hangi hastalıklarda sülük tedavisi uygulanır

  1. Uzman SühaN

    Sülük tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir?

    Yapılan bir çalışmada insandan kan emme süresi ortalama 68±26 dk; emilen kanla artan vücut ağırlığı %460 olarak bulunmuş, bu türün diğer bazı sülük türlerine göre (örn. Macrobdella decora) crude eksraktlarından daha fazla antitrombik ünit hirudin ihtiva ettiği bildirilmiştir. Hermafrodit olan...