kurbanın yenmeyen bölgeleri ile alakalı konularımız