Abdest Alırken Yapılan Abdest Duaları Neler buyrun öğrenelim Melekler

M

Misafir

Forum Okuru
Abdest Alırken Yapılan Abdest Duaları Neler buyrun öğrenelim Melekler
Abdest Alırken Yapılan Dualar

Abdest Alırken Yapılan Abdest Duaları

Abdest Alırken Yapılan Dualar Nelerdirhttp://www.meleklermekani.com/tum-i...lirken-sasirmak-hakkinda-ilgili-bilgiler.html aktarmıştık sizlere. Şimdi de Abdest duaları neler bu yazımızda konu alıyor ve abdest alırken okunacak dualar hakkında sizlere ilgili tüm bilgileri aktarıyoruz Melek'ler.

abdest1_byk30dfde4430b61f17-3d1.jpg

Abdest alırken okunacak dualar nelerdir Abdest alırken bütün uzvu yıkarken okunan dualar Abdest alırken okunması gereken bütün dualar Abdest dualarını aşağıda sırasıyla bulabilirsiniz..

ELLER YIKANIRKEN OKUNACAK DUA

Elhamdü lillâhi'l-lezi ceale'l-mâe tahüren ve ceale'l-islâme nürâ.
Mânası: Hamd olsun Allah'a ki, suyu temizleyici, İslâm'ı nur kılmıştır.

AĞZA SU ALIRKEN OKUNACAK DUA

Allahümme's-kıni min havzı nebiyyike ke'sen lâ ezmeu ba'dehu ebedâ.
Mânası: Yâ Rab! Bana Peygamberinin havzından öyle bir kâse su ihsan buyur ki,
ondan sonra hiç susuzluk duymayayım.

BURNA SU ALIRKEN OKUNACAK DUA

Allahümme lâ tahrimni râyihate naimike ve cenânik.
Mânası: Yâ Rabbi! Beni ni'metlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından mahrum eyleme.

YÜZ YIKANIRKEN OKUNACAK DUA

Allâhümme beyyıd vechi binürike, yevme tebyaddu vücühün ve tesveddü vücüh.
Mânası: Allah'ım! bazı yüzlerin beyazlanacağı ve bazı yüzlerin de kararacağı günde benim
yüzümü ak kıl.

SAĞ KOL YIKANIRKEN OKUNACAK DUA

Allâhümme a'tıni kitâbi biyemini ve hâsibni hısâben yesirâ.
Mânası: Yâ Rabbi! Bana amel defterimi sağ tarafımdan ver ve benim hesabımı kolay gör.

SOL KOL YIKANIRKEN OKUNACAK DUA

Allâhümme lâtu'tıni kitâbi bişimâli velâ min verâi zahri velâ tühâsibni hısâben
şediden.
Mânası: İlâhi! Bana amel defterimi sol tarafımdan ve arka tarafımdan verme.
Ve beni şiddetli bir hesab ile suale çekme.

BAŞA MESH EDİLİRKEN OKUNACAK DUA

Allâhümme ğaşşini birahmetike ve enzil aleyye min berekâtik.
Mânası: Yâ Rabbi! Beni rahmetinle yarlığa ve benim üzerime bereketlerinden indir.

KULAKLARA MESH EDİLİRKEN OKUNACAK DUA

Allâhümme'c-alni mine'l-lezine yestemiüne'l-kavle feyettebiüne ahseneh.
Mânası: Yâ İlâhi! Beni, hak sözü işitip de en güzeline uyan kullarından eyle.

BOYUNA MESH EDİLİRKEN OKUNACAK DUA

Allâhümme a'tik rakabeti mine'n-nâr.
Mânası: Yâ Rabbi! Benim vücudumu cehennem azabından âzâd eyle.

SAĞ AYAK YIKANIRKEN OKUNACAK DUA

Allâhümme sebbit kademeyye ale's-sırâtı yevme tezillü fihi'l-akdâm.
Mânası: Allah'ım! bir takım ayakların kayacağı günde benim ayaklarımı Sırat üstünde sağlam tut.

SOL AYAK YIKANIRKEN OKUNACAK DUA

Allâhümme'c-al li sa'yen meşküren ve zenben mağfüren ve ticâreten len tebür.
Mânası: Yâ İlâhi! Bana beğenilmiş bir çalışma ver; günahlarımı bağışlanmış eyle ve bana kârlı ticaret nasip eyle.

ABDESTEN SONRA OKUNACAK DUALAR

Eşhedü en lâ ilâhe illâ'l-lah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülüh.
Abdest bittikten sonra kıbleye karşı durulur ve bu dua, yani kelime-i şehadet okunur.

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, bunu okuyanın, Sekiz cennetin istediği
kapısından cennete gireceğini" haber vermişlerdir.

Allahümma'ğ-fir li zenbi ve vessi'fi dâri ve barik li fi rizki.
Mânası: Yâ İlâhi! Günahımı afvet, evimde genişlik ve rızkında bereket ihsan eyle.
Resülü Ekrem Efendimiz, "Bu dua her şeyi içine almıştır" buyurmuşlardır.
 
Üst