kurbanın yenmeyen 7 uzvu

  1. Uzman SühaN

    Kurbanın hangi uzuvları yenmez?

    Âlemlerin Rabb’i Allah’a hamdolsun. Resûlüne, Âl ve Ashâb’ına salât ü selâm olsun KURBAN: Kulluk borcunu ödemek niyetiyle vakti içinde kurbanlık hayvanı kesmektir. Müslüman, hür, mukîm ve dînen zengin sayılan erkek ve kadına her sene kurban kesmek vâciptir. Kurbandan maksat, dünyada vâcip...