1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Botsvana

  Konu, 'Dünyadan ülke ve şehir tanıtımları' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  Botsvana

  Coğrafi Verileri


  Konum: Güney Afrika'da yer alıp, Güney ve güneydoğuda Güney Afrika Cumhuriyeti, batı ve kuzeybatıda Namibya, kuzeydoğu ve doğuda Zimbabve ile çevrilidir.
  Coğrafi konumu: 22 00 Güney enlemi, 24 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Afrika
  Yüzölçümü: toplam: 600,370 km²
  kara: 585,370 km²
  su: 15,000 km²
  Sınırları: toplam: 4,013 km
  Sınır komşuları: Namibya 1,360 km, Güney Afrika 1,840 km, Zimbabve 813 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  Denizleri: yok (kara ile çevrili)
  İklimi: Ülkenin büyük bölümünde kara iklimine özgü aşırılıkların görüldüğü astropik bir iklim hüküm sürer. Yaz ayları Ekim-Mart, kış ayları Nisan-Eylüldür. Sıcak ağustos rüzgarları Kalahari`deki kumları ülkenin her yerine taşır.
  Arazi yapısı: Güney Afrika Platosu`nun bir parçasını oluşturan Botsvana, yüzey şekillerinin tepelik ve yer yer kırık olduğu güneydoğu kesimi dışında bir düzlük biçimindedir.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Limpopo kavşağı ve Shashe Nehri 513 m; en yüksek noktası: Tsodilo Tepelikleri 1,489 m
  Doğal kaynakları: elmas, bakır, nikel, tuz, potas, kömür, demir yatakları, gümüş
  Arazi kullanımı: Tarım için elverişli: %1
  sürekli ekinler: %0
  otlaklar: %46
  ormanlık: %47
  diğer: %6 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 20 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Periyodik kuraklıklar; mevsimsel Ağustos rüzgarları batıdan eserek kumları ülkenin dört tarafına yayarlar, bu da önemli ölçüde görüntü kirliliğine neden olabilir.
  Coğrafi not: kara ile çevrili


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: 1,586,119 (Temmuz 2001 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %40.3 (erkek 321,164; kadın 318,007)
  15-64 yaş: %55.56 (erkek 423,954; kadın 457,227)
  65 yaş ve üzeri: %4.14 (erkek 26,691; kadın 39,076) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.47 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.03 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.01 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 0.93 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.68 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.95 erkek/kadın (2001 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 63.2 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 37.13 yıl
  erkeklerde: 36.77 yıl
  kadınlarda: 37.51 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 3.7 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %35.8 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan kişi sayısı: 290,000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 24,000 (1999 verileri)
  Ulus: Botsvana
  Nüfusun etnik dağılımı: Tsvana (veya Setsvana) %79, Kalanga %11, Basarva %3, diğer (Kgalagadi ve beyaz ırk dahil) %7
  Din: Yerel inançlar %50, Hıristiyan %50
  Dil: İngilizce (resmi), Setsvana
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %69.8
  erkek: %80.5
  kadın: %59.9 (1995 verileri)


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi uzun adı: Botsvana Cumhuriyeti
  resmi kısa adı: Botsvana
  eski adı: Bechuanaland
  ingilizce: Botswana
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Gaborone
  İdari bölmeler: 10 bölge ve 4 şehir konseyi; Merkezi, Chobe, Francistown, Gaborone, Ghanzi, Kgalagadi, Kgatleng, Kweneng, Lobatse, Ngamiland, Kuzey doğu, Selebi-Pikwe, Güneydoğu, Güney
  Bağımsızlık günü: 30 Eylül 1966 (İngiltere'den ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 30 Eylül (1966)
  Anayasa: Mart 1965, 30 Eylül 1966
  Hukuk sistemi: Roma - Hollanda hukuku temel alınmıştır.
  Oy kullanma yaşı: 18 yaş ve üzeri, genel
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), C, CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu),Intelsat, Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), SACU, SADC, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Ülkenin gelişmekte olan karma ekonomisi büyük ölçüde sığır besiciliği ile elmas, bakır ve nikel madenciliğine dayanır. Bağımsızlıktan sonra enerji gereksinimi, madencilik, et ihracatı ve tarımsal üretime özel ağırlık veren bir dizi ulusal plan hazırlanmıştır. Ekonomi hızlı bir gelişme göstermişse de, gelir dağılımı oldukça dengesizdir. Başlıca tarımsal uğraş olan sığır besiciliği, az sayıda büyük çiftçi ailesinin denetimindedir. Madencilik, ihracat ve devlet gelirlerinin büyük bölümünü karşılar. Morupule ve Serowe yakınlarında zengin kömür yatakları bulunmuştur. 300 bin tonu geçen yıllık kömür üretiminin hepsi elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Botsvana`nın imalat sanayisi yok denecek kadar azdır.
  GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 10.4 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %6 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %4
  endüstri: %46
  hizmet: %50 (1998 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %8.6 (2000 verileri)
  İş gücü: 235,000 (1995)
  İşsizlik oranı: %40 (2000 verileri)
  Bütçe: gelirler: 1.6 milyar $; giderler: 1.8 milyar $ (1996 mali yıl verileri)
  Endüstri: elmas, bakır, nikel, kömür, tuz, potas; canlı hayvan
  Endüstrinin büyüme oranı: %6.2 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 610 milyon kWh (1999)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100
  hidro: %0
  nükleer: %0
  diğer: %0 (1999)
  Elektrik tüketimi: 1.517 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 950 milyon kWh (1999)
  Tarım ürünleri: mısır, darı, bakliyat, fıstık, fasulye, börülce, ayçiçeği çekirdeği; çiftlik hayvanları
  İhracat: 2.6 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: elmas %72, araçlar, bakır, nikel, et (1998)
  İhracat ortakları: AB %77, Güney Afrika Tüketici Birlikleri (SACU) %18, Zimbabve %3 (1998)
  İthalat: 2.2 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Gıda ürünleri, makine ve taşımacılık araç - gereçleri, tekstil, petrol ürünleri
  İthalat ortakları: Güney Afrika Tüketici Birlikleri (SACU) %76, Avrupa %10, Güney Kore %5 (1998)
  Dış borç tutarı: 455 milyon $ (2000)
  Para birimi: Pula (BWP)
  Para birimi kodu: BWP
  Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 86,000 (1997)
  Telefon kodu: 267
  Radyo yayın istasyonları: AM 7, FM 15, kısa dalga 5 (1998)
  Radyolar: 237,000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 0 (1997)
  Televizyonlar: 31,000 (1997)
  Internet kısaltması: .bw
  Internet servis sağlayıcıları: 3 (2000)
  Internet kullanıcıları: 12,000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: toplam: 888 km
  Karayolları: toplam: 18,482 km
  asfalt: 4,343 km
  asfalt olmayan: 14,139 km (1996)
  Deniz yolları: yok
  Limanları: yok

   

Sayfayı Paylaş