gebe
 1. THESECRET

  THESECRET "Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"

  Kayıt:
  16 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  2.146
  Beğenilen Mesajlar:
  224
  Ödül Puanları:
  63
  Şehir:
  İstanbul

  19.yüzyılda osmanlı imparatorluğu

  Konu, 'Tüm Lise Ders Notları' kısmında THESECRET tarafından paylaşıldı.

  19 yüzyılda osmanlı imparatorluğu,19.yüzyılda osmanlı devleti ve yaşanan gelişmeler,19.yüzyılda osmanlı devletinde siyasi alanda yapılan değişiklikler,19.yüzyılda osmanlı imparatorluğu hakkında bilgiler

  < Konu Resmi..>  Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı İmparatorluğu, Fransız İhtilâli’nin getirdiği ulusçuluk akımından en fazla etkilenen devlettir.

  XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Rusya başta olmak üzere İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti içinde yaşayan ulusları kışkırtmışlardır. Bu kışkırtmalar sonucunda Balkanlarda Sırplar ve Yunanlılar ayaklanmıştır.

  Sırp İsyanı

  Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ilk milliyetçilik isyanı Sırplar tarafından başlatılmıştır. Sırpların isyan etmesinde;

  Rusya ve Fransa gibi Avrupa devletlerinin kışkırtmaları
  Osmanlı merkezi otoritesinin zayıflaması
  Toprak düzeninin bozulması
  Savaş alanı haline gelen Sırbistan topraklarının sık sık el değiştirmesi
  Sırbistan’da görev yapan memurların ve yeniçerilerin halka karşı sorumsuz davranışları
  Milliyetçilik düşüncesinin Sırplar arasında yayılması
  gibi nedenler etkili olmuştur.

  1806 – 1812 Osmanlı – Rus Savaşları sonucunda imzalanan Bükreş Antlaşması’yla Osmanlı Devleti Sırplara bazı ayrıcalıklar vermiştir (1812). Bu ayrıcalıklarla yetinmeyen Sırplar, bağımsızlık yolunu açacak imtiyazlar isteyerek ayaklandılar. Osmanlı Devleti, Rusların olaya karışmasını engellemek için Sırplara yeni haklar tanımıştır (1815). Yunan isyanının başlamasından sonra yeniden ayaklanan Sırplar Edirne Antlaşması’yla özerk bir devlet haline gelmiştir (1829). Böylece, iç işlerinde serbest hale gelen Sırplar, Rusların Osmanlı Devleti’ne baskıları sonucunda Berlin Antlaşması’yla bağımsız olmuşlardır (1878).

  Yunan İsyanı

  Osmanlı İmparatorluğu’nda diğer uluslardan daha fazla imtiyaza sahip olan Rumların ayaklanmasında;

  Milliyetçilik akımının Rumlar arasında yaygınlaşması
  Rusya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa devletlerinin Rumları isyana kışkırtmaları
  Yunanlıların eski Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmak istemeleri
  gibi nedenler etkili olmuştur.
  Ticaret faaliyetleri yapan Rumların zenginleşmeleri
  Rumların okullar ve cemiyetler kurarak yapacakları isyan hareketlerine ortam hazırlamaları (Bu cemiyetlerden en önemlisi Etnik–i Eterya’dır.)
  Rumların Divan–ı Hümayun elçilik tercümanlığı gibi devletin önemli memurluklarında görev almaları
  Rumların Avrupalı devletler tarafından desteklenmesi
  Osmanlı Devleti’nin Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa’nın isyan etmesi ve devletin isyanı bastırmak için uğraşması
  gibi gelişmeler Yunan isyanının çıkmasına, yaygınlaşmasına ve başarıya ulaşmasına ortam hazırlamıştır.

