kilonun kısırlık üzerindeki etkisi ile alakalı konularımız