ASLAN Burcunda kuzey düğümü İLGİNÇ

ASLAN Burcunda kuzey düğümü İLGİNÇ
kuzey düğümü aslan aslan kuzey düğümü
https://www.meleklermekani.com/burclar/91500-kuzey-dugumu-burcumuzu-bulalim.html#post157879

YUKARDAKİ LİNKTEN KUZEY DÜĞÜMÜ BURCUNUZU BULDUNUZMU?

SONUÇ ASLAN İSE
Geliştirilecek Nitelikler

Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.

 • Bireysellik
 • "Merkez sahne"yi almaya gönüllü olmak
 • Kalbinin arzularının peşine düşmek
 • İradeyi güçlendirmek
 • Coşku
 • Özgüveni
 • Riskler almak
 • Başkalarındaki çocuksu niteliklerle ilişki kurmak
 • Yaşamdan zevk almak, eğlenmek
 • Yaşamı bir oyun olarak görmek
 • "Bu bana bağlı" tutumunu geliştirmek
Geride Bırakılacak Eğilimler
Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olabilir.

 • "Ait olmak" için akranlarının baskısına boyun eğmek
 • Duygusal durumlardan kopmak
 • Soğuk ve uzak durmak
 • Eyleme geçmek için başkalarının iteklemesini beklemek
 • Gerçekten olup biteni gözden kaçırmak
 • Eyleme geçmeden önce "daha çok" bilgi beklemek
 • Aşırı hayal kurmak
 • Yüzleşmelerden kaçınmak

AŞİL'İN TOPUĞU/KAÇINILACAK TUZAK/SONUÇ
Aslan Kuzey Düğümü insanının farkında olması gereken Aşil'in topuğu, onun akranları tarafından kabul edildiğini hissetmeye aşırı derecede ihtiyaç duymasıdır ("Eğer yaşamla işbirliği yapar ve 'akışa uyarsam' akranlarım beni otomatik olarak destekleyecek ve bana mutluluk getireceklerdir"). Ama bu dipsiz bir kuyudur: Arkadaşları ona, birey olarak ortaya çıkmasına ve yaşamın geitrdiği heyecan verici fırsatlardan yararlanmasınıa yetecek kadar desteği asla veremezler. O kendi kendisinin en iyi dostu olmalı ve kendisini ona mutluluk getirecek şeylerin peşine düşmeye teşvik etmelidir.
Bu insanın kaçınması gereken tuzak, bitmez tükenmez bir bilgi arayışıdır ("Eğer yeterince bilgim olursa, yaratıcı eyleme geçecek kadar güven duyacağım"). O, başarılı yaratıcı eylemi sağlayacak yeterli bilgiye sahip olduğunu asla hissetmeyecek, böylece 'akışa uymayı' ve mutluluğun onu bulmasını beklemeyi sürdürecektir. Sonuçta, o bir noktada risk almalı ve kendi mutluluğunu yaratmaya başlamalıdır. İroni şu ki, bir kez o eyleme geçerek mutluluğu yaratmaya başladığında, başarmak için gereksindiği bilgi ona kolayca gelecektir.

BU İNSAN ASLINDA NE İSTER?
Aslan KD insanının gerçekten istediği şey sevgi görmektir. O başkalarının sevecen enerjsini hissetmeye doymak bilmez bir ihtiyaç duyabilir. Bu enerjiyi yaşamına başarıyla getirmek için, o önce insanları neşelendirerek sevgi vermelidir -o, sahne ışığını (genel ilgi odağını) başkalarını mutlu edecek şekilde kullanmayı bilir. Yaratıcılığını başkalarının mutluluğuna katkıda bulunmak için kullanarak, o bir "izleyici grubu", ya da onu destekleyecek, kabul edecek ve sevecek bir akran grubu yaratır. Aslan KD insanı için "doğru yolda" olmanın en iyi göstergesi, başkalarının alkışları ve onayıdır. Mutluluk verme sürecinde -kendi insancıl ideallerine uyumlu kaldığı sürece -o yaşam akışında önemli bir katılımcı olduğunu bilme ödülünü kazanır.

YETENEKLER/MESLEK
Bu insan, bireysel yaratıcı çabayı ödüllendiren mesleklere aittir. Eğlendirmek (şarkıcılık, oyunculuk v.b.), girişimcilik ya da merkez sahnede olmanın bir başka yolu onun son derece yaratıcı olan enerjisini herkese sevinç verecek yapıcı biçimlerde ortaya çıkarır. Diğer iyi seçenekler çocuklarla ilgili faaliyetleri, borsada oynamayı, oyunları ve sporları içerir.
Aslan KD insanı objekiflik yeteneğine de sahiptir -"oyun"un ne olduğunu doğru olarak görebilir. O bu yeteneği onun için eğlenceli olan hedeflere erişmek için bir arka perde olarak kullandığında, her şeyi objektif bir biçimde görme yeteneği değerli bir nitelik haline gelir. Ancak, eğer o objektifliğin kendisini hedef alan mesleklerle (bilim adamı, mucit, mühendis, röntgen teknisyeni, vs.) uğraşırsa, yaşamı canlılık ve sevinçten yoksun bir hale gelebilir. Bu doğal yeteneği yoğun biçimde yaratıcı projelerde kullanması onun için daha yararlıdır.

