polıkıstık over olup hamıle kalanlar ile alakalı konularımız