b11 vitamin yüksekliği ve azlığı

  1. Uzman SühaN

    B 11 Vitamin eksikliği ve tedavisi.

    Folik asit, bir protein halkasına p-amino benzolik asitin (PABA) eklenmesi ve bir veya daha fazla sayıda glutamik asidin konjuge edilmesiyle oluşur. İnsanlar PABA’yı sentez edemez veya ilk glutamik asidi yapıya ekleyemez. Folik asidin biyolojik aktif şekli tetrahidrofolik asit (THF)’tir. THF...