ASLAN KUZEY DÜĞÜMÜ İNSANI İÇİN İYİLEŞTİRİCİ ONAYLAMALAR


 • Kendi mutluluğumu yaratabilecek tek kişi benim.
 • Eğer eğleniyorsam, doğru yoldayım demektir.
 • İçimdeki çocuğun itilimlerine uygun davrandığımda, kazanırım.
 • İstediğim sonuçları aktif biçimde yarattığımda, kazanırım.
 • Başkalarının içindeki çocukla ilişki kurduğumda, bundan herkes kazançlı çıkar.
 • Başkalarına sevinç verdiğimde, kendimi buna dahil olmuş hissederim.
GEÇMİŞ YAŞAMLAR
Aslan KD insanı birçok yaşamı bir kenarda durup başkalarının etkileşimini izleyerek geçirmiştir. O bilim adamı, gözlemci, insancıl davaları ve idealleri desteklemek uğruna kişisel kimliğini feda eden kişi olmuştur. O, kendi gereksinimlerini ve arzularını dikkate almadan, yaratıcı enerjisini başkalarının hayallerine ve büyük amaçlarına bağlamaya alışıktır.

Böylece geçmiş yaşamlarda bu insan içindeki çocuğun canlılık enerjisiyle teması yitirdi. Bu yaşamda, o bu sorunu çözmek ve canlılık enerjisiyle yeniden birleşmek için, bilinçaltı olarak, yine içindeki çocuğun varlığını yadsıyan çevreleri seçmiştir. O, bir ebeveynin davranışını objektif olarak gözlemlemenin bir hayatta kalma meselesi olduğu, şiddet içeren bir ailede doğmuş olabilir. Ya da ebeveynlerden birinin ya da her ikisinin de duygusal tepkilerinin önceden kestirilemeyeceği alkolik bir ailede doğmuş olabilir, ve onlara güvenmediğinden, onun için tek güvenli yol duygularını bastırmaktır. Veya belki, küçükken bir ebeveynini kaybetmiştir, bu ona ek bir sorumluluk duygusu vermiştir, ve o "sadece bir çocuk olmanın" onun için uygun olmadığını düşünmüştür.
Bu insan o kadar çok enkarnasyonu objektif olarak bir bakış açısından izleyerek geçirmiştir ki, bu enkarnasyonda yaşama katılmaktan gerçekten korkar. O objektifliğini yitirmekten korkar; bilinçaltı olarak, bunun geçmişte onu güvenlik içinde tutmuş tek şey olduğunu düşünür. Ama bu enkarnasyon yaşama katılmak ve nasıl oyananacağını öğrenmekle ilgilidir! O bir çok enkarnasyonda ağır, soğuk, bilimsel yaklaşımı benimsedi -o bu dünyada eğlenmiyordu- bu yüzden bu kez yaşamdan zevk alma, eğlenme yolunu seçmelidir. O, çocuklarla birlikteyken kendi içindeki çocuk ona geri yansıtılır. Çocukları oynarken ve yalnızca kendileri olurken görmesi, bu insana oyun oynamayı ve yaşama katılmayı ilham eder. Ve onun başarması gereken şey budur -yaşamın canlılığının merkezine girmektir.

Geçmiş yaşamlardaki bilimsel yöneliminden dolayı Aslan KD insanı bu enkarnasyona bir "labaratuar objektifliğiyle" girer; veriyi -onu değiştirmeye çalışmadan, ya da müdahele etmeden- sürekli olarak gözlemler. Bu onun olup bitenleri çok net ve doğru biçimde görmesini sağlar. Ancak, eğer "Önemli Gözlemci" rolüyle aşırı özdeşleşirse, bu onun egosunu besleyip güçlendirir, ve o kenarda durup başkalarını yargılar ve kendisini daha üstün görür.

