Alternatif Petrol” Biyodizel nedir?

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Alternatif Petrol” Biyodizel nedir?
biyodizel22.jpg
Bitkisel yağların özellikleri
—>Vizkozitesi (fosil dizel yakıtına göre yaklaşık 10-20 kat) yüksektir.
—>Bu nedenle silindirlerde yanma esnasında iyi bir atomizasyon gerçekleşmez ve tam olmayan yanma gerçekleşir.
—>Parlama noktası çok yüksektir.
—>Termal ve oksidasyon kararlılıkları düşüktür.
—>Enjektör memelerinde tortular, yağlama yağının seyrelmesi ve piston segmanlarında yapışma gibi problemler oluşur.
Sonuç olarak uzun süre saf bitkisel yağ veya bitkisel yağ/fosildizel yakıtı karışımı kullanımı dizel motorlarında özellikle yakıtbesleme sistemlerinde hasarlar oluşturur.

Bitkisel yağın dizel yakıtı ile karıştırılması
Dezavantajı: Tortu oluşumu vb.
Strateji: Motorun yakıta uyarlanması: Bitkisel yağlı motorlar-stasyoner motorlarYakıtın motora uyarlanması. Biyodizel (Vizkozite düşürülmesi)
Biodizel Tanımı
Biyodizel, bitkisel yağlı tohumlardan, kullanılmış atık kızartma yağlarından, hayvansal yağlardan ve her türlü biyolojik kökenliyağlardan bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanolveya etanol) reaksiyon sonucunda oluşan ve yakıtolarak kullanılan yağ asidi metil esterleridir. Diğer bir ifade ile biyodizel, bitkisel yağ asidi esterlerinin metanolveya etanol gibi basit alkollerle belirli koşullar altında reaksiyona girmesi ile elde edilen mono alkil esterlerdir.
—>Kanola yağı metil esteri
—>Soya yağı metil esteri
—>Bitkisel yağ metil esteri
—>Setan Sayıları
Uzun, düz zincirli doymuş hidrokarbonlar istenilen setan sayısı değerini sağladığından, dizel yakıtı (DY) için uygundur.Biyodizel yakıtında uzun düz zincirli hidrokarbon zincirleri bulunduğundan istenilen setan sayısını karşılar.
CN : zincir uzunluğu
CN : çifte bağ sayısı
Enerji İçeriği (Isıl Değerleri):
Biyodizel yakıtının alt ısıl değeri hemen hemen Dizel Yakıt ile yaklaşık değerlerdedir.
Biodizel Kalitesine Etki Eden Parametreler
—>Hammadde Seçimi (Yağ asidi profili)
—>Standartlara Uymayan Biyodizel
—>Trigliseritlerin reaksiyonlarının tamamlanamaması
—>Saflaştırma problemleri (Biyodizelde katalizör, sabun ve gliserin olması)
—>Yakıt besleme sisteminde tıkanmalar (Enjeksiyonpompaları, enjektörler vs.)
Biodizel Hammadde Kaynakları
Ülkeye,İklim şartlarına (İklimsel alanda elde edilebilirliği),Yüksek tohum elde etme oranı (kullanılan alan başına elde edilen tohum miktarı),İşlenebilirliği Yağ asidi kompozisyonuna, Düşük miktarda serbest asit miktarı ,Düşük oranda safsızlıklar,
BiyodizelUSA: Soya yağı AB: Kanola yağı (düşük erustik asitli ) Kuzey-Doğu Asya: Palm yağı
Başlıca bitkisel yağlar
Ayçiçeği Soya;Kanola AspirYer fıstığı Pamuk
Diğer KaynaklarYemek veya kızartmalardan doğan atık yağlarHayvansal yağlar
Biodizel Kalite Parametreleri
—>Vizkozite
—>Yoğunluk
—>Setan sayısı (CN)
—>Isıl değer
—>Akış özellikleri
—>Parlama noktası (FP)
—>Oksidasyon kararlılığı
—>Yağlayıcılık
—>Malzeme uyumu
Viskozite
Yakıt besleme sisteminde yakıtın akıcılığı çok önemlidir. Yakıtın silindirler içinde atomizasyonu yanma performansı açısından çok önemlidir.
Yüksek vizkozite yakıtın fakir atomizasyonuna, kötü yanmaya, enjektörlerin tıkanmasına, segmanlarda karbon birikmesine sebep olur.
Yüksek vizkozite yüksek pompalama basıncı gerektirir.
Enjektörlerin püskürtülmesini azaltır.
Biyodizelin vizkozitesi yaklaşık 3.5-6 mm2/sn kadardır.
Hidrokarbonların zincir uzunluğu arttıkça vizkozite artar, çifte bağ sayısı arttıkça vizkozite azalır.
Biyodizelin safsızlığı ve oksidasyon ürünleri vizkoziteyi arttırır.
