Amniyosentez nedir nasıl yapılır ?

Uzman SühaN

Administrator
Amniyosentez nedir nasıl yapılır ?
Amniyosentez, bebeğinizin Down, Edwards veya Patau sendromları gibi genetik veya kromozomal bir durumu olup olmadığını kontrol etmek için hamilelik sırasında önerilebilecek bir testtir.Amniyotik sıvıdan küçük bir hücre numunesinin alınması ve test edilmesini içerir..Amniyosentez, tüm hamile kadınlara rutin olarak önerilmez . Sadece, bebeğinizin genetik bir durumu olabileceği ihtimali yüksekse önerilir.


Amniyosentez.jpg

Bebeğinizi çevreleyen amniotik sıvıdaki kimyasal maddeler, genetik yapım ve olgunluk seviyesi gibi geniş bir bilgi yelpazesi sunar. Amniyosentez yoluyla uterustan alınan amniyotik sıvının çıkarılması ve incelenmesi, bebeğinizin sağlığını değerlendirmek ve çok çeşitli kromozom anormalliklerini teşhis etmek için önemlidir.Tüm genetik testler gibi , amniyosentez isteğe bağlıdır.Genetik endişeler bazı ebeveynlerin bebeklerinde spesifik genetik bozuklukların olup olmadığını belirlemek için amniyosentezi seçmelerine neden olur.


Tanım

Amniyotik sıvı, gebelik sırasında bebeği çevreleyen ve koruyan sıvıdır. Bu sıvı fetüs hücreleri ve bebe tarafından üretilen çeşitli kimyasalları içerir.Amniyosentez bebeğinizin sağlığı hakkında değerli bilgiler sunsa da, amniyosentez risklerini anlamak ve sonuçlara hazırlıklı olmak önemlidir.

Amniyosentez


Amniyosentez, gelişmekte olan bebekte bu sorunları aramak için gebelik sırasında yapılabilecek bir testtir:

Doğum kusurları
Genetik problemler
Enfeksiyon
Akciğer gelişimi

Amniyosentez Testi Ne Arar?

Amniyosentez kromozom anomalileri, sinir tüp defektleri ve genetik bozuklukları tespit eder. Down sendromu veya Trisomy 21, en yaygın kromozom anormalliğidir. Genetik bozukluklar kistik fibroz gibi bozuklukları içerir. En yaygın nöral tüp defekti spina bifidadır .

Amniyosentez, doğumdan önce babalık testi için DNA ya erişim sağlar . DNA testinde , baba dan örnek alınır ve amniosentez sırasında bebekten alınan DNA ile karşılaştırılır. Sonuçlar % 99 doğrudur.

Amniyosentez Sonuçları Ne Anlama Geliyor?

Amniyosentez, kromozom anomalileri, sinir tüp defektleri ve genetik bozuklukları yüksek düzeyde doğrulukla tespit eden (% 98-99) bir tanı testidir. Tanımlama olasılıkları yüksek olmasına rağmen, bu test bu doğum kusurlarının ciddiyetini ölçmemektedir .Alfa-fetoprotein seviyeleri ve ileri seviye ultrasonlar, bulunabilecek özürlülüğü değerlendirmede yardımcı olabilir.

Amniyosentez riskleri nelerdir ?

Amniyosentez güvenli bir prosedür olarak kabul edilmesine rağmen, potansiyel risk oluşturan invaziv bir tanı testi olarak kabul edilmektedir. Çok nadir olmasına rağmen, iğnenin bebekle temas etmesi mümkündür.İğne cilde girdiğinde anne adayı keskin bir ağrı yaşayabilir.Amniyosenteze karar vermeden önce, riskler ve olası komplikasyonlar sizinle görüşülür.Amniyosentezle ilişkili en önemli risklerden biri düşüktür , bu da ilk 23 haftada gebeliğin kaybedilmesidir.Nadiren, amniosentez uterus enfeksiyonunu tetikleyebilir.


Amniyosentez nasıl yapılır ?

Test sırasında, karın duvarına ultrasonografi eşliğinde uzun, ince bir iğne geçirilir İğne, fetüsü çevreleyen amniyotik kese geçer ve küçük bir amniyon sıvısı numunesi analiz için çıkarılır.

Amniyosentez çeşitli nedenlerle yapılabilir:

Genetik test :

Genetik amniyosentez, bir örnek amniyotik sıvı almak ve Down sendromu gibi belirli koşulları test etmektir.

Fetal akciğer testi:

Fetal akciğer olgunluk testi, bir amniotik sıvı numunesinin alınmasını ve bebeğin akciğerlerinin doğum için yeterince olgunlaşıp gelişmediğini belirlemek için test etmeyi içerir.

