2011 KPDS Sonbahar Başvuru Kılavuzu ve Bilgileri Burada Melekler

T

TİTAN

Forum Okuru
2011 KPDS Sonbahar Başvuru Kılavuzu ve Bilgileri Burada Melekler
2011 kpds sonbahar ba?vuru k?lavuzu kamu çal??anlar? yabanc? dil seviye belirleme s?nav? sonbahar dönemi ile ilgili bilgiler burada melekler
Devlet memurlar?n?n yabanc? dil seviyelerini ölçmek için yap?lan 2011 KPDS sonbahar s?nav?n?n tarihi aç?kland? melekler .2011 KPDS sonbahar dönemi s?nav? resmi gazetede yay?nland???na göre 20 Kas?m 2011 tarihinde ösym taraf?ndan yap?lacak.
Ba?vurular ise 26 Eylül-5 Ekim tarihleri aras?nda yap?lacak.

OSYM%20KPDS-3b3.jpgS?nav Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbak?r, Erzurum, Eski?ehir, ?stanbul, ?zmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefko?a’da yap?lacak.Bu s?nava ba?vurmak için gerekli bilgileri BURADA K? BA?VURU KILAVUZUnu inceleyerek ö?renebilirsiniz.

Ayr?ca adaylar?n ba?vuru yaparken izleyecek yollar? ö?renmeleri için BURAYI ,ba?vurunuzu yapmak için de BURAYI TIKLAYAB?L?RS?N?Z.
S?nava girecek tüm kamu personeline ba?ar?lar diliyoruz. :)
 
Üst