Bursa Tanıtımı

 • Konbuyu başlatan Bilge Gökçen
 • Başlangıç tarihi
Bursa Tanıtımı
bursa tanıtım bursa tanıtımı tanitimi kumla arası kaç km bursada balık nerede tutulur
Bursa 40 derece boylam ve 28 - 30 derece enlem daireleri arasında Marmara Denizi'nin güneydoğusunda yer alan, toplam il nüfusu sonuçlarına göre Türkiye'nin 5. büyük ili. Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara bölümünde yer alır. Kuzeyinde Marmara Denizi ve Yalova, kuzeydoğuda Kocaeli ve Sakarya, doğuda Bilecik, güneyde Kütahya ve batıda Balıkesir illeri ile çevrilidir.
Coğrafya


Bursa 1890


Bursa ili topraklarının yaklaşık % 35 ini dağlar kaplamaktadır. Dağlar genellikle doğu-batı yönünde uzanan sıradağlar şeklindedir. Bunlar; Orhangazi'nin batısından Gemlik körfezinin batı ucunda bulunan Bozburun'a doğru uzanan Samanlı Dağları, Gemlik Körfezi'nin güney yüzünü kaplayan ve Bursa Ovası'nı denizden ayıran Mudanya Dağları, İznik Gölü'nün güneyi, ile Bursa Ovası'nın kuzey kesimleri arasında yer alan Katırlı Dağları, Mudanya Dağlarının uzantısı olan Karadağ ve Marmara Bölgesinin en yüksek dağı olan Uludağ'dır (2.543 m). İlde en büyük yükselti 2543m ile Uludağ'dır. Bursa sınırları içinde iki önemli göl bulunmaktadır. Bunlardan biri Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü olan İznik Gölü ve bir diğeri de Uluabat Gölü'dür. İlin en önemli akarsuyu Susurluk Çayı'nın bir kolu olan Nilüfer Çayı dır. Uludağ'ın güney yamaçlarından doğan ve gene Uludağ'dan kaynaklanan birçok küçük dere ile beslenen Nilüfer Çayı Bursa Ovası'nı sular. Bursa ili sınırları içinde birçok büyük ve verimli ova vardır. Bunlardan en önemlisi Bursa Ovası'dır. Verimli topraklarıyla Yenişehir, İnegöl, Karacabey, Orhangazi ve İznik ovaları da bitkisel üretimin yoğunlaştığı yerlerdendir. Bursa şehiri topraklarının % 17'sini ovalar oluşturmaktadır.

Tarih

Saat Kulesi,Tophane


Bursa'da şimdilik bilinen en eski arkeolojik kalıntılar Yenişehir yakınlarındaki Menteşe Höyük ve Orhangazi yakınlarındaki Ilıpınar'dan bilinmektedir. Bu arkeolojik buluntu yerlerinin en eski tabakaları yaklaşık 7 bin yıllıktır. Bu tabakalardaki kültür, çanak çömleğin gelişmiş olarak ortaya çıktığı, mimarinin dörtgen planlı, bol miktarda ahşap destekli kerpiç kullanılarak inşaa edilmiş yapılardan oluştuğu tabakalardır. Bursa'da David French, Mehmet Özdoğan ve Jacop Roodenberg'in arkeoloji ile ilgili çalışmaları tarihöncesiyle ilgili pek çok yeni bilgi ortaya koymuştur.
Bursa ve civarında M.Ö. 4000'li yıllardan itibaren çeşitli yerleşimlerin olduğu saptanmıştır. Fakat yöreye ait kesin bilgiler M.Ö. 700'lere dayanmaktadır. Homeros, bölgeden Mysia olarak söz etmektedir. Günümüzde Bursa yöresinde Mysia yerleşmelerini anımsatan iki köy bulunmaktadır: Misi(Gümüştepe) ve Misebolu.

Tarihi coğrafyada bölgeye Frigya da denilmektedir. M.Ö. 700'lerde İskitler'den kaçan Kimmerlerin Frigya devletini yıktıkları bilinmektedir.
Bursa adı, bu şehri kuran Bitinya Kralı Prusias'dan gelmektedir. M.Ö. 7. yy'da bu bölgeye göç eden Bityn'ler(Bitinler) buraya Bitinya adını verirler.
M.S. 185'te, Kartaca'nın yetiştirdiği büyük generallerden Hannibal'ın Kral I. Prusias'a, Prusias ve Olympus kentinin kurulmasını örgütlediği bilinmektedir. Prusias adı zamanla Prusa, sonra da Bursa'ya dönüşmüştür. M.Ö. 74'te Roma İmparatorluğu’nun egemenliğine geçen Bitinya, Roma'dan gönderilen Proconsul(Eyalet Valisi)'lerce yönetilen bir Asya Eyaleti haline gelmiştir. Bursa, M.S. 385-1326 yılları arasında ise Bizans dönemini yaşamıştır.

M.S. 555 civarında bölgede ipek üretimine başlanmış ve doğal sıcak sulu kaplıcaların üretilmesi ile küçük bir kaplıca kenti kurulmuştur.
Bursa, 1204-1261 yılları arasında İznik'e bağlıdır, genelde kale içinde kalmış, fazla büyüyememiştir.

