1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.449
  Beğenilen Mesajlar:
  2.302
  Ödül Puanları:
  113

  Aşık Said

  Konu, 'gönül verenler' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  Ağ Ellerin Sala Sala Gelen Yar Nasıl Getireyim Seni Ele Ben
  Ya Bir Şahin Olsam Sen Bir Balaban
  Taksam Kaynağıma Gitsem Çöle Ben  Der Said'im Görür Zatı Zad İle
  Aldırdım Yarimi Bir İspat İle
  Göksü Sülenbetli, Tosun At İle
  Yar Terkimde Hep Gideyim Çöle Ben

  Aşık Said 1251 (1835) yılında Kırşehir iline bağlı Toklumen Köyünde doğmuştur. Değirmenci Oğulları denen bir aileden gelmektedir.

  Said, okuyup yazmayı önce köyün hocasından öğrenmiş, sonra 18 yaşlarında Kayseri'ye giderek iki buçuk yıl medrese öğrenimi görmüştür.

  Üç kez evlenmiş ve bir çok çocukları olmuştur. Bunlardan dördünün erkek, birinin kız olduğu kesindir. Ayrıca bir oğlu ile bir kızının olduğu da söylenmektedir. Adil ve İbrahim adlarındaki iki oğlu aynı günde ölmüş. Nuri adındaki oğlu 1290 (1874) deki büyük kıtlıkta keme (domalan) toplamak üzere Kızılırmak'ın karşı kıyısına geçerken sandalın devrilmesi sonucu boğularak ölmüştür. Şairin kendisinden sonra yaşayan tek oğlu, O'nun gibi bir halk şairi olan Aşık Seyfullah'dır.

  Haşim adındaki bir kardeşi Silifke'de mutasarrıflık yapmıştır. Aşık Said, Kızılırmak üzerinde kayıkçılık yapardı. Çiftçilikle de binicilik sevdiği uğraşlardı. Emmileri de kayıkçılık yapıyormuş, öyleyse bu uğraş onlardan gelmiş olmalı kendisine. O, bir taraftan kayıkçılık yaparken, bir taraftan da ülkenin bir çok il ve ilçelerini dolaşmış ve sazına oralardan da teller bağlamıştır. Dörtlüklerinde çok yerleri gezdiğini, <<Yedi iklim dört köşeyi>> dolandığını bildiriyorsa da, adlarını saymıyor. Görüşmelerimizden ve şiirlerinden çıkarabildiğimiz kadarıyla Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Konya, Kayseri, Maraş, Antep, Adana, Mersin, Silifke, Tarsus, İzmir, Manisa, Haymana, Şereflikoçhisar, Aksaray, Keskin bunlardan bazılarıdır. Ayrıca Yemen'e de gitmiştir. Gezdiği yerlerde etkilenme derecesine göre şiirler yazmış, türküler, düzmüş.

  Bölgedeki yaşlı ve konuya yakınlık duyan kişilerden Aşık hakkında edindiğimiz diğer bazı bilgilerin de buraya aktarılması uygun düşer sanırız.

  Bir görüşe göre dôrt, bir gôrüşe göre altı yıl askerlik yapmış Yemen'de. <<Yemen'e giderken>> başlıklı şiirinde, asker olarak Yemen'e gittiğini belirleyen bir açıklık yoksa da, bölgede askerlik hizmetini, Yemen'de yaptığını savunanlar az değildir. Nitekim askerden sevgilisine yolladığı <<Mektup>> adlı şiirindeki:

  Leylayı yitirmiş Mecnuna döndüm
  Yana yana ıssız çölü beklerim

  mısraları askerliğini Yemen'de yaptığı şeklindeki görüşleri oldukça açıklığa kavuşturmakta, buna <<Yemen'e Giderken>> şiirindeki :

  Yemen'den karalı haber geliyor
  Nice yiğitler de hasret ölüyor

  sözleri de eklendiğinde, askeriliği Yemen'de yaptığı büyük oranda doğruluk kazanıyor.

  Türkü söylemeğe genç yaşında başlamış ve sözlerini sazının tellerine ustaca dökmesini becermiş. Bağlama çalmayı kendi kendine öğrendiğini, küçük yaşta başladığını söyleyenler çoğunlukta ise de, çocukluğunda komşu köylerden birinde ünlü bir saz erinin yaşadığını ve bu usta kişiden öğrenmiş olabileceğini ileri sürenlerde çıkmıştır. Bu kişilerin sözleri tahminden öte geçmediği gibi, isim ve yer de bildirmediklerinden ve hayli azınlıkta olduklarından Şair'in bağlamayı kendi kendine öğrendiği daha çok kesinlik kazanıyor.

