22 – 23 Eylül 2012 KPSS Soruları ve Cevapları

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
22 – 23 Eylül 2012 KPSS Soruları ve Cevapları
Not: 22 Eylül 2012 Ortaö?retim Lise KPSS Sorular? ile 23 Eylül 2012 Önlisans KPSS sorular? da s?navdan hemen sonra bu sayfada olacak. 22 Eylül 2012 Önlisans KPSS S?nav? Yap?ld? Önlisans KPSS 22 Eylül 2012 Cumartesi yap?ld?, s?nav sona erdi. 22 Eylül 2012 Önlisans KPSS S?nav sorular? ve cevaplar? ÖSYM taraf?ndan yay?nlan?r yay?nlanmaz bu sayfada olacak.
osym%20kpss-3d1.jpg

2012 Önlisans/Ortaö?retim KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür testi, Önlisans s?nav? sona erdi. Önlisans ve Ortaö?retim mezunlar?na yönelik KPSS ( Kamu personeli Seçme S?nav? ) 22 ve 23 Eylül 2012 tarihlerinde yap?l?yor. Önlisans / Ortaö?retim (Lise) mezunu adaylar? yak?ndan ilgilendiren KPSS tek oturumda gerçekle?tirildi. KPSS ‘ de adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür sorular?ndan toplam 120 soru soruldu. 2012 KPSS Sorular? ve cevaplar? yay?nland???nda bu sayfada olacak.

ÖSYM TARAFINDAN A?A?IDAK? SAYFADA AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ S?ZLER L?NKE TIKLAYARAK BU SORULARA VE CEVAPLARA ULA?AB?LECEKS?N?Z.

BURADAN ULA?INIZ

NOT:sayfaya ula?t???n?zda ?u anda soru ve cevaplar? bulamazs?n?z aç?klad?klar?nda yukar?daki link aktif olacakt?r.
 
Üst