Osmanlı Dönemi


Saltanat Kapısı,Tophane


Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflayıp dağılmaya başlamasıyla kurulan Anadolu Beylikleri içinde zamanla gelişen Osmanlı Beyliği, çevredeki tekfurların arazilerini de alarak güçlenmiştir. Bursa, 1307 yılında Osman Bey tarafından kuşatılmış, uzun süren kuşatmadan sonra 6 Nisan 1326'da Osman Bey'in oğlu Orhan Bey tarafından alınmıştır. 1335 yılında başkent Bursa'ya taşınmış ve kentte büyük imar hareketleri yaşanmıştır.
Osmanlılar Bursayı aldıklarında kent sadece hisar içinden ibaretken Orhan Gazi şehri hisarın dışına çıkararak Orhan Gazi Külliyesini kurdurtmuştur. Surlar dışında mevcut yerleşmeye yakın, hakim noktalarda cami, hamam, imarethane, darüşşifa, medrese gibi kamu yapıları inşa inşa edilerek bu külliyelerin çevrelerinde konut alanları yaratılmış ve böylece bir yerleşme geleneği başlamıştır. Başkent, 1363 yılında (I. Murad Hüdavendigâr döneminde) Edirne'ye taşınmıştır. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetmesinden sonra ise Bursa'nın faal rolü son bulmuş ve yönetim merkezi niteliğini kaybetmiştir.
Tanzimat sonrası dönemde Hüdavendigar Vilayeti merkezliği yapan Bursa'ya 1900'lü yılların başında Bilecik, Kütahya, Karesi (Balıkesir), Karahisar (Afyon) sancakları bağlı bulunmaktaydı.
Milli mücadele dönemlerinde çeşitli ayaklanmaların yaşandığı Bursa, 8 Temmuz 1920 de Yunalılarca işgal edilmiş; 30 Ağustos savaşından sonra Türk birliklerince geri alınmıştır.

İklim

Genelde ılıman bir iklime sahiptir. Ancak, iklim bölgelere göre de değişiklik göstermektedir. Kuzeyde Marmara Denizinin yumuşak ve ılık iklimine karşılık güneyde Uludağ'ın sert iklimi ile karşılaşılmaktadır.
İlin en sıcak ayları Temmuz - Eylül, en soğuk ayları ise Şubat - Mart'tır. 52 yıllık gözlem süresi itibarı ile yıllık ortalama yağış miktarı 706 mm.dir. İlde ortalama nispi nem % 69 civarındadır.

Ekonomi

2000 yılı nüfus sayımı resmi kesin sonuçlarına göre Türkiye'nin 5.büyük kentidir. (Bkz: TABLO 4) Bursa; otomotiv, tekstil, makine, gıda sanayi sektörlerinde söz sahibidir. Tarihte ilk havlu üretiminin Bursa'da gerçekleştiği söylenir, halen de havlu üretimi ve ihracatı gerçekleştirilir. İpek üretimi ve bıçakçılık bursanın eskiden dünyaca tanınmasına rağmen şu anda bitme noktasına gelmiştir.
1961 yılında kurulan Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesi Bursa Organize Sanayi Bölgesi ile daha sonra oluşan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi ve özellikle İzmir ve Ankara yollarının çevresi Bursa'da sanayileşmenin yoğun olduğu yerlerdir.Kaplicalari, Uludağ'ı, kestane şekeri, Şeftalisi ile meşhurdur.

İlçeler

Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, , Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Bursa Ulu Camii

BURSA ULU CAMİİ

1395-1399 yılları arasında Yıldırım Bayezid tarafından Bursa'da yaptırılan cami, Bursa'daki mimari eserlerin en büyüğüdür. Cami Kapısının üzerinde İvaz Paşa'nın adı bulunmaktadır.

Paye ve sütunlu olan düz çatı ile örülen Selçuklu Camii'lerinin kubbeli düzene çevrilmiş ilk örneklerindendir. 56x68 m boyutlarındadır. 12 Paye ile, 5 nefe bölünmüştür. 20 kubbesi vardır.

Üzeri açık kubbenin altında bir şadırvan vardır. Şadırvanın çevresinde Kur'an okumak için ayrılmış sofalar vardır.

Üzeri kabartma kıvrık dallarla süslenmiş ve ceviz ağacından yapılmış sekiz köşeli küçük çerçevelerin birleştirilmesiyle meydana gelen mimberin sağ kanadında, yapan ustanın adı (Elhac Mehmed Abdülaziz İbni Dakira) yaılmıştır. Ön cephenin iki köşesinde birer minare vardır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Bursa Ulucami minberindeki sırlar!

Bursa Ulucami minberindeki sırlar!

602 yıllk bir minber.... Tarihi minber üzerinde güneş ve galaksi sistemleri var. İddiaya göre, gezegenlerin büyüklük oranları ve yörüngeleri gerçek oranlarla örtüşüyor....1402 tarihinde (Hicri 804) inşa edilen Bursa’nın tarihi sembollerinden Ulu Caminin minberinin Doğu yakasında (mihraba bakan yüz) Güneş sistemi, Batı yakasında ise Galaksi Sistemi yer alırken evrenin kül olarak tasvir edildiği ileri sürüldü. 602 yıllık tarihi minberdeki şekillerin bu tespiti doğruladığı iddia ediliyor. Minberin her iki yüzünde de şaşırtıcı şekilde birer evren krokisi var. Bu sadece bir tesadüf mü, yoksa bu minberin banisi gerçekten bir astronomi hayranı mıydı?İlginç şekillerle ilgili idiayı ortaya atan Araştırmacı Fevzi Ülgü Alsancak. 1980 yılından bu yana minber üzerinde yaptığı çalışmalarla tarihin derinliklerinde kalan gerçeklere ışık tuttuğunu söyleyen Alsancak, “Alan süsleme motiflerinde simetri yoksa mutlaka bir mesaj vardır” ilkesinden yola çıkarak,minberdeki şekiller üzerine yapılan yorumların tutarsız olduğunu söylüyor. Bilim teknoloji ve uzay bilimleri araştırma tekniklerine kafa yoran bir öğretmen olduğunu belirten Ülgü, motifleri dikkatlice incelediğinde minberin mihraba bakan yüzünde güneş sistemini keşfettiğini söylüyor.