  Kırk beş yaşına kadar sazını ilhamlarının dili haline getiren Aşık, bu yaştan sonra çok sevdiği sazını bırakmıştır. Sazını erken bırakması iyi mi olmuştur, kötü mü bilemeyiz. Gerçek şu ki, Aşık Said bu gün bağlama tellerinden dökülen türküleriyle yaşayan ozanlardan biri. Türkülerinin çoğu, memleketi olan Kırşehir ve çevresinde hala yaşamaktadır. Derlenemediği için unutulanlar olsa bile. Ayriyeten incelemeler sırasında Kırşehir folklorundaki yerini ve önemli payını saptamış bulunuyoruz. Üstelik yaşadığı dönemde de türkülerinin yaygın ve tutulur olduğu tartışmasız söyleniyor.

  Genel kanı Aşık Said'in yanık ve çok güzel olduğu, türkülerini içinden geldiğince okuduğu başladığını tamamlamadan geçmediği, dinleyenlerin ona uyarak sessizce ve zevkle havasına girdikleri biçimindedir. Görüşmelerimiz sırasında, bağlamayı ender bir ustalıkla çaldığını, bir söylediği parçayı uzun bir süre geçmeden bir daha söylemediğini öğreniyoruz. Bize verilen bilgiye göre, şu örnekler anlatılanları doğrular niteliktedir:

  Bir düğünde davetliler arasında, zamanın önde gelen eski bir bağlama erbabı da bulunuyor. İlkin bu sanatçı alıyor tezeneyi ve yumuluyor sazın göğsüne ve tellerine. Çalıyor ve söylüyor. Dinleyenler mest oluyor, bir hayranlık rüzgarı esiyor oracıkta. Sonra sıra genç Aşık Said'e geliyor, hem çalıyor, hem söylüyor. Sesi ve sazı o kadar güzelmiş ki, kendisini ilk kez dinleyen ünlü kişi bağlamasını eline alarak ayağa kalkmış, övgüsünü damgalar gibi ortasından kırıvermiş herkesin önünde.

  Gene bir gün, dört gelin kız su dolduruyor bir pınardan. Oradan geçmekte olan Said, bir söğüdün gövdesine yaslandıktan sonra, <<Ay Dost!...>> diye başlıyor çalıp çığırmaya, kızlar bu güzel, bu yanık, bu içten konser karşısında testilerini yere çalarak beğenilerini açığa vuruyorlar.

  Bütün bu özelliklerinin normal gereği ise, Said'i zamanın aranan, beklenen kişisi yapmasıdır. Her taraftan sık sık ziyaretine gelenler olurmuş. Çoğunluk ise avcı arkadaşları. Yaşlı bir köylü hem kendi gördüklerine, hem de duyduklarına dayanarak şunları açıklıyordu bu konuda: Said'in deden kalma bir odası varmış. Çevre köylerden ve daha uzak yerlerden Said'i ziyarete gelenler eksik olmazmış. Gelenler dedesinin köy odasında ağırlanır, bazen sabahlara kadar yarenlik edilir, çalınır, söylenirmiş. Gelenler bu odada gecelerlermiş. Bundan da. anlaşılıyor ki Aşık'ın adı biliniyor ye söylüyordu dillerde: <<Said Avcı>> şiirinde bunu kendisi de açığa vuruyor:
  <<Söylenir namımız halkın dilinde.>>

  Said'in bir tutkusu da şahan. Ava çıktığında olduğu gibi, çıkmadığı zamanlarda da elinde, omzunda şahanla dolaşırmış. Aşik'ın şahana olan sevgi ve tutkusunu şiirlerinde de görüyor ve bize verilen bilginin gerçek olduğu sonucuna varıyoruz:

  Yavru bazım konmuş kolun üstüne
  Dökmüş saçlarını belin üstüne
  Şahinimi salmış idim yabana
  Mail oldum ben bir kaşı kemana

  Ün eyledim yüce dağlar salından
  Gözü kara bir balaban kuş ile
  Elde bazım kalktım keklik avına
  Yol alanda Ağızboz'un dağına

  Bir şiirinde de şöyle duyurur kolundaki Şahini:

  Davet olsam dost köyüne okunsam
  Yavru şahinimi kolda götürsem.

