Balkan Savaşları ve Nedenleri

  • Konbuyu başlatan THESECRET
  • Başlangıç tarihi
THESECRET

THESECRET

"Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"
Balkan Savaşları ve Nedenleri
balkan savaşları,balkan savaşlarının nedenleri,balkan savaşlarının nedenleri ve sonuçları,balkan savaşları konu anlatımı,balkan savaşları hakkında genel bilgiler

indir.jpgBALKAN SAVAŞLARI (1912-1913)
l. Balkan Savaşı’nın Nedenleri;
ü Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımının
etkisi,
ü Rusya’nın Balkanlarda panislavist politika izlemesi,
ü Osmanlı - Almanya yakınlaşması üzerine 1908 Reval
Görüşmesi ile İngilizlerin, Rusları, Boğazlar ve
Balkanlar politikasında (Panslavizm) serbest
bırakması
ü Osmanlı’nın zayıf olması, Balkan uluslarının Osmanlı
Devleti’nin Balkan topraklarını ele geçirmek istemesi,
l. Balkan Savaşı:
ü Trablusgarp Savaşı devam ederken Rusya, Osmanlı
Devleti’nin Balkan topraklarını Sırbistan ve
Bulgaristan arasında paylaştırdı. İki devlet arasında
yapılan antlaşmaya Karadağ ve Yunanistan da
katılarak Balkan Birliği’ni oluşturdular.
ü Balkan Birliği’ni oluşturan bu devletler Osmanlı
Devleti’nden Makedonya’da ıslahat yapmasını
istediler. Osmanlı Devleti bu isteği kabul etmeyince 8
Ekim 1912’de Balkan devletleri Osmanlı Devletine
savaş ilan ettiler.
ü Karadağ, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan’la
yapılan savaşlarda Osmanlı Devleti her cephede
yenilgiye uğradı.
ü Sırplar İşkodra ve Manastır’a Yunanlılar, Yanya ve
Selanik’e saldırdılar. Yunanistan Bozcaada ve
Gökçeada dışındaki tüm Ege adalarını işgal etti.
Bulgarlar, Edirne, Kırklareli ve Lüleburgaz’ı alarak
Çatalca’ya kadar ilerlediler.
Osmanlı Devletinin I. Balkan Savaşında yenilmesinin
sebepleri;
1. Komutanların siyasetle ilgilenmesi,
2. Komutanlar arasında alaylı – mektepli
tartışmalarının yaşaması,
3. Almanların söz verdikleri gibi gerekli yardımı
yapmamaları,
4. Osmanlı Devletinin I. Balkan Savaşı
öncesinde ordusunun büyük bir bölümünü
terhis etmesi,
5. Cephane ve erzak sıkıntısının yaşaması,
Osmanlı Devleti bu dönemde bir taraftan savaşla
uğraşırken bir taraftan da kendi içinde yaşanan siyasi
olaylarla uğraşmak zorunda kalmıştır. Savaş sırasında
yaşanan siyasi olaylar ise şunlardır;
ü İttihat ve Terakki Cemiyeti bu savaştan fırsat bularak
Bab-ı Ali Baskınını yaparak hükümete gelmiştir.
ü Arnavutlar bu savaş sırasında bağımsızlıklarını ilan
ederek Osmanlı Devletinden ayrılmışlardır.

(Balkanlarda en son bağımsız olan Arnavutlardır.) 28
Kasım 1912
ü Osmanlı Devleti bu yaşananlar karşısında barış
istemek zorunda kaldı. Avrupa devletlerinin de
aracılığıyla, 30 Mayıs 1913’te Londra Barış
Antlaşması imzalandı. (İngiltere ve Almanya’nın
çabalarıyla)
Londra Antlaşmasına göre;
1. Osmanlı Devletinin batıda ki sınırı Midye – Enez
hattı olacak,
2. Edirne de dahil olmak üzere Trakya’nın tamamı
Bulgaristan’a,
3. Selanik, Yanya, Serez ve Güney Makedonya
Yunanistan’a,
4. Kuzey ve Orta Makedonya Sırbistan’a
bırakılacak,
5. Ege Adalarının siyasi durumu büyük devletlerin
kararına bırakılacaktır.
I. Balkan Savaşının Sonuçları;
1. Osmanlı Devleti Trakya, Makedonya, Girit ve
Arnavutluğu kaybetti.
2. Ege Adalar sorunu ilk defa ortaya çıktı.
3. Bulgaristan Trakya topraklarını ele geçirerek
Ege Denizine kıyı oldu.
4. İstanbul’un güvenliği tehlikeye girdi.
5. Ordunun siyasetle uğraşmasının sakıncaları
anlaşıldı
6. Arnavutluk bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı
Devletinde ayrıldı.
7. İttihat ve Terakki Cemiyeti Bab-ı Ali Baskınını
yaparak hükümete geldi.
8. Balkanlardan Anadolu’ya Türk göçleri yaşandı
9. Balkanlarda yaşayan Türkler azınlık durumuna
düşmüş Türk azınlık sorunu başlamıştır.
10. Bulgaristan’ın diğer devletlere nazaran daha
fazla toprak alması balkan devletlerini rahatsız
etmiştir. Savaş bittikten sonra balkan devletleri
Bulgaristan’dan toprak almak için, Bulgaristan’a
savaş ilan etmişler böylelikle II. Balkan
Savaşının yaşanmasına sebep olmuşlardır.
ll. Balkan Savaşı (1913)
Sebepleri;
Bulgaristan I. Balkan Savaşında diğer balkan
devletlerine nazaran daha fazla toprak alınca
Yunanistan ve Sırbistan, Bulgaristan’a karşı ittifak
oluşturdular. Bu olay üzerine Bulgaristan her iki
devlete de savaş ilan etmiştir. Başlayan bu savaşa
Bulgaristan’dan toprak almak isteyen Romanya da
katılmıştır.
II. Balkan Savaşının başlaması üzerine Osmanlı
Devleti daha önceden kaybettiği toprakları geri almak
için Bulgaristan’a savaş ilan etmiştir.
Kurmay Yarbay Enver Bey komutasındaki Türk
ordusu Midye - Enez sınırını geçerek Kırklareli ve
Edirne’yi geri almıştır. Mustafa Kemal l. Balkan
Savaşı sırasında Çanakkale ve Gelibolu’nun
savunulması için kurulan Akdeniz Boğazı Birleşik
Kuvvetler Hareketi Şubesi Müdürlüğü’ne atanmıştır. ll.
Balkan Savaşı’nda Bolayır’da hazırladığı birliklerle
Edirne’nin geri alınmasında görev yapmıştır.
Bulgaristan bu savaşta yenik düşmüş kısa bir süre
sonra barış istemek zorunda kalmıştır.
ü Savaşın sonunda Balkan devletleri arasında Bükreş
Antlaşması, Osmanlı-Yunanistan arasında Atina
Antlaşması, Osmanlı-Bulgaristan arasında İstanbul
Antlaşması ve Osmanlı – Sırbistan arasında İstanbul
Anlaşması imzalanmıştır.
 

Benzer İçerikler

THESECRET
Cevaplar
0
Görüntüleme
972
THESECRET
THESECRET
*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
*MeleK*
THESECRET
Cevaplar
0
Görüntüleme
784
THESECRET
THESECRET
THESECRET
Cevaplar
0
Görüntüleme
902
THESECRET
THESECRET
Üst