Borçka -şavşat konusuna benzer diğer içeriklerimiz
  1. Borçka Tarihi

    Borçka Tarihi

    İdari Yapı Artvin ve Borçkanın da içinde bulunduğu bölgeye ilk yerlerşenlerin Orta Asyadan gelen HURRİLER olduğu yazılı kaynakların incelenmesinden anlaşılmaktadır. M.Ö 2000 yılından başlayarak Hurilerin yöreyi de içine alan geniş bir bölgede devlet kurdukları bilinmektedir. Daha sonra Urartuların Hitit İmparatorluğunun yıkılması ile Borçka yöresine kadar yayıldıkları, M.Ö 720-714 yılları...

Sayfayı Paylaş