Borçlar Hukukunda Geçerli İlkeler

PaSikA

Yeni Üye
Üye
#1
Borçlar Hukukunda Geçerli İlkeler
borçlar hukuku ilkeleri borçlar hukukunun ilkeleri nispilik ilkesi 3.1 Alacak Hakkı Nispi Bir Haktır. Yani yalnızca 1 kişiye aittir. Adamın borcu varsa karısından isteyemeyiz. Hakkımızı sadece borçludan isteyebiliriz. Bazı nispi haklar vardır ki güçlendirilebilinir. Böyle haklara güçlendirilmiş nispi hak denir. Başkalarına karşı da ileri sürülebilinir. Bu hak yeni mal sahiplerine yönlendirilebilinir. Herkese karşı ileri sürülemez. Taşınmaz mallar için nispi haklar tapu kütüğünde güçlendirilir. Yasa hangi malın güçlendirile bilineceğini belirler. Taşınmaz mal ve kira sözleşmeleri güçlendirile bilinir. Örnek: 10 yıl kiraladım sözleşme yapıldı. Adam 1 yıl sonra sattı. Eğer tabuda güçlendirilme yapılmışsa yeni adama karşı hakkımızı ileri sürebiliriz.
Taşınmaz Satış Vaadi: Satıştan önce yapılan bir sözleşmedir ve satıştan önce noterde yapılır. Örnek: Ahmet Mehmet' e 5 yıl içersinde satacak diye anlaşma yapabilir. Güçlendirme varsa 3. kişiye karşı hak iddia edililebilinir.
3.2 Mutlak Hakkın Doğması
Borçlunun borcu bir malın verilmesi ise; borç doğduğu an alacaklının o mal üzerinde mutlak hakkı doğmaz.

A B ile sözleşme yapsın. A borçlu arabasını verecek. Alacaklı ne zaman mutlak hakkı kazanır. · Taşınır Malar İçin:Malın Mülkiyetini alacaklıya geçmesi için malın alacaklıya teslim edilmesi gerekir. Zilliyetlik devride olabilir (arabanın anahtarı).
· Taşınmaz Mallar İçin: Mutlak hakkın başlaması için tescil yapılmalıdır.
Domates alacaz Arsa Alacaz
Taşınır Mal Taşınmaz Mal

· Satış Sözleşmesi Satış Sözleşmesi · Domatesin Bana Verilmesi Tescil (Tapuda)

 
  Borçlar Kanunu hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Borçlar Hukuku Genel Hükümleri Borçlar Hukuku Genel Hükümleri
borçlar hukuku,borçlar hukuku genel hükümleri,borçlar hukuku genel hükümleri nelerdir,borçlar hukuku genel hükümleri hakkında bilgiler 40778 § 1. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU, SİSTEMİ VE KAYNAKLARI 1...
Borçlar Hukuku 0
Borç ve Sorumluluk Borç ve Sorumluluk
eksik borçlar nelerdir borç senedi örneği borç senet örneği sözleşmesi sözleşme örnekleri Sorumluluğun 2 anlamı vardır. 1. Sorumluluk: Alacaklının alacağına karşılık borçlu borcunu yerine...
Borçlar Hukuku 0
Borç Kavramı Borç Kavramı
Borç Kavramının 3 Anlamı Vardır. 2.1 En Dar Anlamda Borç: Para borcu demektir 2.2 Dar Anlamda Borç:Geniş anlamda yer alan borçların,edimlerin her birine denir...
Borçlar Hukuku 0
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kanun NO : 4749 Kabul Tarihi : 28.03.2002 R.G. Tarihi : 09.04.2002 R.G. NO : 24721 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1 - Bu Kanunun amacı; ülkenin kalkınma...
Borçlar Hukuku 0
Borçlar Kanunu Borçlar Kanunu
Borçlar Kanunu BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 818 Kabul Tarihi : 22/4/1926 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/4/1926 Sayı : 359 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 762 * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız...
Borçlar Hukuku 0

Benzer Konular

Borçlar Hukuku Genel Hükümleri Borçlar Hukuku Genel Hükümleri
borçlar hukuku,borçlar hukuku genel hükümleri,borçlar hukuku genel hükümleri nelerdir,borçlar hukuku genel hükümleri hakkında bilgiler 40778 § 1. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU, SİSTEMİ VE KAYNAKLARI 1...
Borç ve Sorumluluk Borç ve Sorumluluk
eksik borçlar nelerdir borç senedi örneği borç senet örneği sözleşmesi sözleşme örnekleri Sorumluluğun 2 anlamı vardır. 1. Sorumluluk: Alacaklının alacağına karşılık borçlu borcunu yerine...
Borç Kavramı Borç Kavramı
Borç Kavramının 3 Anlamı Vardır. 2.1 En Dar Anlamda Borç: Para borcu demektir 2.2 Dar Anlamda Borç:Geniş anlamda yer alan borçların,edimlerin her birine denir...
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kanun NO : 4749 Kabul Tarihi : 28.03.2002 R.G. Tarihi : 09.04.2002 R.G. NO : 24721 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1 - Bu Kanunun amacı; ülkenin kalkınma...
Borçlar Kanunu Borçlar Kanunu
Borçlar Kanunu BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 818 Kabul Tarihi : 22/4/1926 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/4/1926 Sayı : 359 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 762 * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız...