1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Bosna-Hersek

  Konu, 'Dünyadan ülke ve şehir tanıtımları' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  Bosna-Hersek

  Coğrafi Verileri


  Konum: Güneydoğu Avrupa'da, Adriyatik Denizi ve Hırvatistan sınırında bulunan bir ülke.
  Coğrafi konumu: 44 00 Kuzey enlemi, 18 00 Doğu boylamı
  Harita konumu: Kuzeybatı Balkanlar, Avrupa

  Yüzölçümü: toplam: 51,129 km² kara: 51,129 km²
  su: 0 km²
  Sınırları: toplam: 1,459 km
  Sınır komşuları: Hırvatistan 932 km, Yugoslavya 527 km
  Sahil şeridi: 20 km
  İklimi: Sıcak yazlar ve soğuk kışlar; deniz seviyesinden daha yüksek bölgelerde yazlar kısa ve serin, kışlar uzun ve sert geçer; kıyı bölgelerinde kışlar ılıman ve yağışlıdır.
  Arazi yapısı: Arazi dağlık ve vadilerle kaplıdır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Adriyatik Denizi 0 m; en yüksek noktası: Maglic 2,386 m
  Doğal kaynaklar: Kömür, demir, boksit, manganez, ormanlar, bakır, krom, kurşun, çinko, hidro güç
  Arazi kullanımı: Tarıma elverişli: %14
  sürekli ekinler: %5
  otlaklar: %20
  ormanlar: %39
  diğer: %22 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 20 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Yıkıcı depremler


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: 3,922,205
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %20.13 (erkek 405,713; kadın 383,850)
  15-64 yaş: %70.78 (erkek 1,422,796; kadın 1,353,410)
  65 yaş ve üzeri: %9.09 (erkek 150,802; kadın 205,634) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.38 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 8.91 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.07 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.06 erkek/kadın
  15-64 yaş: 1.05 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.73 erkek/kadın
  toplam nüfus: 1.02 erkek/kadın (2001 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 24.35 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 71.75 yıl
  erkek: 69.04 yıl
  kadın: 74.65 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.71 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.04 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 100 den az (1999 verileri)
  Ulus: Boşnak, Hersek
  Nüfusun etnik dağılımı: Boşnak %31, Sırp %31, Hırvat %17, Yugoslav, diğer %2.5 (1991)
  Dinler: İslam %40, Ortodoks %31, Katoliklik %15, Protestan %4, diğer %10
  Dil: Hırvatça, Sırpça, Boşnakça


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi adı: Bosna - Hersek Cumhuriyeti
  yerel adı: Bosna i Hercegovina
  ingilizce: Bosnia and Herzegovina
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Saraybosna
  Bağımsızlık: 1 Mart 1992 (Yugoslavya'dan ayrıldı)
  Milli bayram: Ulusal gün, 25 Kasım (1943)
  Anayasa: 14 Aralık 1995
  Hukuk sistemi: Genel hukuk kuralları çerçevesinde düzenlenmiştir.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BIS, CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: 1991 yılında Bosna-Hersek bağımsızlığını kazandığında 3,5 yıl süren savaş ülke kaynaklarının çoğunun tükenmesine neden olmuştu. 1994 yılı Ağustos ayı itibariyle Bosna-Hersek Federasyonu hükümeti başlattığı makroekonomik istikrar programı sonucunda 1995 yılında ekonomide canlanma kaydetmiş ve hiperenflasyon kontrol altına alınmıştır. Savaş sonrası Bosna-Hersek'te ulaşım yolları büyük oranda tahrip olmuştur. Yurtdışı bağlantılı tek bir demiryolu kalmamış, telekomünikasyon ve radyo-televizyon tesisleri tamamen zarar görmüştür. Eski Yugoslavya'da elektrik mühendisliği, madencilik, l işleme, tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren bazı büyük firmalara ev sahipliği yapmış olan Bosna-Hersek'te üretimin büyük bir kısmı kamulaştırılmış olmasına rağmen küçük ölçekli pek çok özel firma da bulunmaktadır. Ticaretin büyük bir kısmı da özel firmalar tarafından gerçekleşmiştir. Sanayi altyapısına sahip olmasına karşın Bosna-Hersek Makedonya'dan sonra eski Yugoslav devletleri arasında milli geliri en düşük ülkedir.
  GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 6.5 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %8 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %19
  endüstri: %23
  hizmet: %58 (1996 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %8 (2000 verileri)
  İş gücü: 1.026 milyon
  İşsizlik oranı: %35-%40 (1999 verileri)
  Bütçe: gelirler: 1.9 milyar $; giderler: 2.2 milyar $ (1999 verileri)
  Endüstri: çelik, kömür, demir, kurşun, çinko, manganez, boksit, araçlar, tekstil, tütün mamulleri, ahşap mobilya, tank ve uçak toplulukları, petrol arıtımı
  Endüstrinin büyüme oranı: %10 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 2.585 milyar kWh (1999)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %38.68
  hidro: %61.32
  nükleer: %0
  diğer: %0 (1999)
  Elektrik tüketimi: 2.684 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 150 milyon kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 430 milyon kWh (1999)
  Tarım ürünleri: buğday, mısır, meyve, sebze, canlı hayvanlar
  İhracat: 950 milyon $ (2000 verileri)
  İhracat ortakları: Hırvatistan, İsviçre, İtalya, Almanya
  İthalat: 2.45 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ortakları: Hırvatistan, Slovenya, Almanya, İtalya
  Dış borç tutarı: 3.4 milyar $ (2000 verileri)