  Avrupalı devletlerin Rumlarla yakından ilgilenmesinde; Rumları eski Yunan uygarlığını meydana getirenlerin torunları olarak görmeleri ve aynı dinden olmaları etkili olmuştur.Avrupalıların Yunanlıları desteklemeleri, XIX yüzyıl Avrupa diplomasisinde din unsurunun etkili olduğunu göstergesidir.
  Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa’nın isyanından yararlanan Rumlar Mora’da isyan başlattılar (1821). Osmanlı Devleti kısa sürede yayılan isyanı bastıramadı. Padişah II. Mahmut, Girit ve Mora valiliklerinin kendisine verilmesi şartıyla Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’dan yardım istedi. İbrahim Paşa komutasında Mora’ya gelen Mısır kuvvetleri kısa sürede isyanı bastırdı. Fakat bu gelişme Rusya, İngiltere ve Fransa’nın tepkisini çekmiş ve bu devletler birleşerek Navarin Limanı’nda Osmanlı ve Mısır donanmalarını yakmışlardır. (1827).

  Navarin faciası sonucunda;

  Yunan isyanı yeniden başlamıştır.
  Doğu Akdeniz’de Ruslara karşı deniz gücü kalmamıştır.
  Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır.
  İmparatorlukla yönetilen Avusturya ,Yunan isyanında Osmanlı Devleti,’ni desteklemiştir.Avusturya Avusturya’nın Yunan isyanını desteklemesinde ;
  -Birçok ulustan meydsana gelen bir devlet yapısında olması

  -Rusların Balkanlara yerleşmesini istemesi

  gibi nedeler etkili olmuştur.

  Osmanlı – Rus Savaşı (1828 – 1829)

  Ruslar Rumeli’den ilerleyerek Edirne’yi, Doğu Anadolu’da ise Erzurum’u ele geçirdiler. Avrupa devletlerinden destek alamayan Osmanlı Devleti zor durumda kalmış ve Edirne Antlaşması’nı imzalayarak savaşa son vermiştir (1829).

  Osmanlı Devleti açısından önemli sonuçlar doğuran Edirne Antlaşması’yla;

  Milliyetçilik isyanları başarıya ulaşmış ve Yunanistan’ın bağımsız olması imparatorluk içindeki diğer uluslara örnek olmuştur.
  Osmanlı Devleti geniş toprak kaybına uğramıştır.
  Devlet ekonomik sıkıntı içerisine girmiş ve yapılacak ıslahatlar aksamıştır.
  Yunanistan’ın bağımsız olması üzerine Rum isyanı sırasında Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’ya verilmesi kararlaştırılan Mora Yarımadası kaybedilmiştir. Mehmet Ali Paşa’nın Mora yerine Suriye valiliğini istemesi padişah ile Mehmet Ali Paşa arasında anlaşmazlığa ve Mısır isyanının çıkmasına neden olmuştur.
  Mısır Sorunu

  Yunan isyanının bastırılmasında etkili olan Mehmet Ali Paşa’ya Girit valiliği verildi. Ancak, Yunan isyanı sonrasında Mora Osmanlı Devleti’nin elinden çıktığı için Mehmet Ali Paşa’ya verilemedi. Mehmet Ali Paşa II. Mahmut’tan Mora’ya karşılık Suriye valiliğini istedi. Bu isteğin kabul edilmemesi üzerine Mehmet Ali Paşa Suriye’ye güçlü bir ordu gönderdi (1831). İbrahim Paşa komutasındaki Mısır kuvvetleri üzerlerine gönderilen Osmanlı ordularını mağlup ederek Kütahya’ya kadar ilerlediler (1833). II. Mahmut Osmanlı Devleti’nin düşmanı Rusya’dan yardım istedi. Rusya’nın gönderdiği bir filo İstanbul Boğazı’nı geçerek Büyükdere önlerine geldi. İngiltere ve Fransa, Rusya’nın Akdeniz’e inmesini istemediklerinden dolayı padişah II. Mahmut ile anlaşması için Mehmet Ali Paşa’ya baskı yaptılar. Sonuçta; Mısır sorunu iç sorun olmaktan çıkmış, Avrupa sorunu haline gelmiştir.

