1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Benin

  Konu, 'Dünyadan ülke ve şehir tanıtımları' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  Benin

  Coğrafi Verileri


  Konum: Batı Afrika'da, Kuzey Atlas Okyanusunun kıyısında, batıdan Togo, kuzeybatıdan Burkina Faso, kuzeydoğudan Nijer, doğudan da Nijerya ile çevrilidir.
  Coğrafi konumu: 9 30 Kuzey enlemi, 2 15 Doğu boylamı
  Harita konumu: Afrika
  Yüzölçümü: toplam: 112,620 km²
  kara: 110,620 km²
  su: 2,000 km²
  Sınırları: toplam: 1,989 km
  Sınır komşuları: Burkina Faso 306 km, Nijer 266 km, Nijerya 773 km, Togo 644 km
  Sahil şeridi: 121 km
  İklim: Kıyı bölgesinde Ekvator iklimi egemendir. Güneyde biri Mart ayından Hazirana, öteki Eylülden Kasıma değin süren iki yağmur mevsimi yaşanır. Bunlar arasında da iki kurak mevsim görülür. Kuzeyde yağmur mevsimi mayıstan Eylüle değin devam eder, öteki aylar kurak geçer.
  Arazi yapısı: Benin beş doğal bölgeye ayrılır: Kıyı bölgesi, kil bölgesi, Benin platoları, Atakora Dağları ve Nijer Düzlükleri.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m
  en yüksek noktası: Sokbaro Dağı 658 m
  Doğal kaynakları: Kıyıdan uzakta az miktarda petrol birikintisi, kireç taşı, mermer, kereste
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %23.53
  sürekli ekinler: %2.37
  otlaklar: %4
  ormanlık arazi: %31
  diğer: %39.1 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 120 km² (2003 verileri)
  Doğal afetler: Kuzeyde kışları kuru, sıcak ve tozlu harmattan rüzgarları etkilidirler.


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: 7,862,944 (Temmuz 2006 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %44.1 (erkek 1,751,709; kadın 1,719,138)
  15-64 yaş: %53.5 (erkek 2,067,248; kadın 2,138,957)
  65 yaş ve üzeri: 2.4 (erkek 75,694; kadın 110,198) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %2.73 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 0.67 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.03 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.02 erkek/kadın
  15-64 yaş: 0.97 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.69 erkek/kadın
  toplam nüfus: 0.98 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 79.56 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 53.04 yıl
  erkek: 51.9 yıl
  kadın: 54.22 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 5.2 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %1.9 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 68,000 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 5,800 (2003 verileri)
  Ulus: Beninli
  Nüfusun etnik dağılımı: Afrikalı %99 (42 etnik grup, Fon, Adja, Yoruba, Bariba başlıcaları), Avrupalı 5,500
  Dinler: Yerel inançlar %50, Hıristiyan %30, Müslüman %20
  Dil: Fransızca (resmi), Fon ve Yoruba, diğer diller
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %33.6
  erkeklerin: %46.4
  kadınların: %22.6 (2002)


