Barbaros Hayrettin Paşa

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Barbaros Hayrettin Paşa
barbaros hayrettin paşanın sözleri barbaros hayrettin paşa sözleri hayreddin paşa nın


· Olacak olsa gerek çar ü naçar,
Gerek kalbin gen tut, gerek dar.1

· Sürahi kırılırsa kadeh ortada kalmaz;
Ey saki, baş gitse ayak payidar olmaz.

· Bir kişinin ki yardımcısı Allah ola,
Var kıyas eyle ol ne şah ola.

· Kaçanı koğucu olma, ihtimal ki zarar edersin.
· Temiz suya kurbağanın vakvakasından ne zarar!
· Hemen sen yolunda ola gör, erenler meydanı boş komaz.
· Na-murad olma dila düştün ise bahr-i gama,
Hele emvac-ı felaket geçer inşaallah.2

· Ey birader, pekçe sakla rızkını etme telef,
Düşmana kalırsa kalsın, dosta muhtaç olma tek.

· Kişi nam ile işler bir işi,
Namsız bir pula değmezmiş kişi.

· Bu Arap kısmına eskiden beri itimat etmek yoktur. Dememişler ki, "bu vilayeti fetheden gaziler, senin buraya geldiğini istemezler, var nereden geldin ise yine oraya yıkıl git." Halbuki salt kendi başına gelmiş imiş. Yanında fazla askeri yokmuş. Öyle olsa idi, zorla gelip oturdu derlerdi. Amma Arabın şanındandır, ekseriya, "her kim eşek, biz semer," fikrini kullanırlar.
· Sakın sanma ki hayın berhudar olur,
Akıbet ya boynu vurulur ya berdar olur.3

· Ne denlü çoğ olursa ördek ü kaz,
Yeter imiş ana bir şahin-i baz.4

· [Avrupalılar] aralarında yemin edecek olsalar, "Türk başı için," diye ederler, Türk'e bu derece hürmet gösterirlerdi.
· Kanadı bitse bir marın, sanır hayra delalettir,
Veli bilmez anı, ol kim zevaline işarettir.5

· Kadıoğlu bedevilere şöyle haber saldı:
"Her kim bir Türk tutup kellesini kesip bana getirirse 10 kuruş bahşiş alacak. Ayrıca üzerinde her neyi varsa onun."
Bedeviler akçasız, pulsuz idiler. Zaten onlara göre bir Türk öldürmek büyük gaza sayılırdı. Şimdi bahşiş verilip bir de üzerinden çıkacak olan her şey onlara bırakılınca artık ne olur? Şimdi bu müfsit herifler etrafa dağılıp koku almış zağarlar gibi, "acaba nerede bir Türk buluruz?" diye dağdan dağa, yardan yara Türk arayıp gezerlermiş. Yaralıdan, düşmüşten, kalmıştan buldukları Türk biçarelerin başcağızlarını kesip Kadıoğlu'na götürür, 10 kuruş bahşişlerini alırlardı; elbiseleri de onların olurdu. Böyle çok zulmettiler.
· Yar odur ki bun deminde yar ola,
Şadlıkta her kim olur yar ola.6

· Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü,
Yeter imiş ana kasabın birisi.

· "Oğlum Aydın Kaptan! İç aleminde bazı şeyler görülür. Şaşırma. Aksine iş işleme. Teslim ol. Kişi hangi menzile ermek dilerse, teslimlik ile erer. Oğlum, cihat yolunda gezenlerde seyran eksik olmaz."
· Eğer dilden gelen elden geleydi,
Gedalar kalmayıp sultan olaydı.7

· Er odur ki dünyada koya bir eser,
Esersiz kişinin yerinde yerler eser.

Hayreddin Paşa'nın vefatı
İmdi Hayreddin Paşa hazretlerinin dedikodulardan bir miktar hatırı kırılmış idi. Hasta oldu. Dil yarasının devası olmaz demişler. Eceli gelip vakit saat erişmiş olmakla 3 gün sonra vefat etti. Cuma ve Kadir Gecesi idi. Bu fani alemden ebedi aleme geçti.
1- çar ü naçar: ister istemez; gen: geniş.
(Ne yaparsan yap, ister üzül, ister üzülme, olacak olan olur.)
2- Ey gönül gam deryasına düştünse de ümitsiz olma; felaket dalgaları inşaallah geçecektir.
3. berhüdar olur: nasibi artar, ikbale erişir; berdar olur: asılır.
4- baz: doğan (kuş).
5- mar: karınca.
6- bun deminde: darlık anında; şadlık sevinç.
7- geda: dilenci, fakir, serseri


--------------------------------------------------------------
Barbaros Hayreddin Paşa Kimdir?

Barbaros Hayreddin Paşa (1478 - 1546)
Barbaros Hayreddin Paşa, 1478 yılı civarlarında Midilli'de doğdu. Aslen Vardar yenicesinden olan babası Yakup Ağa, bir Osmanlı sipahisiydi ve 1461 yılında Midilli'nin fethi sırasında Fatih Sultan Mehmed ile birlikteydi. Asıl adı Hızır olduğu halde Barbaros ve Hayreddin lakaplarıyla tanınır. Batılılar havuç rengine çalan kırmızı sakalından dolayı, ağabeyi Oruç'a verdikleri "Barbarossa" adını daha sonra Hızır içinde kullandıklarından Barbaros diye tanınmış, Hayreddin lakabını ise kendisine Yavuz Sultan Selim takmıştır.
Barbaros Hayreddin Paşa, kardeşleri İlyas ve Oruç ile beraber birçok deniz savaşında bulundu. Diğer kardeşi İshak ise Midilli'de kaldı. Barbaros Hayreddin Paşa, Cezayir seferine Oruç Reis ile birlikte çıktı. Cezayir'in fethedilmesinden sonra Oruç Reis, Cezayir'e Bey oldu. Barbaros Hayreedin Paşa, İshak ve Oruç Reis'ler şehit olunca Cezayir Beyliği'ne atandı. Beylerbeyi ünvanını alan Barbaros Hayreddin Paşa, İstanbul'a gelip 1534 yılında Kaptan-ı Derya oldu.
Bir çok zafer kazanan Barbaros, Avrupa'da nam saldı. Avrupalılar çocuklarını Barbaros geliyor diye korkutur hale geldiler. 5 Temmuz 1546 tarihinde vefat eden Barbaros Hayreddin Paşa, sağlığında Beşiktaş'ta yaptırdığı medresenin yanındaki türbesine defnedildi. Onun ölümü için "Mate reisü'l-bahr-Denizin reisi öldü" denildi. Barbaros Hayreddin Paşa zamanında Osmanlı denizciliği gücünün zirvesine ulaşmış, onun mektebinde yetişen değerli denizciler ve teşkilatlı tersane sayesinde bu güç varlığını bir süre daha devam ettirmiştir.
Barbaros Hayreddin Paşa, alim ve cesur bir komutandı. İri yapılı ve kumral tenliydi. Saçı, sakalı, kaşları ve kirpikleri çok gürdü. Ömrü denizlerde geçtiğinden Rumca, Arapça, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca gibi Akdeniz dillerini çok iyi bilirdi. Çinili Hamam kendisine aittir. Oğulları Mehmed Paşa, Hasan Paşa ve Vali Paşa'dır
 
Üst