ATO: Belirsizliklerin büyümeyi olumsuz etkilemesi bekleniyor

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
ATO: Belirsizliklerin büyümeyi olumsuz etkilemesi bekleniyor
ATO: Belirsizliklerin büyümeyi olumsuz etkilemesi bekleniyor

Ankara Ticaret Odası (ATO), giderek şiddeti artan dalgalanmaların yarattığı belirsizliklerin bundan sonra da ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemesinin beklendiğini bildirdi.

ATO'nun eylül ayı ''Ekonomik Raporu'' yayımlandı. Raporda 2002 yılından sonra ortalama yüzde 7,3 olan dört yıllık dönemdeki ortalama büyüme dikkate alındığında Merkez Bankasının geçen yıl faiz artırımıyla ekonomide yol açtığı yavaşlamanın büyüklüğünün ortaya çıktığı kaydedildi.

Faiz artırımıyla özel nihai tüketim harcamaları ve yatırımlarda neden olduğu duraklamanın, uluslararası piyasalarda arka arkaya gelmeye başladığı ifade edilen raporda, ''giderek şiddeti artan dalgalanmaların yarattığı belirsizliklerin bundan sonra da ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemesi bekleniyor''denildi.

Raporda, Merkez Bankasının eylül ayıyla birlikte yeniden faiz indirimlerine başlamasının 2008 yılında iç talepte yeniden nispi bir canlanmanın başlamasına yol açmasının beklendiğine dikkat çekildi.

Son bir yıllık dönemde kişi başına milli gelirinde yüzde 10,7 oranında artış kaydedildiği anımsatılan raporda, kişi başına gelirde sabit fiyatlarla artışın ise yüzde 3,5 düzeyinde gerçekleştiği, yıl sonunda kişi başına gelirin 6 bin doları aşabilme olasılığının arttığı kaydedildi.

Hükümetin 2007 yılına ilişkin GSMH büyüme hedefini yüzde 5 olarak açıkladığı ifade edilen raporda yılın ilk yarısındaki yüzde 5,3'lük büyüme dikkate alındığında yüzde 5 hedefinin gerçekleşebilmesi için ikinci yarıda yüzde 4,8 oranında bir büyümenin yeterli olacağı vurgulandı.

Ancak yüzde 5'lik büyümenin Türkiye açısından yeterli olup olmadığının yineden tartışmalı olduğu kaydedilen raporda, Türkiye'nin bu ölçüde bir büyüme hızıyla gelişmiş ülke ekonomilerine yaklaşamayacağının hesaplandığı hatırlatıldı.

Enflasyon konusuna da yer verilen raporda, geçen yıl ağustos ayında düşen tüketici fiyatlarının bu yıl az da olsa yükselmesinde en belirleyici etkiyi gıda sektörünün yaptığı belirtilerek, şöyle denildi:

''Kuraklık nedeniyle tarım sektöründe yaşanan üretim düşüşü ağustos ayından itibaren fiyatlara yansıdı. Gıda fiyatlarında Ramazan etkisiyle birlikte Eylül ayında da önemli artışlar yaşanıyor. Bu nedenle yıllık enflasyonda ağustosta başlayan yükselişin mevsimlik nedenlerle eylül ayında da devam edebileceğine dikkat çekiliyor...Yıl sonu için yüzde 4 olan enflasyon hedefinin gerçekleşebilmesi yılın kalan dört ayındaki toplam enflasyonun yüzde 0,84'te kalmasına bağlı bulunuyor. Merkez Bankasının yüzde 6 olan tahmininin gerçekleşebilmesi için de kalan dört aydaki toplam fiyat artışının yüzde 2,78'i aşmaması gerekiyor.

Cari açık ile ilgili değerlendirmelerinde yapıldığı raporda, cari işlemler açığında haziran ayında başlayan yükselme eğiliminin temmuzdan sonra izleyen aylarda da devam etme olasılığının bu yıl 35 milyar doların üzerinde bir cari işlemler açığının söz konusu olabileceğine işaret ettiği vurgulandı.
 
Üst