islam

 1. P

  içimizden geçen onaylamadığımız vesvese ile dinden çıkarmıyım ?

  Yine ben ve yine bir soru İçimizden geçen ama onaylamadığımız düşüncelerden dolayı sorumlu muyuz mesela içimizden dinle alakalı çok kötü bir düşünce geçiyor ve bu benim düşüncem olamaz diye hiç rahatsızlık duymadan oturuyorsak o düşünce gerçekten bize ait olmayan bir düşünce midir yani içimize...
 2. İ

  İslamiyette ticaret ahlakı

  Malumdur ki, bütün sebeplerin halikı olan Allâh-ü Teâlâ, Ahireti mükâfat ve ceza yeri, dünyayı ise sa’y-u gayret ve ebedi saadetimizi kazanmak, bu uğurda sıkıntı, mihnet, meşakkat, imtihan ve belâlara tahammül yeri olarak yaratmıştır. Dünyada yegâne gayemiz Ahireti, Mevla’mızın Rızasını, Cennet...
 3. İ

  Estetik yaptırmak caiz mi?

  Günümüz de estetik veya güzelleştirme operasyonu olarak bilinen ameliyatlatla vücudumuzda yapılan değişiklikler daha çok burnu, çeneyi, göğüs ve yüzü hedef alır. Bu, ruhi ve ahlaki güzellikten değil de, şekle ve görüntüye önem veren maddeci oluşumun teşvik ettiği bir beladır. Esasında...
 4. İ

  İslamda temizlik Mümin çevresini temiz tutmalı

  Yüce Allah kainattaki her şeyi fevkalade bir düzen, ahenk ve denge içinde yaratmıştır. İnsanı yaratıkların en şereflisi olarak tanımlayan Kur’an, kainattaki her şeyi de insanın emrine vermiş, kainattaki bu eşsiz ahenk ve dengeyi korumayı emrederken, bunları bozacak ve tahrip edecek tutum ve...
 5. F

  Güneşte ısınan suyun hükmü NEDİR (İslama Göre )

  Güneş enerjisi ile ısıtılan suyla açıkta kalan veya bir kapta güneşle ısınan su arasında fark var mıdır. Ve bunlarla abdest almak caiz midir?
 6. İ

  İslamın güzelliği

  Tüm dinler aynı mıdır? Hangisinin doğru olduğunu nasıl bileceğim? Neden İslam'ı seçmeliyim? Bu makale, diğer inanç ve dinlere kıyasla İslam'ın bazı güzelliklerini, faydalarını ve eşsiz yönlerini tartışmayı amaçlıyor. İslam, inanç ve eylem arasında doğru dengeyi sağlar; çünkü ikisi de istikrarlı...
 7. İ

  İslamiyetde Sağlığımıza dikkat etmek

  Bir İnsanın en mühim ve önem vermesi gereken varlığı sıhhat ve sağlığıdır. Hz. Peygamber Hastalık gelmeden, sağlığın kıymetini biliniz. Buyuruyor. Bu hadisi şerifde önemli bir uyarma bulunmaktadır. Çünkü hastalık gelmeden, sıhhatin değerini bilmek, gelecek hastalıklara karşı korunma tedbirleri...
 8. İ

  Müslüman bir ailenin nitelikleri

  Aile meşru nikâh temeline dayanır. Nikâh müessesesi bütün semavî dinlerde korunmuş ve evlilikle ilgili birtakım prensipler konulmuştur. İbn Abidin bu konuda şöyle demiştir. Bizim için Hz. Adem döneminden günümüze kadar meşru olmuş, daha sonra ve cennette de devam edecek nikah ile imandan daha...
 9. İ

  Nesh nedir. İslam dininde vaki midir?

  Nesh Sonradan gelen bir şer i hüküm İle Önceki hükmü yürürlükten kaldırmaktır. Ebu müslim el Isfahani " ne önünden, ne arkasından kendisine batıl gelmez"(Fussilet. 42) mealindeki ayeti kerimeye dayanarak İslam dininde nesh yoktur diyor. Cumhur ulemaya göre ise nesh' in vukuu mümkündür Ve vaki...
 10. İ

  İslam En büyük dindir !