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi tam adı: Benin Cumhuriyeti
  kısa şekli : Benin
  Yerel tam adı: Republique du Benin
  yerel kısa şekli: Benin
  eski adı: Dahomey
  Yönetim biçimi: Çok partili demokratik cumhuriyet
  Başkent: Porto Novo resmi olarak başkenttir; Cotonou devletin bulunduğu ildir.
  İdari bölmeler: 6 eyalete ayrılmıştır; Atakora, Atlantique, Borgou, Mono, Oueme, Zou
  Bağımsızlık günü: 1 Ağustos 1960 (Fransa'dan ayrılmıştır)
  Milli bayram: Ulusal gün, 1 Ağustos (1960)
  Anayasa: Aralık 1990
  Hukuk sistemi: Fransız genel hukuku temel alınmıştır.
  Oy kullanma yaşı: 18 yaş ve üzeri; genel
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), ECOWAS (Batı Afrika Ekonomik Topluluğu), Entente, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), FZ, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MIPONUH, MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UPU (Dünya Posta Birliği), WADB (Batı Afrika Kalkınma Bankası), WAEMU (Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Benin ekonomisi transit ticaret ve tarım üzerine kuruludur ve merkezi planlamayla yönlendirilir. Geleneksel balıkçılık, lagünlerin gitgide tuzlanması nedeniyle gerilemekte, ama açık deniz balıkçılığı gibi modern kesimlere yapılan yatırımlar artmaktadır. İmalat sanayisi küçük ölçeklidir. Büyük işletmeler devlet denetimindedir.Ülkenin en büyük sanayi işletmesi, Parakou dokuma kompleksidir. Gayri safi milli hasılanın %45`ini sağlayan hizmet sektöründe işgücünün üçte biri çalışır. Turizm sektörü de gelişme yoluna girmiştir. Birçok büyük otel inşa edilmekte ve bazıları da yenilenmektedir. Türkiye'de tüm sektörler itibariyle Benin'e 52 firma ihracat yapıyor.
  GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 8.419 milyar $ (2005 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %3.5 (2005 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %31.6
  endüstri: %13.8
  hizmet: %54.6 (2004)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.5 (2005 verileri)
  Bütçe: gelirler: 766.8 milyon $; giderler: 1.017 milyar $ (2005 verileri)
  Endüstri: tekstil, sigara; meşrubat, gıda; yapı malzemeleri, petrol
  Endüstrinin büyüme oranı: %8.3 (2001 verileri)
  Elektrik üretimi: 69 milyon kWh (2003)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %24.78
  hidro: %75.22
  nükleer: %0
  diğer: %0 (2003)
  Elektrik tüketimi: 538.2 milyon kWh (2003)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
  Elektrik ithalatı: 474 milyon kWh (2003)
  Tarım ürünleri: mısır, fasulye, pirinç, pamuk, kümes hayvanları
  İhracat: 826.9 milyon $ (2005)
  İhracat ürünleri: Pamuk, ham petrol, palmiye ürünleri, kakao
  İhracat ortakları: Çin %31.3, Endonezya %8.1, Hindistan %7.4, Nijer %6, Togo %4.8, Tayland %4.8, Nijerya %4.6 (2005)
  İthalat: 1.043 milyar $ (2005)
  İthalat ürünleri: Gıda, tütün, petrol ürünleri, sermaye ürünleri
  İthalat ortakları: Fransa %21.8, Gana %7.1, Cote d'Ivoire %7, Çin %6.7, Birleşik Krallık %5.2, Belçika %4.9, Togo %4.5, Tayland %4.2, Nijerya %4 (2005)
  Dış borç tutarı: 1.6 milyar $ (2000 verileri)
  Para birimi: Afrika frankı (XOF)
  Para birimi kodu: XOF
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 76,300 (2005)
  Telefon kodu: 229
  Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 9, kısa dalga 4 (2000)
  Radyolar: 620,000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (2001)
  Televizyonlar: 60,000 (1997)
  Internet kısaltması: .bj
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (2005)
  Internet kullanıcıları: 425,000 (2005)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: toplam: 578 km
  Karayolları: toplam: 16,000 km
  asfalt: 1,400 km
  asfalt olmayan: 14,600 km (2005 verileri)
  Limanları: Cotonou, Porto Novo
  Hava alanları: 5 (2006)

   
Benin konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. bedir

  bedir

  Şarkışla'da çiftçilik yapan bir ailenin Bedriye isminde çok güzel kızları vardır. Bedir derler kısaca.Birde Ömer vardır yanlarında çalışan. Ömer güçlü kuvvetli yakışıklı bir delikanlıdır. Ömer'le Bedir aynı yaştadırlar. Ömer küçük yaşta başlamıştır bu ailenin yanında çalışmaya. Çocuklukları beraber geçer. Ömer'le Bedir büyüdükçe o çocuksu sevgileri aşka dönüşür. İçten içe gizli duygularla...
 2. Bendir

  Bendir

  bendir çeşitleri bendirin özellikleri bendirin tarihçesi tarihçesi fiyatları Bendir Bendir, Klasik Türk Müziğinde kullanılan başlıca vurmalı ritim çalgılarından biridir. Zilsiz büyük tef, nakkare ve kudümle birlikte kullanılır. Derisinin iç yüzüne boydan boya gerilen kiriş sayesinde aynı anda iki değişik tını çıkarabilir. Bendir, Klasik Türk müziğinde ve özellikle Mevlevi zikr musikisinde...
 3. Bendensin....

  Bendensin....

  30 derece sıcaklıkta üşüyen bir insanım artık yazı yazamıyorum, elim kalem tutmuyor karanlıkta bile gören gözlerim artık ışıkta bile seçemiyor; diyorsa bir insan korkarım artık yaşamaktan.... Okuduğumda çok etkilendim meleklerim inşallah sizlerinde hoşuna gider... BENDENSİN 30 derece sıcaklıkta üşüyen bir insanım artık yazı yazamıyorum, elim kalem tutmuyor karanlıkta bile gören gözlerim...
 4. Bende Bende(:

  Bende Bende(:

  merabalar..bende istiyorum mod olmak:)
 5. Bende yeniyim bende bende!!!!!!!

  Bende yeniyim bende bende!!!!!!!

  Selam kızlar; Bende aranıza yeni katılanlardanım. Uzun zamandır yazılanları takip ediyorum. Veee sonunda bende sizlerleyimmm

Sayfayı Paylaş