Bursa’da yayınlanmakta olan Apameia dergisinde yer alan bilgilere göre, minberin gizem ve sırlar içerdiğini ifade eden Ülgü, “minberin taşıdığı kıymet ve değerler, açısından şu noktalara dikkat etmek gerekir. Doğu yakası Güneş Sistemi, Batı yakası ise ise Galaksi sistemleri yerleştirilmek suretiyle bir kül halinde kainat sembolize edilmektedir” iddiasında.

Mihrapta yer alan Güneş Sisteminde 9 gezegen var. Ülgü'ye göre gezegenlerin güneşe göre konumlarının ve büyüklükleri gerçek ölçülerle örtüşür oranlarda. Güneş ve gezegenler arasındaki mesafe büyük olduğu için yıldız gezegenlerden farklı olarak 9 damlacıklı kurs olarak işaretlenmiş.
Ülgü, yine Kündekari sanatının bir özelliği olan parçaların birleşmesiyle oluşan çukur kanal çizgilerinin de gezegenlerin yörüngesini temsil ettiğini söylüyor. Bu yüzeyde yer alan bir başka gizem ise serpiştirilmiş halde yıldız motifleri yer alması ve buların içinda kuyruklu yıldızların da bulunması. Ülgü’nün dikkat çektiği en önemli detaylardan bir de Plüton gezegenin tek başına ayrı bir platformda ve bir açı farkı ile gösterilmiş olması. Bilindiği üzre güneş siteminin aynı düzlem üzerinde olan ilk 8 gezegeninin aksine Plütao ayrı düzlemde dolanmaktadır.
Minberin Batı Cephesinde ise 7 adet Galaksi formatı tespit ettiğini söyleyen Ülgü, galaksi platformlarının 5 ayrı renkte sedef kakma ile gösterildiğini söylüyor. Ancak ne yazık ki bugün hatalı boyama teknikleri ile bu önemli detay büyük ölçüde yok edilmiş durumda. Ama kayıtlardan bunu doğrulamak mümkün...

Ülgü’nin bir diğer iddiası ise minberin her iki yüzünde yer alan 3’lü ve 12’li dolap kapaklarının Türk boylarını temsil ettiği yönünde.

Sırlarla dolu minberin giriş kapısı üzerinde Murat Han oğlu Yıldırım Beyazıt Hanın emriyle Hicri 804 yılında minberin yapıldığı bilgisi yer alıyor. Ülgü, kayıtlarda minberin ustası ile ilgili çelişkili bilgiler bulunduğuna dikkat çekiyor. Ülgü’ye göre minberi yapan kişi adını tırabzan süsleme motifine göre tırabzanın sağ ikinci sülüsle yazan Devaklı Abdülaziz oğlu Mehmet. Devak Tebriz yakınlarında bir Türk köyü. O tarihte Mülki amir olan Kadızade Rumi efendi, beceri ve bilgi alış verişi için 300 kadar sanat erbabını Tebriz’e göndermiş ve bir o kadar ustayı da oradan Bursa’ya getirmiştir. Oradan gelen Kündekari sanatçılarının başı Abdülaziz oğlu Mehmet’tir. Bu minber de onun ve ustalarının camiye bir hediyesidir.

Kündekari sanat açısından eşsiz bir değere sahip olan minberin ilginç bir özelliği de 6666 adet abanoz ağacı parçasından vücuda gelmesi. Bu rakamda halk arasında yaygın inaçla Kuran’ı Kerimdeki ayet sayısına tekabül etmektedir....

O dönemdeki İslam ve Türk alimlerinin matematik ve gök bilimlerine yönelik ilminin Batıya nazaran hayli ilerde olduğu da göz önüne alınırsa Ülgü’nğn tezleri doğru olabilir mi?. Ne dersiniz bütün bu benzerlikler sadece bir tesadüf olabilir mi?
BURSA ULUCAMİİ
TÜRK TARİHİNİN EN BÜYÜK CAMİSİEvet başlıkta doğru yazıyor. Ulucami kapalı namaz kılma alanı bakımından Türk Tarihinde yapılan en büyük camidir. Hemen aklınıza Süleymaniye, Sultan Ahmet gelebilir. Fakat o camilerin büyüklüğü duvarlarla çevrili avlu alanlarıyla birliktedir. Ayrıca o camiler tek ve çok yüksek bir kubbe ile örtülü olduğundan çok geniş bir bir alanı varmış izlenimi verir. Bursa Ulucami ise çok kubbeli ve alçak tavanlıdır. İçinde bulunan çok sayıdaki sütun yüzünden de daha ufakmış gibi hissetmemize neden olabilse de TÜRK TARİHİNİN EN BÜYÜK CAMİSİ halen Bursa Ulucami'dir.TARİHİ MİNBERİN ÖZELLİKLERİMinber bütünüyle kainatı sembolize ediyor. Minberin giriş kapısının üzerindeki kitabede altın yaldızla Osmanlıca olarak, 'Yıldırım Beyazıt Han tarafından hicri 804 (miladı 1402) yılında yaptırılmıştır' ibaresi yer alıyor. Sarmaşık motifleriyle süslü olan tırabzanların sağ çıkış ikinci kolonu üzerinde süsleme motifine uygun sülüs tarzda yazılmış, Devaklı Abdülaziz oğlu Mehmet işi ibaresi dikkat çekiyor. Sanatkarın bu imzası son yıllarda fark edildi.Minberin doğu cephesinde, biri dar dikdörtgen, diğeri alanı daha geniş üçgen biçiminde, bir diğeri en altta şerit halinde uzanan taşıyıcı dolap serisi banko olmak üzere birbirine bitişik üç kompozisyon alanı bulunuyor. Üçgen ve dikdörtgen yüze ikisi birlikte Güneş Sistemi'nin kabartma formlarla işlendiği bir alan var. Gezegenlerin her biri yörünge hareketleriyle birlikte küresel kabartma motifler halinde Güneş'e olan uzaklık ve aralarındaki büyüklük karşılaştırmaları da verilerek olması gereken yerlerde.

