content/uploads/doktor3.jpg[/IMG][/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=darkred][/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=darkred][/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=darkred][/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=darkred]Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), genel sağlık sisteminin tek finansörü haline geldi. 'Parayı veren kuralı...

Sayfayı Paylaş