Bir Cümle Ile Sahabe-i Kiram..

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Bir Cümle Ile Sahabe-i Kiram..
işkence gören sahabeler
besmelepp3.jpg


onları cümleye değil kainata sığdıramayız, bizim ki bir tasvirdir...

(Her şeyin temeli vardır. Müslümanlığın temeli eshab ve ehl-i beytimi sevmektir.) [İ.Neccar] (hadisi şerif)

Peygamberlerden sonra insanların en üstünü:

Hz. EBÛ BEKR-İ SIDDÎK

Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe:

Hz. ÖMER

Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe:

Hz. OSMAN

Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı:

Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB

Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri:

ABDURRAHMAN BİN AVF

Cennetle müjdelenen ümmetin emîni:

EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH

Resûlullahın okçusu:

SA'D BİN EBÎ VAKKÂS

İlk Müslüman olanlardan:

TALHÂ BİN UBEYDULLAH

Cennetle müjdelenenlerden:

ZÜBEYR BİN AVVÂM

Peygamberimizin amcası:

ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB

Tefsîr âlimlerinin şâhı:

ABDULLAH BİN ABBÂS

Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî:

ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS

Uhud şehitlerinden:

ABDULLAH BİN CAHŞ

Hz. Ebu Bekir'in oğlu:

ABDULLAH BİN EBÎ BEKR-İ SİDDÎK


Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu:

ABDULLAH BİN HANZALA

Resûlullahın elçilerinden:

ABDULLAH BİN HUZÂFE

Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî:

ABDULLAH BİN MES'ÛD

En çok hadîs bilen sahâbîlerden:

ABDULLAH BİN ÖMER

Resûlullahın şâiri:

ABDULLAH BİN REVÂHA

Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî:

ABDULLAH BİN SELÂM

Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbî:

ABDULLAH BİN SÜHEYL

Sâhib-ül ezân:

ABDULLAH BİN ZEYD

Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî:

ABDULLAH BİN ZÜBEYR

Âilece cömert olan sahâbî:

ADİ BİN HÂTİM TÂİ

Meleklerin defnettiği sahâbî:

ÂMİR BİN FÜHEYRE


Şehîd oğlu şehîd:

AMMÂR BİN YÂSER

Meşhûr Arab dâhîlerinden:

AMR BİN ÂS

Arıların koruduğu sahâbî:

ÂSIM BİN SÂBİT

Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî:

BERÂ BİN ÂZİB

Hz. Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabî:

BEŞİR BİN SA'D

Peygamber efendimizin müezzini:

BİLÂL-İ HABEŞİ

Resûlullahın sancaktarı:

BÜREYDE BİN HASİB

Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden:

CÂBİR BİN ABDULLAH

Cennete uçarak giden sahâbî:

CA'FER-İ TAYYÂR

Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî:

DIHYE-İ KELBÎ

Peygamber efendimizin fedâisi:

EBÛ DÜCÂNE

Mihmândâr-ı Resûlullah:

EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ

En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî:

EBÛ HÜREYRE

Resûlullahın süvârilerinden:

EBÛ KATÂDE

Tevbesi ile meşhûr sahâbî:

EBU LÜBÂBE

Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden:

EBÛ MÛSEL-EŞ'ARÎ

Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden:

EBÛ SA'ÎD-İ HUDRÎ

Tek başına hicret eden sahâbî:

EBÛ SELEME

Resulullahın fedâisi:

EBÛ TALHÂ

Gıfarî kâbilsenin reisî:

EBÛ ZER GIFÂRÎ


Kâdılık yapan sahâbîlerden:

EBÜDDERDÂ

Resûlullahın hizmetçisi:

ENES BİN MÂLİK

Evi ilk vakıf olan sahâbî:

ERKAM BİN EBİ'L ERKAM

Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî:

ES'AD BİN ZÜRÂRE

Yemenli sahâbîlerden:

FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ

İlk Müslüman sahâbîlerden:

HABBÂB BİN ERET

İlk Müslüman olan sahâbîlerden:

HÂLİD BİN SA'ÎD BİN ÂS

Meleklerin yıkadığı sahâbî:

HANZALA BİN EBÛ ÂMİR


Darağacında ilk namaz kılan sahâbî:

HUBEYB BİN ADİY

Sevgili Peygamberimizin sırdaşı:

HUZEYFE BİN YEMÂN

Şehîdlerin efendisi:

Hz. HAMZA

Peygamber efendimizin şâirlerinden:

KÂ'B BİN MÂLİK

Resûlullahın süvârilerinden:

MİKDÂD BİN ESVED


Resûlullah efendimizin fedâîlerinden:

MUHAMMED BİN MESLEME

İslâmda ilk öğretmen:

MUS'AB BİN UMEYR

Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî:

MU'ÂZ BİN CEBEL

Hâşimoğullarının en yaşlısı:

NEVFEL BİN HÂRİS


Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından:

NU'MÂN BİN MUKARRİN

Medîne'de ilk vefât eden muhâcir sahâbî:

OSMAN BİN MAZ'ÛN

Kâbe'nin hizmetinde olan sahâbî:

OSMAN BİN TALHÂ

Peygamber efendimizin hatîblerinden:

SÂBİT BİN KAYS

Ensârın en hayırlılarından:

SA'D BİN MU'ÂZ

Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî:

SA'D BİN REBİ

Hz. Ömer'e benzeyen vâli:

SAİD BİN ÂMİR

Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan:

SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE

Eshâb-ı kirâmın okçularından:

SEHL BİN HANİF

Medîne'de en son vefât eden sahâbî:

SEHL BİN SA'D

Piyâdelerin en hayırlısı:

SELEME BİN EKVÂ

Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî:

SELEME BİN HİŞÂM

Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî:

SELMÂN-I FÂRİSİ

Resûlullahın hizmetçisi:

SEVBÂN

Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî:

SÜHEYB-İ RUMİ

Yemâme kabîlesi reisi:

SÜMÂME BİN ÜSÂL

Işık Saçan Sahâbî:

TUFEYL BİN AMR

Akabe bî'atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî:

UBÂDE BİN SÂMİT

Eshâb-ı suffadan:

UKBE BİN ÂMİR

Kırâati ile meşhûr sahâbî:

ÜBEYY BİN KÂ'B

Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden:

ÜSÂME BİN ZEYD

Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından:

ÜSEYD BİN HUDAYR

Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî:

VELÎD BİN VELÎD
 
Üst