  Bu örnekler dışında, şahan, şahin, balaban, baz gibi adlarla bu kuşlara düşkünlüğünü belli eden satırlarına çokça rastlıyoruz.

  Aşık Said'in, kadınlara olan eğilimi ayrı bir özelliği olarak çıkıyor karşımıza. Ne var ki bu noktadaki görüşler şehre ve köye göre değişiyor. Kırşehir'de kadınlara aşırı düşkünlüğün kanısı yaşarken, kendi köyünde, <<vardı, aşırı değildi>> şeklinde söyleyenlere rastlıyorduk. Gel gelelim şiirleri ve hayatına ait kısa bilgiler birinci görüşü daha bir haklı çıkarır nitelik taşıyor.

  Gene köyünden edindiğimiz bilgiye göre dindar, namazını kaçırmayan, çok dürüst ve doğru bir karakter adamı imiş. Zaten bu ve benzeri özelliklerinin sosyal yanı olan bütün şiirlerinde, kuşkuya yer kalmayacak şekilde tam bir açıklıkla görebiliyoruz.

  Evet ozanın yaşadığı dönemle ilgili bilgiler şimdilik bu kadarla bitiyor. Bitiyor ama, bir perde eksiğiyle ancak. Derken bir gün gelmiş, bağlamış Said'i hasta döşeğine. Ne var ki, elinden ve dilinden alamamış türküsünü, koşmasını, destanını. Söylemiş, yazmış hasta yatağında bile yaşlı Ozan. Hem de geleceğini kestiren bir adamın acı gerçeklerini yaşıyordu artık. Biraz yakınmalı, tersine minnetsiz ve üstelik korkusuz :

  Yüklettin bahranı kaçarım diye
  Kol kanat bağladın uçarım diye
  Şu yalan dünyadan, göçerim diye
  Kırdın kanadımı kolumu felek

  Gözümden akıttım demü zarımı
  Felek yaman aldın kolay yanımı
  Vadem yetti ise gel al canımı
  Sana minnet etmem bir canı felek

  Şu yalan dünyada yolumuz büke
  Çevirdim yönümü yalvardım hakka
  Giydirdin gömleğe istemez yaka
  Yolumu yolsuza düşürdün felek

  Hasta döşeğinde böyle yazan Aşık, ardından minnet etmediği canını da veriyor ve Toklumen'e gömülüyor. Yazık, fırsat buldukça gittiğimiz bölgede, hele Aşık'ın kendi köyünde yaptığımız soruşturmalarda mezarının yerini bilen kimse çıkmamıştır.

  Öldüğünde 75 yaşındadır. Yıl 18 ikinci Kanun 1326 dır. (18 Ocak 1910) Yastığının altından kendi el yazısıyla yazılmış <<Son Türküsü>> de çıkmıştır:

  Said bu rüyaya aldanama boşa
  Götü azık bir gün gelecek başa
  Senin günahların gökleri aşa
  Sana baki değil bu Toklueğemen

  Evet Toklumen ona da kalmamıştır. Zaten o da herkes gibi bu dünyada konuk olduğunu biliyor ve şöyle açıklıyordu önceden:

  Anamın rahminden yere düşmeden
  Dokuz ay yaslandım handa misafir
  Bu gün, geldim ise yarın giderim
  Ben bir ulu kervan hana misafir

  Gayri Aşık'ın da misafirliği de bitiyordu. Misafirliği bitmeyen ise onun sözleri, sazından kalan seslerdi. Bu gün var olan, yaşayan iki gerçek.  Eserlerinden bazıları:


  Yar İçin

  Aman Ağ Ellerin Sala Sala Gelen Yar
  Nasıl Getireyim Seni Ele Ben
  Ya Bir Şahin Olsam Sen Bir Balaban
  Taksam Kaynağıma Gitsem Çöle Ben

  Şahinimi Salmış İdim Dumana
  Mail Oldum Ben Bir Kaşı Kemana
  Sevdim İse Yarim Sevdim Kime Ne
  Ne Etmişsim Şu Dolaşan Ele Ben

  Koyunları Kuzu İle Karışık
  Yüze Küskün Ama Kalbi Barışık
  Siyah Perçemi De Zülfü Dolaşık
  Yeni Düştüm Düzen Tutmaz Tele Ben

  Der Said'im Görür Zatı Zad İle
  Aldırdım Yarimi Bir İspat İle
  Göksü Sülenbetli, Tosun At İle
  Yar Terkimde Hep Gideyim Çöle Ben  Emine

