1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Bouvet Adası

  Konu, 'Dünyadan ülke ve şehir tanıtımları' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  Bouvet Adası
  Coğrafi Verileri


  Konum: Güney Afrika'da, Güney Atlas Okyanusunda ada.
  Coğrafi konumu: 54 26 Güney enlemi, 3 24 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Antarktik Bölgesi
  Yüzölçümü: 58.5 km²

  Kara komşuları: 0 km Kıyı şeridi: 29.6 km
  İklimi: Antarktik
  Arazi yapısı: Volkaniktir; maksimum yüksekliği 800 metredir.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Güney Atlas Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Olav Doruğu 935 m
  Doğal kaynakları: yok
  Sulanan arazi: 0 km² (1993)


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: Issızdır. (Temmuz 2001 verileri)


  Yönetimi


  Ülke adı: Bouvet Adası
  ingilizce: Bouvet Island
  Bağımsızlık durumu: Norveç'e bağlıdır.
  Hukuk sistemi: Norveç hukuku
  Bayrak: Norveç bayrağı


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Ekonomik aktivitesi yoktur.


  İletişim Bilgileri


  Internet kısaltması: .bv
  İletişim notu: Otomatik meteoroloji istasyonu.


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Su yolları: yok
  Limanları: yok; kıyıdan uzak demir atılması mümkündür.

  Brezilya


  Coğrafi Verileri


  Konum: Güney Amerika'nın doğusunda, Atlas Okyanusunun kıyısında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 10 00 Güney enlemi, 55 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Güney Amerika
  Yüzölçümü: toplam: 8,511,965 km²
  kara: 8,456,510 km²
  su: 55,455 km²
  Sınırları: toplam: 14,691 km
  Sınır komşuları: Arjantin 1,224 km, Bolivya 3,400 km, Kolombiya 1,643 km, Fransız Guyana 673 km, Guyana 1,119 km, Paraguay 1,290 km, Peru 1,560 km, Surinam 597 km, Uruguay 985 km, Venezuela 2,200 km
  Sahil şeridi: 7,491 km
  İklimi: Daha fazla tropikal, ama güney kısmında ılımandır.
  Arazi yapısı: Güneyde çoğunlukla yatık ovalar yer almaktadır; ovalar, tepelikler, dağlar ve dar sahil şeridi vardır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m
  en yüksek noktası: Pico da Neblina 3,014 m
  Doğal kaynakları: boksit, altın, demir yatakları, manganez, nikel, fosfat, platin, kalay, uranyum, petrol, hidro enerji, kereste
  Arazi kullanımı: Tarıma elverişli topraklar: %5
  sürekli ekinler: %1
  otlaklar: %22
  ormanlık arazi: %58
  diğer: %14 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 28,000 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Kuzeydoğuda kuraklıklar; güneyde su baskınları ve arada sırada buzlanmalar.


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: 174,468,575
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %28.57 (erkek 25,390,039; kadın 24,449,902)
  15-64 yaş: %65.98 (erkek 56,603,895; kadın 58,507,289)
  65 yaş ve üzeri: %5.45 (erkek 3,857,564; kadın 5,659,886) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.91 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -0.03 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 0.97 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.68 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.97 erkek/kadın (2001 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 36.96 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 63.24 yıl
  erkek: 58.96 yıl

  kadın: 67.73 yıl (2001 verileri) Ortalama çocuk sayısı: 2.09 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.57 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - taşıyan insan sayısı: 540,000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 18,000 (1999 verileri)
  Ulus: Brezilyalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Beyaz ırk (Portekiz, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya) %55, melezler %38, siyah ırk %6, diğer (Japon, Arap, Kızılderili) %1
  Din: Roma Katolikleri (nominal) %80
  Diller: Portekizce (resmi), İspanyolca, İngilizce, Fransızca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %83.3
  erkek: %83.3
  kadın: %83.2 (1995 verileri)


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi adı: Brezilya Federal Cumhuriyeti
  resmi kısa adı: Brezilya
  yerel uzun adı: Republica Federativa do Brasil
  yerel kısa adı: Brasil
  ingilizce: Brazil
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Brasilia
  İdari bölmeler: 26 eyalet ve bir federal bölge; Acre, Alagoas, Amapa, Amazonas, Bahia, Ceara, Distrito Federal, Espirito Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Paraiba, Parana, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondonia, Roraima, Santa Catarina, Sao Paulo, Sergipe, Tocantins
  Bağımsızlık: 7 Aralık 1822 (Portekiz'den ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 7 Eylül (1822)
  Anayasa: 5 Ekim 1988
  Hukuk sistemi: Roma hukuk kuralları temel alınmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-11, G-15, G-19, G-24, G-77, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAES, LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), Mercosur (Güney Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı), NAM , NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPANAL, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), RG, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Portekizlilerin ülkeye geldikleri yıllarda ülkenin başlıca ekonomik aktivitesi Sandal ağacı ticaretiydi.(15. yüzyıl) 16. - 17. yüzyıllarda şeker kamışı , 17. - 19. yüzyıllar arasında ise altın madenciliği revaçtaydı. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise kahve üretimi önem kazandı ve Brezilya dünyanın en önemli kahve üreticilerinden birisi oldu. 15. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar bir tarım ülkesi ve ucuz hammadde kaynağı olan Brezilya tüm diğer ülkeler gibi 1929 yılında yaşanan Büyük Depresyondan oldukça kötü etkilendi. Bu ekonomik kriz ülke ekonomisinde önemli bir iz bıraktı. Kahve üretimi hızla önem kaybetti ve sanayi onun yerini aldı. Bu gün için ülke sanayi ulusal üretimin %20'sini sağlamakta , bir diğer %20 'lik kısmını ise tarım vermektedir. Kalan %60'lık kısmını ise hizmet sektörü karşılamaktadır. Dünyanın sayılı şeker kamışı üreticilerinden biri olan Brezilyada bu bitkiden şeker üretildiği gibi ülkede yakıt olarak da kullanılan Etanol da üretilir. Ülkenin yetiştirdiği diğer önemli ürünler ; manyok , mısır , pirinç , narenciyedir. Sonuç olarak ülke ekonomisi tüm aksiliklere ve güçlüklere rağmen büyük bir gelişme potansiyeline sahiptir. Ülke 1994 yılından , Real Planın uygulamaya konulmasından sonra , elektronik eşya , dayanıklı tüketim maddeleri, gıda, çimento imalatı gibi alanlara yatırım yapmakta ve gelişmenin alt yapısını hazırlamaya çalışmaktadır.
  GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 1.13 trilyon $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %4.2 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %9
  endüstri: %29
  hizmet: %62 (1999 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %6 (2000)
  İş gücü: 79 milyon (1999 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %53.2, tarım %23.1, endüstri %23.7
  İşsizlik oranı: %7.1 (2000 verileri)
  Bütçe: gelirler: 151 milyar $; giderler: 149 milyar $ (1998)
  Endüstri: tekstil, ayakkabı, kimyasallar, çimento, ormancılık, demir yatakları, kalay, çelik, uçak, motorlu taşıt ve yedekleri, diğer makine ve ekipmanlar
  Endüstrinin büyüme oranı: %6.9 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 337.44 milyar kWh (1999)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %5.28
  hidro: %90.66
  nükleer: %1.12
  diğer: %2.94 (1999)
  Elektrik tüketimi: 353.674 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 5 milyon kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 39.86 milyar kWh
  Tarım ürünleri: kahve, soya fasulyesi, buğday, pirinç, mısır, şeker kamışı, kakao, narenciye; sığır
  İhracat: 55.1 milyar $ (2000)
  İhracat ürünleri: imalatlar, demir, soya fasulyesi, ayakkabı, kahve
  İhracat ortakları: ABD %23, Arjantin %11, Almanya %5, Hollanda %5, Japonya %5 (1999)
  İthalat: 55.8 milyar $ (2000)
  İthalat ürünleri: Makine ve araç - gereçler, kimyasal maddeler, petrol, elektrik
  İthalat ortakları: ABD %24, Arjantin %12, Almanya %10, Japonya %5, İtalya %5 (1999)
  Dış borç tutarı: 232 milyar $ (2000)
  Para birimi: Brezilya Reali (BRL)
  Para birimi kodu: BRL
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 17.039 milyon (1997)
  Telefon kodu: 55
  Radyo yayın istasyonları: AM 1,365, FM 296, kısa dalga 161 (1999)
  Radyolar: 71 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 138 (1997)
  Televizyonlar: 36.5 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .br
  Internet servis sağlayıcıları: 50 (2000)
  Internet kullanıcıları: 8.65 milyon (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: toplam: 30,539 km (1999 verileri)
  Karayolları: toplam: 1.98 milyon km
  asfalt: 184,140 km
  asfalt olmayan: 1,795,860 km (1996)
  Deniz yolları: 50,000 km
  Boru hatları: Ham petrol 2,980 km; petrol ürünleri 4,762 km; doğal gaz 4,246 km (1998)
  Limanlar: Belem, Fortaleza, Ilheus, Imbituba, Manaus, Paranagua, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Rio Grande, Salvador, Santos, Vitoria
  Hava alanları: 3,264 (2000 verileri)   
Bouvet Adası konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Baker Adası

  Baker Adası

  Baker Adası Coğrafi Verileri Konum: Okyanusya, Kuzey Pasifik Okyanusunda mercanada. Coğrafi konumu: 0 13 Kuzey enlemi, 176 28 Doğu boylamı Haritadaki konumu: Okyanusya Yüzölçümü: toplam: 129 km² kara: 129 km² su: 0 km² Sınır komşuları: 0 km Sahil şeridi: 4.8 km İklimi: Az yağışlı, sabit rüzgarlı, yakıcı güneşli ekvatoral iklim hakimdir. Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası:...
 2. Howland Adası

  Howland Adası

  Howland Adası Coğrafi Verileri Konum: Okyanusya, Kuzey Pasifik Okyanusunda ada, Hawaii ile Avustralya arasında yer alır. Coğrafi konumu: 0 48 Kuzey enlemi, 176 38 Batı boylamı Haritadaki konumu: Okyanusya Yüzölçümü: 1.6 km² Kara komşuları: 0 km Sahil şeridi: 6.4 km İklimi: Ekvator iklimi; yağışlar az miktarda düşer, rüzgarlar sabittirler, güneş yakıcıdır. Deniz seviyesinden yüksekliği: en...
 3. Norfolk Adası

  Norfolk Adası

  Norfolk Adası Coğrafi Verileri Konum: Okyanusya'da, Kuzey Pasifik Okyanusunda ada, Avustralya'nın doğusunda yer alır. Coğrafi konumu: 29 02 Güney enlemi, 167 57 Doğu boylamı Haritadaki konumu: Okyanusya Yüzölçümü: 34.6 km² Sınırları: 0 km Sahil şeridi: 32 km İklimi: subtropikal, mevsimsel sıcaklık değişiklikleri gözlemlenmiştir. Arazi yapısı: Çoğunluğu engebeli ovalar olan volkanik...
 4. Paskalya Adası

  Paskalya Adası

  Şili'nin batısında Büyük Okyanus'ta ada. Yüzölçümü 179 km2. Bu volkanik ada adını, Hollandalı Jacob Roggeveen tarafından 1772 yılının Paskalya günü keşfedilmiş olmasına borçludur. 1888'den beri Şili'ye aittir. Polinezya Adaları'nın en doğusunda bulunan Paskalya Adası, dünyanın en ıssız, aynı zamanda en esrarlı beldelerinden bindir. Bilginler, bu adanın ilk halkının Güney Amerika'dan mı,...
 5. Tuancheng Adası

  Tuancheng Adası

  Beihai Parkı'nın güney kapısının batısındaki Tuancheng, kendine has özellikler taşıyan küçük bir bahçedir. Tuancheng yukarıda bahsettiğimiz Beihai, Zhonghai ve Nanhai bahçeleriyle birlikte Beijing şehrindeki en güzel manzara bölgesini oluşturur. Tuancheng, eskiden Taiye Gölü'ndeki bir adacıktı. Jin Hanedanlığı Wanyan Yong döneminde, 1163-1179 yılları arasında Tuancheng adasında saraylar inşa...

Sayfayı Paylaş