Gezegenler, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Pluto şeklinde olan Güneş'e uzaklık sıralaması da doğru. Büyüklük mukayesesi de baz alındığında Dünya'dan elli bin defa daha büyük olan Güneş, büyük bir ustalıkla mükemmel şekilde işlenmiş durumda.

Anlaşılacağı üzere dünyanın yuvarlak olup olmadığının bile tartışıldığı bir devirde bir ahşap işçisi bile o dönemde bilinen tüm gezegenleri rasgele bir yıldız olarak değil, güneş sistemimizdeki birer gezegen olarak işlemiş..
Peki o çağda bu bilginin sırrı nedir?
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Büyükorhan - Bursa

Büyükorhan, Bursa

Büyükorhan, Türkiye HaritaTurkiye'de yeri Bilgiler Şehir nüfusu 3.603 ?[1] (2000) İlçe nüfusu 3.603[2] (2000) Yüzölçümü 662 km² Rakım 830 metre

Koordinatlar
Posta kodu 16x xx Alan kodu 0224 İl plaka kodu 16 Yönetim İl banman.vit.com.trKaymakam Barış Demirtaş Belediye başkanı Kamil Mehmet Acaroğlu banman.vit.com.tr'nın 86 km. güneyindeki ilçesi.

Konum ve Yüzey Şekilleri

Harmancık, Orhaneli, Dursunbey, Balıkesir(Balıkesir) ve Mustafakemalpaşa ilçelerine komşudur. Denizden yüksekliği 830-840 m civarındadır. Yükseklik nedeniyle serin dağ iklimi görülür. Engebelli ve dağlık bir yapıya sahiptir. Yüzölçümü 672 km²'dir. 1 merkez ve 40 köyden oluşur.
Bölgede ılıman Marmara iklimi görülür.

Tarih

Bizans döneminde Atranos Tekfurluğu'nun toprakları içinde yer alan bir bölgeydi. 1321'de Orhan Gazi tarafından Osmanlı hakimiyetine girdi. Fatihi Orhan Bey'e atfen üç obadan oluşan yerleşime Orhan-ı Kebir adı verilmiştir. Cumhuriyet döneminde Büyükorhan ismini almıştır. 1944 yılında Orhaneli'ye bağlı bir nahiye olan Büyükorhan, 1967 yılında belediyelik, 1987 yılında ilçe olmuştur.

Ekonomi

İlçenin ekonomik yaşamı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır, komşu il ve ilçelere ulaşım bağlantısı gelişmiş olmadığından sanayi ve ticaret hayatı gelişmemiştir. İlçenin yarısı ormanlık alandır. Tarıma elverişli arazinin su tutma kapasitesi az, yeraltı suyu kısıtlı olduğu için ilçede kuru ve sulu tarım yapılmaktadır. En önemli ürün buğday ve çilekdır. Yüksek alanlarda arpa yetişitirilir. İlçede sulama yapılabilen yerlerde çilek yetiştiriciliği gelişmektedir. Orman arazisinde tel direği, maden direği, sanayi odunu, yakacak odun, kağıtlık odun gibi ürünler elde edilir. İlçede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılır. Sığır varlığının bir bölümü bölümü düşük verimli ırklardan oluşmuştur.İlçeye yakın ve sulama yapılan yerlerde daha verimli hayvancılığa geçilmiştir. Koyun varlığı ise yerli ırklardan oluşmaktadır. Halkın tarım ve hayvancılık dışındaki gelir kaynağı, mevsimlik işçi olarak çalışmaktadır.

Nüfus

İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 16 667'dir. Bunun 3 603'si ilçe merkezinde, 13 064'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.

İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 1 belde, 40 köy ve 44 mahalleden oluşmaktadır.44 mahalenin 3 tanesi Büyükorhan ilçesine bağlıdır.İlçeye bağlı olan beldenin adı Kınıktır ve 44 mahalenin iki tanesi Kınık Beldesine bağlıdır.geri kalan 40 mahalle köy muhatarlıklarının idaresindedir.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Gemlik - Bursa

Gemlik, Bursa

Gemlik, Türkiye HaritaTurkiye'de yeri Bilgiler Şehir nüfusu 78.945[1] (2007) İlçe nüfusu 98.085[2] (2007)

Koordinatlar
Posta kodu 16x xx Alan kodu 0224 İl plaka kodu 16 Yönetim İl banman.vit.com.trKaymakam Mehmet Baygül Belediye başkanı Mehmet Turgut
Gemlik, banman.vit.com.tr’nın 20 km. kuzey batısında, Marmara Denizi kıyısındaki ilçesidir.

Gemlik’in üç tarafı kısmen ihtiyarlamış tek ve sıradağlarla kuşatılmış olup yalnız batısı Marmara Denizi'ne doğru açıktır. İznik Gölünden gelen Karsak Deresi Gemlik’i ikiye bölmüştür. Kuzeyden Samanlı Dağlarıyla güneyden Katırlı Dağlarının batıya doğru uzantıları Gemlik Körfezini kapalı bir havza haline sokmuştur. Samanlı dağlarından ayrılan bazı kollar kıyıya dik bir şekilde inerek sivri burunlar oluşturmuştur.

