Arabuluculuk görevi

PaSikA

Yeni Üye
Üye
#1
Arabuluculuk görevi
Madde 23 - 22 nci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen arabuluculuk görevi on beş gün sürer. Bu süre tarafların anlaşması ile en çok altı işgünü uzatılabilir ve görevli makama bildirilir. Arabulucu, tarafların anlaşmaya varması için her türlü çabayı harcar ve ilgililere önerilerde bulunur. Arabulucu tarafların anlaşmasını sağlarsa, 20 nci madde hükümleri uygulanır. Arabuluculuk süresinin sonunda anlaşma olmamışsa, arabulucu, üç işgünü içinde uyuşmazlığı belirleyen bir tutanak düzenler ve bu tutanağa uyuşmazlığın sona erdirilmesi için gerekli gördüğü tavsiyeleri de ekleyerek görevli makama tevdi eder. Görevli makam bu tutanağı en geç altı işgünü içinde taraflara tebliğ eder. 
  Arabuluculuk hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Prostaglandinler  nedir nelerden sorumludur ? Prostaglandinler nedir nelerden sorumludur ?
Prostaglandinler yaralanma ve hastalıkla mücadelede yer alan doku hasarı veya enfeksiyon yerlerinde yapılan bir grup lipid grubudur. Enflamasyon, kan akışı, kan pıhtısı oluşumu ve doğum eylemi gibi süreçleri kontrol eder.Prostaglandinler...
Tüm Sağlık Konuları 1
Biz Kırk kişiyiz birbirimizi biliriz  atasözünü kısaca uzunca açıkla araştırma görevi Biz Kırk kişiyiz birbirimizi biliriz atasözünü kısaca uzunca açıkla araştırma görevi
Biz kırk kişiyiz birbirimizi biliriz atasözünü kısaca uzuncada olur açıklamasını istiyorum araştırıyorum acba bu atatözü ile ilgili ne yazabilirsiniz. Tam olarak söylenmek ve açıklanmak istenen nedir
Bilmedikleriniz 1
Kulluk görevlerinde üstün olan ibadetler Kulluk görevlerinde üstün olan ibadetler
Yaptığımız işlerin hayırda ileri ve fazilette üstün olabilmesi dini ölçülere uygun olmasına bağlıdır. Mühim olan cihet, mutlak manada bir il yapmak değil, yapılacak amelin Allah’ın kitabına ve Rasülü Ekrem’in sünnetine uygun olarak işlenmesidir...
Tüm İslami Bilgiler 4
Resmî arabuluculuk teşkilatı Resmî arabuluculuk teşkilatı
Madde 59 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak kurulacak resmî arabuluculuk teşkilatı bu Kanunda öngörülen resmî arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesini sağlayacak tedbirleri alır. Resmî arabuluculuk teşkilatının kuruluş ve...
Toplu İş Hukuku 0
Arabuluculuk Arabuluculuk
Madde 22 - (Değişik: 3/6/1986 - 3299/7 md.) (Ek: 27/5/1988 - 3451/4. md.) 21 inci maddenin birinci fıkrasına göre düzenlenen yazıyı alan makam, yazıyı düzenleyen tarafın talebini göz önüne alarak otuz veya altmış günün geçmesini beklemeksizin...
Toplu İş Hukuku 0

Benzer Konular