  Avrupalı devletlerin baskılarına dayanamayan Mehmet Ali Paşa Osmanlı Devleti’yle Kütahya Antlaşması’nı imzalamıştır (1833). Bu antlaşmaya göre; Mehmet Ali Paşa’ya Mısır ve Girit valiliklerine ek olarak Suriye valiliği, oğlu İbrahim Paşa’ya da Adana valiliği verilmiştir. Böylece, Kütahya Antlaşması’yla Mısır sorunu geçici olarak çözümlenmiştir.

  Kendini güvence altında hissetmeyen II. Mahmut Rusya ile arasında sekiz yıl sürecek Hünkâr İskelesi Antlaşması imzalamıştır (1833).

  Hünkar İskelesi Antlaşması’yla;

  Rusya, Karadeniz’de tam güvenlik sağlamıştır.
  Osmanlı Devleti, Mehmet Ali Paşa’nın herhangi bir hareketine karşı Rusya’nın desteğini sağlamıştır.
  İngiltere bu antlaşmaya tepki göstermiş ve Boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır.
  Osmanlı Devleti, Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını son defa tek başına kullanmıştır.
  Osmanlı Devleti, Rusya’nın himayesi altına girmiştir.
  Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa’ya karşı İngiltere’nin desteğini sağlamak için Balta Limanı Antlaşması’yla ekonomik imtiyazlar vermiştir.

  Mısır sorununu çözümlemek için büyük devletler Londra’da bir konferans düzenlediler.

  Londra Sözleşmesi’ne göre;

  Mısır özerk bir eyalet haline gelmiştir.
  Mısır sorunu çözümlenmiştir.
  Mısır isyanı, Osmanlı Devleti’nin bir valisine söz geçiremeyecek kadar zayıfladığını ortaya koymuştur.
  Mısır sorununun çözümlenmesinden sonra Avrupalı devletler Boğazlar sorununu ele aldılar. Yapılan görüşmeler sonucunda Londra Boğazlar sözleşmesi imzalandı (1841).

  Boğazlar sözleşmesine göre;

  Boğazlar, uluslararası bir statü kazanmıştır.
  Rusya, Hünkâr İskelesi Antlaşması ile elde ettiği imkânları kaybetmiştir.
  İngiltere ve Fransa bu antlaşmadan kârlı çıkmıştır.
  Osmanlı Devleti’nin boğazlar üzerindeki mutlak egemenliği sona ermiştir.
  Kırım Savaşı

  Kırım Savaşı’nın Nedenleri

  Rusya’nın tarihi emellerini gerçekleştirerek sıcak denizlere ulaşmak istemesi
  Rusya’nın kutsal yerler sorununu gündeme getirmesi
  İstanbul’a gelen Rus elçisinin protokol kurallarına uymaması ve devlet adamlarına baskı yapması üzerine Osmanlı Devleti’nin elçiyi ülkesine göndermesi
  Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne Ortodoks Kilisesi’nin kutsal yerlerle ilgili isteklerini onaylattıktan sonra, Osmanlı sınırları içindeki bütün Ortodoksların Rusya tarafından himaye edilmesini istemesi
  1853 yılında Rusya’nın Eflak ve Boğdan’ı işgal etmesi üzerine Kırım Savaşı başlamıştır (1853). Rusya kısa bir süre sonra Sinop’a baskın yaparak Osmanlı donanmasını yaktı.

  Bunun üzerine İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti ile bir ittifak antlaşması imzalayarak Rusya’ya savaş ilan ettiler (1854).

  Müttefikler Kırım’da Sivastopol’u ele geçince Rus çarı barış istemek zorunda kaldı. Yapılan görüşmeler sonucunda Paris Antlaşması imzalandı (1856).

  Paris Antlaşması ve Önemi

  1. Osmanlı Devleti Avrupa devleti sayılacak, devletler genel hukukundan yararlanacak ve toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında olacaktır.

  Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerin garantisi altına girmekle, kendini koruyamayacak kadar zayıf bir devlet olduğunu kabul etmiştir.
  İngiltere ve Fransa, çıkarlarının tehlikeye girmesine seyirci kalmayacaklarını göstermişlerdir.
  2. Karadeniz tarafsız hale getirilecek, sadece ticaret gemilerine açık olacak; Osmanlı Devleti ve Rusya, Karadeniz’de savaş gemisi bulunduramayacak ve tersane kuramayacaklardır.

  Osmanlı Devleti savaşta galip gelmesine rağmen, yenik bir devlet durumuna düşürülmüştür.
  Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri bir süre için engellenmiştir.
  İngiltere ve Fransa, Akdeniz’deki güvenliklerini korumuşlardır.
  3. Boğazlar konusunda 1841 tarihli Londra Boğazlar Antlaşması geçerli olacaktır.

  Boğazlar üzerinde uluslararası statü devam etmiştir.
  4. Eflak ve Boğdan’ın sahip oldukları haklar ve ayrıcalıklar genişletilecek, bu beyliklerin ve Sırbistan’ın hakları antlaşmayı imzalayan devletlerin ortak garantisi altında bulunacaktır.

  Avrupalı büyük devletler Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmışlardır.
  Osmanlı Devleti’nin egemenlik haklarına müdahale edilmiştir.
  Büyük devletler Balkan uluslarının bağımsızlığına ortam hazırlamışlardır.
  5. Avrupa devletleri Islahat Fermanı’nı memnunlukla karşılamışlar ve Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmamayı kabul etmişlerdir.

  Islahat Fermanı’nın antlaşmada yer alması Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmalarına zemin hazırlamıştır.
  Islahat Fermanı Avrupalı devletlerin baskısıyla hazırlanmıştır.
  Osmanlı İmparatorluğu’nun Dağılması

  Panislavizm Hareketleri

  Slav asıllı toplulukları (Rus, Sırp, Hırvat, Slovak, Bulgar, Ukrayn, Sloven, v.s.) siyasal ve kültürel bakımdan birleştirmek isteyen harekete Panislavizm denilir.

  Rusya Panislavizm politikasıyla; Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmayı ve bu devleti yıkmayı, Balkanlara egemen olmayı ve Balkanlar üzerinden sıcak denizlere ulaşmayı amaçlamıştır.

  Balkanlarda Ayaklanmalar

  Rusya, tarihi emellerine ulaşabilmek amacıyla Balkan uluslarını Osmanlı İmparatorluğu’na karşı kışkırttı. 1876’da Bulgarlar, arkasından Karadağlılar ve Sırplar ayaklandılar. Osmanlı tarihinde bu gelişmelere “Balkan Bunalımı” denilmiştir.

  1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı

  Avrupalı Devletler İstanbul’da konferans düzenleyerek uluslarına özerklik verilmesini istemişler, bu teklifleri Osmanlı Devleti kabul etmemiştir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti’ne savaş açan Ruslar Osmanlı orduları karşısında büyük başarılar kazanmışlar ve Edirne’yi alarak İstanbul yakınlarındaki Çatalca’ya kadar ilerlemişlerdir.

  İstanbul’un Rusların eline geçmesinden çekinen Osmanlı Devleti barış istedi. Barış görüşmeleri Ayastefanos’ta (Yeşilköy) yapıldı (Mart 1878).

  Rusya’nın çok güçlenmesi menfaatlerine ters düşen İngiltere’yi harekete geçirdi. Avusturya, Balkanlara yayılmayı amaçladığından antlaşmaya tepki gösterdi. Almanya da bu devletlere katılınca Ayastefanos Antlaşması uygulanmamıştır.

  Rusya, yeni bir savaşı göze alamadığından Berlin’de bir kongre toplanmasını kabul etti.