İklim

Bölgede ılıman Marmara iklimi görülür. Genel olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.

Tarih

Gemlik, banman.vit.com.tr civarında kurulan en eski kenttir. Tarihi MÖ 12.yy'a kadar uzanır. Efsaneye göre Gemlik'e ilk olarak Herkül'ün geldiği ve buraya kaybolan arkadaşı 'Syrus'un adını verdiği söylenir.
1087 yılında Selçuklu kumandanlarından Ebul Kasım'ın burada bir donanma yaptırması üzerine kentin "gemilerin yanaştığı ve üretildiği yer" anlamına gelen Gemiluk adını aldığı söylenir.

Gemlik, Osmanlı devrinde Bursa'daki Yıldırım Camii ve Medresesi'ne vakfedilmiş bir kasaba idi. Kasabanın gelirleri bu vakıflara yollanırdı. Uzun yıllar Kite'ye bağlı bir köy olan Gemlik, 1856'da Gemlik-Bursa karayolunun yapılmasından sonra canlanmış ve belediye örgütü kurulmuştur.

Ekonomi

İlçe merkezinde oturan nüfusun % 80'i ticaretle uğraşır. Tuzlu zeytin, yağ, sabun ticareti başta gelmektedir.
Gemlik'te tarım, oldukça gelişmiştir. En çok zeytin üretimi yapılır. Türkiye'nin en lezzetli sofralık zeytinlerinin yetiştiği yerlerdendir. Üstün kaliteli elma, armut ve şeftali üretimi de yapılmaktadır. Gemlik'te konserveciliğin gelişmesine paralel olarak sebzecilik gelişmiştir. Yetiştirilen sebzelerin başında fasulye, enginar, salatalık, domates, bezelye, patlıcan, biber gelir.

Hayvancılık ise ilçeye yakın köylerde az, dağ köylerinde ise daha çoktur. İlçede tavukçuluk da yaygınlaşmaktadır. Balıkçılık da önemli bir gelir kaynağı olup, körfez sularında her türlü balık bulunur.
Gemlik'te sanayinde, zeytin imalatı büyük yer tutar. 1937 yılında kurulan Sümerbank Suni İpek Fabrikası ilçenin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Sahil şeridinde yer alan Sümer Holding (Viskon ve jelatin üretimi), Tügsaş (Gübre ve kimyasal ürünlerin üretimi), Borusan (Boru üretimi), Çimtaş (saç ve demir üretimi), Borçelik (çelik üretimi), Cargill (nişasta bazlı şeker üretimi) gibi çeşitli fabrikalar Gemlik'teki sanayiinin temelini oluşturur. Gemlik civarında çıkartılan damarlı mermer ve alçı taşı ihracı Gemlik ekonomisi için önemlidir.

Türkiye'nin 20 Serbest Bölgesinden birisi olan BURSA SERBEST BÖLGESİ de GEMLİK ilçesi sınırlarında bulunmaktadır. Bursa Serbest Bölgesi, tüm Serbest Bölgeler içerisinde 2007 yılı itibarıyle ticaret hacminde USD 1.619.125.000.- lik hacimle altıncı sırada yeralmaktadır. İstihdam olarak bakıldığında ise 7.437 kişilik bir istihdam hacmi ile ikinciliği elinde bulundurmaktadır. Bursa Serbest Bölgesinin Gemlik ekonomisi ve istihdamına katkısı beklenildiği kadar olmasa da oldukça olumludur.
Gemlik, turizm bakımından I. derecede turistik hüviyete sahip bir ilçedir. Kurşunlu, Küçük Kumla, Büyük Kumla, Karacaali köylerindeki dinlenme evlerinde, turistik otel, motel, kamp ve pansiyonlarda turistler konaklamaktadır. Umurbey kasabasındaki Celal Bayar Vakfına ait Kütüphane ve Müze ayrıca Celal bayar'ın anıt mezarı da hayli ilgi çekmektedir. Kliseden çevrilme Balıkpazarı Camii, Çarşı Ali Paşa Camii Gemlik'teki tarihi yapılardandır.

Coğrafya

Gemlik Bursa'nın 32 km. kuzeybatısında, Marmara denizinin en sakin ve adını verdiği körfezi kıyısında kurulmuştur. 19.13 derece doğu meridyeni ile 40.12 derece kuzey enlemi üzerinde bulunmaktadır. İlçe yüzölçümü 413 km2 dir. Gemlik Körfezini çevreleyen dağların körfeze dönük yamaçları ilçenin arazisini oluşturmaktadır. Dağlarla kıyı arasında sıkışmış bulunan çok sayıda ova bulunmaktadır. Bunların en büyükleri Engürücük ve Gemlik ovalarıdır. İlçe merkezi Gemlik ovasının batı ucunda kurulmuştur. İlçenin en yüksek noktası, Katırlı dağları üzerindeki Üçkaya Tepesidir.
Gemlik, akarsu ve göller açısından zengin bir yer değildir. Karsak Çayı olarak tanınan Sazlık Deresi, ilçenin en fazla su taşıyan akarsuyudur. Uzunluk yönünden ilçenin en büyük akarsuyu olan Kocadere Katırlı Dağlarından doğar ve Engürücük ovasını suladıktan sonra körfeze dökülür.

