1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Barbados hakkında bilgiler burada

  Konu, 'Dünyadan ülke ve şehir tanıtımları' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  Barbados

  Coğrafi Verileri


  Konum: Karayipler'de, Atlas Okyanusu`nun batısında, Rüzgarüstü Adalarının 160 km doğusunda, Venezuela`nın 435 km kuzeybatısında yer alır.
  Coğrafi konumu: 13 10 Kuzey enlemi, 59 32 Batı boylamı
  Harita konumu: Orta Amerika ve Karayipler

  Yüzölçümü: toplam: 431 km² kara: 431 km²
  su: 0 km²
  Sınır komşuları: 0 km
  Sahil şeridi: 97 km
  İklimi: Tropik iklimin egemen olduğu adada kuru (Aralık-Mayıs) ve yağışlı (Haziran-Kasım) geçen iki mevsim görülür. Antiller kasırga alanın güney sınırındaki yer alan ülkede daha önceki yıllarda kasırgalar büyük yıkımlara yol açmıştır.
  Arazi yapısı: Ada tortul kayaçları kaplayan ve kalınlığı 90 m`ye ulaşan mercan birikintilerinden oluşmuştur. En yüksek noktası olan Hillaby dağının bulunduğu kuzey kesimi dışında, genellikle alçak ve düzdür. Yüzey suları oldukça azdır; az sayıdaki doğal su kaynakları, kireçtaşı yataklarında toplanan yeraltı sularıyla beslenir.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Hillaby Dağı 336 m
  Doğal kaynakları: Petrol, doğal gaz, balık
  Arazi kullanımı: işlenebilir toprak arazi: %37.21
  sürekli ekinler: %2.33
  otlaklar: %5
  ormanlık arazi: %12
  diğer: %43.46 (2005 verileri)
  Doğal afetler: Antiller kasırga alanının güney sınırındaki yer alan ülkede daha önceki yıllarda kasırgalar büyük yıkımlara yol açmıştır. Ayrıca periyodik heyelanlar gözlemlenmektedir.


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: 279,912 (Temmuz 2006 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %20.1 (erkek 28,160; kadın 28,039)
  15-64 yaş: %71.1 (erkek 97,755; kadın 101,223)
  65 yaş ve üzeri: %8.8 (erkek 9,508; kadın 15,227) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.37 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: -0.31 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.01 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1 erkek/kadın
  15-64 yaş: 0.97 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.62 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.94 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 11.77 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 72.79 yıl
  erkek: 70.79 yıl
  kadın: 74.82 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.65 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %1.5 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - taşıyan insan sayısı: 2,500 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 200 (2003 verileri)
  Ulus: Barbadoslu yada Bajan (halk arasında)
  Nüfusun etnik dağılımı: Siyah ırk %90, beyaz ırk %4, diğer %6
  Dinler: Protestan %67 (Anglikan %40, Pentekostal %8, Methodist %7, diğer %12), Roma Katolikleri %4, inançsız %17, diğer %12
  Dil: İngilizce
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %99.7
  erkek: %99.7
  kadın: %99.7 (2002 verileri)


  Yönetimi


  Ülke adı: Barbados
  Yönetim biçimi: Meşruti Monarşi
  Başkent: Bridgetown
  İdari bölmeler: 11 bölge; Christ Church (İsa Kilisesi), Saint Andrew, Saint George, Saint James, Saint John, Saint Joseph, Saint Lucy, Saint Michael, Saint Peter, Saint Philip, Saint Thomas
  Bağımsızlık günü: 30 Kasım 1966 (Birleşik Krallık'dan ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 30 Kasım (1966)
  Anayasa: 30 Kasım 1966
  Hukuk sistemi: İngiliz genel hukuku temel alınmıştır.
  Oy kullanma yaşı: 18 yaşından itibaren; genel
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), C, Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAES, NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPANAL, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Eskiden şeker üretimine ve ilgili alanlara dayanan ekonomi, son yıllarda sanayi ve turizm sektörlerinin büyümesi ile çeşitlilik kazanmıştır. Speightstown`daki Port Charles Marinası projesinin başlaması, turizm sektörünün 1996-98 yıllarında gelişmesine sebep olmuştur. Kıyı Bankacılığı ve gizli hesap ve düşük vergi gibi olanaklar, döviz akışını sağlamaktadır. Hükümet, kabul edilemez yükselişte olan işsizlik oranını düşürmek, direkt yabancı yatırımları teşvik etmek ve devlete ait kuruluşları özelleştirmek için efor sarf etmeye devam etmektedir.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 4.815 milyar $ (2005 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %4.1 (2005 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %6
  endüstri: %16
  hizmet: %78 (2000)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %-0.5 (2003 verileri)
  İş gücü: 128,500 (2001 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %75, endüstri %15, tarım %10 (1996 verileri)
  İşsizlik oranı: %10.7 (1999 verileri)
  Bütçe: gelirler: 847 milyon $; giderler: 886 milyon$ (2000 mali yılı verileri)
  Endüstri: Turizm, şeker, hafif imalatlar, ihracatçılar birliği
  Endüstrinin büyüme oranı: %-3.2 (2000)
  Elektrik üretimi: 819 milyon kWh (2003)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100
  diğer: %0 (2003)
  Elektrik tüketimi: 761.7 milyon kWh (2003)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
  Tarım ürünleri: Şekerkamışı, sebze, pamuk
  İhracat: 209 milyar $ (2004 verileri)
  İhracat ürünleri: şeker ve şeker pekmezi, rom, diğer gıda maddeleri ve meşrubat, kimyasallar, elektronik parçalar, giyim
  İhracat ortakları: ABD %18.6, Trinidad ve Tobago %15, Birleşik Krallık %12.1, Saint Lucia %8.4, Jamaika %7.9, Grenada %4.6, Saint Vincent ve Grenadinler %4.6 (2005)

