1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  1962 den bu güne kadar yapılan kanun değişiklikleri listesi

  Konu, 'Hukuk' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) ADANA İLİNDE SEYHAN VE YÜREĞİR ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASl HAKKINDA KANUN
  ADLİ TIP KURUMU KANUNU
  ADLİ PERSONEL İLE DEVLET DAVALARINI TAKİP EDENLERE YOL GİDERİ VE TAZMİNAT VERİLMESİ İLE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
  ADLİ SİCİL KANUNU
  ADLI YARGI ILK DERECE MAHKEMELERI ILE BÖLGE ADLIYE MAHKEMELERININ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN (5235)
  AFET BÖLGELERİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER HAKKINDA KANUN
  AFGANİSTAN'DAN PAKİSTANA SIĞINAN TÜRK SOYLU GÖÇMENLERİN TÜRKiYE'YE KABULÜ VE İSKANINA DAİR KANUN
  AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE'YE KABULÜ VE İSKANINA DAİR KANUN

  AILE MAHKEMELERININ KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN (4787) AILE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (5133)
  AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN
  AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
  AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN HALKOYUNA SUNULMASI HAKKINDA KANUN
  ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN
  ANITKABİR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KANUN
  ANKARA, İSTANBUL VE NÜFUSU YÜZBİNDEN YUKARI OLAN ŞEHİRLERDE İÇME, KULLANMA VE ENDÜSTRİ SUYU TEMİNİ HAKKINDA KANUN
  ARSA OFİSİ KANUNU (1)
  ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
  ASKERI CEZA KANUNU ILE ASKERI MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5078)
  ASKERİ CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  ASKERI CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5080)
  ASKERİ HAKİMLER KANUNU (1)
  ASKERI HAKİMLER KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU(1)
  ASKERİ YARGITAY KANUNU
  ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU
  ASKERI YASAK BÖLGELER VE GüVENLIK BöLGELERi KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5082)
  ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KANUNU (1)
  ASKERLİK KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN (BEDELLİ ASKERLİK)
  ASKERLİK KANUNU İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE ASKERLİK KANUNUNA ÜÇ GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN
  ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU 11.4.2002
  ATATÜRK BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALI, KARAKAYA BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALI İLE AFŞİN - ELBİSTAN LİNYİTLERİ DEVELOPMANI VE TERMİK SANTRALI PROJELERİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA KANUN
  ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNU
  ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜLKİYETİNDEKİ BİR KISIM ARAZİNİN DEVREDİLMESİNE İZİN VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE KURULACAK TEKNOLOJİ VE EV EKONOMİSİ ARAŞTIRMA VE YAYIM ENSTİTÜSÜ İLE KÜRK HAYVANLARI YETİŞTİRME VE YAYIM ÇİFTLİĞİ İŞLETMESİ HAKKINDA KANUN
  ATATÜRK'ÜN DOĞUMUNUN 100 ÜNCÜ YILININ KUTLANMASI VE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KURULMASI HAKKINDA KANUN
  ATATüRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN 167 DÖNÜM 500 METREKARELİK KISMININ ANKARA BELEDİYESİNE SATILMASI HAKKINDA KANUN
  ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNUN ÜÇ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
  AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN
  AVRUPA Birliği GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( "14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu" ile "13.12.1983 Tarihli ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun)
  AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU
  AVRUPA INSAN HAKLARı MAHKEMESI ÖNÜNDEKİ YARGILAMA SÜRECİNE KATILAN KİŞİLERE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (5166)
  AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
  AVUKATLIK KANUNU
  AVUKATLIK KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)
  AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (5043)
  BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLARDA ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN
  BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN KALDIRILMASI VE BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA 202 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)
  BANKALAR KANUNU
  BANKALAR KANUNU (7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 31/8/1979 Tarihli ve 28 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bankalar Hakkında 22/7/1983 Tarihli ve 70 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun)
  BANKALAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (5020)
  BANKALAR KANUNU, SİGORTA MURAKABE KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YETKİ KANUNU
  BANKALAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1) (7129 sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 31/8/1979 Tarihli 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bankalar Hakkında 22/7/1983 Tarihli ve 70 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun.)
  BARTIN İLİNİN KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)
  BASIN KANUNU (5187)
  BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN
  BAYINDIRLIK BAKANLIĞINCA YAPTIRILACAK SİVİL AKARYAKIT VE DOĞAL GAZLARIN BORU HATLARI İLE TAŞINMASI, DEPOLANMASI VE DAĞITILMASINA AİT TESİSLERİN İHALE ESASLARINA DAİR KANUN
  BAZI ASKERİ HASTANELERE DÖNER SERMAYE TAHSİSİNE DAİR KANUN
  BAZI DERNEK VE KURUMLARIN BAZI VERGİLERDEN, BÜTÜN HARÇ VE RESİMLERDEN MUAF TUTULMASINA İLİŞKİN KANUN (1)
  BAZI FONLARIN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
  BAZI FONLARIN TASFİYESİNE İLİŞKİN KANUN (TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUNUN, ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN, ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM HAKKINDA KANUNUN, FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTEREK BAHİSLER TERTİBİ HAKKINDA KANUNUN, GECEKONDU KANUNUNUN, SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNUN VE ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN BANKERLERİN İŞLEMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI İLE BAZI TEKEL MADDELERİ FİYATLARINA YAPILAN ZAMLARDAN ELDE EDİLEN HaSILATIN T.C. MERKEZ BANKASINDA AÇILACAK BİR DEPREM FONU HESABINDA TOPLANMASINA DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN)
  BAZI KAMU ALACAKLARININ TAHSİLATININ HIZLANDIRILMASI VE MATRAH ARTIRIMI HAKKINDA KANUN
  BAZI KAMU ALACAKLARININ ÖZEL UZLAŞMA YOLU İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN
  BAZI KAMU GÖREVLERİNE NAKTİ TAZMİNAT VERİLMESİ VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
  BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BORÇLARININ TAHKİMİ HAKKINDA KANUN
  BAZI KAMU PERSONELİNE TAYIN BEDELİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
  BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (765 sayılı Türk Ceza Kanununun 159 VE 312, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 VE 8.nci maddeleri...) 6.2.2002
  BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BANKALAR KANUNU HÜKÜMLERİNE İSTİNADEN BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA VE MEVDUAT KABUL ETME İZNİ KALDIRILAN TÜRKİYE IMAR BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA TESİS EDİLECEK BAZI İŞLEMLER HAKKINDA KANUN (5021)
  BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN (4962)
  BAZI KANUNLARDAKİ CEZALARIN IDARI PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE DAİR KANUN
  BAZI KANUNLARDAKİ "DEVLET BAŞKANI" UNVANININ "CUMHURBAŞKANI" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
  BAZI KANUNLARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (Vergi usul , damga vergisi, gelir, kurumlar, gider, motorlu taşıtlar , vergi iadesi, tüketiciyi koruma, katma değer, vergisi, çevre temizlik vergisi, amme alacaklarının tahsili hakkında, harçlar kanundaki değişiklikler) (5035)
  BAZI KANUNLARIN MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKlNDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)
  BAZI KANUNLARLA TANINMlŞ OLAN GÜMRÜK MUAFiYETLERİNİN KALDIRILMASI HAKKlNDA KANUN
  BAZI KURUM VE KURULUŞLARIN KORUNMASI VE GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
  BAZI LİSE, OKUL VE FAKÜLTE MEZUNLARINA UNVAN VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
  BAZI ÖZLÜK İŞLERİYLE İLGİLİ TASARRUFLAR HAKKINDA KANUN
  BAZI SAĞLIK PERSONELİNİN DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR KANUN
  BAZI SUÇ FAİLLERİ HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLERE DAİR KANUN
  BAZI SUÇ FAİLLERİ HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLERE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
  BAZI SUÇ FAİLLERİ HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLERE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (2) (Pişmanlık yasasının uygulamasının uzatılmasına dair).
