1. *GüMüŞ*

  *GüMüŞ* Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  19 Şubat 2008
  Mesajlar:
  3.094
  Beğenilen Mesajlar:
  2
  Ödül Puanları:
  0

  Bitkisel Dokular

  Konu, 'Biyoloji bilimi' kısmında *GüMüŞ* tarafından paylaşıldı.

  BİTKİSEL DOKULAR


  Sürgen Doku ve Özellikleri

  1-Sürekli bölünen hücrelerden oluşur.

  2-Hücreleri ince çeperli , bol sitoplazmalı , küçük , iri çekirdekli , koful hiç bulunmaz veya küçük ve az sayıdadır.

  3-Hücreler arası boşluk bulunmaz.

  4-Bitkide kök , gövde ucu , tomurcuk ve yaprak uçlarında bulunur,ayrıca dikotiledon ve ağaçsı bitkilerin gövdesinde yer alır.

  5-Vegetatif üremede filiz oluşumu bu doku tarafından gerçekleştirilir.  Kökenlerine Göre İkiye Ayrılır

  A-Pirimer Meristem: Bitkilerde ömür boyu var olan ,kök ,gövde ve yaprak uçlarında bulunan dokudur.

  B-Sekonder meristem< Konu Resmi..>
  adece dikotiledon’larda bulunur. Değişmez dokuların bölünme yeteneği kazanarak oluşturdukları dokudur. Kök ve gövde ucunda meristem dokudan oluşan hücreler zamanla farklılaşarak değişmez doku hücreleri haline gelirler. Büyüme konisi adı verilen bu bölgelerde meristem doku gövdede koruyucu yapraklar kökte ise kaliptra tarafından dış etkilere karşı korunur.

  Büyüme bölgelerinde hücresel farklılaşmalarla üç farklı katman oluşur. Bunlar dıştan içe doğru

  1-Dermatogen -------------- Epidermis

  2-Periblem ------------- Kabuk

  3-Pelerom ------------- Merkezi silindir
  Sekonder meristem değişmez doku hücrelerinin yenden bölünme yeteneği kazanmasıyla oluşur. Kambium ve mantar meristemi kök ve gövdede kalınlaşmayı sağlar.Kambium sürekli bölünerek içe doğru ksılem , dışa doğru floemi oluşturur. Ağaçsı bitkilerdeki yaş halkalarının nedeni budur.  Değişmez Dokuların Özellikleri

  a-Meristem hücrelerinin özelleşmesiyle oluşurlar.

  b-Hücrelerde büyüme , koful oluşumu , sitoplazma azalması , çeper kalınlaşması , hücreler arası boşlukların oluşumu görülür.

  c-Bölünme yeteneklerini kaybetmişlerdir.

  d-Bazıları ölüdür.  Çeşitleri:

  A) Koruyucu Doku :

  a-Epidermis

  1-Hayvanlardaki epitel dokuya karşılıktır.

  2-Bitkilerde genç dal , yaprak ve genç kökleri çevreler.

  3-Tek sıralı hücrelerden oluşur. Hücreler canlıdır.

  4-Hücre arası boşluk yoktur.

  5-Kloroplast taşımazlar.

  6-Dışa bakan yüzlerinde çeper kalınlaşır ve kalın kütikula birikmiştir.

  7-Kökte sitoplazma az , koaaaaar büyüktür.

  8-Transpirasyonun kontrolü,gaz alış verişinin kontrolü,topraktan suyun emilimi,genç yapıların fiziksel-kimyasal-biyolojik olumsuzluklardan koruması gibi önemli görevleri gerçekleştirebilecek yapı ve özelliklere sahiptir.  Koruyucu sisteme ait özelleşmeler:

  1-Stomalar 2-Salgı,örtü,koruma,tırmanma tüyleri 3-Emme tüyleri (Kökte) 4-Kutiküla-mum 5-lentisel  Kök Epidermisin Özellikleri:

  1-Dışa bakan çeperleri incedir.

  2-Stoma taşımazlar.

  3-Hücreler büyük koful taşırlar.

  4-Hücrelerin osmotik değeri fazladır.

  5-Emici tüyler taşırlar.

  6-Kütikula birikimi görülmez.

  7-Dış ortamla madde alış verişini engellemezler
  Gövde Epidermisinin Özellikleri:
  1-Dışa bakan çeperleri kalındır.

  2-Stoma içerirler.

  3-Hücrelerde küçük koaaaaar bulunur.

  4-Savunma , tırmanma , korunma ile ilgili tüyler taşırlar.

  5-Dışa doğru bakan çeperde kütikula birikir.

