Afyon Kocatepe Üniversitesi

Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Afyon Kocatepe Üniversitesi

AKADEMİK BİRİMLER

Afyon Kocatepe Üniversitesi 1992 yılındaki kuruluşundan sonra hızla gelişmiş ve şu anda 8 fakültesi, 3 enstitüsü, 4 yüksekokulu, 12 meslek yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı ve 14 araştırma ve uygulama merkezi olan bir üniversite haline gelmiştir. Öğrenci sayısı 24.173 olan üniversitemizde 35 profesör, 65 doçent, 285 yardımcı doçent, 211 öğretim görevlisi, 44 okutman, 334 araştırma görevlisi, 31 uzman ve 1 eğitim öğretim planlamacısı olmak üzere toplam 1006 akademik personel bulunmaktadır. İdari personel sayısı ise 555'dır.

Fakülteler

Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar'da Ahmet Necdet Sezer Kampusü, Ali Çetinkaya Kampusü, Ahmet Karahisari Kampusü, olmak üzere toplam üç kampuste eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Rektörlük Birimleri, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yabanci Diller Yüksekokulu, Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Merkez Kütüphane Ahmet Necdet Sezer Kampusündedir. Tıp Fakültesi, Afyonkarahisar Meslek Yüksekokulu, Rektörlük Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ali Çetinkaya Kampusünde yer alırken Devlet Konservatuvarı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu da Ahmet Karahisari Kampusündedir.

2006 - 2007 akademik yılında üniversitemizin fakültelerinde 9.001 öğrenci öğrenim görmektedir.

Enstitüler

Afyon Kocatepe Üniversitesinin Ahmet Necdet Sezer Kampusünde yer alan Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde yükseklisans ve doktora öğrencileri, öğrenimlerini sürdürmektedirler. 2006-2007 akademik yılında üniversitemiz enstitülerinin yükseklisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı 1.698'dir.

Yüksekokullar

Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde 4 yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı bulunmaktadır. Afyonkarahisar Sağlık Yüksekokulu, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinin yanındaki binasında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu, Ahmet Necdet Sezer Kampusünde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Devlet Konservatuvarı da Ahmet Karahisari Kampusündedir. 2006-2007 akademik yılında üniversitemizin yüksekokullarında 634 öğrenci öğrenim görmektedir.

Meslek yüksekokulları

Afyon Kocatepe Üniversitesin de bulunan 12 meslek yüksekokulunda toplam 124 program vardır. Afyonkarahisar Meslek Yüksekokulu ile Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Afyonkarahisar'da, Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay, Dinar, Emirdağ, İscehisar, Sandıklı, Şuhut, Sultandağı, Sinanpaşa, Bayat ilçelerinde de üniversitemizin meslek yüksekokulları bulunmaktadır. 2006-2007 akademik yılında üniversitemizin meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenci sayısı toplam 12.840'dır.

Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde bulunan 12 adet uygulama ve araştırma merkezinde hem çeşitli alanlara yönelik uygulamalar yapılmakta hem de bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için uygulama ve araştırmalar sürdürülmüktedir.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Afyon Kocatepe Üniversitesi

Tarihçe

Yirmi bir yeni üniversite ile birlikte 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesinde 10 Kasım 1992 tarihinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. Ancak üniversitenin tarihi o dönemde Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olarak kurulan Afyonkarahisar Maliye Muhasebe Yüksekokulunun açıldığı 1974 yılına dayanmaktadır. Afyonkarahisar Maliye Muhasebe Yüksekokulu, 1987 yılında Anadolu Üniversitesine bağlı Afyonkarahisar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi haline dönüştürülmüştür. Bu fakülte, kuruluşu sırasında üniversitemize bağlanmıştır.

Ege Üniversitesine bağlı Uşak Meslek Yüksekokulu, Anadolu Üniversitesine bağlı Afyonkarahisar Meslek Yüksekokulu ile Bolvadin Meslek Yüksekokulu kuruluşu sırasında üniversitemize bağlanmıştır. Ayrıca 1992 yılında Afyonkarahisar il merkezinde Afyonkarahisar Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılmıştır. Üniversitemize bağlanan bu birimler dışında Afyonkarahisar'da Fen-Edebiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur.

1993-1994 öğretim yılı başlamadan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Afyonkarahisar ilinin Dinar, Emirdağ, Sandıklı, Şuhut ilçelerinde meslek yüksekokulu açılmıştır. 1994-1995 öğretim yılında Afyonkarahisar'ın Çay ve İscehisar ilçelerinde meslek yüksekokulu kurulmuştur. 1995-1996 öğretim yılında Sultandağı Meslek Yüksekokulu açılmıştır. 1996-1997 öğretim yılında Afyonkarahisar'da Veteriner Fakültesinin yanı sıra Afyonkarahisar Sağlık Yüksekokulu açılmıştır. 1998 yılında Afyonkarahisar'da Tıp Fakültesi açılmıştır. 1999 yılında Afyonkarahisar'da Devlet Konservatuvarı , 2004 yılında Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.

Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı yeni fakülte, enstitü ve yüksekokullar kurulmasına ilişkin kanun 16 Ocak 2001 tarih ve 24289 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla Afyonkarahisar'da Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü açılmıştır. 2004 yılında üniversitemizin talebi üzerine Bakanlar Kurulunun onayı ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. Bakanlar Kurulunun kararı 30 Nisan 2004 tarihli 25448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Afyon Kocatepe Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki İktisat, İşletme, Maliye Bölümlerinin Örgün Öğretim Programlarında 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfı açılması konusundaki teklifi 14/01/2005 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmüştür.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulması Milli Eğitim Bakanlığının 8/11/2005 tarihli ve 25022 sayılı yazısı üzerine 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır. 8 Aralık 2005 Tarih ve 26017 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/9635 sayılı kararın ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur.

Afyon Kocatepe Üniversitesinin Uşak'ta bulunan 4 fakülte, 1 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokulu 17 Mart 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 Sayılı Kanun uyarınca kurulan Uşak Üniversitesine devredilerek Afyon Kocatepe Üniversitesinden ayrılmıştır.

http://www.aku.edu.tr/
 

Benzer İçerikler

Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
4
Görüntüleme
4K
*jellibon*
*jellibon*
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Üst