  Tor Şahin Misali Eydirip Bakma
  Artar Bülbül Gibi Zarı Gözlerin
  Cemalin Şevkine Cihanı Yakma
  Yaktı Bu Cihanı Nara Gözlerin

  Kaşların Katlime Ferman Yazdırır
  Aşıkları Diyar Diyar Gezdirir
  Lokman Bekim Gelse Yaram Azdırır
  Nedir Bu Derdime Çare Gözlerin

  Dökülmüş Ruyüne Tel Gibi Saçlar
  Kiprikler Sineme Tel Gibi İşler
  Mah Cemal Üstünde Ol Keman Kaşlar
  Yakıyor Canımı Kara Gözlerin

  Cemalin Görenler Hep Mecnun Gider
  Seni Seven Yiğit Dünyayı Nider
  Azrail Misali Ban Harap Eder
  Kasdeyler Canıma Kara Gözlerin

  Pek Densiz Sallanma Sen De Bulursun
  Dünya Baki Değil Sen De Ölürsün
  Etme Bu Cefayı Kanlım Olursun
  Deli Etti Beni Kara Gözlerin

  Said'im Düşmüşsün Ah İle Zare
  Beni Mecnun Eden Bir Gözü Kare
  Aradım Derdime Bulunmaz Çare
  Anca Bu Derdime Çare Gözlerin  Kerem Eyle

  Eylen Güzel Eylen Haber Alayım
  Bir Suvalim Vardır Dur Kerem Eyle
  Seni Dertlerime Derman Dediler
  Bu Kadar Hizmetim Gör Kerem Eyle

  Bir Yenilmez Sevda Var İdi Bende
  Ciğer Yarasıdır Onmaz Teninde
  Dediler Derdimin; Dermanı Sende
  Etme Bu Cefayı Yar Kerem Eyle

  Suna Boylum <<Heye>> Demez Sözüme
  Kaldırıp Başını Bakmaz Yüzüme
  Muhabette Oturuncu Dizime
  Kolların Boynuma Sar Kerem Eyle

  Kara Gözlüm Gel Ağlatma Boşuna
  Merhamet Kıl Gözlerimin Yaşına
  Ben Ölünce Mezarımın Başına
  Ağlayı Ağlayı Var Kerem Eyle

  Said'im Çekersin Daima Elem,
  Mümkün Mü Yar İle Murada Erem
  Gitmeyem Hasretlik Yüzünü Görem
  Gelipte Halimden Sor Kerem Eyle  Eşi İçin

  Nasıl Vasfedeyim Bir Danem Seni
  Rumeli Bosnayı Değer Gözlerin
  Emsalin Yok Senin Yalan Dünyada
  Karsı Akıskayı Değer Gözlerin

  Unutmuş Kalmışım Erzurum Vanı
  Koca Sivas İle Tekirdağını
  Ne Var Ankara Da Kayseri Seni
  Samsunu Yozgadı Değer Gözlerin

  Kimsede Görmedim Sendeki Nazı
  Tunusu Trablusu Mısır Hicazı
  Yemeni San'ayı Acem Şirazı
  Belhi Buharayı Değer Gözlerin

  Evvelden Bilirim Ben Seni Maraş
  Selamına Dursun Hint İle Habeş
  Bağdadı Basrayı Versem Başabaş
  Halebi Antebi Değer Gözlerin

  Aşık Sait Seni Eyledi Meti
  Yanaktan Bir Puse Kula Himmeti
  Yüz Bin Sarraf Gelse Bilmez Kıymeti
  Büsbütün Dünyaya Değer Gözlerin  Ne Güzel Uymuş

  Şu Kendi Kendime Bir Fikreyledim
  Mor Dağlara Duman Ne Güzel Uymuş
  Sığındım Mevlama Çok Sükreyledim
  Müslümana İman Ne Güzel Uymuş

  Düğünde Bayramda Ederler Zinet
  İslamın Boynuna Farz İle Sünnet
  Kafire Cehennem Mümine Cennet
  Kör Şeytana Nalet En Güzel Uymuş

  Müminler Camiye Sererler Halı
  Ben Deli Değilim Sen Ettin Deli
  Allahın Arslanı Hazreti Ali
  Eline Zülfikar Ne Güzel Uymuş

  Said'im Der Küffar Tapar İsaya
  Amel Getirirler Eğri Asaya
  İncil İsa İçin Tevrat Musaya
  Kur'an Muhammed'e Ne Güzel Uymuş
  Kırşehir Türküsü

  Çıktım Yükseğine Seyran Eyledim,
  Al Yeşil Bahçeli Kaman Görünür.
  Firkat Geldi, Ah Eyledim, Ağladım.
  Kılıçözü Çayır Çimen Görünür.