  İthalat: 1.476 milyar $ (2004 verileri) İthalat ürünleri: makine, gıda maddeleri, yapı malzemeleri, kimyasallar, yakıt, elektronik parçalar
  İthalat ortakları: YZ %45.9, ABD %20.3, Trinidad ve Tobago %12 (2005)
  Dış borç tutarı: 668 milyon $ (2003 verileri)
  Para birimi: Barbados Doları (BBD)
  Para birimi kodu: BBD
  Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 134,900 (2005)
  Telefon kodu: 1246
  Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 6, kısa dalga 0 (2004)
  Radyolar: 237,000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (2004)
  Televizyonlar: 76,000 (1997)
  Internet kısaltması: .bb
  Internet servis sağlayıcıları: 19 (2000)
  Internet kullanıcıları: 160,000 (2005)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: toplam: 1,600 km
  asfalt: 1,600 km
  asfalt olmayan: 0 km (2003)
  Su yolları: yok
  Limanlar: Bridgetown, Speightstown (Charles Marina Limanı)
  Hava alanları: 1 (2006)   
 2. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.135
  Beğenilen Mesajlar:
  1.159
  Ödül Puanları:
  113
  Konu başlığından dolayı güncellenmiştir.
   
Barbados hakkında bilgiler burada konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Numeroloji Nedir? hakkında bilgiler burada

  Numeroloji Nedir? hakkında bilgiler burada

  yıldızname gerçekmi Hayat çizgimiz olan numeroloji, yaşam çarkımızda bizleri nelerin beklediği konusunda nasıl yardımcı olur? Bu dünyaya geliş amacımız ve hayata bakış açımızda etkileri nelerdir? Bu tarzda soruları zaman zaman kendimize sormuşuzdur. Bu tarz sorulara cevap alabilmek için başvuracağımız, pek çoğumuzun ilgisini çeken konulardan birisi; sayıların ilk dünyaya gelişi ile başlayan ve...
 2. Barbados

  Barbados

  antiller ve barbados kızları Barbados,Karayib Denizi'nin doğusunda yer alır,Batı Atlantik Okyanusu'nda bağımsız bir ada halkıdır.Kabaca 13° Kuzey ve 59° Batı da bulunur.Güney Karayibler bölgesinde uzanan ülke Karayib Antil Adaları zincirinin bir parçasıdır.Konumuyla Güney Amerika kıtasına bitişiktir.Barbados,Venezuella' nın yaklaşık 434 kilometre(270 mil)kuzey doğusundadır.Barbados'a en...
 3. Pitbull Hakkında Ayrıntılı Bilgi Burada

  Pitbull Hakkında Ayrıntılı Bilgi Burada

  pitbul hakkında bilgi pitbull hakkında pitbullar bilgi pitbull köpekleri Temel Özellikleri Son derece cesur (çok eski savaş köpeklerinin torunudur.) ve çok canlı bir köpektir. Düşmanıyla öldüresiye savaşır. Ancak, asgari bir eğitimle yabancıların niyetini anlayabilecek kadar yetenekli, sakin, iyi huylu ve itaatkar bir köpek haline gelebilir. Neler Yapar? Mülk bekçisi olarak çok iyi...
 4. çan sünneti hakkında bilgiler burada

  çan sünneti hakkında bilgiler burada

  çan sünneti nedir nasıl yapılır yöntemleri sakıncalaları faydaları hakkında bilgiler burada arkadaşlar. Yeni doğan bebeklerde çan sünneti yöntemleri hakkında merak ettiğiniz tüm bilgileri, az önceki Bebeklerde sünnet konumuzdan sonra, daha detaylı bilgi edinebilmeniz adına paylaşıyoruz Melek'ler. Dini İslam olan bütün ülkelerde küçük erkek çocukları ergenlik öncesi kimi zaman merasin (sünnet...
 5. Ciguli Hayatı Hakkında Bilgiler Burada

  Ciguli Hayatı Hakkında Bilgiler Burada

  Bu konu; ciguli hayatı hakkında bilgiler vermektedir. Sevgili melekler, bir dönem "Binnaz" adlı şarkısıyla dillerde olan Bulgaristan doğumlu Türk asıllı Ciguli hayatı hakkında bilgiler veriyoruz sizlere.. Ciguli 1957 doğumlu Bulgaristan doğumlu müzisyen ve akordiyon virtüözü. Asıl adı Ahmet'tir. Dobrich doğumludur. O yıllarda Bulgaristan'da uygulanan İslamî ve Türkçe...

Sayfayı Paylaş