1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.444
  Beğenilen Mesajlar:
  2.301
  Ödül Puanları:
  113

  AŞik Pervanİ

  Konu, 'gönül verenler' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  Mehmet Gökalp
  Karadeniz yöresinde çok sayıda halk şairi yetişmiştir. Sahil kesiminde mani, türkü ve destan söyleyen, kemençe ve tulum-zurna çalan şairler iç kesimlerde ise saz eşliğinde koşma, destan ve güzelleme söyleyen şairler çoğunluktadır.

  Sadece Artvin ve ilçelerinde 160 dan fazla şair yetişmiş olup bunların 60 dan fazlası halk şairidir. işte Aşık Pervani de bunlardan biridir.

  5 Mart 1931 tarihinde Yusufeli'nin Havuzlu (Okar) köyünde doğan İsmail Çelik, 19. yüzyıl halk şairlerinden İkrari'nın torunudur. Babası Ali, annesi Ayşe olup, kendi köyünde çiftçilikle geçinirken köyün mazrası olan Satol Yaylasında çift sürerken uykusu geliyor. Bir yabanı armut (panta) ağacının gölgesinde yatıp uyuya kalıyor. Rüyasında Hızır, İlyas ve Kutup Nebi onu Mısır'ın Kenan ilinde asıl adı Ayşe, mahlası ''Nazlıhan'' olan bir kızı gösteriyorlar. Pirlerin elinden bade içen İsmail onlarla yedi deryayı dolaşıyor. Bir susuz değirmen görüp bu değirmenin kime ait olduğunu soruyor:

  -Bu değirmen Narmanlı Sümmani'ye aittir. Yedi deryanın suyu bu değirmenden geçerdi. Kendisi öldü ve değirmen de artık dönmüyor, diyorlar. Sonra yeni yapılmış bir değirmen gösteriyorlar. Bu değirmenin kime ait olduğunu soruyor:
  -Oğlum bu değirmenin sahibi yoktur, diyorlar. O da:
  -İhtiyar baba, bu değirmen benim olmaz rnı? diye soruyor. Pir diyor ki:
  -Ya oğlum, bu değirmen senin için yapılmıştır. On iki hicapta ''perdede'' bu
  değirmenin taşları sanki kanat bağlamıştır. Bundan öteye yol yoktur. Bundan ötesi karanlıktır... diyor. İsmail bakıyor ki değirmenin taşları sanki kanat bağlamış, öyle hızla dönüyor ki, şaşırıyor o anda:
  -Ne güzel dönüyor, ayni pervanaye benziyor, deyince pırlerden biri ona hitaben:
  -Bundan sonra senin aşıklar arasında adın Pervani'dir diyor. İsmail'e mantık ve imla öğrettikten sonra, Nazlıhan'ı ona, onu Nazlıhan'a nişanlıyorlar ancak Hızır Nebi:
  -Oğlum Pervani, eyvah ki göreceğin bundan ibarettir. Sana bundan sonra sevdiğine kavuşmak kısmet değildir deyip: ''Size destur demişiz'' diyorlar ve kız oradan ayrılıp gitmeğe, Pervani de arkasından şiir söylemeğe başlıyor :

  Dön beri dön beri yüzün göreyim
  Bir dakika karşımda durda öyle git
  Eyledin cismimi hep kızıl yara
  Derin yaralarım sar da öyle git,

  Sevdiceğim ben karında ötüştüm
  Şirin dudu gibi lisan konuştum
  Göründün gözüme elimden kaçtın
  Bana bir teselli ver de öyle git.

  Bir telini vermem yüz bin liraya
  Neylerim ki perde geçti araya
  Cismimi düşürdün kızıl yaraya
  Yarama bir derman sar da öyle git

  PERVANİ'nin elden gitti cananı
  Gönül feryat eder eyler figanı
  Sevdiceğim bulam nerede seni
  Bari bir nişane ver de öyle git.

  diye seslenince, Nazlıhan durup ona karşılık veriyor:

  Dinle ey sevdiğim sefil Pervani
  Sana cemalimi görmek haramdır
  Erenler ki bize haram dediler
  Dünyada murada ermek haramdır

  Bu dünyada deremezsin gülümü
  Sümbüller kuşattı sağ ve solumu
  Sırma saçlarımı, ince belimi
  İnce beli sana sarmak haramdır

  Ara, görmek için düş gurbet ele
  Ben bir gülüm senin gibi bülbüle
  Sen bir bülbül oldun şol gonca güle
  Sana gonca gülü dermek haramdır,

  Od düştü de yakar benim içimi
  Sevdiceğim affeyle gel suçumu
  Gerdana dökülen sırma saçımı
  Senin için teli örmek haramdır

  Nazlıhan'ım bir murada eremem
  Haram derler pirler burda duramam
  Bu dünyada cemalini göremem
  Sana bir nişane vermek haramdır.