  BAZI SUÇ FAİLLERİ HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLERE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  BAZI TEKEL MADDELERİ FİYATLARINA YAPILAN ZAMLARDAN ELDE EDİLEN HASILATIN T.C. MERKEZ BANKASINDA AÇILACAK BİR DEPREM FONU HESABINDA TOPLANMASINA DAİR KANUN
  BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU İLE, 474 SAYILI KANUNA EKLİ GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI; GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ ÜZERİNDEN ÖDENEN FONLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ; GÜMRÜK VERGİSİ HASILATI İLE FON PAYI HASILATININ DAĞILIMI; 26.1.1967 TARİHLİ VE 827 SAYILI KANUN İLE 31.10.1990 TARİHLİ VE 3675 SAYILI KANUNUN, 31.12.1960 TARİHLİ VE 193 SAYILI, 2.2.1981 TARİHLİ VE 2380 SAYILI, 7.11.1985 TARİHLİ VE 3238 SAYILI, 29.5.1986 TARİHLİ VE 3294 SAYILI KANUNLARIN BAZI HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN)
  BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN
  BAZI YÖRELERDE MEYDANA GELEN TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLERİN GELİR, KURUMLAR VE GEÇİCİ VERGİLERİNİN TERKİNİ İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 7 NCİ MADDESİNE BİR BENT EKLENMESİ VE 28.8.1992 TARİHLİ VE 3838 SAYILI KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
  BAŞBAKAN VE BAKANLARIN TEMSİL ÖDENEKLERİ İLE DIŞARIDAN ATANAN BAKANLARIN ÖDENEK VE YOLLUKLARI HAKKINDA KANUN
  BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KURULUŞU HAKKINDA KANUN
  BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)
  BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
  BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
  BELEDİYELERİN, BELEDİYELERE BAĞLI MÜESSESE VE İŞLETMELERİN, KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN, KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN VE TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BİR KISIM BORÇLARININ TAHKİMİ HAKKINDA KANUN

  BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (4982) BOĞAZİÇİ KANUNU (1)
  BOR TUZLARI,TRONA VE ASFALTİT MADENLERİ İLE NÜKLEER ENERJİ HAMMADDELERİNİN İŞLETİLMESİNİ, LİNYİT VE DEMİR SAHALARININ BAZILARININ İADESİNİ DÜZENLEYEN KANUN (1)
  BURSA İLİ MERKEZİNDE OSMANGAZİ, YILDIRIM VE NİLÜFER ADIYLA ÜÇ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)
  BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
  BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNİN YÖNETİMİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)
  BİR EVLENME AKDİNE DAYANMAYAN BİRLEŞMELERİN EVLİLİK VE EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLARIN DÜZGÜN NESEPLİ OLARAK TESCİLİNE İLİŞKİN KANUN
  BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU
  CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU İLE DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULLARI KANUNU
  CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN
  CEZAEVLERİ İNŞAASI İÇİN GELECEK YILLARA GEÇİCİ YÜKLENMELERE GİRİŞİLMESİNE VE İSTİKRAZ AKDİNE DAİR KANUN
  CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUN
  CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA VE AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLATI KANUNU
  ÇALIŞANLARIN TASARRUFA TEŞVİK EDİLMESİ VE BU TASARRUFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 184 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) (2) (3)
  ÇANAKKALE ŞEHRİNE ALTIN MADALYA VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
  ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU
  ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  ÇAY KANUNU
  ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
  ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
  ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 29, 5680 sayılı Basın Kanununun Ek 1,2 , 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 101,102,103 , 2908 sayılı Dernekler Kanununun 4,5,6,34,38,43, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 9,17,19 maddelerinde değiştirilmesine, Basın Kanununun 16, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin son fıkrası, Dernekler Kanununun 7, 11 ve 12 nci, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 21 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmasına dair.) 26.3.2002
  ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNİN 3 KASIM 2002 PAZAR GÜNÜ YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
  ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
  ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (4928)
  ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN ( Fikir ve sanat eserleri hakkında ) 3.3.2004 (5101)
  ÇEVRE KANUNU (1) (2)
  ÇEVRE KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNU
  ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU
  ÇİFTÇİLERİN T.C. ZİRAAT BANKASINA, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE, TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE, TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KURUMUNA, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİNE, ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE OLAN BİR KISIM BORÇ FAİZLERİNİN SİLİNMESİNE DAİR KANUN
  ÇOCUK MAHKEMELERİNİN KURULUŞU, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN
  ÇOCUK MAHKEMELERİNİN KURULUŞU, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (5036)
  D-8 ULUSLARARASI İCRA DİREKTÖRLÜĞÜNÜN TÜRKİYE'DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN
  DAMGA VERGİSİ KANUNU (1)
  DAMGA VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  DANIŞTAY KANUNU (1)
  DANIŞTAY KANUNU İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  DANIŞTAY KANUNU VE İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  DANIŞTAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5183) 2.6.2004
  DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU
  DENİZ KUVVETLERİNE YABANCI MEMLEKETLERDEN HARB GEMİLERİ, HARB GEMİSİ CİHAZ VE SİLAHLARI VE HARB GEMİSİ İNŞA MALZEMESİ SATIN ALINMASINA DAİR KANUN
  DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDA KANUN
  DENİZ İŞ KANUNU (1)
  DENİZ İŞ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, DEVLET MEMURLARI KANUNU, HARCIRAH KANUNU İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 7.2.2002
  DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU KANUNU
  DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN KANUN
  DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİNE DAİR KANUN (5072)
  yeni DERNEKLER KANUNU (5253)
  DERNEKLER KANUNU (mülga)
  DERNEKLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  DEVLET DEMİRYOLLARI VE LİMANLARI İŞLETME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİLERİ EMEKLİ SANDIĞI İLE ASKERİ FABRİKALAR TEKAÜT VE MUAVENET SANDIĞININ SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA DEVRİ HAKKINDA KANUN
  DEVLET DENETLEME KURULU KURULMASl HAKKINDA KANUN (1)
  DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN
  DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN (1)
  DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN İLE ASKERİ HAKİMLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
  DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN, 18.11.1992 TARİHLİ VE 3842 SAYILI KANUN İLE ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 14.11.2001
  DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN, 18.11.1992 TARİHLİ VE 3842 SAYILI KANUN İLE ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6.12.2001
  DEVLET İÇ İSTİKRAZ TAHVİLLERİNE UYGULANACAK FAİZ HADLERİNİN TESPİT VE GEREKTİĞİNDE İKRAMİYE KEŞİDELERİ TERTİBİ HAKKINDA KANUN
  DEVLET İHALE KANUNU
  DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜNÜN GÖREV; YETKİ VE KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1)
  DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU
  DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)
  DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  DEVLET MEMURLARI KANUNU, HARCIRAH KANUNU, BAZI SAĞLIK PERSONELİNİN DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR KANUN, TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN, KADASTRO KANUNU İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  DEVLET MEMURLARI İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN AYLIKLARININ ÖDEME ZAMANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR 9.9.1987 TARİH VE 289 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULUNE DAİR KANUN
  DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2)
  DEVLET MEZARLIĞI HAKKINDA KANUN
  DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1)
  DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (8.6.1984 Tarih ve 223 Sayılı ve 28.12.1987 Tarih ve 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek Kabulü ile 30.9.1960 Tarih ve 91 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Ek ve Değişiklikleri, 16.8.1982 Tarih ve 44 Sayılı ve 14.10.1983 Tarih ve 151 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, 9.4.1990 Tarih ve 414 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 7 nci Maddeleri ve 29.2.1984 Tarih ve 2983 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun)
  DEVLET PLANLAMA-TEŞKİLATI İLE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN YENİDEN TEŞKİLATLANMASINA,KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE, 29 NİSAN 1969 TARİHLİ VE 1164 SAYILI ARSA OFİSİ KANUNU İLE 13 ARALIK 1983 TARİHLİ VE 178 SAYILI,2 TEMMUZ 1993 TARİHLİ VE 485 SAYILI,30.9.1983 TARİHLİ VE 90 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ÇIKARILMASI AMACIYLA YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
  DEVLET TiYATROSU KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1)
  DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
  DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 13.12.1983 TARİHLİ VE 177 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN, 8.6.1984 TARİHLİ VE 206 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN, 23.12.1991 TARİHLİ VE 474 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ VE 24.1.1992 TARİHLİ VE 480 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 28 VE 29 UNCU MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN)
  DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
  DİSİPLİN MAHKEMELERİ KURULUŞU, YARGILAMA USULÜ VE DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI HAKKINDAKİ KANUN (1)
  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
  DOĞAL AFET BÖLGELERİNDE AFETTEN KAYNAKLANAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNEVE BAZI İŞLEMLERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULÜ HAKKINDA KANUN
  DOĞAL AFETLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE DOĞAL AFETLER NEDENİYLE DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER HAKKINDA YETKİ KANUNU
