1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Bahreyn

  Konu, 'Dünyadan ülke ve şehir tanıtımları' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  Bahreyn

  Coğrafi Verileri


  Konum: Orta Doğu'da, Basra Körfezinde, Arabistan Yarımadası kıyısı açıklarında Bahreyn Adası ile 30 kadar küçük adadan oluşan bir takımadada yer alan ülkedir.
  Coğrafi konumu: 26 00 Kuzey enlemi, 50 33 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Orta Doğu
  Yüzölçümü: toplam: 665 km²
  kara: 665 km²
  su: 0 km²
  Sınır komşuları: 0 km
  Sahil şeridi: 161 km
  İklimi: Bahreyn'de yıl boyunca nem oranı yüksektir. Kış ayları ılımandır. Egemen rüzgar kuzeybatıdan esen nemli şamal rüzgarıdır. Güneyden esen rüzgarlar ise hem sıcak, hem de kurudur; bazen kum ve toz getirir.
  Arazi yapısı: Bahreyn Adası`nın orta bölgesi kayalıktır. Güneyde ve batıda bazı yerleri tuzlu bataklıklarla kaplı kumlu ovalar vardır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Basra Körfezi 0 m; en yüksek noktası: Jabal ad Dukhan 122 m
  Doğal kaynakları: Petrol, doğal gaz, balık, inci
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %2.82
  sürekli ekinler: %5.63
  otlaklar: %6
  ormanlık arazi: %0
  diğer: %85.55 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 40 km² (2005 verileri)
  Doğal afetler: periyodik kuraklıklar; kum fırtınaları


  Nüfus Bilgileri


  Nüfusu: 698,585 (Temmuz 2006 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %27.4 (erkek 96,567; kadın 94,650)
  15-64 yaş: %69.1 (erkek 280,272; kadın 202,451)
  65 yaş ve üzeri: %3.5 (erkek 12,753; kadın 11,892) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.45 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 0.82 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.03 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.02 erkek/kadın
  15-64 yaş: 1.38 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 1.07 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 1.26 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 16.8 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 74.45 yıl
  erkek: 71.97 yıl
  kadın: 77 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.6 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.2 (2001 verileri)
  Ulus: Bahreyn
  Nüfusun etnik dağılımı: Bahreynliler %63, Asyalılar %19, diğer Araplar %10, İranlılar %8
  Dinler: Şii Müslümanlar %70, Sünni Müslümanlar %30
  Dil: Arapça, İngilizce, Farsça, Urduca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %89.1
  erkek: %91.9
  kadın: %85 (2005 verileri)