  Bu koşmayı söyledikten sonra kaybolur. İsmail, uyandığı zaman gece yarısı olmuş, çifte koştuğu iki öküz de uzaklaşmıştır. Henüz 18 yaşında olan İsmail köyüne dönünce Osman adlı bir marangoza dut ağacından bir saz yapmasını söylüyor, Osman Usta da:

  -Sen düğünlerde zurna çalardın, ne zaman saz çalmayı öğrendin? diye takılıyor ama dut ağacından da bir saz yapıyor.

  Genç Aşık İsmail Pervani, altı aylık bir bekleme süresinden sonra sazı eline alıp şiirler okumaya başlıyor. Köylüler onun gerçek bir aşık olup olmadığını anlamak için Zor (Esenyaka) köyünden ünlü aşık Huzuri (1887-1951) yi getirip onunla karşılıklı deyişmelerini istiyorlar. Huzuri, İsmail Pervani ile bir müşaarede bulunuyor ve ayrılırken:
  -Sümmani'nin yadigarı size mübarek olsun diyor. 1949 yılının bahar ayında yanına Osman Çolak adlı arkadaşını (Sofu) alan Pervani, önce Narman'ın Samikale köyüne gidip, aşık Sümmanl'nin mezarını ziyaret ediyor, mezarı başında bir koşma söylüyor:

  Hicret edip geldim Yusufelinden
  Haki payen yüzüm sürmeğe geldim
  Bülbül vaz geçer mi gonca gülünden
  Açılan gülleri dermeğe geldim

  Ben de meftun oldum kaşı alaya
  Halimiz ayandır Gani Mevla'ya
  Oltu'dan uğradım Samikale'ye
  Sümmani Baba'yı görmeğe geldim.

  Pervani eyledi derd ü figani
  Erenlerden almış lütfu ihsanı
  Aşıkların piri Baba Sümmani
  Huzurunda divan durmağa geldim.

  Erzurum, Erzincan, Sivas, Eskişehir, İstanbul demeyip 15 yıl gurbet elde gezen Pervani'nin elimizde 250 şiiri var. Yayına hazır olup himmet sahibi bir Karadenizliyi bekleriz.

  En çok Sümmani ve şair Huzuri'nin tesiri altında kalan Pervani, aşk şiirleri yanında tasavvufla ilgili şiirler de söylemiştir. Fuzuli'nin meşhur:

  Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı?
  Felekler yandı ahımdan muradım şem'i yanmaz mı?

  diye başlayan gazelindeki söyleyiş güzelliğini şu semaisinde görüyoruz:

  Düşenler böyle sevdaya
  Yanıp ta püryan olmaz mı?
  Dalanlar muhit deryaya
  Coş edip umman olmaz mı?

  Çekerim aşkın narını
  Neylerim dünya varını
  Görenler Hak didarını
  Acaba hayran olmaz mı?

  Hakk'ı bilir halayıklar
  Hakk'ı zikreder sadıklar
  Aşk ile yanan aşıklar
  Bu dünyadan usanmaz mı?

  Var geçtim zevkle sefadan
  Gönül ayrılmaz Leyla'dan
  Pervani yandım sevdadan
  Cismim kana boyanmaz mı?

  Hz. Muhammet Mustafa için söylediği ilahı, yepyeni duygu ve düşüncelerle doludur:

  Geldi nebiler serveri
  Doğdu cihana Muhammet
  Saçıldı mü'minler nuru
  İndi lisanı Muhammet.

  Bunca seksen bin alemin
  Hem peri hem de ademin
  Cümle Arap ve Acemin
  Dini, imanı Muhammet

  O'dur nebiler Sultanı
  Kör olsun sevmeyen onu
  Cem'etti Osman Kur'an'ı
  Duyuldu şan-ı Muhammet

  Zir ü zemin, asumanın
  Biz gibi mahcur kalanın
  Ağlayan Aşık Pervan'ın
  Derdi dermanı Muhammet.

  Yunus Emre'nin şiirlerine de nazireler yapmış olan Aşık Pervani, son yıllarını tasavvufa vermiştir. İşte bir örnek:

  Misafirhanedir dünya
  İşte geldik, gidiyoruz.
  Geçen günler oldu rüya
  İşte geldik gidiyoruz.

  Emekler oldu nafile
  Çektiğimiz bunca çile
  İnsan-ı kamil bizimle
  İşte geldik gidiyoruz

  Kalır dünyada servetin
  Eğer verdinse zekatın
  Ameldir senin cennetin
  İşte geldik gidiyoruz

  Bu dünya sana kala mı?
  Mevla'dan yardım ola mı?
  Dilimiz mübin kelamı
  İşte geldik gidiyoruz.