  6-Dış ortamla madde alış verişi stomalarla yapılır.  b-Periderm

  1-Ağaçsı bitkilerin kök ve gövdesinde bulunur.

  2-Epidermisin parçalanmasıyla oluşur.

  3-Çok sıralı hücrelerden oluşur.

  4-Dış yüzeyde mantar kambiumundan oluşan mantar hücreler vardır.

  5-Mantar hücreleri ölüdür. Hücre çeperi suberin biriktirmiştir.İçleri hava ile doludur.

  6-Stoma yerine lentiseller bulunur.

  B) Parankima :

  1-Hayvanlardaki bağ dokusuna özdeştir.

  2-Hücreleri canlı , bol sitoplazmalı , küçük kofuldur.

  3-Diğer dokular arasını doldurur.

  4-Hücre çeperleri incedir.

  5-Yaraları onarır.(Regenerasyon yeteneği fazladır.)

  6-Bölünme yeteneklerini korurlar.  Yaptıkları Görevlerine Göre

  1-Özümleme Parankiması: Kloroplast taşırlar,fotosenaaa yaparlar,yaprak , tomurcuk gibi genç yapılarda bulunur.

  2-Havalandırma Parankiması: Bataklık ve sulak alan bitkilerinde boşluklarında O2 birikimi sağlar.

  3-İletim Parankiması: İletim demetlerin etrafını çevirip iletim demetleri ile diğer hücreler arası madde taşır.

  4-Depo Parankiması: Kök ve gövdede bulunur. Fotosenaaale oluşan organik maddeleri depolar.  C) İletim Dokusu :

  1-Bitkilerde toprak üstü organlarla toprak altı organlar arasında madde iletişimini sağlar.

  2-Hayvanlardaki dolaşım sistemine özdeştir.

  3-Hücrelerinde kloroplast taşımazlar.

  4-Kök ucundan , yaprak ucuna kadar devamlılık gösterir.

  5-Bitkilerde destek dokusuna yardımcıdır.  Yaptıkları iş ve özelliğine göre iki grupta incelenir.  a-Ksilem:

  1-Hücrelerde sitoplazma ve çekirdek yoktur.

  2-Silindirik hücrelerde enine çeperler kalkmış kılcal damarlar oluşmuştur.

  3-Yanal çeperleri kalınlaştırmıştır.

  4-Topraktan kökle emilen su ve suda emilmiş maddeleri yaprak ve gövdeye taşır.

  5-Taşıma tek yönde olur  Ksılem elemanları:

  1-Trakeitler 2-Trakeler

  3-Parankima 4-Sklerenkima

  1-Trake : Su taşırlar , ölüdürler , enine çeperler yoktur , silindir ve tüpler şeklinde dizilirler.

  2-Trake id : Ölü bağımsız hücrelerdir. Su taşırlar destek dokusu görev ide görürler.

  NOT :Açık tohumlularda yalnız trake idler bulunur.

  3-Ksilem parankiması : Canlı hücrelerdir , besin depolamak ve kısa iletimler yaparlar.

  4-Ksilem sklerenkima sı : Destek görevi gören çeperleri kalınlaşmış ölü hücrelerdir.  b-Floem :

  1-Silindirik canlı hücreden oluşur.

  2-Sitoplazma taşırlar ancak olgunlaştıklarında nukleuslarını kaybederler.

  3-Büyük koaaaaarı vardır.

  4-Enine çeperleri kalbursu yapı kazanıştır.

  5-Yaprakta oluşan organik bileşikleri köklere , kökte üretilen azotlu maddeleri yapraklara taşırlar.

  6-Taşıma çift yönlüdür.  Floem elemanları:

  1-Kalburlu hücreler 2-Arkadaş hücreleri

  3-Parankima 4-Sklerenkima  1-Floem hücreleri : Büyük geçitli , canlı , uzun hücrelerdir. Organik madde taşırlar.

  2-Arkadaş hücreleri : Yuvarlak köşeli , bol sitoplazmalı , büyük nukleus lu yardımcı hücrelerdir.

  3-Floem parankiması : İnce , uzun , ince çeperli besin depolayan nişastaca zengin hücrelerdir.

  4-Floem sklerenkima sı : Çeperleri kalınlaşmış ve odunsulaşmış destek görevi gören ölü hücrelerdir.  NOT : İletim demetleri arasında kambium varsa ( dikotiledon’larda ) açık demet , kambium yoksa ( monekotiledon’larda ) kapalı demetler meydana gelir.  D) Destek Dokusu :

  1-Omurgalılarda iskelet sistemine özdeştir.

  2-Turgorla beraber bitkiye destek ve direnç kazandırır.