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi uzun adı: Bahreyn Devleti
  kısa şekli : Bahreyn
  Yerel tam adı: Dawlat al Bahrayn
  yerel kısa şekli: Al Bahrayn
  eski adı: Dilmun
  ingilizce: Bahrain
  Yönetim Biçimi: Mutlak Monarşi
  Başkent: Manama
  İdari bölmeler: 12 belediye; Al Hadd, Al Manamah, Al Mintaqah al Gharbiyah, Al Mintaqah al Wusta, Al Mintaqah ash Shamaliyah, Al Muharraq, Ar Rifa' wa al Mintaqah al Janubiyah, Jidd Hafs, Madinat Hamad, Madinat 'Isa, Juzur Hawar, Sitrah
  Bağımsızlık günü: 15 Ağustos 1971
  Milli bayram: Milli Gün, 16 Aralık (1971)
  Anayasa: 14 Şubat 2002 de yeni anayasa kabul edilmiştir.
  Hukuk sistemi: İslam hukuku ve İngiliz hukuku temel alınmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ABEDA, AFESD (Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu), AL, AMF (Arap Ülkeleri Para Fonu), ESCWA (Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, GCC (Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OAPEC (Arap Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Ülkede petrol üretim ve işletmesi, ihracat tutarının %60`ını, kamu gelirlerinin %60`ını ve gayri safi milli hasılanın %30`unu karşılar. Ülkenin ekonomik şartları, 1990-1991 Körfez Krizi gibi sebepler yüzünden dalgalanmıştır. Gelişmiş iletişim ağı ve ulaşım kolaylıkları ile Bahreyn, Körfez ile çalışan sayısız çokuluslu firmanın ev sahipliğini yapmaktadır. İhracatın büyük bölümünü, ithal edilen ham maddeden üretilmiş petrol ürünleri kapsar. Birçok büyük endüstriyel projenin yapılandırılmasına başlanmıştır. Özellikle genç nüfusu kapsayan işsizlik ve petrol ve yeraltı su kaynaklarının tükenmesi başlıca uzun dönemli ekonomik problemlerdir.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi: 15.9 milyar $ (2005 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %5.9 (2005 verileri)
  GSYİH - sermaye üzerinden: Satınalma Gücü paritesi: 23,100 $ (2005 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %0.5
  endüstri: %38.7
  hizmet: %60.8 (2005 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.7 (2005 verileri)
  İş gücü: 380,000 (2005 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: endüstri, ticaret ve hizmet %79, devlet %20, tarım %1 (1997 verileri)
  İşsizlik oranı: %15 (2005 verileri)
  Bütçe: gelirler: 4.662 milyar $; giderler: 3.447 milyar $
  Endüstri: Petrol işletme ve ayrıştırma, alüminyum eritme, denizaşırı bankacılık, gemi tamiri; turizm
  Endüstrinin büyüme oranı: %2 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 7.345 milyar kWh (2003)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100
  hidro: %0
  nükleer: %0
  diğer: %0 (2003)
  Elektrik tüketimi: 6.83 milyar kWh (2003)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
  Tarım ürünleri: meyveler, sebzeler; kümes hayvanları, süt ürünleri; karides, balık
  İhracat tutarı: 11.17 milyar $ (2005)
  İhracat ürünleri: Petrol ve petrol ürünleri %61, alüminyum %7
  İhracat ortakları: Suudi Arabistan %3.3, ABD %2.6, Birleşik Arap Emirlikleri %2.3 (2005)
  İthalat tutarı: 7.83 milyar $ (2005)
  İthalat ürünleri: petrol %59, ham petrol %41
  İthalat ortakları: Suudi Arabistan %36.4, Japonya %6.6, Almanya %6.4, ABD %5.4, Birleşik Krallıklar %5, Birleşik Arap Emirlikleri %4.1 (2005)
  Dış borç tutarı: 6.814 milyar $ (2005)
  Para birimi: Bahreyn Dinarı (BHD)
  Para birimi kodu: BHD
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 196,500 (2005)
  Telefon kodu: 973
  Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 3, kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 338,000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 4 (1997)
  Televizyonlar: 275,000 (1997)
  Internet kısaltması: .bh
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
  Internet kullanıcıları: 152,700 (2005)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: toplam: 3,498 km
  asfalt: 2,768 km
  asfalt olmayan: 730 km
  Deniz yolları: yok
  Boru hatları: ham petrol 56 km; petrol ürünleri 16 km; doğal gaz 32 km
  Limanları: Manama, Mina' Salman, Sitrah
  Hava alanları: 3 (2006 verileri)
  Helikopter alanları: 1 (2006 verileri)

   
Bahreyn konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Bahreyn fotografları

  Bahreyn fotografları

  bahreynde yaşam bahreyn fotoğrafları bahreyn yaşam fotoları de
 2. Bahreyn Sakhir F1 Pisti

  Bahreyn Sakhir F1 Pisti

  Yapılış tarihi: 2004 İlk GP: 04/04/2004 Grand Prix sayısı: 4 Kapasitesi: around 50000 Organizatör: Bahrain Motor Federation Press officer Louise Beckett Adres: Bahrain International Circuit P.O. Box 26381 Manama Kingdom of Bahrain Tel: +973 406444 Fax: +973 406555 Pist uzunluğu: 5.412 km Tur: 57 (308.238 Km) Viraj sayısı: 11 (left 4) (right 7) Hız: 315 Km/h Start çizgisi: 246 m...

Sayfayı Paylaş