  Üç günlük yalan dünyaya
  Emekler gitti havaya
  İşimiz kaldı kübraya
  İşte geldik gidiyoruz

  Ağlayanın yüzü gülsün
  Dünya malı sana kalsın
  Kalanlara selam olsun
  İşte geldik gidiyoruz

  Bu dünyaya konan göçer
  Yarap bizi etme naçar
  Hak Kerim'dir kapı açar
  işte geldik gidiyoruz.

  Pervani arttı ahımız
  Affet Yüce Allah'ımız
  Topraktır son durağımız
  İşte geldik gidiyoruz.

  Semai tarzında söylediği şiirler yanında ilahileri hiç de yabana atılır cinsten değil. Bir ''münacaat''ında Allah'a ihlas ile yalvarıyor:

  Aşkın ile eyle hasta
  Kavuşmak isteriz dosta
  Tevhid ile son nefeste
  Ölenden eyle Allah'ım.

  Aşk bülbülü eyler dadı
  Zikretmede binbir adı
  Felah bulmaktır muradı
  Olandan eyle Allah'ım.

  Zat-ı mutlaksın Yarabbi
  Resube olmuşuz tabi
  Olsam ayağın turabi
  Sürenden eyle Allah'ım.

  Pervani kulun kemterin
  Ümmetiyiz Muhhemed'in
  Yarabbi, hüsn ü didarın
  Görenden eyle Allah'ım.

  Görüldüğü gibi Yunus'un şiirlerinden geçen ''Dost'' ve ''Kemter'' kelimlerini Pervani de ustalıkla kullanmıştır. İlkokul tahsili olmasına rağmen, Hak aşığı olmanın verdiği ilham ve duyuşla şiirlerine ifade kuvveti katmıştır:

  Aman Yarab kusurumu
  Affetmek bir adalettir
  Sana karşı günahım çok
  Benim için rezalettir

  Düşmüşüm ah ile zara
  Aldandım nefs ü envara
  Elim boştur yüzüm kara
  Affolursam ne devlettir.

  Düşünüp de fikir etmek
  Birliğine şükür etmek
  Seni daim zikir etmek
  Bana lütf u saadettir.

  Pervani bu dünya fani
  Eyleme cürmü, isyanı
  Zikreyle Gani Yezdanı
  Şefaatçı Muhammet'tir.

   
AŞik Pervanİ konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. AŞik Erbabİ

  AŞik Erbabİ

  Zibadır sevdiğim kadd-ü kametin Nice vasfedeyin civanım seni Beni Mecnun etti çeşm-i afetin Leyla'ya benzettim a canım seni Asıl adı Hüseyin Farki olan bu saz şairimiz Erzurum'un Karaz köyünden olup...
 2. AŞik Ferrahİ

  AŞik Ferrahİ

  Ferrahi bir uğrak verdik dünyaya Bazı atlı gezdik bazı da yaya Elveda etmeye helallaşmaya Sabah sabah hoşgeldiniz haneme Mızrabını sazının tellerine, hoyratça gezindiren adam her nağmede ömründen...
 3. Pervane

  Pervane

  Işık etrafında dönen küçük gece kelebeği görmek zayıf, bilgisiz, kendini kendi eliyle tehlikeye atan yahut nefsini öldüren ve kimseye zararı dokunmayan kimseye, Pervane tutmak cariye satın almaya, bu kelebeğin elinde ölmesi çocuğun yahut cariyenin vefatıına delalet eder.Pervane gören kişi sabırsız şeklinde yorumlanır. Pervane gören kişi sabırsız şeklinde yorumlanır. Zararı olmayan ahbaptır....
 4. Göktan - Pervane

  Göktan - Pervane

  pervane pervane olsam seni aramam bi daha olsan seni aramam bi daha Gelemiyorum diye arama beni Gelmiyorsan tek bir nedeni olur Anlarımki bu gece bana Başka bir yerde bir neşe bulunur Aya baktım ay mavi Yaya kalmam vallahi Bulurum bu gece başka birini Unuturum seni billahi Pervane pervane olsan Seni aramam bir daha Dünyayı gezsen dolaşsan Bulamazsın ayarımda
 5. Uçan pervane

  Uçan pervane

  pervaneli kalem uçan pervane yapımı kartondan pervane yapımı Uçan Pervane Yapalım En üstteki şekilde çizildiği gibi pervaneyi kartondan kesip resimde görüldüğü gibi bir kurşunkalem üzerine dolayın. Meydana gelen pervaneyi, kalemi içinden çıkardıktan sonra, iki topluiğne ile kalemin silgisine tutturun. Ucunda pervane bulunan kalemi son şekildeki gibi iki avucunun arasında hızla döndürüp ve...

Sayfayı Paylaş