  Berlin Kongresi’ne Osmanlı Devleti, Rusya, İngiltere, Avusturya, Fransa, İtalya ve Almanya katıldı. Görüşmeler sonunda Berlin Antlaşması yapıldı (1878).

  Bu antlaşmaya göre;

  Osmanlı Devleti’nin tek kârı Doğu Beyazıt olmuş, ancak Kıbrıs’ı İngilizlere üs olarak vermiştir.
  Ermeni sorunu, Berlin Antlaşması’yla uluslararası politika konusu haline gelmiştir.
  Bulgaristan’ın parçalanmasıyla Rusya’nın Balkan egemenliği ve Ege Denizi’ne inmesi engellenmiştir.
  Osmanlı Devleti, Berlin Kongresi’nde Avrupalı devletlerin hedefi haline gelmiştir. Bunun sonucunda kongre Osmanlı Devleti’nin paylaşım pazarlığı haline gelmiş, Osmanlı Devleti’nin dağılması hızlanmıştır.
  Bu dönemde İngiltere de Osmanlı Devleti’nin parçalanması girişimlerine katılmıştır. Osmanlı Devleti’nin denge politikasında İngiltere’nin yerini Almanya almıştır.
  Osmanlı Devleti Anadolu’da ve Balkanlarda geniş toprak kaybına uğramıştır. Rumeli’deki Türkler güvenli yerlere göç etmişler ve Rumeli’de Türk nüfusu azalmıştır.
  Dağılmayı Önleme Çabaları

  Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek ve siyasal varlığını sürdürmek amacıyla bazı düşünce akımları ortaya çıkmıştır.

  Osmanlıcılık

  Osmanlıcılık fikri Tanzimat döneminin sonlarına doğru ilk defa Genç Osmanlılar adı verilen aydınlar tarafından ortaya atılmıştır. Osmanlıcılık fikrini savunan Genç Osmanlılar, devletin sınırları içerisinde yaşayan bireyler arasında dil, ırk ve din bakımından hiç bir ayrım gözetmeksizin aynı haklara sahip oldukları kabul edilirse, Osmanlı toplumu içinde bir kaynaşma ve dayanışma sağlanacağı düşüncesindeydiler.

  Ancak;

  Azınlıkların bağımsız olmak istemeleri ve ulusçuluk akımının yaygınlaşması
  Avrupalı devletlerin azınlıkları kışkırtmaları ve korumaları
  Balkanlarda isyanların çıkması ve Anadolu’da Ermeni olayları
  Osmanlıcılık düşüncesinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını göstermiştir.

  İslâmcılık

  İslâmcılık düşüncesiyle; imparatorluk içindeki Müslüman unsurlar arasında birlik ve beraberliği sağlamak ve imparatorluk dışındaki Müslümanların Halifelik kurumunun dini gücü etrafında birleştirilerek beraber hareket edilmesi amaçlanmıştır.

  II. Abdülhamit, “İslâmcılık” düşüncesini, resmi bir politika olarak benimsemiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda Arapların İngilizlerle birlikte hareket ederek Türk askerlerine saldırmaları, İslâmcılık görüşünün Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü korumada başarılı olamadığını göstermiştir.

  Türk Birliği (Turancılık)

  Türkçülük akımı, bir kültür hareketi olarak başlamış, ancak daha sonra siyasal bir karakter kazanmıştır. Turancılık düşüncesinin amacı, Türkleri bir ülkede, bir yönetim ve bayrak altında toplamaktı.
  Turancılık, İttihat ve Terakki Partisi’nin programında yer almış, devlet yönetimine yansıtılmıştır. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda yenilmesi, Turancılık hareketini zayıflatmıştır.