  3-Çeperleri kalınlaşmış hücrelerden meydana gelmiştir.

  4-Hem canlı hemde ölü hücreler görev alır.  Bulunduğu yer ve görevlerine göre iki çeşittir.

  a-Kollenkima :

  1-Hücreler canlı bol sitoplazmalı ve çekirdeklidir.

  2-Bazılarında kloroplast bulunur.

  3-Bitkilerde genç ve büyüyen kısımlarda bulunur.  Hücre çeperi kalınlaşmasına göre ikiye ayrılır.

  1-Köşe kollenkima sı : Tütün, Kabak , Begonya gibi

  2-Levha kollenkima sı : Adaçayı , Mürver gibi  b-Sklerenkima :

  1-Hücrelerinde sitoplazma ve çekirdek yoktur.

  2-Tüm çeper kalınlaşmıştır.

  3-Kök , gövde ve yaprak sapında bulunur.  Yapısal özelliğine göre ikiye ayrılır.

  1-Sklerenkima lifleri : Keten , Kenevir gibi

  2-Taş hücreleri : Armut , Ayva gibi  E) Salgı Dokusu :

  1-İri çekirdekli bol sitoplazmalı canlı hücrelerden oluşur.

  2-Tek veya gruplar halinde bulunabilirler.

  3-aaaabolizmaları sonucu özel salgılar oluştururlar.

  4-Salgılar bitkide çeşitli görevlerin gerçekleşmesinde rol oynar.

  a- Tozlaşmada: Bal özü ve kokulu maddeler. (Çiçeklerde)

  b- Çürümeden koruma: Reçine (Çamlarda)

  c- Korunma: Yakıcı salgılar. (Isırganda)

  d- Beslenme: Sindirim öz suyu. ( Böcekgillerde)

  e- Yaralanan kısmı onarım: Süt. (Kauçuk,Sütleğen , Haşhaş)  Salgılar ya bitki dışına atılır.

  1-(Dış salgı)(nektar,Sindirim öz suyu)yada özel hücre ve kanallarda depolanır.

  2-(İç salgı) (Hormon , Kauçuk , Protein , Glikozitler vb.)


   
Bitkisel Dokular konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Bahçe modası; örgü dokular

  Bahçe modası; örgü dokular

  Sabah kahvaltısıyla güne başlarken üzerine sere serpe yayıldığınız örgü masa ve sandalyeler,havuz sonrası günün rehavetin üzerinden atabileceğiniz farklı tasarımdaki örgü oturma grupları ve şezlong sefaları bahçenizde, terasınızda ya da balkonunuzda kendine özgü büyülü köşeler yaratıyor. Geleneksel örgü modelleri, modern mobilya ve aksesuarlarda yeni formlarla hayat...
 2. dokular

  dokular

  Doku: Yapıları ve görevleri aynı olan hücre topluluklarıdır. Hayvansal ve bitkisel dokular olarak ikiye ayrılır. Hayvansal Dokular: Epitel, bağ, kıkırdak, kemik, kas, kan ve sinir doku olmak üzere 7 çeşittir. 1.Epitel Doku: Vücudun dışını saran, iç organların yapısına katılan, ara maddesi çok az olan, kan damarı taşımayan dokudur. 3`e ayrılır. a-Örtü Epiteli: 2 çeşittir. * Tek Katlı Örtü...
 3. Yağ Dokuları Aspirasyonu ( Liposuction, liposhaping, lipoplasty)

  Yağ Dokuları Aspirasyonu ( Liposuction, liposhaping, lipoplasty)

  gıdık nasıl yok edilir gıdı nasıl yok edilir lipoplasty gidik aldirma gıdık aldırma Yağ dokuları aspirasyonu (liposuction, liposhaping, lipoplasty, liposculpture) : Tüm bu terimler aslında aynı işlem için kullanılan farklı terimlerdir. Yöntemin ilk uygulanmaya başlandığı dönemden başlayarak gelişmesi ve bu gelişmelerin...
 4. Bitkisel Sabunlar

  Bitkisel Sabunlar

  Papatyalı, zeytinyağlı, ısırgan otlu… Cilt, vücut ve saç temizliği için bitkisel sabunları tercih eder misiniz? Karanfilli Sabun Ergenlik sivilcelerinin hızla iyileşmesine yardımcı olur. Cilt kırışıklarını önler, antiseptik özelliği vardır. Zeytinyağlı Sabun İçeriğindeki E vitamini sayesinde cildi besler. Hassas ciltler için idealdir. Papatyalı Sabun Cildi besler ve...

Sayfayı Paylaş