  DOĞAL AFETLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE DOĞAL AFETLER NEDENİYLE DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER HAKKINDA YETKİ KANUNUNUN 1 VE 2 NCİ MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KANUN
  DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)
  DOĞAL GAZIN KULLANIMI HAKKINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
  DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU
  DÜNYA OLİMPİYAT VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU KAZANMIŞ SPORCULARA VE BUNLARIN AİLELERİNE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
  EĞİTİM, GENÇLİK, SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİNİN İHDASI İLE 3074 SAYILI AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU, 197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, 1318 SAYILI FİNANSMAN KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN VE 492 SAYlLI HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI VE BU KANUNLARA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE DAİR KANUN
  EKONOMİK DENGE İÇİN YENİ VERGİLER İHDASI İLE 1.7.1964 TARİHLİ VE 488 SAYILI, 2.7.1964 TARİHLİ VE 492 SAYILI, 7.11.1984 TARİHLİ VE 3074 SAYILI, 25.10.1984 TARİHLİ VE 3065 SAYILI, 31.12.1960 TARİHLİ VE 193 SAYILI, 21.7.1953 TARİHLİ VE 6183 SAYILI, 2.2.1981 TARİHLİ VE 2380 SAYILI, 15.7.1963 TARİHLİ VE 277 SAYILI KANUNLARIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİN KURULUŞU, ÇALIŞMA ESAS VE YÖNTEMLERİ HAKKINDA KANUN
  ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
  ELEKTRONİK İMZA KANUNU (5070)
  ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  EMLAK VERGİSİ KANUNU
  EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMENİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR KANUN
  EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5145)
  EMNİYET TEŞKiLATI UÇUŞ HiZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU
  EMNİYET UMUMİYE İDARESİNİN NEZARETİ ALTINDA BULUNDURULMA CEZA VE TEDBİRLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
  ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU (ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU VE ORGANiZE SANAYi BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) 9.1.2002
  ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN LAHEY ANLAŞMASININ CENEVRE METNİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (5117)
  ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)
  ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN (5147)
  ER KAZANINDAN İAŞE EDİLECEKLERE İLİŞKİN KANUN (1)
  EREĞLi KÖMÜR HAVZASINDAKİ OCAKLARIN DEVLETÇE İŞLETTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)
  ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE VE TUNCELİ İLLERİNDE VUKU BULAN DEPREM AFETİ İLE ŞIRNAK VE ÇUKURCA'DA MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA KANUN (ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE VE TUNCELİ İLLERİNDE VUKU BULAN DEPREM AFETİ İLE ŞIRNAK VE ÇUKURCA'DA MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE 20.6.1977 TARİH VE 2090 SAYILI TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN, 11.11.1986 TARİH VE 3320 SAYILI MEMURLAR VE İŞÇİLER İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNE KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAKKINDA KANUN, 9.3.1988 TARİH VE 3417 SAYILI ÇALIŞANLARIN TASARRUFA TEŞVİK EDİLMESİ VE BU TASARRUFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN VE 7269 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNA BİRER GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN)
  ERİŞME KONTROLLU KARAYOLLARI KANUNU
  ESNAF VE KÜÇÜK SANATKARLAR KANUNU (1) (2)
  ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SiGORTALAR KURUMU KANUNU (3)
  ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)
  ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN VE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE BU KANUNLARA GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN (4956)
  EURO´NUN HUKUKİ ARAÇLARA ETKİSİ İLE AKARYAKIT TÜKİTEM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  FAALİYETLERİ DURDURULAN SENDİKA, FEDERASYON VE KONFEDERASYONLARA KAYYIM TAYİNİ HAKKINDA KANUN
  FINDIK ÜRETİMİNİN PLANLANMASI VE DİKİM ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA KANUN
  FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN
  FİNANSAL KİRALAMA KANUNU
  FİNANSMAN KANUNU
  FİNANSMAN KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)
  GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN (2000 VE 2001 YILLARINA ilişkin %25 ve %10 ARTIRIM Hk)
  GAZİANTEP İLİ MERKEZİNDE ŞEHİTKAMİL VE ŞAHİNBEY ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)
  GECEKONDU KANUNU (1)
  GELECEK YILLARA GEÇiCİ YÜKLENMELERE DAİR KANUN
  GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNU
  GELIBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  GELİR, KURUMLAR, KDV, VUK, EMLAK VERGİSİ, BELEDİYE VE HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  GELİR VERGİSİ KANUNU, VERGİ USUL KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU, 4306 SAYILI KANUN, 4481 SAYILI KANUN VE 4562 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU
  GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5105)
  GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN (veteriner hekim ünvanı hk) (5077)
  GENEL NÜFUS TESPİTİ YAPILMASI VE SEÇMEN KÜTÜKLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
  GENEL NÜFUS YAZIMI KANUNU
  GENELKURMAY BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİNE AİT KANUN
  GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)
  GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (5179) Mayıs/2004
  GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU
  GüLHANE ASKERI TıP AKADEMISI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5081)
  GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ HAKKINDA KANUN (1) (2)
  GÜMRÜK KANUNU
  GÜMRÜK KANUNU
  GÜMRÜK KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)
  GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYE EDİLECEK EŞYA HAKKINDA DÖNER SERMAYE KANUNU
  GÜVENLİK SORUŞTURMASI, BAZI NEDENLERLE GÖREVLERİNE SON VERİLEN KAMU PERSONELİ İLE KAMU GÖREVİNE ALINMAYANLARIN HAKLARININ GERİ VERİLMESİNE VE 1402 NUMARALI SIKIYÖNETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
  HAKİM VE SAVCI ADAYLARI EĞİTİM MERKEZİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
  HAKİM VE SAVCI ADAYLARI EĞİTİM MERKEZİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN İKİ MADDESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN
  HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU(1)
  HAKIMLER VE SAVCıLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  HAKIMLER VE SAVCILAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (4790)
  HAKIMLER VE SAVCILAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (4863)
  HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5172) Mayıs/2004
  HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KANUNU (1)
  HARB AKADEMİLERİ KANUNU
  HARB OKULLARI KANUNU
  HARP AKADEMİLERİ KANUNU
  HARP OKULLARI KANUNU
  HARÇLAR KANUNU
  HARÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)
  HAVA HARP OKULUNA GİRMEYE İSTEKLİ ADAY ÖĞRENCİLER İLE UÇUŞ VE PARAŞÜT EĞİTİMİNE TABİ TUTULACAK HARP OKULU ÖĞRENCİLERİ HAKKINDA KANUN (1)
  HAYVAN ISLAHI KANUNU
  HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU
  HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5074)
  HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İLE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) (14.8.1991 tarihli ve 436 sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname, 29.7.1986 tarihli ve 256 sayılı 16.4.1986 Tarihli ve 3274 sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ,21.12.1987 tarihli ve 303 sayılı Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 16.9.1993 tarihli ve 508 sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müs- teşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ,3.6.1994 tarihli ve 534 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ,3.6.1994 tarihli ve 535 sayılı Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerin yürürlükten kaldırılması ve Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun)
  HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN
  HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  HUKUK USULÜ MUHAKEMELERI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (5236)
  HUKUKI VEYA TICARI KONULARDA YABANCI ÜLKELERDE DELIL SAĞLANMASI HAKKINDA SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (5128)
  İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (4949) 17.7.2003
  ICRA VE IFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5092) 12.2.2004
  ICRA VE IFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (4758)
  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)
  İDARİ USUL VE İŞLEMLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ YETKİ KANUNU
  İDARİ USUL VE İŞLEMLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ YETKİ KANUNU (1)
  İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU (1)
  İHRACATI GELİŞTİRMEK AMACI İLE VERGİLERLE İLGİLİ OLARAK HÜKÜMETÇE ALINACAK TEDBİRLERE DAİR KANUN (1)
  İHRAÇ BEDELİ DÖVİZLERİNİ SÜRESİNDE YURDA GETİRMEYENLERE 1567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALARIN AFFINA DAİR KANUN
  İKİ İL İLE BEŞ İLÇE KURULMASI VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (1)
  İL VE İLÇE KURULMASINA DAİR YETKİ KANUNU
  İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI KAĞIT VE İŞLEMLERDEN EĞİTİME KATKI PAYI ALINMASI HAKKINDA KANUN
  ILKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU İLE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (5002)
  İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMDE PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUN (1)
  İLLER BANKASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5173)
  İMAR KANUNU
  İMAR KANUNU İLE İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI IMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (5006)
  İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)
  İNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNU
  İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU KANUNU
  İSLAM KALKINMA BANKASINA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN (1)
  İSTANBUL BOĞAZ KÖPRÜSÜ VE ÇEVRE YOLU PROJESİ SAHASINDAKİ GECEKONDULARIN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
  İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU
  İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
  İSTANBUL, KAYSERİ, BURSA KAPALI ÇARŞILARININ ONARIMI VE İMARI HAKKINDA KANUN
