Bu Karar Türkiyeyi Üzecek

Bu Karar Türkiyeyi Üzecek
Fransa'da parlamento, Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiren anayasa değişikliği paketini kılpayı onayladı.

Parlamentodaki oylamada, 539 ''evet'', 357 ''hayır'' oyu çıktı. Anayasa değişikliği paketinin onaylanması için parlamento üyelerinin beşte üçünün oyu gerekiyordu. Oylamada, 538'in altında ''evet'' oyu çıksaydı, Fransa'da uzun süredir yoğun tartışmalara yol açan paket reddedilmiş sayılacaktı.

Anayasa değişikliği paketinin kıl payıyla da olsa kabul edilerek onaylanması, ''Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin başarısı'' olarak yorumlanıyor.

Anayasa değişikliği paketi, gerek iktidar gerekse muhalefet partisi içinde derin görüş ayrılıklarına yol açmıştı.

Parlamentodaki bugün düzenlenen oylamayla, 1958 yılında kurulan 5. Cumhuriyet tarihinde 24. kez anayasa değişikliğine gidilmiş oldu.

TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİREN MADDE

Parlamentoda kabul edilen anayasa değişikliği paketinin 33. maddesinde, AB'ye yeni üye olacak ülkeler için doğrudan referanduma gidilmesi şartı korundu. Ancak meclis ve senato üyelerinin beşte üçünün talep etmesi halinde cumhurbaşkanının, söz konusu ülkenin üyeliğinin onaylanmasına parlamentonun onay verip vermeyeceğine karar vermesi koşulu getirildi.

Cumhurbaşkanının parlamentoyla ilişkilerini belirleyecek "kurumların reformuna" ilişkin anayasa değişikliği paketindeki Türkiye'yi ilgilendiren madde, uzun zamandır meclis ile senato arasında tartışmalara yol açmıştı.

Mecliste daha önce kabul edilen maddede, "AB nüfusunun yüzde 5'inden fazla nüfusu olan ülkeler için doğrudan referandum şartının" korunması istenmiş, ancak Senato bu maddeyi "Türkiye gibi müttefik bir ülkeyle ilişkileri yaralayacağı" gerekçesiyle reddetmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, AB'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine başlamasına onay vermesinin ardından, üzerindeki yoğun siyasi baskıyı giderebilmek amacıyla 2005 yılında AB'ye yeni üye olacak ülkeler için doğrudan referandum yapılmasına olanak sağlayan bir anayasa değişikliğine gitmişti.

Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, özellikle küçük Balkan ülkelerinin AB üyeliklerinin referandumla engellenmemesi için, referanduma ya da parlamentonun onayına gitme kararının, cumhurbaşkanına verilmesini istemişti.

Anayasa paketi, cumhurbaşkanının parlamento genel kurulunda da konuşma hakkına sahip olmasını öngörüyor. Yeni değişikliğe göre, cumhurbaşkanı üst üste en fazla iki dönem seçilebilecek.

Bakanların, aynı zamanda büyük kentlerde belediye başkanı veya bölge konseyi başkanı olmasına da sınırlama getirilecek. Parlamentoya, anayasa mahkemesi veya önemli kamu kuruluşlarına yönetici olarak aday gösterilecek kişileri veto hakkı tanınıyor.

internethaber.com
 
Üst