  Türkçülük

  Osmanlı Devleti, Balkan Savaşlarının olumsuz sonuçları nedeniyle kendisini yıkan ögelerden birinin milliyet ve millet kavramı olduğunu anlamıştı. Osmanlıcılık ve İslâmcılık anlayışının terkedilmesiyle ülkede, Türkçülük akımı ön plana çıkarıldı. Bu akımın öncülerinden Ziya Gökalp, çalışmalarıyla Türkçülük akımına toplumsal bir içerik kazandırmıştır.

  Batıcılık

  Batıcılık, II. Meşrutiyet döneminde bir düşünce akımı haline geldi. Bu görüş, devletin Batılılaşmasıyla kurtulabileceğini ve bunun için çeşitli alanlarda ıslahatlar yapılması gerektiğini savunmuştur.

   
19.yüzyılda osmanlı imparatorluğu konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Osmanlı İmparatorluğunun İLKleri...

  Osmanlı İmparatorluğunun İLKleri...

  osmanlı ilkleri padişahların ilkleri osmanlı tarihi ilkler Osmanlı’da ilk fethedilen ada, 1308 yılında alınan ve şimdi Apo’ya cezaevi olan İmralı Adası’dır. Osmanlı tarihinde ilk savaş, 1284 yılında Bizans tekfurlarıyla yapılan Ermeni Beli savaşıdır. Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den almıştır. Sultan Mecid dönemidir. 28 Haziran 1855 günü Londra da...
 2. Osmanlı İmparatorluğunda Fotoğraf

  Osmanlı İmparatorluğunda Fotoğraf

  osmanlı fotoğrafçıları osmanlı dönemi kimyagerleri kimyagerleri hürrem sultan fotoğrafları Endüstri devrimi, Osmanlı İmparatorluğu'nu politik, kültür ve sanat, askeri ve ticari yönlerde de etkilemeye başladı ve Batı'ya dönük bir politikanın esas alınmasına neden oldu. Toplumun beğenileri değişti. Resim, mimari ve müzikte gelenekselin yanısıra, Osmanlı toplumunda elit zümreyi oluşturan...
 3. Osmanlı İmparatorluğu Zamanında Yaptırılan Camiler

  Osmanlı İmparatorluğu Zamanında Yaptırılan Camiler

  osmanlı zamanında yaptırılan camiler nelerdir isimleri yapılış tarihleri kimler yaptırmış özellikleri resimleri ile ilgili bilgiler burada melekler Ülkemiz gerek doğal güzellikleri, gerekse kültürel mirasıyla dünya üzerinde öne çıkan milletlerin başında gelir melekler :) Asya ve Avrupa'nın tam birleştiği noktada bulunan ülkemiz, her karışında üzerinde yaşanan uygarlıkların izini taşır....
 4. Osmanlı İmparatorluğu Soyağacı Burada Melekler

  Osmanlı İmparatorluğu Soyağacı Burada Melekler

  osmanlı imparatorluğu padişahları listesi soyağacı kronolojisi ile ilgili bilgiler burada melekler. Osmanlı İmparatorluğu dünya tarihinde büyük önemi olan ve uzun yıllar saltanat süren bir imparatorluk melekler. :) Şu sıralar her ne kadar birebir tarihi yansıtmasa da ucundan bucağından Muhteşem Yüzyıl dizisiyle bunu daha iyi anlıyoruz. Bu büyük imparatorluğu yönetmek de zor iş düşününce. Tam...
 5. 18.yüzyılda osmanlı imparatorluğu

  18.yüzyılda osmanlı imparatorluğu

  18.yüzyılda osmanlı devleti,18.yüzyıl osmanlı devleti antlaşmaları,18.yüzyıl osmanlı devleti politikası,18.yüzyıl osmanlı rus ilişkileri,18 yüzyılda osmanlı devleti hakkında bilgiler Prut Savaşı ve Sonuçları Osmanlı Devleti’yle Rusya arasında Prut Savaşı’nın başlamasında Osmanlı Devleti’nin; İstanbul Antlaşması’yla kaybettiği yerleri geri almak istemesi Kırım Hanlığı ve İsveç...

Sayfayı Paylaş