  Biter Kırşehir'in Gülleri Biter,
  Çırpınır Dalında Bülbüller Öter,
  Çok Olur Güzeli Hep Yeni Biter,
  Kaşının Üstünde Keman Görünür,

  Gün Be Gün Artırdım Ah İle Zarı,
  Elinden Alırdım Gül Yüzlü Yarı,
  Arzum Sende Kaldı Koca Kayseri,
  Erciyas Başında Duman Görünür.

  Said'im Çekersin Her Zaman Keder
  Gurbetlik Daima Benimle Gider,
  Bu Aşkın Elinden Çektiğim Yeter,
  Sevdiğim Yılların Yaman Görünür.  Yeğ İmiş

  Kulak Verdim Dört Köşeyi Dinledim
  Ardım Sıra Gıybet Eden Çoğumuş
  Çok Yaşayıp Kötü Günü Görmeden
  Az Yaşayıp Bir Dem Sürmek Yeğ İmiş

  Çadır Kurup Sahralara Konardım
  Hünkar Sofrasında Elim Sunardım
  Kargı Alıp Tosun Ata Binerdim
  Anın Dahi, Bir Faydası Yoğumuş

  Nazar Kıldım Her Tarafa Köşeye
  İltimas Çok Ağa İle Paşaya
  Var Mı Bu Dünyada Ebed Yaşayan
  Yolu Çıkmaz Bir Yücecik Dağ İmiş

  Der Aşık Said'im Üfülür Surler
  Hallaç Mansur Gibi Atılır Yerler
  Yer Yüzünde Kalmaz Bir Tane Erler
  Diyen Olmaz Adam Sağ İmiş  Sürmeli Değil

  Ilgıt Ilgıt Esen Seher Yelleri
  Yar Gelip Geçtikçe Değmeli Değil
  Ak Elleri Boğum Boğum Kınalı
  Ah Neyleyim Gözler Sürmeli Değil

  Doldurmuş Helkeyi Ben Deyip Gider
  Açmış Ak Göksünü Yel Dövüp Gider
  Ela Göze Sürme Çekmiş Çevreder
  Mahellenden Bir Yar Sevmeli Değil

  Ben Bu Derelerde Konup Göçmedim
  Aşkın Badesinden Dolup İçmedim
  Fırsat Elde İken Alıp Kaçmadım
  Öldürmeli Beni Dövmeli Değil

  Bizim İlde Ak Sayayı, Giymezler
  Giyip Giyip Ak Topuğu Dövmezler
  Sen Güzelsin Ben Said'e Vermezler
  Düşüp Kız Sevdana Yelmeli Değil  Dünya Boş İmiş

  Feryad Edip Hiç Bir Dala Konmadan
  Gönül Havadaki Dönen Kuş İmiş
  Gam İle Mihneti Mesken Edindim
  Bir Bakarsan Yalan Dünya Boş İmiş

  Seher Vakti Bülbüllerim Ötmedi
  Çok Rica Eyledim Sözüm Tutmadı
  Bir Vakit Hoş Günüm Devran Etmedi
  Kahpe Felek Kara Bağrım Taş İmiş

  Allı Turnam Ayrılmazdı Katerden
  Bahanam Yok Ayrılamam Kaderden
  Dünyaya Bakmadan Gamü Kederden
  Benim Başım Ne Belalı Baş İmiş

  Seher Vakti Bülbül Başlar Figana
  Hele Bir Nazar Kıl Fani Cihana
  Nice Canlar Geldi Geçti Bu Hana
  Güvenmeyin Dostlar Dünya Düş İmiş

  Said'im Çekiyor Gam İle Keder
  Hakka Aşık Olan Dünyayı Nider
  Misafirhanedir Gelenler Gider
  Yeni Bildim Yalan Dünya Boş İmiş  Hasta Döşeğinde

  Gülmedim Dünyaya Geldim Geleli
  Akıttın Gözümün Yaşını Felek
  Evvelden Onmayan Şimdi Onar Mı
  Attın Tünden Tüne Aşımı Felek

  Yüklettim Barhcanı Göçerim Diye
  Kol Kanat Bağladın, Uçarım Diye
  Şu Yalan Dünyadan Göçerim Diye
  Kırdın Kanadımı Kolumu Felek