Volkanik kütlelerin mevcudiyeti vaktiyle bu arazinin bir indifa sahası olduğunu göstermektedir. Yer Kabuğunun yerleşmediği şimdi bile bol yağmurlardan sonra meydana gelen kaymalardan görmek mümkündür.
Samanlı dağlarının Gemlik körfezine bakan yamaçları tatlı eğimlerle bir platformu teşkil eden sıra dağlardan ayrılan bu kollar ise kıyıya kadar dik bir şekilde inerek kıyının düzgün manzarasını sivri burunlar halinde bozmuştur. ( Bunlardan, Göztepe Burnu, Kapaklı Burnu, Sarı Burun, Manastır Burnu en önemlileridir.)
Armutlu bucağı batısına kadar devamlı bir alçalma ile inen samanlı dağları Bozburun’un dik kayalıklarını teşkil ederek denize kadar 6 millerde tekrar denizin yüzüne çıkarak İmralı adasını meydana getirir.

Gemlik’in kurulduğu nokta denize dikey inen az yükseklikte bir sırtla bunun yamaçları ve denizin çekilmesinden meydana gelen dar kıyı düzlüklerinden ibarettir. İlçenin kıyıları eski kayıkhane Burnundaki kayalık çıkıntılar bir tarafa bırakılacak olursa tamamiyle düzdür. Pek derin olmayan kıyılar derelerin taşıdığı molozlarla devamlı sığlaşmaktadır. Gemlik körfezi umumiyetle sakin ve dalgasızdır. Doğudan batıya uzunluğu 35 km. güneyden kuzeye en geniş yeri de 10-15 km. olan körfez daima sakin olmasını sağlayan karşılıklı iki burundur. ( Tuzla ve Kapaklı burunları ) her iki sahilde birbirine cephe alan bu burunlar körfezi bir kıskaç içine almış gibidir. Körfez bu kıskaçlar arasında adeta bir havuza benzer. Körfez sularının sığ 1-10 m. Derin kısımları ise 100-150 m. arasındadır. İlçenin eski adı Kilyos olduğu için körfezde eskiden Kilyos denirdi. Körfezin diğer bir adı da İncir limanıydı.

Asırlarca birçok ulusların gemilerine sığınak olan bu şirin körfez bugünde sessiz suları ile bakanların gözlerini okşamaktan geri kalmamaktadır. Gemlik’in Jeolojik teşekkülü eski ve yeni kayaçlardan ibaret olup uzun müddet aşınmalara, çöküntülere ve kaymalara maruz kalmıştır. Birçok yerlerde sert kayaçların sivrildiğini ve çöküntülerinde olduğu toprakaltı tabakalarının intizamsızlığını görmek mümkündür. Dağlık bölgelerde Paleozcik tabakalar ile gnaya ve grantiler günü 3. zaman arazisi ( Neojen tabakaları ) ile yeni volkanik örtüller ( Andezit) çok yer tutar. İlçenin ova olan yerleri az olup yeni alüvyonlarla örtülüdür.
Derinliği 200 m. den az olan körfez yer kabuğunun kırılmalarından meydana gelmiş bir çöküntü alanıdır. Gemlik ilçesi akarsu ve kaynakları bakımından nisbeten fakirdir. Muntazam bir akım rejimine tabi olmayan derelerin çoğu yağmur ve kaynak sularıyla beslenmektedir. En önemlisi iznik gölünün ayağı olan karsak deresidir. Yağmur mevsiminde bol su taşır diğeri Engürücük köyünün biraz ilerisindeki Koca deredir.
Gemlik M.Ö. 1390 yılında savaştan dönen Siyüs adlı yunanlı bir Kumandan tarafından kurulmuş olup bu mevkiye Siyüs adı verilmiştir. Gemlik sonraları sırası ile Mısırlıların, Romalıların, Perslerin, İyonların Osmanlıların eline geçmiştir. Birinci Cihan Harbine kadar Osmanlıların elinde kalan Gemlik, bu harbin sonunda Yunanlıların eline geçmişse de 11 Eylül 1922 de düşman işgalinden kurtarılmıştır.

Nüfus

İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 88 472'dir. Bunun 63 710'si ilçe merkezinde, 24 762'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.
İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; ? belde, ? köy ve ? mahalleden oluşmaktadır.
Yıllara göre ilçe nüfus verileri Yıllar Merkez Köyler Toplam 2007 78.945
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Gürsu - Bursa

Gürsu, Bursa

Koordinatlar: 40°13′03 29°11′29
Gürsu, Türkiye HaritaTurkiye'de yeri Bilgiler Şehir nüfusu 21.518[1] (2000) İlçe nüfusu 28.087[2] (2000) Yüzölçümü 118 km² Nüfus yoğunluğu 238/km² Koordinatlar Hacı İbrahim Türkoğlu 40°13′03 29°11′29 Posta kodu 16580 Alan kodu 224 İl plaka kodu 16 Yönetim İl banman.vit.com.tr KaymakamBelediye başkanı Orhan Özcü Gürsu, banman.vit.com.tr'nın il merkezine 12 km uzaklıktaki bir ilçesidir.

Gürsu ilçesi, doğusunda ve güneyinde Kestel, batısında Yıldırım ve Osmangazi merkez ilçeleri, kuzeyinde ise Gemlik ilçesi ile çevrilidir. banman.vit.com.tr'nın doğusunda, düz bir ovada yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 100metredir. Yüzölçüömü 118 kilometrekaredir.

Bölgede ılıman Marmara iklimi görülür.

Daha önceleri Susığırlık ilçesine bağlı bir bucak iken olarak bilinen Gürsu, 1931 yılında şimdiki ismini almıştır. Yıldırım1991 yılında ilçe olmuştur. Gürsu Zafer, Istiklal, Kurtulus, Yenidogan, Adaköy, Ağaköy, Kumlukalan ve Hasanköy mahallesi ve 6 köyü vardır.
Arazisinin sulak olması nedeni ile halkın geçim kaynağı genellikle tarımdır. Çevredeki sanayi kuruluşları ise, çalışan kişiler için önemli bir geçim kaynağıdır.
Tarihi çınar ağaçları, Osmanlı evleri, tarihi hamam ve camisi ile yeni yerleşim birimlerini bir arada barındıran tarihi bir ilçedir.

