Atatürk ve Masonluk

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Atatürk ve Masonluk
Mason locaları yan kuruluşları bilderberg ve rotary kulupleriyle birlikte yahudilik amaçlarını gerçekleştirmek için çalışırlar.
Türk topraklarında masonluk osmanlının son yıllarında gelişme göstermiştir.Osmanlı dönemindeki localar azınlık başka bir degişle kendini türk toplumundan farklı gören''öteki'' duygularını aşılamak için çabalamışlardır.Ve Osmanlı da ki tüm milletlere de ulaşmayı başarmışlardır.Bu milletlerden rum masonları,rum olmayanlarıda yetiştirmiştir.Üyeleri içinde birçok ta Türk vardı.Ki bunlar sıradan insanlarda degillerdi.Bu faliyetler o kadar büyümüştür ki Osmanlı sarayları bile etki alanlarına girmiştir.Şehzade murat kardeşi nureddin ve şehzade kemalettin 'in masonlar ilişkileri vardı.Ve masonlardan NUR-I ZİYA almışlardır.NUR-I ZİYA alanlardan biride Namık Kemal dır.
Türkiyede 1930 lu yılların 2. yarısı ''Türkleşme'' ya da ''Türke dönme'' hareketlerinin yogun olarak yaşandıgı bir dönem olmuştur.Türklük dışı gayri milli her ideoloji ve akım bu dönemde sert tepkiyle karşılaşmış dışlanmıştır.İşte bu dönemde ekim 1935 te tüm mason locaları kapatılmıştır.(Fakat Celal Bayar ve yanındakilerin etkisiyle 1948 de tekrar açılmıştır.)
Atatürk milli devlete çok ehemmiyet veriyor milli birlik ve beraberligi kurmak istiyordu.Bu yüzden-mezhepçilikte dahil- bütünlügümüzü bozacak tüm egilimlere karşıydı.
Uzun zaman Atatürk'ün yanında bulunmuş ,van milletvekilligi yapmış,Arvasi aşireti mensubu İbrahim Arvasi(1893-1965) in 1964 de yayınlanmış ''Tarihi Hakikatler'' kitabında Atatürk'ün bakışı ile şunlar yazıyordu:

''Masonların İstanbul,izmir,adana ve ankara'da bir çok locaları vardı.mustafa kemalin sevmedigi iki zümre vardı:birincisi dönmeler ,digeri ise masonlardı.Bir gün eski adliye vekili Mahmut Esat Bozkurt'u çagırdı.Kendisine masonların taksimat ,teşkilat ve ahvalini bildirir bir kitap verdi ve''Bunu güzelce mütala et takrirle.Halk partisi grup başkanlıgına ver.Grupta bunlara şiddetli bir hucum yap ve grupça kapanmalarına delalet et;seninde bu işte büyük şeref payın olsun ''dedi. Grup günü Mahmut Esat Bozkurt riyaset makamına bir takrir verdi ve takririn okunmasını istedi.Katip takriri okudu.Grup dinledi.Hülasa şöyle idi:''masonluk kökü dışarda bir yahudi tarikatından başka birşey degildir.Memleketimizde unun ne işi var?Ve bunuda grup kararıyla kapatalım.'' Ve söz istedi;kürsüye gelerek takriri gayet veciz bir şekilde izah etti.Meclisteki masonları bir telaştır aldı.Hele sözcüleri Şükrü Kaya masonlugun bir hayır meselesi oldugunu kürsüden söyledigi zaman grubun hemen bütün azası yüzüne haykırdılar''Hayır eserleri nelerdir?birisini gösterebilirmisin,in aşagı''dediler.Mahmut Esat Bozkurt ise masonlugun kökü dışarda gizli,memleket ve m,illet için muzir bir tarikat oldugunu ve heryerde umumi reislerinin yani maşrık-ıazamlarının yahudi olduklarını birçok vesikalarla ispat etti.Şükrü Kaya,Kazım Özalp,Mazhar Germen son çareyi Katib-i Umumi Recep Peker e iltica etmekte buldular.(tartışmalar bir hafta sonra Atatürk'e iletildi.)Bir hafta sonra Recep Peker kürsüye geldi.Şu müjdeyi verdi.''Arkadaşlar bugünden itibaren Türkiyede masonluk kalmamıştır ve bütün mason locaları kapatılmıştır.''dedi. Salonda bir kıyamet koptu.
Grup dagıldıktan sonra Dr Mim Kemal Öke 'i önüne takarak Meclisteki masonlar toplu olarak toplu olarak Reisicumhur'a çıkmışlardı.Mim Kemal Reisicumhur'a hitaben ''Efendim biz zaten maiyet-i devletinizdeyiz,fakat siz Maşrık-ı Azamız olursanız biz pervane gibi etrafında dönüp dolaşırız.'' demiş Reisicumhur ''peki bir şey soracam bana cevap verinizde sonra.
Siz Avrupa dan hangi locaya baglısınız ve metbunuzun ismi nedir? diye sorunca ''biz cenova'ya tabiyiz ve reisimizde Barca Mişon cenaplarıdır.'' demişler bunun üzerine küplere binen Mustafa Kemal ''Haydi defolun burdan,cehennem olun gidin,yahudi uşakları,benim milletim bana kahraman sıfatını verdi, ben sizin gibi bir çıfıt yahudiye uşak mı olacagım.Bu gece sabaha kadar Türkiye'deki bütün localarınızı kapatmadıgınız taktirde yarın teşkil edecegim Divan-ı Harbi Örfi ye hepinizi verir astırırım.Haydi defolun karşımdan''diyerek onları kovmuş.10 ekim 1935 tarihli gazetelerden bütün mallarının halkevlerine tebarrusunun muvafık görüldügünü okuyoruz.''

İşte ibrahim Arvasinin agzından dönemin incelemesi.
Atatürk bu müdahalesi ile birlik duygularının önündeki engelleri kaldırıyordu.Yanlız onun erken ölümü ve yönetimin İsmet İnönü -dolayısıyla kadrosundaki masonların-eline geçmesiyle bu hareket işlerligini kaybetmiştir.Bu bir anlamda kedinin eline ciger vermektir.
Şu an ülkemize bakarsak yogun bir masonik faaliyet görüyoruz istihbarat servislerimize ,dışişleri-içişleri başbakanlın gibi bakanlıklara ve tüm devlet
kuruluşlarımıza sızmışlardır...
__________________
''Haydi defolun burdan,cehennem olun gidin,yahudi uşakları,benim milletim bana kahraman sıfatını verdi, ben sizin gibi bir çıfıt yahudiye uşak mı olacagım.Bu gece sabaha kadar Türkiye'deki bütün localarınızı kapatmadıgınız taktirde yarın teşkil edecegim Divan-ı Harbi Örfi ye hepinizi verir astırırım.Haydi defolun karşımdan" M.K ATATURK
 
Üst