  İSTİHDAMIN TEŞVİKİ AMACIYLA ÜCRET DIŞI YÜKLERDEN BAZILARININ ÖDENMESİNİN ERTELENMESİ İLE SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKaRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU VE 631 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
  İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDAKİ KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  İŞ KANUNU
  İTHAL VEYA YURT İÇİNDE İMAL EDİLEN TAŞIT ARAÇLARI, MOTOR, MAKİNA ALET VE CİHAZLARIN TANITMALIK İLE BİRLİKTE SATIŞI HAKKINDA KANUN
  İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)
  İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
  İTHALDE ALINACAK DAMGA RESMİ HAKKINDA KANUN
  İTHALDE ALINACAK DAMGA RESMİ HAKKINDA KANUN
  İŞ KANUNU (1)
  İŞ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)
  İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU, TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE İŞ KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNLARA EK VE GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİ, İŞSİZLİK SİGORTASI KURULMASI, ÇALIŞANLARIN TASARRUFA TEŞVİK EDİLMESİ VE BU TASARRUFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR KANUNUN İKİ MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
  İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
  JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ YENİDEN TEŞKİLATLANMASI,MODERN SİLAH, ARAÇ VE GEREÇLERLE DONATILMASI AMACİYLE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA GELECEK YILLARA GEÇİCİ YÜKLENMELERE GİRİŞME YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
  JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU (1)
  KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKIBINE DAIR KANUNUN BIR MADDESINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN
  KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU
  KADASTRO KANUNU
  KADININ STATÜSÜ VE SORUNLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULMASI İLE 14/1/1970 TARİHLİ VE 1211 SAYILI VE 4/11/1981 TARİHLİ VE 2547 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 422 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
  KADROLARI İL ÖZEL İDARELERİNE AİT BULUNAN KÜTÜPHANE VE MÜZE PERSONELİNİN AYLIKLARININ GENEL BÜTÇEDEN ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN
  KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU
  KALKINMA PLANININ UYGULANMASI ESASLARINA DAİR KANUN (1)
  KALKINMA PLANLARININ YÜRÜRLÜĞE KONMASI VE BÜTÜNLÜĞÜN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
  KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE SÖZLEŞMELİ HAZİNE AVUKATI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA KANUN
  KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda ve Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) 28.3.2002
  KAMU GÖREVLILERI ETIK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5176)
  KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ MAL BİLDİRME KANUNU
  KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU
  KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUN
  KAMU HİZMETLİLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN
  KAMU İHALE KANUNU 4.1.2002
  KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 5.1.2002
  KAMU KONUTLARI KANUNU
  KAMU KURULUŞLARININ YURT DIŞINDAKİ İHALELERE KATILMASI HAKKINDA KANUN
  KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİRBİRLERİNE OLAN BORÇLARININ TAHKİMİ HAKKINDA KANUN
  KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÖREV VE YETKİLERİ İLE BUNLARIN PERSONELİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
  KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TAŞINMAZ MALLARININ SATIŞI HAKKINDA KANUN
  KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEŞKİLaT, GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN KONULARLA KAMU PERSONELİ ARASINDAKİ ÜCRET DENGESİZLİKLERİNİN GİDERİLMESİ VE KAMU MALİ YÖNETİMİNDE DİSİPLİNİN SAĞLANMASI İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER HAKKINDA YETKİ KANUNU (1)
  KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8.1.2002
  KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (5018)
  KAMU PERSONELİ İLE EMEKLİLERİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
  KAMU PERSONELİ İLE EMEKLİLERİN MALİ, SOSYAL VE DİĞER HAKLARINDA DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU (1)
  KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI HALLERDE, KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÖZEL TEŞEBBÜSLERİN DEVLETLEŞTİRİLEBİLMESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA KANUN
  KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
  KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN 1960 VE DAHA ÖNCEKİ BÜTÇE YILLARINA AİT BİR KISIM VERGİ BORÇLARININ TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
  KAMULAŞTIRMA KANUNU
  KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU
  KANUN DIŞI YAKALANAN VEYA TUTUKLANAN KİMSELERE TAZMİNAT VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
  KANUN DIŞI YAKALANAN VEYA TUTUKLANAN KİMSELERE TAZMİNAT VERİLMESİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN
  KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  KARA AVCILIĞI KANUNU
  KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA KANUN
  KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ULUSLARARASI SEKRETARYASI İLE KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ ULUSLARARASI SEKRETARYASININ TÜRKİYE'DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN
  KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
  KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE,2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA,657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  KARASULARI KANUNU
  KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
  KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KANUN (5003)
  KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1)(2)
  KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
  KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  KARAYOLU TAŞIMA KANUNU
  KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA KANUN (5033) - (Sicil affı kanunu)
  KAT MÜLKİYETİ KANUNU
  KATMA BÜTÇELİ İDARELER 2000 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU
  KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
  KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, HARÇLAR KANUNU, FİNANSMAN KANUNU, AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, VERGİ USUL KANUNU VE 4481 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN
  KAYSERİ İL MERKEZİNDE MELİKGAZİ VE KOCASİNAN ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
  KAZANDAN İAŞE EDİLEMEYEN ERBAŞ VE ERLER İLE ASKERİ OKUL ÖĞRENCİLERİNE TAYIN BEDELİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
  KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNA GÖRE KAÇAK VE KAÇAK ZANNI İLE TUTULAN HER ÇEŞİT EŞYA, ALET VE TAŞIMA VASITALARININ TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
  KIBRIS'A GÖNDERİLECEK TÜRK ASKERİ BİRLİĞİ MENSUPLARININ AYLIK VE ÜCRETLERİYLE ÇEŞİTLİ İSTİHKAKLARI VE BİRLİĞİN BAŞKA GİDERLERİ HAKKINDA KANUN
  KIYI KANUNU
  KIYI KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI HAKKINDA KANUN
  KİMLİK BİLDİRME KANUNU
  KONUT MÜSTEŞARLIĞININ KURULMASI VE ARSA OFİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI TANINMASI HAKKlNDA KANUN
  KONYA İLİ MERKEZİNDE KARATAY, SELÇUKLU VE MERAM ADIYLA ÜÇ iLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)
  KOOPERATIFLER KANUNU (1)
  KOOPERATIFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5146)
  KOZMETİK KANUNU
  KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
  KÖYE GÖTÜRÜLEN HİZMETLERDEN GÖNÜLLÜ KATKILAR DIŞINDA KATILMA PAYI ALINMAMASI HAKKINDA KANUN(1)
  KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KANUNU (5104)
  KÜLTÜR BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KANUNU
  KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU (1)
  KÜÇÜK SANAYİ BÖLGELERİ İÇİNDE DEVLETÇE İNŞA EDİLMİŞ ÖRNEK SANAYİ SİTESİ İŞ YERLERİNİN MÜLKİYETİNİN DEVREDİLMESİ HAKKINDA KANUN
  KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
  KÜÇÜK ÇİFTÇİLERİN T.C ZİRAAT BANKASINA VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN BİR KISIM BORÇ FAİZLERİNİN SİLİNMESİNE DAİR KANUN
  KÜÇÜK ÇİFTÇİLERİN T.C. ZİRAAT BANKASI VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN BORÇLARININ 10 YILDA 10 EŞİT TAKSİTLE FAİZSİZ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KANUN
  KÜLTÜR BAKANLIĞINA BAĞLI ERTİK OKULLARI ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN
  LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖRLERİN TESCİLİ İÇİN SÜRE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULÜNE DAİR KANUN
  LÜBNAN'A SİLAH SATIŞINDAN DOĞAN ALACAĞIMIZLA FRANSIZ HÜKÜMETİNİN EMRİNE VERDİĞİ BAZI MEBLAĞLARIN LÜBNAN'A VE FRANSA'DA TÜRK MİSYONLARI İÇİN ARSA, BİNA SATINALINMASINA VEYA YAPTIRILMASINA AYRILMASI HAKKINDA KANUN
  MADALYA VE NİŞANLAR KANUNU
  MADEN KANUNU
  MADEN KANUNUNA BİR EK MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN
  MADEN KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (5177)
  MADENİ UFAKLIK VE HATIRA PARA BASTIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)
  MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN
  MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU
  MALi SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 10.1.2002
  MAL MEMURLARININ KAYYIM TAYiN EDİLMESİNE DAİR KANUN
  MALÜLLER İLE ŞEHİT DUL VE YETİMLERİNE TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNİN SATIŞ BEDELLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
  MARKA KANUNU ANDLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (5118)
  MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ BAZI KANUNLAR İLE TEŞKİLAT KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
  MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
  MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
  MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
  MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
  MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN ÖZLÜK HAKLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNE, BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEŞKİLATLANMALARINA, 8.6.1949 TARİHLİ VE 5434 SAYILI, 19.7.1972 TARİHLİ VE 1615 SAYILI, 12.3.1982 TARİHLİ VE 2634 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ÇIKARILMASI AMACI İLE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
  MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN
  MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN
  MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN
  MEMURLAR, DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
  MERA KANUNU
  MERA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5178)
