Askeri Isyan Ve Fesada Iştirak Edenlerden Nadim Olanlarin Cezalarinin Azaltilmasi :

Askeri Isyan Ve Fesada Iştirak Edenlerden Nadim Olanlarin Cezalarinin Azaltilmasi :
Madde 103 - 1. Bir fesada veya askeri isyana iştirak edipte amirlere veya mafevklere zorla müessir fiiller yapmadan evvel nedametle intizam ve inzıbata dönenler fesat ve isyanın reisi veya mürettibi veya önayakları değilseler iki seneye kadar hapsolunurlar.

2. Amir veya mafevka zorla müessir fiiller yapılmaksızın fesat ve isyana iştirak edenlerin hepsi intizam ve disipline dönerlerse reis veya mürettibi veya önayak olanları bir seneden beş seneye kadar hapsolunur.
 
Üst