Doğa sporları alanında adını duyurmaya çalışan Gürsu ilçesinde yamaç paraşütündeFethiye Ölüdeniz’e alternatif olması amacıyla Dışkaya Mevkii'nde bir paraşüt alanı oluşturulmuştur.Nüfus

İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 28 087'dir. Bunun 21 518'si ilçe merkezinde, 6 569'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.
İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; ? belde, ? köy ve ? mahalleden oluşmaktadır.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Harmancık - Bursa

Harmancık, Bursa

Harmancık, Türkiye
HaritaTurkiye'de yeri Bilgiler Şehir nüfusu 3.560[1] (2000) İlçe nüfusu 10.017[2] (2000) Nüfus yoğunluğu 27/km²

Koordinatlar
Posta kodu 16x xx Alan kodu 0224 İl plaka kodu 16 Yönetim İl banman.vit.com.trKaymakam Oğuzhan Bingöl Belediye başkanı Ahmet Tufan

Harmancık, Uludağ’ın güneyinde yer alır. Bursa'ya 96 km uzaklıktadır.

Coğrafi Konum

(Adranos) , Harmancık, Uludağ’ın güneyinde, yüksek yaylalar arasında yer alır. 1987 yılında ilçe olmuştur.1972 yılında belediye olmuştur.Harmancık merkez daha önceleri köy iken adı Çardı köyüdür.En yakın mahallesi Ece ve Kepekdere mahalllesidir.Mahalleri genelde ilçe merkezine 1 ila 10 KM uzaklıktadır. Balıkesir ve Kütahya il sınırlarının birleştiği yerdedir. Komşuları Dursunbey (Balat) (Balıkesir), Tavşanlı (Harguş) (Kütahya), OrhaneliKeles (Bursa) ve Balıköy kasabası (Kütahya)’dır. Rakımı 650 m, yüzölçümü 38,928 hektardır.

Yüzey Şekilleri

Uludağ'ın güney etekleri diyebileceğimiz bir alanda yer alan Harmancık, Asar Dağı doğu eteğindedir. Dolayısıyla dağlık ve engebeli bi araziye sahip olmasına karşın ormanlık ve maki bitki örtüsü hakimdir. Üç tarafında küçük dereler yer alır (Batısında Şadırvan deresi, güneydoğusunda Eskici deresi, güneyinde Çardı deresi). Dereler etrafındaki tarla ve bahçeleri sulamada kullanılır; Çardı deresi’nde balık tutulur.

İklim ve Bitki Örtüsü

Karasal iklim görülür; yazları çok sıcak, kışları ise serttir. Yağışlar kar ve yağmur şeklindedir. Nisan ayına kadar aralıklarla süren kırağı yağışı bitkileri olumsuz etkiler. İlçenin etrafı çam ormanları ile çevrilidir.

Nüfus

İlçe, bir merkez belediye ve 27 köyden oluşur 3,500 nüfuslu ilçede halkın büyük çoğunluğu tarım ile uğraşır. İş olanaklarının kısıtlılığı nedeniyle sürekli dışarıya göç veren bir ilçedir. İlçe nüfusu, Bursa nüfusunun binde beşini oluşturur.
İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 10 017'dir. Bunun 3 560'si ilçe merkezinde, 6 457'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.
İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; ? belde, ? köy ve ? mahalleden oluşmaktadır.

Ekonomi

tarafından Harmancık’ta Dağardı-Koca Maden'de bulunmuştur. ocaklarının kapanması ile ilçede işsizlik artmıştır. Bölge halkından pek çok kişi yakın çevredeki 1994’teki madencilik krizine kadar en önemli gelir kaynağı madencilik olmuştur. İlçe, geniş krom yataklarına sahiptir. Dünyada krom ilk defa 1848’de Amerika'lı Lawrence Smith1950’lerden bu yana faaliyet gösteren Hayri Ögelman Madencilik adlı özel kuruluş ile krom işletmecisi Etibank’ın 1994’te faaliyetlerine son vermesi ve Gedikören köyü civarındaki mermerTunçbilek, Orhaneli kömür işletmeleri ve termik santrallerinde çalışmaktadır.
İlçede tarım arazisinin yetersiz olması nedeniyle tarım ile geçim sağlayan aile sayısı azdır. Genellikle aile ihtiyacını karşılamak üzere, ticari amaçla satışı yapılamayacak miktarlarda sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve baklagil tarımı yapılır.
Ticaret hayatı fazla gelişmiş değildir. İlçe merkezinde Çarşamba günleri kurulan Pazar ve her yıl Ağustos’ta düzenlenen 7 günlük panayır ilçe ekonomisine canlılık getirir.