  Gözümden Akıttın Demü Zarımı
  Felek Yaman Aldın Kolay Yanımı
  Vadem Yetti İse Gel Al Canımı
  Sana Minnet, Etmem Bir Canı Felek

  Şu Yalan Dünyada Yolumuz Büke
  Çevirdim Yönümü Yalvardım Hak'ka
  Giydirdin Gömleği İstemez Yaka
  Yolumu Yolsuza Düşürdün Felek

  Der Aşık Said'im Okuyan Yazar
  Yazdığım Yazıyı Yaradan Bozar
  Ellerin Sevdiği Salınıp Gezer
  Hemen Bana Mıdır Bu Zulmün Felek  Son Türküsü

  Tüter Cehennemin Dumanı Tüter
  Acep Mevla Bana Gazap Mı Eder
  Cümle Halk Yüzleri Üstüne Yatar
  Haykırır Ün Verir Ateşi Suzan

  Mevlam Kullarına İnsin Rahmetin
  Çektirmesin Cehennemin Zahmetin
  Hep Bağışlar Habibine Ümmetin
  Eder Kullarına Bin Türlü İhsan

  Said Bu Rüyaya Aldanma Boşa
  Götür Azık Bir Gün Gelecek Başa
  Senin Günahların Gökleri Aşa
  Sana Baki Değil Bu Tokluğemen  Cahit OBRUK

   
Aşık Said konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Said B. Zeyd(cennetle MÜjdelenen On Sahabİ)

  Said B. Zeyd(cennetle MÜjdelenen On Sahabİ)

  cennetle müjdelenen 10 sahabi cennetle müjdelenen 10 sahabe kör sahabe isimleri kişi SAID B. ZEYD Hayattayken Cennetle müjdelenen on sahabiden biri. Babasi Zeyd b. Amr olup, nesebi Ka'b da Rasûlüllah (s.a.s) ile birlesmektedir. Künyesi Ebul-A'ver'dir. Ebu Tür olarak da çagrilirdi (Ibnül-Esir, Üsdül-Gâbe, II, 387). Annesi Fatima binti Ba'ce'dir. Babasi Zeyd, Mekke müsriklerinin dinlerini akil...
 2. Aşık

  Aşık

  Bu kemiği görmek kadına, Bu kemikle oynamak batıl söz söylemeye, bu oyunda birini yenmek o kimseye galip gelmeye, Birtakım aşıkların yanında olduğunu görmek bakire kızlarla evlenmeye delalet eder.Rüyasında aşık olduğunu gören bir kimse bekar ise bir süre sonra gerçekten aşık olacak demektir. Evliyse, kişiyi hayata bağlayacak önemli bir neden ortaya çıkacak demektir.Asik görmek, bir is...
 3. Cengiz Kurtoğlu - Aşığım Aşık

  Cengiz Kurtoğlu - Aşığım Aşık

  Duysun CÜmle Alem Duysun TÜm DÜnya Sevdalandim Dostlar AŞiĞim AŞik AradiĞim AŞki Buldum Sonunda Sevİyorum Dostlar AŞiĞim AŞik AŞiĞim AŞiĞim AŞiĞim AŞik Çok Mutluyum Sevİyorum AŞiĞim AŞik Bİrbİrİnden GÜzel Şİmdİ Her GÜnÜm Kalmadi GÖnlÜmde Artik HİÇ HÜzÜn BÖyle Bİr Sevdaya Sİzler De DÜŞÜn Sevİyorum Dostlar AŞiĞim AŞik AŞiĞim AŞiĞim AŞiĞim AŞik Çok Mutluyum Sevİyorum AŞiĞim AŞik
 4. Said Yavaş Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

  Said Yavaş Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

  sait yavaş İlçe: Beypazarı Adres: Kurtuluş Mahallesi 1162 Ada 1...
 5. Bediüzzaman Said Nursi'nin Hayatı

  Bediüzzaman Said Nursi'nin Hayatı

  bu konu Bediuzzaman Said Nursi' nin hayatı hakkında genel bilgilere yer vermektedir. Bediuzzaman Said Nursi'nin hayatı hakkın da bilgi edinmek isteyen üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz için kendisinin biyografi bilgilerini sizler için paylaşıyoruz. Said Nursi, 1873 te Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı İsparit nahiyesinin Nurs köyünde doğdu. Babasının adı Mirza, annesinin adı Nuriyedir. Ağabeyi...

Sayfayı Paylaş