  MESLEKİ EĞİTİM KANUNU (1) (2) (3)
  MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
  MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI İLE BAZI ANDLAŞMALARIN YAPILMASI İÇİN BAKANLAR KURULUNA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
  MİLLETLERARASI MÜNASEBETLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE KOORDİNASYONU HAKKINDA KANUN (1)
  MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU
  MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN
  MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU (1)
  MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN (5017)
  MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Millİ Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ve Devlet Memurları Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun)
  MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI KANUNU (1)
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1)
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (13.12.1983 TARİHLİ VE 179 SAYILI, 8.6.1984 TARİHLİ VE 208 SA- YILI, 23.10.1989 TARİHLİ VE 385 SAYILI, 9.4.1990 TARİHLİ VE 419 SAYILI, 28.8.1991 TARİHLİ VE 454 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNA- MELERİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN)
  MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)
  MILLI EĞİTİM TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5005)
  MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU
  MİLLİ MATBAA TAHSİSATININ MÜTEDAVİL SERMAYE HALİNDE İSTİMALİNE DAİR KANUN
  MİLLİ PARKLAR KANUNU
  MiLLi PRODÜKTİVİTE MERKEZİ KURULUŞ KANUNU (1)
  MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN
  MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLARDA DÖNER SERMAYE TEŞKİLİ VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KANUN
  MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU (1)
  MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE MALZEMENİN YOK EDİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
  MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI
  MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ HAKKINDA KANUN
  MÜLGA 2613 VE 766 SAYILI KANUNLARLA HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN MİKTAR FAZLALIKLARININ İLGİLİLERİNE DEVRİNE DAİR KANUN
  MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU
  MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
  NOTERLİK KANUNU
  NOTERLİK KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5134 - Nisan 2004)
  NOTERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  NOTERLİK KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  NÖBETÇİ MEMURLUĞU KURULMASI VE OLAĞANÜSTÜ HAL TATBİKATLARINDA MESAİNİN 24 SAAT DEVAMINI SAĞLAYAN KANUN
  NÜFUS KANUNU
  Nüfus KANUNUNUN BAZI MADDELERININ DEĞIŞTIRILMESINE DAIR KANUN
  NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN
  OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ İLE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ İHDASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 25.4.2002
  OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ İHDASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN (5090)
  OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU
  OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  ONÜÇ İLÇE VE İKİ İL KURULMASI HAKKINDA KANUN (Onüç İlçe ve İki İl Kurulması ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) (1)
  ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN
  ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU
  ORMAN BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (ORMAN BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 7.8.1991 TARİHLİ VE 442 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN)
  ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)
  ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (4999)
  ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
  ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YEŞİL KART VERİLEREK DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN
  ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN BANKERLERE VE BUNLARLA İLGİLİ KİŞİLERE UYGULANACAK CEZA HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN
  ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BAZI BASILI EVRAKIN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA HAZIRLANMASI, BASTIRILMASI VE SATILMASI HAKKINDA KANUN
  ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUN
  ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5079) 2004 yılı
  ÖĞRETMENLERE EĞİTİM VE ÖĞRETİM TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN
  ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU
  ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR KANUNU
  ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN (5188)
  ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU
  ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİ İLE ÖZELLEŞTİRME SONUCUNDA DOĞABİLECEK İSTİHDAMLA İLGİLİ SORUNLARIN ÇÖZÜMLENMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ÇIKARILMASI AMACIYLA YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
  ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERLE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5148)
  ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA AVRUPA SÖZLEŞMESİNE ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASINA DAİR EK 6 NOLU PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (idam cezasının kaldırılmasına dair)
  ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERİN DURUMLARI İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
  PATENT, FAYDALI MODEL, MARKA, COĞRAFİ İŞARETLER, ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR, YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİ, TOPTANCI HALLERİ, TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI VE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ, TÜRKİYE TURİSTİK OTELCİLER VE TURİZM İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİNİN KURULUŞU, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ İLE GIDA KONULARININ DÜZENLENMESİNE VE TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN MER'İYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA KANUN İLE SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
  PAZARLIKSIZ SATIŞ MECBURİYETİNE DAİR KANUN
  PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN ZARARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
  PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BİR ULUSLARARASI FONUN KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
  PETROL PİYASASI KANUNU (5015)
  PETROLÜN BORU HATLARI İLE TRANSİT GEÇİŞİNE DAİR KANUN
  POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU
  RADYO VE TELEVİZYON VERİCİ TESİSLERİNİN TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLMESİ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  RADYO VE TELEVİZYON VERİCİ İSTASYONLARININ POSTA, TELGRAF VE TELEFON İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN
  REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
  RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK OLAN YÖNETMELİKLER HAKKINDA KANUN
  ROMANYA'DA MİLLİLEŞTİRME TEDBİRLERİ VEYA BUNA BENZER KANUNİ VE İDARİ DİĞER TEDBİRLERDEN ZARAR GÖRMÜŞ TÜRK MAL, HAK VE MENFAATLERİNİN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
  ROMEN İNDEPENTANTE TANKERİNİN DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN ÇIKARILABİLMESİNE İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN
  RULET, TİLT, LANGIRT VE BENZERİ OYUN ALET VE MAKİNALARI HAKKINDA KANUN
  SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜLERİ KURULUŞ KANUNU
  SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU
  SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAiR KANUN
  SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU (1)
  SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2)
  SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN
  SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞININ KURULMASI VE 11 TEMMUZ 1939 TARİH VE 3670 SAYILI MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUNUN İKİ MADDESİ İLE 23 EKİM 1984 TARİH VE 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (1)
  SAYIŞTAY KANUNU
  SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (26.10.1987 TARİHLİ VE 290 SAYILI "298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME" İLE 18.9.1991 TARİHLİ VE 455 SAYILI "SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME"LERİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ VE SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN)
  SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU
  SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA KANUN
  SENDİKALAR KANUNU (1)
  SERBEST BÖLGELER KANUNU
  SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU
  SERMAYE PİYASASI KANUNU (1)
  SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI VE TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN
  SERMAYE PİYASASININ TEŞVİKİ,SERMAYENİN TABANA YAYGINLAŞTIRILMASI VE EKONOMİYİ DÜZENLEMEDE ALINACAK TEDBİRLER İLE 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU VE 3182 SAYILI BANKALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU
  SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNU
  SEÇİMLERLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI; TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 21 İNCİ DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ VE BİRLİKTE YAPILACAK MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ HAKKINDA KANUN
  SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE SİYASİ PARTİLER KANUNU VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
  SIKIYÖNETİM KANUNU
  SIKIYÖNETİM KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)
  SİLAHLI KUVVETLER YAKACAK, AYDINLATMA, ISITMA VE SOĞUTMA KANUNU
  SİLAHLI KUVVETLER İHTİYAÇ FAZLASI MAL VE HİZMETLERİNİN SATIŞ, HİBE, DEVİR VE ELDEN ÇIKARILMASI; DİĞER DEVLETLER ADINA YURT DIŞI VE YURT İÇİ ALIMLARIN YAPILMASI VE EĞİTİM GÖRECEK YABANCI PERSONEL HAKKINDA KANUN (1)
  SİNEMA, VİDEO VE MÜZİK ESERLERİ KANUNU
  SİNEMA, VİDEO VE MÜZİK ESERLERİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  SİVİL HAVA MEYDANLARI, LİMANLAR VE SINIR KAPILARINDA GÖREV VE HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA KANUN
  SİYASİ PARTİLER KANUNU
  SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
  SİYASİ PARTİLER KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  SİYASİ PARTİLERİN FESHİNE DAİR KANUN
  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLATI KANUNU (4947)
  SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE TEMSİL TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN
  SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
  SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU
  SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (1) (2) (3)
  SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  SOSYAL SIGORTALAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKaRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 23.5.2002
  SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE GELİR VEYA AYLIK ALMAKTA OLANLARA SOSYAL DESTEK ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA KANUN (4784)
  SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE GELİR VEYA AYLIK ALMAKTA OLANLARIN GELİR VE AYLIKLARINDA ARTIŞ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5073)/ 2004 yılı
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU (4958)
  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
  SPOR MÜSABAKALARINDA ŞIDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN (5100) - veto
  SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN (5149)
  SPOR-TOTO TEŞKİLAT MÜDÜRLÜĞÜNÜN İSTİHDAM FAZLASI PERSONELİNİN DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ KADROLARINA ATAMALARININ YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  SU ÜRÜNLERİ KANUNU (1)
  SU ÜRÜNLERİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)
  SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU
  SÜREKLİ KAMU GÖREVLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA KANUN
  ŞEKER KANUNU
  T.C. ZİRAAT BANKASININ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA OLAN BİR KISIM BORÇLARININ HAZİNEDEN VE BAZI KURULUŞLARDAN OLAN ALACAKLARI KARŞILIĞINDA TAHKİM EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
  T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN ÜRETİCİLERE KULLANDIRILAN VE SORUNLU HALE GELEN TARIMSAL KREDİLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN
  TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI ICRASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5181)
  TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN
  TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN
  TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
  TAHSİS EDİLDİKLERİ GAYELERDE KULLANILMALARINA İMKAN VEYA LÜZUM KALMAYAN HARB SEFİNELERİNİN SATILMASINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
  TANITMA FONU TEŞKİLİ İLE 11/7/1939 TARİHLİ VE 3670 SAYILI MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNE BİR BENT EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
  TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)
  TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UÇUCULARINA VERİLECEK UÇUŞ TAZMİNATI HAKKINDA KANUN
  TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKKINDA KANUN
  TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU
  TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlügünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında 8/6/1984 Tarih ve 224 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun (1)
  TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUN
  TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ 867 VE 170 SAYILI KANUNLARA TABİ İŞLETMELER DIŞINDA KALAN KURULUŞLARINA DÖNER SERMAYE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) (2)
  TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİL EDİLECEK TAŞINMAZ MALLAR HAKKINDA KANUN
  TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
  TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 TARİH VE 183 SAYILI TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, BAZI MADDELERİNİN KALDIRILMASI VE BAZI MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)
  TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (1)
  TARIMIN TEŞVİKİ VE ÇİFTÇİNİN DESTEKLENMESİ, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU VE 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)
  TASFİYE HALİNDEKİ BANKERLERİN TASFİYELERİNİN HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
  TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
  TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN iKTİSABINA DAİR KANUN
  TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN İKTİSABINA DAİR KANUNA EK MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
  TEBLIGAT KANUNU İLE CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  TEKEL BEY'İYELERİ ÜÇTE BİRLERİNİN DAĞITIMI HAKKINDA KANUN
  TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU
  TELGRAF VE TELEFON KANUNUNA BAZI EK MADDELER EKLENMESİNE, BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  TELGRAF VE TELEFON KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5071)
  TELGRAF VE TELEFON KANUNU, ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, TELSİZ KANUNU VE POSTA, TELGRAF VE TELEFON İDARESİNİN BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI HAKKINDA KANUN İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  TELSİZ KANUNU (1)
  TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
  TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNUN GEÇİCİ 9 UNCU MADDESİNE GÖRE YAPILAN TASARRUFLAR HAKKINDA KANUN
  "TİCARET VE SANAYİ ODALARI", "TİCARET ODALARI", "SANAYİ ODALARI", "DENİZ TİCARET ODALARI", "TİCARET BORSALARI" VE "TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ" KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN 9.12.2001
  TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU (1)
  TOHUMLUKLARIN TESCİL, KONTROL VE SERTİFİKASYONU HAKKINDA KANUN
  TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU
  TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNU (1)
  TOPLU KONUT KANUNU (1)
  TOPLU KONUT KANUNUNDA VE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5162)
  TOPLUMA KAZANDIRMA YASASI (4959)
  TURİZMİ TEŞVİK KANUNU (1)(2) (3)
  TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (4957)
  TUZLA DENİZ HARB OKULU İNŞAATININ TAMAMLANMASI VE HİZMETE AÇILMASI İLE İLGİLİ KANUN
  TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
  Tüketicinin Korunması HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
  TÜRK BAYRAĞI KANUNU
  TÜRK CEZA KANUNU ( YENİ TCK. )(5237)
  TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (5252)
  TÜRK CEZA KANUNU İLE CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  TÜRK CEZA KANUNU, CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUN VE KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  TÜRK CEZA KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN - Memnu hakların iadesi hk. 4.3.2004 - (5106)
  TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU
  TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİMİZİN KURULMASI AMACİYLE KATILMA PAYI İHDASI VE MİLLİ PİYANGO HASILATININ BU GAYEYE SARFI HAKKINDA KANUN (1)
  TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLaT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN(EKONOMİK, KÜLTÜREL, EĞİTİM VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KURULMASI, 206 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN İKİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERE BİR İLAVE YAPILMASI HAKKINDA 480 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ İLE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)
  TÜRK MEDENI KANUNU 22-11-2001
  TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 3.12.2001
  TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (4961)
  TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) (5000)
  TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE'DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN
  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU (1)
  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNUN BAZI MADDELERİ İLE MADALYA VE NİŞANLAR KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ STRATEJİK HEDEF PLANININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA GELECEK YILLARA SARİ TAAHHÜTLERE GİRİŞME YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÖZEL BESLENME KANUNU
  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNUNA EK MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN
  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE ASTSUBAY NASBEDİLENLERE GİYECEK VE TEÇHİZAT VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI KANUNU
  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN YENİDEN TEŞKİLATLANMASI, SİLAH, ARAÇ VE GEREÇLERİNİN YENİLEŞTİRİLMESİ AMACİYLE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA GELECEK YILLARA GEÇİCİ YÜKLENMELERE GİRİŞME YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
  TÜRK SİLaHLI KUVVETLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR HAKKINDA KANUN
  TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU (1)(2)
  TÜRK TICARET KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (5136)
  TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNU İLE 491 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN
  TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA ILIŞKIN KANUN
  TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN
  TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKÛMİYETLERİNİN İNFAZINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
  TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN MAL, HAK VE MENFAATLERİN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
  TÜRK VATANDAŞLARININ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE DİLEKÇE İLE BAŞVURMALARI VE DİLEKÇELERİNİN İNCELENMESİ İLE KARARA BAĞLANMASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN (1)
  TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU
  TÜRKÇE'DEN BAŞKA DİLLERDE YAPILACAK YAYINLAR HAKKINDA KANUN
  TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU (4954)
  TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU
  TÜRKİYE BAĞCILIĞININ MODERNLEŞTİRİLMESİ VE BAĞCILIĞIMIZIN KALKINDIRILMASI HAKKINDA KANUN
  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI VE DİVAN ÜYELERİNİN TEMSİL ÖDENEKLERİ İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONUNCA SEÇİLEN DENETÇİ ÜYENİN ÖDENEĞİ HAKKINDA KANUN
  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT KANUNU
  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİNİN ÖDENEK VE YOLLUKLARI HAKKINDA KANUN
  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİNİN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLİLİKLERİNE DAİR KANUN
  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELİĞİ İLE BAĞDAŞMAYAN İŞLER HAKKINDA KANUN
  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
  TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)
  TÜRKİYE BILIMSEL VE TEKNIK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN (5016)
  TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KANUNU (1) (2)
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1) - 1982 Anayasası - (1982 AY.)