O, şu yaklaşımı benimseyebilir: "Ben tüm saçmalığı kesip gerçeği olduğu gibi söyleyeceğim!" ve sonra, diğer kişinin yüzündeki ifadeyi görünce, kendini kötü hisseder. Ama onun zihni şöyle der: "Neyse, söyleyeceğimi söyledim! Sözümün arkasında duracağım!" ve o kendi pozisyonunun katılığına alışır. Ancak, bu enkarnasyonda bu insanın başarması gereken şey, olup bitenleri insanlara olumlu bir biçimde, onları güldürecek ve/veya perspektiflerini değiştirmelerine yardımcı olacak ve yüklerini hafifletecek biçimde göstermektir. Bu kez Aslan KD insanının olup biteni sadece görmesi değil, "olanı" kendisi de dahil, ilgili herkes için olumlu bir şeye dönüştürmeye aktif olarak katılması gerekir. Bu enkarnasyonda, onun yaşam amacı, istediği şeyi tarafsız kalarak değil, işin içine yoğun bir biçimde katılarak elde etmeyi öğrenmektir.

BİLİMSEL YAKLAŞIMA KARŞI YARATICILIK
Bazen Aslan KD insanı ölesiye düşünebilir. O, eyleme geçmeye karar verdiğinde yanlış yapmamak için her şeyi analiz eder, ters gidilebilecek her şeyi düşünür, çevresindeki insanların ruh hallerini kontrol eder, ve elde edebileceği tüm bilgiyi toplar. Ancak, düşünülecek o kadar şey vardır ki, o bunun altında ezilir ve adeta felce uğrar. Bu, "kesin bilgi" yoluyla güvenlik arama eğilimi onun canlılığını artırabilecek riskler almasını engelleyebilir, ve bu onu durgun, pasif bir yaşama hapsedebilir.
Bu insan daha akıcı olmayı öğreniyor; o mantıksal stratejilerine sıkıca sarılmak yerine, sezgisine güvenmeye başlamalıdır. Temel önermesinin yanlış olabileceğini düşünmeye gönüllü olmalıdır."Kalbimin sesini dinlemem ve istediğim şeyi yaratmak amacıyla risk almam için önce x,y ve z koşullarının yerine getirilmesi gerekir." Ama, o koşullar hiçbir zaman yerine getirilemez. Bu insan, hayalini başarısının ya da başarısızlığının tümüyle kendi kontrolünde olabileceği fikrinden vazgeçmelidir. Aslında yaşam onun partneridir.

AKIŞA UYMAK
Aslan KD insanı yaşamında yaratıcı değişimler yapmasını sağlayacak kişisel gücünü tanımaz. O, Akış'ın tüm güce sahip olduğunu düşünür, böylece kendini güçsüz hisseder.Onun bu enkarnasyondaki en önemli derslerinden biri,büyük tabloyu görmesine dayanan yapıcı değişimi gerçekleştirecek güce-aslında, özel bir yeteneğe -sahip olduğunu fark etmektir.
O, başkalarının arzularının girdabını hissettiğinde yapabileceği en iyişey geri çekilmek, durumla ilgili kendi duygularını anlamak veonaylamak -ve sonra kendi istediği şeye güvenmektir.
Çoğu insan bu yaşamda kendisine şu ruhsal emrin verilmiş olması için her şeyi verirdi: Oyna ve Eğlen! Aslan KD insanı bunu yapmakta özgürdür, çünkü o kendiliğinden sorumlulukla davranır. Şimdi onun Doğru Hareket yolu, bireyselliğini izlemek ve başkalarının onun yoluna çıkmalarına izin vermeden kendi hayallerini gerçekleştirmektir.

KİŞİSEL GELİŞİM
Bu insan onaylanma enerjisine umarsızca ihtiyaç duyar. Birçok enkarnasyonu tarafsız olarak, "hiç kimse" olarak geçirdiğinden bu enkarnasyonda "bir kimse" olmaktan -ve kendisi olmaktan- çok korkar. O, birçok yaşamda kimliğini daha büyük bir davayla özdeşleştirmiş olduğundan, kim olduğunun izini yitirmiştir. Bu onu olağanüstü iyi bir aktör ya da aktris yapar; o çok ihtiyaç duyduğu onaylanmayı elde etmek için başka birisinin rolünü oynamaya gönüllüdür. Aslında, olumlu katılımından ötürü alkışlanmak ve onaylanmak bu insan için sağlıklıdır -bu onu kendi aktif kişiliğinde köklendirir.

İLİŞKİLER/DUYGUSAL ENERJİYLE BAŞA ÇIKMAK
Aslan KD insanı aşırı yüklü duygular karşısında rahatsız olur. Karşı tarafla yüzleşmek istemediğinden, iletişimden kaçınabilir. Bu düğüm insanı ayrıca ilşkilerine enerji harcamama eğilimdedir. O, yaratıcı enerjisini durumun gerçeğinden kopmak için değil, durumu istediği yönde değiştirmek için kullanmayı öğrenmelidir.

