Avrupa Birliği Eğitim Programları(GRUNDTVIG)

Avrupa Birliği Eğitim Programları(GRUNDTVIG)


GRUNDTVIG


YETİŞKİN EĞİTİMİ VE DİĞER EĞİTİM YAKLAŞIMLARI

Bu programın amacı hayat boyu öğrenimin Avrupa boyutunu zenginleştirmektir. Bu program Avrupa işbirliği yoluyla yenilikleri, eğitimde artan erişilebilirliği, bulunulabilirliği ve yetişkinler için eğitim koşullarının kalitesini artırmayı teşvik eden programları desteklemektedir.
Grundtvig hareketi büyük ölçüde eğitimcilere hitap etmekle birlikte, son kullanıcıları aşağıda belirtilen amaçlara yönelik öğrenmeye istekli her yaştaki yetişkinleri kapsamaktadır. Bunlar;
-Toplumda tam ve aktif rol alma ve kültürler arası bilincini artırma,
-Genel becerileri geliştirmek ve güncelleştirmek suretiyle istihdam edilebilirliği artırma,
-Resmi eğitim kurumlarına erişim yada yeniden giriş için kapasiteleri artırmaktır.ERASMUS

YÜKSEK ÖĞRENİM ALANINDA AVRUPA TOPLULUĞU PROGRAMI


ERASMUS nedir ve hangi ülkeleri kapsamaktadır?


Erasmus, SOCRATES’in Yüksek Öğretim kısmını kapsamaktadır. 24 Ocak 2000 tarihinde benimsenmiş olup 2006 yılı sonuna kadar olan bir dönemi kapsamaktadır. Socrates halen katılımcı 28 ülkeyi kapsamaktadır. Bunlar Avrupa Topluluğuna üye 15 ülke; 3 EEA ülkesi (İzlanda, Liechtensien ve Norveç) ve Macaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Latvia, Litvanya, Slovenya’dır. Malta, Kıbrıs, ve Türkiye’nin ileriki tarihte katılımları konusunda görüşmeler yapılmaktadır.

ERASMUS’un amaçları nelerdir?

Yüksek öğrenim, yüksek kaliteli insan kaynaklarının oluşturulmasında, bilimsel buluşlar yoluyla ortaya çıkan gelişmiş bilginin paylaşılmasında, artan ihtiyaçlar karşısında yeni beceri ve yeterliklerin geliştirilmesinde ve gelecek nesillerin Avrupa içinde yetiştirilmesinde büyük önem taşımaktadır.
Varolan bilginin çok çabuk eskimesi, eğitimdeki hızlı değişiklik ve yenilikler, yüksek öğretimde yeni yöntemlerin uygulanması hayat boyu öğrenmeyi önemli hale getirmektedir.
Bütün bunlar dikkate alınarak, Erasmus programı ile yüksek öğretim kurumlarının Avrupa etkinlikleri yanında yöneticilerin, öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin değişimi desteklemektedir.

SOCRATES içinde ERASMUS çalışması : ana özellikleri

Geçmişte de olduğu gibi, ERASMUS tüm yüksek öğretim kurum ve kademeleri ile çeşitli disiplinlere açık bir programdır. Özellikle öğrenci mübadelesi, Erasmus I ve II’nin ana motifini oluşturmaktadır. Erasmus,yükseköğretim programlarında “Avrupa Boyutunu” geliştirmeyi amaçlayan işbirliğine dayalı bir programdır. “Öğrencileri Avrupa’ya getirmek, Avrupa’yı tüm öğrencilere götürmek” ERASMUS’un sloganıdır. Daha önce de belirtildiği gibi, program içinde öğrenci hareketliliği büyük bir öneme sahiptir. Önümüzdeki dönemde bu programa katılmayan öğrencilerin aldığı derslere Avrupa boyutunun eklenmesi konusunda yükseköğretim kurumları daha fazla desteklenecektir. Öğretim elemanlarının değişimine ve ülkelerarası programların geliştirilmesine büyük önem verilmektedir. Bu nedenle katılımı ve paylaşımı daha çok sağlamak için açık ve uzaktan eğitime ayrı bir önem verilmektedir. ERASMUS, üniversitelerin komşu bölgelerdeki diğer kurumlarla işbirliği yapmasını ve böylece katılımcı ülkelerde uluslararası işbirliği imkanlarının arttırılmasını ve zenginleştirilmesini desteklemektedir.

Kurumsal anlaşma

Yüksek öğrenim kurumlarının Avrupa Politika anlaşmasına hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere 1996 yılında Avrupa Üniversiteleri Birliği tarafından Aide-Memoire hazırlanmıştır. Kurumsal anlaşmalar, normal koşullarda Avrupa Birliği desteği ile yıllık planda düzenli revizyondan geçirilerek 3 yıllık zaman dilimi için hazırlanmaktadır. Yararlı Uygulamalar Rehberi üniversitelerin Kurumsal Anlaşma önerilerini hazırlarken yararlanabilmeleri için web üzerinde hazırlanmıştır. 1999/2000 akademik yılı içini Birlik 29 katılımcı ülkeden 1800 Yüksek Öğrenim Kurumunun Kurumsal Anlaşmasını onaylamıştır.

Katılma Koşulları

Öğrenciler: Katılımcı ülkelerden belli bir süre için (3 ay ile bir akademik yıl arasında) çalışmaya katılmak isteyen öğrencilerin Uluslararası İlişkiler Ofisine yada üniversitelerinin Socrates (yada Erasmus) ofisine başvurmaları gerekmektedir. Bu ofisler hangi ülkeler, üniversiteler ve fakültelerin değişim programına dahil olduğu konusunda gereken bilgiyi sağlamaktadır. Her üniversitenin kendi programı çerçevesinde bağımsız olarak organize etmesi nedeniyle öğrenciler için herhangi bir son başvuru süresi bulunmamaktadır.
Öğretim Elemanları: Başka bir ülkede anlaşmalı bir üniversitede belli bir süre için çalışmak yada Socrates/Erasmus aktivitelerine katılmak isteyen öğretim elemanlarının Uluslararası İlişkiler Ofisine yada üniversitelerinin Socrates (yada Erasmus) ofisine başvurmaları gerekmektedir
Konusal Ağ Projesine katılmak isteyen öğretim elemanlarının ise, mevcut proje ile ilgili koordinatörlerle bağlantıya geçmeleri gerekmektedir. Henüz programa alınmamış konularda çalışma yapmak isteyenlerin ise Üniversitelerinin Kurumsal Anlaşmaları çerçevesinde önerilerini vermeleri gerekmektedir.
[FONT=&quot]Üniversiteler –Yükseköğretim Kurumları: Socrates/Erasmus çalışmasına katılmak isteyen kurumlar Kurumsal Anlaşma için başvurmaları gerekmektedir[/FONT]
 
Üst