  TÜRKİYE CUMHURIYETI ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESI HAKKINDA KANUN (5170) Mayıs/2004
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (1982 AY.)
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ 143 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN (1982 AY.)
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 3.10.2001
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (4960 sayılı kanun ) - 2003
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (A.Y.md.86) 21.11.2001
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI'NIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN PARA BIRIMI HAKKINDA KANUN (5083) (Yeni Türk Lirası YTL )
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA YAPILAN ZİRAİ İSTİHSAL FAZLASI ANDLAŞMALARI GEREĞİNCE İTHAL OLUNACAK ZİRAİ VE GIDAİ MADDELER İLE BEDELSİZ OLARAK VERİLEN AMERİKAN İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME, TEÇHİZAT VE VASITALARIN VERGİ MUAFİYETİ HAKKINDA KANUN
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI, TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE TÜRKİYE EMLAK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN
  TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
  TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR, EMEKLİ ASTSUBAYLAR, HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ İLE MUHARİP GAZİLER DERNEKLERİ HAKKINDA KANUN
  TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
  TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5175) Mayıs/2004
  TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU
  TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN (27.11.1975 TARİHLİ VE 13 SAYILI DEVLET SANAYİ VE İŞÇİ YATIRIM BANKASI KURULUŞUNA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, 14.11.1983 TARİHLİ VE 165 SAYILI DEVLET SANAYİ VE İŞÇİ YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, 15.7.1988 TARİHLİ VE 329 SAYILI "DEVLET SANAYİ VE İŞÇİ YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME" İLE 12.2.1990 TARİHLİ VE 401 SAYILI TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN)
  TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON GELİRLERİ KANUNU
  TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
  TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU (1)
  TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU (5174)
  TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN KANUN
  TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
  TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BÖLGE BİRLİKLERİYLE TÜRKİYE TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ GENEL BİRLİĞİ KANUNU
  TÜTÜN VE TÜTÜN TEKELİ KANUNU
  TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİMİNE, İÇ VE DIŞ ALIM VE SATIMINA, 4046 SAYILI KANUNDA VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 3.1.2002
  UÇUŞ, PARAŞÜT, DENİZALTI, DALGIÇ VE KURBAĞA ADAM HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU VE 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (1)
  UÇUŞ,PARAŞÜT,DENİZALTI,DALGIÇ VE KURBAĞ ADAM HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU VE 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  ULAŞTIRMA ALTYAPILARI RESMİ KANUNU
  ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulu Hakkında Kanun)
  ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME HİZMETLERİNİN OLAĞANÜSTÜ HALLERDE VE SAVAŞTA NE SURETLE YÜRÜTÜLECEĞİNE DAİR KANUN
  ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN
  ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
  ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTITÜSÜ ( BOREN ) KURULMASI HAKKINDA KANUN
  ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ TEŞEKKÜLLERİN KURULMASI HAKKINDA KANUN
  ULUSLARARASI TİCARİ İŞLEMLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİLERİNE RÜŞVET VERİLMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  UMUMİ MAĞAZALAR KANUNU
  UYGULANMA İMKANI KALMAMIŞ OLAN KANUNLARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
  UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN (1)
  UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN
  UZMAN ERBAŞ KANUNU (1)
  UZMAN ERBAŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5085)
  UZMAN JANDARMA KANUNU (1)
  UZMAN JANDARMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5135)
  ÜÇ İLÇE VE BİR İL KURULMASI İLE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (1)
  ÜRETİMİNİ LİKİT PETROL GAZI İLE YAPAN ÜRETİCİLERİN ZARARLARININ KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN
  ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN
  VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN 16.5.2002
  VATANİ HİZMET TERTİBİ AYLIKLARININ BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
  VERGI Barışı KANUNU
  VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE NOTERLİK KANUNU, İCRA VE İFLAS KANUNU, TAPU KANUNU, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU, ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN, BANKALAR KANUNU, POSTA KANUNU İLE PASAPORT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  VERGİ USUL KANUNU, AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, GELİR VERGİSİ KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, GİDER VERGİLERİ KANUNU, EMLAK VERGİSİ KANUNU, VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU, MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, DAMGA VERGİSİ KANUNU, HARÇLAR KANUNU, 3505 SAYILI KANUN, KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN, BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU, 1318 VE 4208 SAYILI KANUNLAR İLE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  VERGİ USUL KANUNU, EMLAK VERGİSİ KANUNU VE HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 3.4.2002
  VERGİ USUL KANUNU, GELİR VERGİSİ KANUNU VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5024)
  VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUN (1)
  VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  YABANCI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ KANUNU
  YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (5130)
  YABANCILARA IKINCI EL TAŞIT SATIŞI HAKKINDA KANUN (5086)
  YABANCILARIN TÜRKiYE'DE iKAMET VE SEYAHATLERİ HAKKINDA KANUN (1)
  YAHŞİHAN'DA MEYDANA GELEN PATLAMALARDA ZARAR GÖRENLERİN ZARARLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN
  YALOVA TERMAL KAPLICALARININ İŞLETİLMESİ VE KAPLICALARIN İNKİŞAFI İŞLERİNİN SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİNE BAĞLI HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ BİR TEŞEKKÜLE DEVRİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5185)
  YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
  YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN
  YARDIM TOPLAMA KANUNU
  YARDIM TOPLAMA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  YARGITAY KANUNU
  YARGITAY KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
  YARGITAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (4929)
  YASAMA MECLİSLERİ DIŞ MÜNASEBETLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
  YATILI BÖLGE VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARA MAHSUS OKULLARDA DÖNER SERMAYE KURULMASINA DAiR KANUN
  YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5084)
  YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERİ MEMURLAR KANUNU İLE ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  YEM KANUNU
  YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHCI HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KANUN (5042)
  YURT DIŞINA ÇIKIŞLARDAN HARÇ ALINMASI VE 4481 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
  YURT DIŞINDA GÖREVLİ PERSONELE NAKTİ TAZMİNAT VERİLMESİ VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
  YÜKSEK ASKERİ ŞÜRANIN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
  YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BURS KREDI VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN(5102)
  YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU
  YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU
  YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (2)
  YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ( Mimar Sinan Güzelsanatlar üniversitesi hk.) (5076)
  YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
  YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU VE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNU
  YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5184)
  ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA-YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR - YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM - ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN
  103 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)
  11.10.1983 TARİH VE 2913 SAYILI KANUN, 28.5.1986 TARİH VE 3292 SAYILI KANUN, 26.10.1990 TARİH VE 3671 SAYILI KANUN, 8.6.1949 TARİH VE 5434 SAYILI KANUN İLE 14.7.1965 TARİH VE 657 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
  12.7.1997 TARİHİNE KADAR SORUMLU MÜDÜR SIFATI İLE İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN
  1211 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KANUNU, 3182 SAYILI BANKALAR KANUNU, 2983 SAYILI TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN, 2985 SAYILI TOPLU KONUT KANUNU, 7/11/1985 TARİHLİ VE 3238 SAYILI KANUN, 2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 1177 SAYILI TÜTÜN TEKELİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)
  13/7/1956 TARİHLİ VE 6801 SAYILI ASKERİ MEMURLARIN SUBAYLIĞA NAKİLLERİ HAKKINDA KANUNA GÖRE MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇİRİLEN BAZI EMEKLİ YARBAYLARIN TERFİLERİNİN VE AYLIKLARININ DÜZELTİLMESİNE DAİR KANUN
  130 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)
  14.7.1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI, 8.6.1949 TARİHLİ VE 5434 SAYILI 5.3.1964 TARİHLİ VE 439 SAYILI, 30.4.1992 TARİHLİ VE 3797 SAYILI, 11.10.1983 TARİHLİ VE 2914 SAYILI KANUNLARIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 5.1.1961 TARİHLİ VE 222 SAYILI, 24.11.1994 TARİHLİ VE 4048 SAYILI KANUNLARIN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
  16.10.1981 TARİH VE 2533 SAYILI SİYASİ PARTİLERİN FESHİNE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA VE 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
  17.7.1964 TARİHLİ, 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU VE 2.9.1971 TARİHLİ, 1479 SAYILI ESNAF VE KANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE 17.10.1983 TARİHLİ, 2926 SAYILI TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE TAHAKKUK EDEN PRİM VE DİĞER ALACAKLARIN TAHSİLATININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
  17.8.1999 VE 12.11.1999 TARİHLERİNDE MARMARA BÖLGESİ VE CİVARINDA MEYDANA GELEN DEPREMİN YOL AÇTIĞI EKONOMİK KAYIPLARI GİDERMEK AMACIYLA BAZI MÜKELLEFİYETLER İHDASI VE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  17.8.1999 ve 12.11.1999 TARİHLERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERDEN ZARAR GÖRENLERİN VERGİ BORÇLARI VE VERGİ CEZALARININ TERKİNİ İLE VERGİ USUL KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, HARÇLAR KANUNU VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 28.12.2001
  19 EKİM 1960 TARİHLİ VE 105 SAYILI KANUNUN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
  19,47,89,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103, 104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,11 6,117,118, 119,120,121,122,123,164,166 VE 167 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN
  1965 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUN
  1966 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUN
  1967 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUN
  1968 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUN
  1969 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUN
  1996 TÜRKİYE EUROPİLA FESTİVALİNE İLİŞKİN KANUN
  1998 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİN HESAP KANUNU
  1998 MALİ YILI KESİN HESAP KANUNU
  2000 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU
  2000 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİN HESAP KANUNU 12.12.2001
  2000 MALİ YILI KESİN HESAP KANUNU 12.12.2001
  2002 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU 12.12.2001
  2002 MALi YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU 12.12.2001
  2003 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5004)
  2004 MALI YILI BÜTÇE KANUNU (5027)
  2004 MALI YILI BÜTÇE KANUNU ILE BAĞLI CETVELLERİNDE VE 2004 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ IDARELER BüTçE KANUNUNA BAĞLI CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5103)
  213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU VE 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE, DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN
  23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE, DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 25.4.2002
  23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE, DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 21.5.2002
  23/4/1981 TARiH VE 2451 SAYILI KANUNUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN
  2839 SAYILI MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BIB UNCU DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER HAKKINDA KANUN
  2709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
  29, 51, 64, 172 VE 173 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN
  3 MART 1340 (1924) TARİHLİ VE 431 SAYILI KANUNLA HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZ MALLARDAN BAZILARININ ZİLYEDLERİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN
  3 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)
  3, 4, 6, 7, 10 ve 14 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN
  4 ARALIK 1994 GÜNÜ MİLLETVEKİLİ VE MAHALLİ İDARELER ARA SEÇİMİ YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  4 İL VE 5 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)
  4083 - 4093 / (4094-1) MARKALAR KANUNU
  4353,5539,6200 ve 6760 SAYILI KANUNLARDA YER ALAN PARASAL SINIRLARIN SAPTANMASINA İLİŞKİN 11.12.1978 TARİH VE 17 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
  440 SAYILI KANUNA TABİ KURULUŞLARDAN SAĞLIK TEŞKİLATI OLANLARDA ÇALIŞAN TABİP, DİŞ TABİBİ VE ECZACILARIN 224 VE 472 SAYILI KANUNLARDAN İSTİFADE ETTİRİLMESİNE DAİR KANUN
  5237 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU İLE DİĞER KANUNLARLA, BELEDİYELERE VERİLEN PAYLARIN BELEDİYE VERGİ VE RESİMLERİ HÜKMÜNDE OLDUĞUNA DAİR KANUN
  6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN İLE TÜRK CEZA KUNUNUNUN 264 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN ATEŞLİ SİLAHLAR, PATLAYICI MADDELER, BIÇAKLAR VE BENZERİ ALETLERİN TESLİMİ HAKKINDA KANUN
  65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
  6519 - 6530 (6530-1) POLİS YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU
  6669 - (6676-3) TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
  6841-(6856-7) HAZİNE VE DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13/12/1983 Tarih ve 188 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 188 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 8/6/1984 Tarih ve 232 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun)
  6915 - (6918-2) MEMURLAR VE İŞÇİLER İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNE KONUT EDİNDİRME YARDIMI YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  7003 - (7004-1) ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME FONU KURULMASINA DAİR KANUN
  7005 - 7010_1 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
  827 SAYILI RIHTIM RESMİ KANUNU, 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, 3074 SAYILI AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU VE 79 SAYILI MİLLİ KORUNMA SUÇLARININ AFFINA, MİLLİ KORUNMA TEŞKİLATI, SERMAYE VE FON HESAPLARININ TASFİYESİNE VE BAZI HÜKÜMLER İHDASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE 7.11.1984 TARİHLİ VE 3074 SAYILI, 2.3.1984 TARİHLİ VE 2985 SAYILI, 7.11.1985 TARİHLİ VE 3238 SAYILI VE 29.5.1986 TARİHLİ VE 3294 SAYILI KANUNLARlN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRlLMASI HAKKINDA KANUN   
1962 den bu güne kadar yapılan kanun değişiklikleri listesi konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

  1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

  DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜNÜN GÖREV; YETKİ VE KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 53 Kabul Tarihi : 13/6/1962 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/6/1962 Sayı: 11136 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 1 Sayfa: 953 * * * Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar...
 2. bu güne kadar avrupa yakasına konuk gelen oyuncular

  bu güne kadar avrupa yakasına konuk gelen oyuncular

  Bugune kadar pek cok sanatcı Avrupa Yakasına konuk oyuncu oldu. İşte bunlardan bazıları; Sinan Bengier Nurhan Damcıoglu Teoman Huysuz Virjin Sezen Aksu Deniz Seki Senay Akay Hepsi Grubu Dolunay Soysert Hıncal Uluc Salih Kalyon Yetkin Dikinciler Emre Altug Tanyeli Savas Ay Yeliz Yesilmen Vatan Sasmaz Cengiz Kucukayvaz
 3. Bu Kanunla yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması ile ilgili bir değişiklik get

  Bu Kanunla yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması ile ilgili bir değişiklik get

  ssk yurtdışı borçlanma ve tahsis işlemleri daire başkanlığı Bu Kanunla yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması ile ilgili bir değişiklik getirildi mi? 3201 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, l8 yaşını doldurmuş Türk Vatandaşlarının Türk Vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ile bu sürelerin arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan...
 4. 'Ne kadar kan akarsa aksın...'

  'Ne kadar kan akarsa aksın...'

  Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün çıkan olaylarda hayatını kaybeden genç, toprağa verildi. Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyüne gitmek isterken dün çıkan olaylarda yaşamını yitiren iki kişiden 21 yaşındaki Mahsum Karaoğlan'ın cenazesi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Yayvantepe köyünde toprağa verildi. Tören nedeniyle esnaf...
 5. 1928'den Bu Güne Oskar Kazanan Filmler

  1928'den Bu Güne Oskar Kazanan Filmler

  oscar kazanan filmler oskarlık filmler oscar kazanmış kazanan filmlerin listesi oskar 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937

Sayfayı Paylaş