Alsan KD insanı için çözüm, ilişkiye aktif bir biçimde katılmaktır. Özellikle bir ilişkinin başlangıcında, o kendisini kendi idealleri ile diğer kişinin ideallerinin gerçek bir bileşimini yaratmaya adamalıdır. O, diğer kişinin ne istediğini öğrendikten sonra, kendisinin ne istediğini açıkça söylemelidir. Özellikle aşk ilikisinde, diğer kişi için ideal romantik ilişkinin nasıl olduğunu öğrenmelidir. O zaman, diğer kişinin fikirleriyle bağdaşıp bağdaşamayacağını saptayabilir. eğer bağdaşıyorsa, bu insan mutluluk yaratma konusundaki büyük yeteneğiyle o ilişkiye güvenle girebilir.

ROMANTİK AŞK
Romantik aşk bu insan için çok önemli ve sağlıklıdır. Ancak, o herhangi bir kişinin ona -canlılığını ve sevincini sürdürmek için gereksindiği- tüm uyarımı sağlamasını bekleyemez. Ona enerji verecek ve mutlu edecek yaratıcı çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek ona bağlıdır. Çocuklarla çalışmak, oyunculuk yapmak, resim yapmak, heykel yapmak, heykel yapmak, müzik ya da yaratıcı ve eğlenceli olan herhangi bir şey bu uyarımı sağlayabilir. Onun en büyük mutluluğu -bu ister proje, ister bir aşk ailişkisi olsun- tam yaratıcı katılım süreciyle gelir!

Bu insan romantik aşkı sever ve aslında canlılığını ve yaratıclığını aktive etmesi için ona ihityaç duyar. O diğer kişiyi "merkez sahne"de tutar ve kendi yaratıcı ifade ve ilgi görme ihtiyacını ihmal eder. Romantik ilişkilerde, aşkın iki yönlü olabilmesi için bu insan sadece diğer kişiye sevgi vermekle kalmayıp, kendisinin de onurlandırıldığı ve sevildiği bir ilişki yaratmanın sorumluluğunu üstlenmelidir.

YÜKSEK BİLİNÇ: MELEK BAĞLANTISI
Aslan KD insanı Melekleri ile -hayalini yaratmada bir sonraki adımı gösteren bir bilinç düzeyiyle- temasta olma yeteneğine sahiptir. Birden, onun aklına geleceğinin nasıl olabileceği ve ne yaratabileceğiyle ilgili fikirler gelir -çünkü o geleceğe açık ve objektif bir biçimde bakabilir ve olayları önceden görebilir. O yapmak istediği bir şeyi seçmeli ve sonra onu aktif olarak yaratmaya karar vermelidir. Zamanlama kesinlikle mucizevidir. O her bir adımı attığında, kapılar açılır ve başarı için uygun fırsatlar ona sunulur. Ama her adımı atarak bu meleksi yardıma karşılık vermek ona bağlı bir şeydir. Bu süreç sörf yapmaya benzer.

O istediği kişileri ya da durumları salt dileklerinin gücüyle kendisine çekebilir. Eğer gerçekten karar verirse, evrenden ne isterse (eğer istediği şey onun hayrına ise) ona gelecektir. Bu insan önceden rotayı bilmese bile, riskler almayı ve hayalini gerçekleştirmek için yaratıcı enerjiyi kullanmayı öğreniyor.

Bu enkarnnasyonda, onun işi zihnini dinlemek değil, içindeki çocuğun heyecanını izlemektir!



Aslan KD insanı için diğer yapıcı dönüşümler:
Hayalleri gerçekleştirme konusu Aslan KD insanı için çok önemli bir konudur. Bu enkarnasyonda o, kendi kaderini yaratma gücüne sahiptir, ama yaşamının sorumluluğunu üstlenip bu kaderi yaratmak ona bağlı bir şeydir! O içinde derin bir biçimde yankılanan hayali seçmeli ve dış dünyada bu hayali gerçeleştirecek adımları atmalıdır.
Aslan KD insanı, yaşamı için hayal ettiği mutluluğu yaratmak için her zaman dümdüz ve hızla ilerleyemeyeceğini öğreniyor.
Aslan KD insanının öğrenmekte olduğu başlıca derslerden biri, yaratıcı sürecin sevincine katılmaktır.
O eyleme geçmeyi ertelemek için bilgiyi mazaret olarak kullanmayı bırakmalı ve bazen yanılmanın uygun olduğunu kabul etmelidir.
Kendi canlılığını artırmak ve yaşamdan daha çok zevk almak için, Aslan KD insanı bilinmeyene adım atmalı ve kendi gerçeğini doğrudan deneyimle bulmalıdır.
Aslan KD insanı bu kez bilinçli olarak sağlıklı bir ego geliştirmek için enkarne olmuştur.(bk.S.250)
Onun en önemli işlerinden biri, başkalarının kendi yaşamlarında zaferler yaratacak güce sahip olduklarına güvenmeyi öğrenmektir.

 
Üst