Beyan Mecburiyeti Müddeti, Başlangici

*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
Beyan Mecburiyeti Müddeti, Başlangici
Madde 75 - (Değişik madde: 06/06/1985 - 3222/8 md.)

İtirazının iptaline veya kat'i veya muvakkat surette kaldırılmasına karar verilen borçlu, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren üç gün içinde yukarıdaki maddede gösterildiği üzere beyanda bulunmaya mecburdur.

İptal veya kaldırma kararı borçlunun vicahında verilmiş ise bu müddet, kararın tefhiminden başlar.
 
Üst