  Para birimi: Marka (BAM) Para birimi kodu: BAM
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 303,000 (1997)
  Telefon kodu: 387
  Radyo yayın istasyonları: AM 8, FM 16, kısa dalga 1 (1998)
  Radyolar: 940,000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 33 (1995)
  Internet kısaltması: .ba
  Internet servis sağlayıcıları: 3 (2000)
  Internet kullanıcıları: 3,500 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: toplam: 1,021 km
  Karayolları: toplam: 21,846 km
  asfalt: 14,020 km
  asfalt olmayan: 7,826 km
  Boru hatları: Ham petrol 174 km; doğal gaz 90 km (1992)
  Limanlar: Bosanska Gradiska, Bosanski Brod, Bosanski Samac, Brcko Orasje
  Hava alanları: 28 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 4 (2000 verileri)   
Bosna-Hersek konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Haluk Levent - Bosna

  Haluk Levent - Bosna

  Gazetelerde bugün bir çocuk resmi gördüm Uzanmış kanlar içinde Avrupa'nın göbeğinde Uyuyor uyuyor Petrol için savaşan Dünya şimdi nerede Amerika Avrupa Almanya hamburger kola Uyuyor uyuyor Toplama kamplarında Nazi vahşeti gibi İnsanlık yok ediliyor Sokak ortasında analar kucaklarda çocuklar Kurşuna diziliyor Hani insan hakları hani çağdaş Avrupa Hepsi hepsi susuyor Bosna'nın...
 2. Bosna-Hersek'te patlama

  Bosna-Hersek'te patlama

  Bosna-Hersek'in orta kesimindeki Vitez kentinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Polis, “FIS Vitez” adlı alışveriş merkezindeki patlamanın öğle saatinde meydana geldiğini, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Yerel medya, görgü tanıklarına dayanarak, bombanın bir kadın tarafından patlatıldığını bildirdi.
 3. her tarza her renge nişanlıklarrr

  her tarza her renge nişanlıklarrr

  kabarık sevenler................................................
 4. 2012 Bosna Hersek eurovision şarkısı sözü

  2012 Bosna Hersek eurovision şarkısı sözü

  2012 Bosna Hersek eurovision şarkısı sözü istiyorum bu şarkıyı dinledim çok hoş bi şarkı olmuş :)
 5. Dinar Alpleri -Bosna Hersek

  Dinar Alpleri -Bosna Hersek

  dinar alpleri nerdedir,dinar alplerinde ne yapılır,dinar alpleri kayak merkezi bosna hersek,dinar alplerinde ne yenir,dinar alpleri bosnada nerde kalınır,dinar alpleri kayak merkezi hakkında bilgiler Bildik rotaların dışında bir yer arıyorsanız Bosna Hersek’te hem kayak yapabilir hem de Osmanlı eserlerini görebilirsiniz. Vize yok, fiyatlar makul üstelik National Geographic Dergisi ülkeyi...

Sayfayı Paylaş