Yoğunluk:
Biyodizelin yoğunluğu (860-900 kg/m3, 15oC, EN1424) fosil dizel yakıtına göre daha yüksektir (820-845 kg/m3, EN 590). Yoğunluk yakıt sarfiyatına ve yanma ısısına etki eder. Hidrokarbon zinciri uzadıkça yoğunluk azalır, çifte bağ sayısı arttıkça yoğunluk artar.
Ayçiçeği soya gibi yağların yoğunlukları yüksektir (doymamışlık fazla)
Setan sayısı
Dizel yakıtlarının tutuşma özelliğini belirtir.
Yüksek setan sayısı tutuşma gecikmesi süresini azaltır. Uzun düz zincirli doymuş hidrokarbonların setan sayısı yüksektir.
Kendi kendine tutuşma sıcaklığı yüksek olan yakıtlar dizel vuruntusuna daha fazla eğilimlidir.
Setan sayısı hidrokarbonların uzunluğu arttıkça artar, çifte bağ sayısı arttıkça azalır.
Orta veya uzun zincirli doymuş hidrokarbonların setan sayıları yüksektir (palm ve don yağı)
Soya ve ayçiçeği yağının doymamışlığı yüksek olup setan sayıları düşüktür.
Oksidasyon sonucu oluşan peroksitler setan sayısını arttırır.EN 14214 standardında min setan sayısı 51 dir.
Isıl Değer (yanma ısısı)
Yakıtın birim kütlesi/hacmi başına alınan enerji miktarını belirler.
Ağırlık sınırlaması olan araçlar için bu değer çok önemlidir.
Doymuş hidrokarbonların zincir uzunluğu arttıkça ısıl değer artar (palm yağı).
Doymamışlık arttıkça (hidrojen sayısı azaldıkça) ısıl değer azalır.
Biyodizelin ısıl değeri oksijen içeriğinden dolayı (yaklaşık %11) fosil dizel yakıtına göre daha düşüktür.[ Kanola (%13 kütlesel, %8 hacimsel-biyodizelin yoğunluğu yüksek)]
Aynı motor çalışma şartları altında biyodizelin güç ve torku daha düşüktür.
Enjeksiyon hacmi artarsa aynı motor performansı elde edilebilir. Ancak yakıt sarfiyatı artar.
Yakıt tipini algılayıcı sensörler kullanılır. AUDI A4
Akış Özellikleri:
Bulutlanma-Soğuk Filtre Tıkanma- Akma Noktası (CP, CFPP, PP):
Yakıtın soğukta akış özelliğini belirtir.
Doymuş hidrokarbonların CP, CFPP, PP değerleri yüksektir. Yüksek sıcaklıklarda kristalize olurlar.
Hayvansal ve kızartma yağların doymuş hidrokarbon sayısı fazladır.
Soğuk akış özelliği iyi olmayan yakıt kullanımı motorun yakıt besleme elemanlarına hasar verir. Ayrıca motorda ilk hareket problemleri oluşur.
Parlama Noktası
Yakıtların taşınma ve depolanmasında çok önemlidir.
Yakıtın hava ile tutuşabilir bir karışım oluşturabilme eğilimini gösterir.
Yüksek uçucu bileşenlerin gösterir.
Biyodizelin en önemli avantajlarından biri parlama noktasının yüksek olmasıdır. Yaklaşık 200oC civarındadır. Dizelin ise 70oC civarındadır. Bu da taşıma ve depolamaya olumlu etkide bulunur.
Oksidasyon kararlılığı
Biyodizelin kimyasal yapısı itibari ile oksidasyon kararlılığı fosil dizel yakıtına göre çok daha düşüktür.
Özellikle çoklu doymamış yağ asitleri oksidasyon kararlılığı açısından düşüktür (ayçiçeği-linoleik ve linolenik asit fazla). Doymuş yağ asitlerinin oksidasyon kararlılığı yüksektir (palm yağı).
Oksidasyon stabilitesi ham yağın tokeferol ve karoten (antioksidan) içeriğine de bağlıdr.
Antioksidan katkılar kullanılır.
Yağlayıcılık
Motor elemanlarının (piston-segman bölgeleri, yakıt pompaları, enjektörler vb.) sürtünme ve aşınma problemlerinin giderilmesi için yağlamaya ihtiyacı vardır.
Günümüz fosil dizel yakıtlarındaki kükürt miktarı oldukça düşürülmüştür.
Kükürt miktarı düşürülmüş dizel yakıtları için yağlama özelliğini arttıran katkılar kullanılmaktadır. Ancak katkı miktarı arttığında yakıt besleme elemanlarında tortular oluşmaktadır.
Biyodizelin yağlayıcılık özelliği çok iyidir.