Fetal enfeksiyon tanısı:

Bazen amniyosentez, bir bebeği enfeksiyon ya da diğer hastalıklar açısından değerlendirmek için kullanılır. Prosedür, bir annenin bağışıklık sisteminin bebeğin kan hücrelerinin yüzeyi üzerinde belirli bir proteine karşı antikor ürettiği nadir bir durum olan Rh duyarlılığa sahip bebeklerde aneminin şiddetini değerlendirmek için de yapılabilir.

Genetik amniosentez

Genetik amniyosentez, bebeğinizin genetik yapısı hakkında bilgi sağlayabilir. Genel olarak, genetik amniyosentez, test sonuçları, gebeliğin yönetimi veya hamileliğinizi sürdürme arzusu üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunda önerilir. Nihayetinde, genetik amniyosentez yapılması kararı size kalmış

Genetik amniyosentez genellikle gebeliğin 15. ve 20. haftaları arasında yapılır. Hamileliğin 15. haftasından önce yapılan amniyosentez, yüksek komplikasyon oranları ile ilişkilendirilmiştir.Genetik amniyosentez için test sonuçları, Down sendromu gibi çeşitli genetik koşulları güvenilir bir şekilde ekarte edebilir veya teşhis edebilir. Bununla birlikte, amniyosentez tüm genetik koşulları ve doğum kusurlarını tanımlayamaz.

Özetle;

Amniyosentez, kromozom analizi veya fetustaki genetik defektlerin ve durumların tespiti için yapılabilir.35 yaş üzerindeki gebe kadınlar fetustaki kromozomal anormallikleri saptamak için amniyosentez için adaylardır.Amniyosentez, analiz için amniotik keseden bir sıvı numunesinin alındığı bir prosedürdür. Amniotik kese rahim boşluğunda bulunur. Amniyotik kese, bebeğin içinde yaşadığı hamile bir kadının rahmında sıvı dolu yapıdır. Fetal hücreler, proteinler ve fetal idrar serbestçe bu kese içerisinde hareket eder.Amniyosentez sırasında, uzun bir iğne karın duvarından amniyotik kese içine konarak sıvı alınır.Sıvı, fetal akciğer olgunluğu, genetik değerlendirme, spina bifida (omurilik gelişiminde bir doğum kusuru) veya diğer nöral tüp defektleri, enfeksiyon varlığı veya fetal kromozom analizinin değerlendirilmesi için gönderilebilir. Kromozomlar, hücrelerimizdeki tüm genetik bilgileri içeren yapılardır.Çoğu hasta için, amniyosentez oldukça hızlı ve rahat bir prosedürdür. Bazı kadınlar prosedürden sonra rahim krampları yaşarlar. Test sırasında veya sonrasında da bayılma hissedebilirler.
 

Uzman SühaN

Administrator
Amniyosentez, hamile kadınlarda fetusta genetik ve kromozom anomalileri (doğum kusurları) arayan bir tanı yöntemidir. . Bu test genellikle gebeliğin 14. ve 20. haftaları arasında yapılır, ancak enfeksiyon ve fetus akciğer olgunluğu gibi bazı durumları araştırmak için üçüncü trimesterde uygulanabilir.Amniyosentez spina bifida ve anensefali gibi bazı nöral tüp defektlerini (beyindeki ve omurga gelişim bozukluklarını) da tespit edebilir .
 

Uzman SühaN

Administrator
Amniyosentez doğumdan çok önce doğum uzmanının bebeğin genetik ve kromozomal problemlerini ekarte etmesine olanak tanıyan invaziv bir prosedürdür. Bir amniyosentez sırasında, sağlık uzmanınız küçük miktarda amniyon sıvısı alır. Amniyotik sıvı anne karnında bebeğinizin çevreleyen sıvıdır. Örnek, bebeğinizin sağlığını kontrol etmek için kullanılır.Amniyosentez sonrası Hafif karın krampları yaşayabilirsiniz ve en az 48 saat boyunca yorucu bir faaliyetten kaçınmanız önerilir. Bebeğin bir kromozom sorunu ya da başka tür bir doğum kusuruna sahip olabileceği riski arttığında bir amniyosentez önerilebilir.
 

Uzman SühaN

Administrator
Amniyosentez, az miktarda amniyon sıvısı elde etmek için bir iğnenin karnın içine sokulduğu bir prosedürdür.Amniyosentezin faydası, fetüsün Down sendromuna sahip olup olmadığını ya da başka kromozomal anomalileri içermediğini belirlemektir.Amniyosentez genellikle güvenli bir prosedür olarak düşünülürken, muhtemel komplikasyonlar şunları içerebilir.Enfeksiyon,Vajinal sızıntı,Spontan düşük çok nadiren, işlem sırasında kullanılan iğne yanlışlıkla bebeğin vücudunun bir kısmını dokunabilir.Amniyosentez nadiren anneye veya bebeğine uzun vadede zarar verir. Amniosentezi takiben komplikasyonlar çok nadirdir.
 
Üst