1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Belize

  Konu, 'Dünyadan ülke ve şehir tanıtımları' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  Belize
  Coğrafi Verileri


  Konum: Orta Amerika'da, kuzeyinde Meksika, doğusunda Karayip Denizi, güney ve batısında ise Guatemala ile çevrilmiş küçük bir ülke.
  Coğrafi konumu: 17 15 Kuzey enlemi, 88 45 Batı boylamı
  Harita konumu: Orta Amerika ve Karayipler
  Yüzölçümü: toplam: 22,966 km²
  kara: 22,806 km²
  su: 160 km²
  Sınır: toplam: 516 km
  Sınır komşuları: Guatemala 266 km, Meksika 250 km
  Sahil şeridi: 386 km
  İklimi: Sıcak ve nemli bir iklime sahip. Sıcaklık kıyılarda 15-32 derece arası değişirken iç kesimler daha sıcak. Özellikle güney bölgeleri oldukça fazla yağış alıyor. Ama Şubat-Mayıs arası kuru mevsim yaşanıyor.
  Arazi yapısı: Belize sahillerinde sayısız küçük ada ve dünyanın ikinci büyük mercan kayalıkları yer alır. İç bölgeler, özellikle güney, biraz yüksektir. Maya Dağları'nın uzantısı olan tepeler engebeli alanları oluşturur. Ülkenin en yüksek noktası 1160 metrelik Victoria Tepesi'dir.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karayip Denizi 0 m
  en yüksek noktası: Victoria Tepesi 1,160 m
  Doğal kaynakları: Tarıma elverişli topraklar, kereste, balık, hidro güç
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %3.05
  sürekli ekinler: %1.39
  otlaklar: %2
  ormanlar: %84 diğer: %9.56 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 30 km² (2003 verileri)
  Doğal afetler: Eylül - Aralık ayları arasında yıkıcı kasırgalar ve güneyde kıyı bölgelerinde su baskınları yaygındır.
  Coğrafi not: Orta Amerika'da bulunup Kuzey Pasifik Okyanusuna kıyısı olmayan tek ülkedir.


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: 287,730 (Temmuz 2006 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaşlar: %39.5 (erkek 57,923; kadın 55,678)
  15-64 yaşlar: %57 (erkek 82,960; kadın 81,046)
  65 yaşlar ve üzeri: %3.5 (erkek 4,888; kadın 5,235) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %2.31 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 1.02 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.93 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 1.03 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 24.89 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 68.3 yıl
  erkeklerde: 66.43 yıl
  kadınlarda: 70.26 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 3.6 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %2.4 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan: 3,600 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 170 (2003 verileri)
  Ulus: Belizeli
  Nüfusun etnik dağılımı: Melez %43.7, Creole (Hem Avrupa, hem de Asya soyundan gelenler) %29.8, Maya %10, Garifuna %6.2, diğer %10.3
  Dinler: Roma Katolikleri %49.6, Protestanlar %27 (Pentekostal %7.4, Anglikan %5.3, Adventist %5.2, Mennonite %4.1, Metodist %3.5, Yahova şahitleri %1.5), diğer %14, inançsız %9.4 (2005)
  Dil: İngilizce (resmi), İspanyolca, Maya, Garifuna, Arawak, Creole
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %94.1
  erkeklerin: %94.1
  kadınların: %94.1 (2003 verileri)


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi adı: Belize
  eski adı: İngiliz Honduras'ı
  Yönetim biçimi: Parlamenter demokrasi
  Başkent: Belmopan
  İdari bölmeler: 6 bölgeye ayrılmıştır; Belize, Cayo, Corozal, Orange Walk, Stann Creek, Toledo
  Bağımsızlık günü: 21 Eylül 1981 (İngiltere'den ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 21 Eylül (1981)
  Anayasa: 21 Eylül 1981
  Hukuk sistemi: İngiliz hukuku
  Oy kullanma yaşı: 18 ve üzeri; genel
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), C, Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), LAES, NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPANAL, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Belize halkı genelde fakir. İşsizlik ve tarım imkanının yeterli olmayışı ülkenin en önemli problemleri. Ticaret, turizm ve inşaat ekonomiyi büyük ölçüde etkilenmektedir. Şeker ve muz ihracatın en önemli bölümünü karşılamaktadır.
  GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 1.778 milyar $ (2004 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %3.8 (2005 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %14.2
  endüstri: %15.2
  hizmet: %61.2 (2005 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3 (2005 verileri)
  İş gücü: 90,000 (2001 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %27, endüstri %18, hizmet %53 (2001)
  İşsizlik oranı: %12.9 (2003)
  Bütçe: gelirler: 262 milyon $; giderler: 329 milyon $ (2005 verileri)
  Endüstri: Giysi üretimi, gıda maddeleri, turizm, inşaat
  Endüstrinin büyüme oranı: %4.6 (2003)
  Elektrik üretimi: 120 milyon kWh (2003)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %56.76
  hidro: %43.24
  nükleer: %0
  diğer: %0 (2003)
  Elektrik tüketimi: 111.6 milyon kWh (2003)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
  Tarım ürünleri: muz, narenciye, şekerkamışı; kereste; balık, kültür karidesi
  İhracat: 349.9 milyon $ (2005 verileri)
  İhracat ürünleri: Şeker, muz, narenciye, giysi, deniz mahsulleri, şeker pekmezi, odun
  İhracat ortakları: ABD %30.6, Birleşik Krallık %25, Fransa %4.8 (2005)
  İthalat: 622.4 milyon $ (2005 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine ve araç -gereç, imalat ürünleri; gıda, meşrubat, tütün; yakıt, kimyasal madde, eczacılık ürünleri
  İthalat ortakları:ABD %31, Meksika %11.6, Rusya %8.8, Küba %6, Guatemala %5.6, Çin %4.6, İspanya %4.4 (2005)
  Dış borç tutarı: 1.362 milyar $ (2004)
  Para birimi: Belize Doları (BZD)
  Para birimi kodu: BZD
  Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 33,300 (2005)
  Telefon kodu: 501
  Radyo yayın istasyonları: AM 1, FM 12, kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 133,000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 2 (1997)
  Televizyonlar: 41,000 (1997)
  Internet kısaltması: .bz
  Internet servis sağlayıcıları: 2 (2005)
  Internet kullanıcıları: 35,000 (2005)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: toplam: 2,872 km
  asfalt: 488 km
  asfalt olmayan: 2,384 km (1999 verileri)
  Su yolları: 825 km
  Limanları: Belize City, Big Creek, Corozol, Punta Gorda
  Hava alanları: 43 (2006)

   

Sayfayı Paylaş