  Allah insanlığa verdiği nimet ve tefekkürler arasında onlara varlığını tanımayı ve kabul etmeyi doğuştan edindiği bir yeteneğe kavuşturmuştur. Bu bilinçliliği kalplerinde insanoğlunun ilk yaratılışından beri değişmeyen doğal bir eğilim olarak yerleştirdi. Dahası, bu doğal düzeni, varlığına...
 11. İ

  İslam dini sadece ahiret dinimidir?

  Bazı kimseler İslam dini hıristiyanlık gibi sadece ahiret dinidir. Dünya işleriyle ilgilenmez. Çünkü Hz. Peygamberin siz dünya işini benden daha iyi bilirsiniz hadisi var. Peygamber dünya işini ve idare usulünü bilseydi böyle demezdi diyorlar. İslam dini sadece ahiret dini midir? İslam...
 12. F

  Kötü şeyler yapmakla İslamdan çıkar mıyı.

  Herhangi bir kimse zina etmek,içki içmek veya Allah'ın emirlerine ters düşen bir hüküm vermek gibi büyük günah işlerse dinden çıkıp kafir olur mu?
 13. F

  İslamın ne olduğun bilmeyene hesap sorulacak mı?

  Müslümanlardan uzak bir yerde yaşayıp İslam'ın ne olduğunu bilmeyen kimse mahşer günü Allah'a karşı sorumlu olacak mı?
 14. İ

  İslamda temizliğin önemi 2

  İslam'ın esasları bütün hayatı kapsadığı için, bu esaslarda bazen insanların en özel mahrem görünen durumlarına dikkat ediliyor. Tuvalet edebi ile ilgili olarak hadislerde ve fıkıh kültüründe bazı kural ve tavsiyelerin olması buna örnektir. Tuvalate girerken üzerinizde Ayet yazılı kolye, yüzük...
 15. İ

  İslamda temizliğin önemi

  Vücudun ve ruhun maddi ve manevi kirlerden arınmasını ve yaratılıştaki paklığın korunmasını ifade eden temizlik, Yüce Yaratıcı'nın koyduğu kanunların, düzenin ve fıtrî prensiplerin başında geliyor. Temizlik İslam dininde daha çok taharet kelimesi ile ifade edilir. Taharet" sözlükte kötülükleri...
 16. İ

  Kadınlar kurban kesebilir mi?

  Hayvan kesimi ile ilgili şartlarda kişi olmalıdır gibi bir şart yoktur. Bu nedenle erkekler kestiği gibi, kadınlar da bizzat hayvan kese bilirler. Önemli olan doğru kesmektir. Kadınların hayvan kese bilmelerini gösteren hadis-i şerif vardır. Öyle ki, Muaz ibn Sa'd'ın naklettiği bir hadise göre...
 17. Sevimli cadı

  Anne sütü bağışlama anne sütünü bağışlayan

  Kızlar merhaba , son günlerde haberlerde süt bağışı yapan anneleri görmüşsünüzdür .Görünürde çok faydalı bir girişim ama bu işin dini boyutlarıda var. Sizce süt bağışı yapmak doğru bir şeymi ?
 18. Sevimli cadı

  Rüyada Abdest Aldığını Görmek

  Rüyada abdest aldığını görmek, kişinin hayırlı ve güzel işler içine gireceğine, maneviyata yöneleceğine, kısa sürede tüm arzu ve isteklerini gerçekleştireceğine işarettir. Abdest insanı maddi ve manevi kirlerden temizler. Bu nedenle böyle bir rüya gören kişi gerçek hayatında kötülüklerden, şerli...
 19. İ

  İslam da çok evliliğin hükmü ve durumu

  İslam'ın çok evliliği emretmesi hakkında yanlış fikirler öne sürülüyor. Bazıları bununla dinimizi insanların gözünden düşürmek, bazıları da beşeri zaaflarını örtbas etmek istiyorlar. Eğer çok evlilik müslümanlığın imajına zarar getirecekse mümin buna sebep olan kimse olmamalıdır. On beş...
 20. İ

  İslamın şartları nelerdir ?

  İslam dinine girmiş olanlara, yani Müslümanlara farz olan, mutlaka yerine getirilmesi emredilen beş temel görev vardır: 1. İslam'ın şartlarından birincisi "Kelime-i şehadet" getirmektir. Kelime-i şehadet getirmek, "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resûlüh"...