Bazı çalışmalar da % 0.15-0.50 (hac/hac) biyodizel eklemesi ile kükürtsüz fosil dizel yakıtı için aşınma izi standartta bulunan 460 mikrometre değerinin altında kalmıştır.
Malzeme Uyumu
Biyodizel orta sınıf bir çözücüdür.
Boyanmış yüzeyler ile temas ettiğinde bazı boyaları çözebilmektedir.
Biyodizelin çözücü özelliğinden dolayı daha önceden dizel yakıtından kaynaklanan sediment ve tortuları çözerek yakıt filtresinin hatta enjektörlerin tıkanmasına sebep olabilir.
Biyodizel yakıt deposuna konulmadan önce yakıt deposunun içi temizlenmelidir.
Biyodizelin oksidasyonu sonucu organik asitler veya polimerler oluşmaktadır. Oluşan asitler aşağıdaki malzemeler etki eder.
Bakır, pirinç, bronz ve diğer bakır alaşımları
Çinko, çinko alaşımları, çinko-fosfat yüzeyler
Kurşun, bronz içinde kurşun (alaşım olarak)
Oluşan korozyonun aşağıdaki şekilde etkileri olur.
Enjektör meme koklaşması
Yüzeylerin zayıflaması
Korozyon iyonlarından çözünemeyen sabunların oluşması (bu da tortu oluşumuna ve hareketli elemanların yapışmasına yol açar)
Alüminyum ve paslanmaz çelik alternatif malzemelerdir
MEVCUT MEVZUATLAR
PETROL PİYASASI YASASI’nda (Kanun No:5015)Yerli tarım ürünlerinden üretilen biyodizel ve etanol akaryakıt ile eşdeğer vergiye tâbi olmaktan çıkartılmıştır.
MADDE 2. –7) Akaryakıtla harmanlanan ürünler: Metil tersiyer bütil eter (MTBE), Etanol vb. (yerli tarım ürünlerinden denatüre olarak üretilenler ile biodizel hariç ) akaryakıt ile eşdeğer vergiye tâbi olan ve olacak ürünleri,
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİ’nde
biyodizel akaryakıt olarak tanımlanmış, yerli tarım ürünlerinden üretilen biyodizel ve etanol akaryakıt ile eşdeğer vergiye tâbi olmaktan çıkartılmış,saf biyodizel ve etanolün akaryakıt ile harmanlama işlemini rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri yapmakta,biyodizel dışındaki akaryakıtlar birbirleriyle karıştırılamaz
Türkiye’de Biyodizel Mevzuatı HAZIRLANAN MEVZUAT ENERJİ VERİMLİLİĞİ YASA TASLAĞI’nda Petrol Piyasası Kanunun’a biyodizel ile ilgili husular ilave edilmiştir. Bunlar;Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, biyodizel, fuel-oil türleri ile Kurum tarafından belirlenen diğer ürünleri,Akaryakıtla harmanlanan ürünler: Metil tersiyer bütil eter (MTBE), denatüre biyoetanol, biyodizel vb.
(Maliye Bakanlığının belirlediği miktarlarda harmanlanan yerli tarım ürünlerinden üretilenlerin ÖTV muafiyet oranları Maliye Bakanlığınca düzenlenir) akaryakıt ile eşdeğer vergiye tâbi olan ve olacak ürünleri,
Ürün: Fiziksel veya kimyasal işlem, rafinaj veya diğer yöntemlerle elde edilen ürün veya ara ürün herhangi bir hidrokarbonu,
Biyodizel: Akaryakıt olarak veya akaryakıt ile harmanlanarak kullanılmak üzere, bitkisel ve hayvansal ,yağlar veya bitkisel ve hayvansal atık yağlardan elde edilen ürün türevi yağ asiti metil esterleri karışımını,
Biyoetanol: Akaryakıt ile harmanlanmak üzere şekerli, nişastalı bitkilerden, her türlü selülozik
ENERJİ VERİMLİLİĞİ YASA TASLAĞI’nda biyodizel ile ilgili hususlar;
Biyodizel üreticileri, EPDK’dan kalite standardlarına göre üretim yapmak üzere, bedelsiz olarak üretim lisansı alırlar. Kalite denetimleri EPDK tarafından yapılır veya yaptırılır.
Rafinerici ve dağıtıcılar, tamamen yerli tarım ürünlerini kullanarak üretim yapan biyodizel üreticilerinden temin edecekleri biyodizeli akaryakıt ile en az yüzde iki oranında harmanlarlar. Harmanlama oranı ve bu oranın ÖTV’si Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenir 64.9 oranı gündemde,
Harmanlama oranları ile ilgili denetimler EPDK tarafından yapılır.
Tarım birlik ve kooperatifleri, üye çiftcilerinden aldıkları yağlı tohum karşılığında üretilen biyodizeli çiftçinin kendi araçlarında kullanması için KDV ve ÖTV den muaf olarak verebilecektir.
 
Üst