Tarih

İlçe Osmanlılar’ın fethine kadar Doğu Roma/Bizans İmparatorluğu’nun bir parçası olmuş, 1261’den sonra Bizans’a bağlı bir tekfurluk tarafından yönetilmiştir. Geçmişte Harmancık nahiye merkezi olan köyün adı Çardı idi. Nahiyenin tamamına Harmancık denilmekteydi.
Harmancık'ın, tarihte müslüman olup Osman Gazi'nin hizmetine giren Harman-kaya tekfuru Köse Mihal ile hiçbir ilgisi yoktur. Yıllarca bazı araştırmacılar tarafından hatalı bir şekilde Harmancık'a Harman-kaya denmiştir. Harman-kaya, bugün Bilecik il sınırlarında İnhisar ilçesine bağlı Harman köy'dür. Köse Mihal'in kabri buradadır. Tavşanlı-Harmancık yolu üzerinde Merkezyeniköy yakınlarında bulunan ve halk arasında "Köse Kalfa" olarak bilinen mezar ise "Köse Hasan Dede" adında bir tekke şeyhine aittir. Osmanlıca haritalarda burada "Köse Halife Tekkesi" adında bir tekkenin olduğu görülür. "Köse Hasan Dede" yani "Köse Halife-Kalfa", isim benzerliğinden dolayı "Köse Mihal" ile karıştırılmıştır.
Doğu Roma İmparatorluğu'ndan beri Adranos (Orhaneli) kazasına bağlı Harmancık nahiyesi iken 1868-1882 yılları arasında bir süre Bursa'ya bağlı kaza/ilce yapılmış, bir süre de Gökçedağ nahiyesi ile birlikte Adranos kazasına bağlı nahiye yapılmışlardır. 1882'de yeniden eski haline döndürülerek Harmancık ve Gökçedağ Orhaneli kazasına bağlı nahiye yapılmıştır. [[1882]’de Orhaneli yeniden kaza statüsüne geçti ve Harmancık nahiyesi yeniden Orhaneli'ne bağlandı. 1987’de Harmancık ilçe statüsünü kazandı.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
İnegöl - Bursa

İnegöl, Bursa

İnegöl, Türkiye HaritaTurkiye'de yeri Bilgiler Şehir nüfusu 115.000[1] (2000) İlçe nüfusu 186.558[2] (2000) Yüzölçümü 1.006 km² Nüfus yoğunluğu 185/km² Koordinatlar
Posta kodu 16400 Alan kodu 0224 İl plaka kodu 16 Yönetim İl Belediye başkanı Alinur Aktaş İnegöl 45 km. güneydoğusunda bulunan bir ilçesidir.

Tarih

yılında İnegöl’de sırasıyla Hititler (M.Ö.2.000), Bitinyalılar (M.Ö.7.yy.), Lidyalılar (M.Ö.6.yy.), Persler (M.Ö.5.yy.), Makedonyalılar (M.Ö.5.yy.) hüküm sürmüşlerdir. M.Ö. 2. yüzyılın sonlarında Bergama Krallığı ile beraber Roma İmparatorluğu hakimiyeti altına giren İnegöl, M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğunun bölünmesinden sonra, önce Doğu Roma İmparatorluğu, daha sonra da Bizans İmparatorluğu egemenliğine geçmiştir. İnegöl, 1078Selçuklu emegenliğine girdi, 1097'de Haçlı Savaşları sonunda tekrar Bizans yönetimine bırakıldı, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşuna kadar birkaç kez Bizans ve Türkler arasında el değiştirdi, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu sırasında (1299) Turgut Alp tarafından fethedildi. Mondoros Mütarekesi'nden sonra Yunan işgaline uğrayan İnegöl, 6 Eylül 1922'de Yunan işgalinden kurtuldu. İnegöl de şu anki PTT binası nın arkasındaki alan ile sinanbey mahallesi arasındaki yokuş olarak adlandırılan alan bitinyalılar döneminden kalma çok eski bir höyüktür.Ayrıca Akhisar köyünde de eski bir höyük mevcuttur fakat bu yükselti günümüzde tarım alanı olarak kullanılmak üzere yıpratılmıştır.(İNEGÖL)

İsmin kökeni

İnegöl halkı arasında şehirini eski isminin bilinmesine rağmen efsaneler dillendirilmektedir. Şehirin eski ismi "Angelekoma" (Türkçe telafuzla). Etimolojik değişimler (yani söylene söylene) sonucu İnegöl adını almıştır.Fakat belediye önünde yapılan inşaatların zemin sondajlarında kabuklu su ürünlerinin kalıntıları çıkmaktadır bu isminin kökeninin gölden geldiği hakkında önemli bir kanıttır.çünkü yenice kasabası ile inegöl arasında bataklık olduğu tarihi kayıtlarda mevcut olup bugün bile bataklı mevkii adında arazi tapuları düzenlenmektedir. zemin oldukça dip suları bakımından zengindir bu nedenle isminin göl ile ilgili olması kuvvetle muhtemeldir
Şehrin adının tekfur kızının söylemiş olduğunu iddia edildiği gibi "Ey Ne Göl" ya da "İğne Göl" vs. yakıştırmalar efsanedir. Ancak İnegöl adının Ankelokoma'nın bozulmuş söylenişi olduğuna dair iddiaları doğrulayacak bir kaynak (kitabe-mezartaşı vs.) henüz ele geçirilememiştir.

Demografik yapı

1927 sayımlarına göre ilçede 12.000 kişi yaşamaktadır.
İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 186.558'dir. Bunun Akhisar ve Huzur mahalleleri dahil 115.000'i ilçe merkezinde, 71.558'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.

yörelerinden yoğun göç almıştır.İlçede yaşayan İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 5 belde, 94 köy ve 12 mahalleden oluşmaktadır. Nüfusun tamamı yerli halkı olan Manavlardan oluşurken 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Balkan ve Kafkas göçmenleri iskan edilmişlerdir. İlçe özellikle 1975 yılından itibaren Ardahan-Posof; Artvin-Şavşat ve Çorum -YozgatBoşnaklar, Gürcüler, Çerkezler, Abazalar, Yörükler, Arnavutlar Osmanlı'nın son dönemlerinde şehre yerleşmişlerdir. İlçeye en son yaşanan toplu göçü ise 1990 yılında Bulgaristan'daki baskılardan kaçarak anavatanlarına sığınan ve halk dilinde "muhacır-macır" diye söylenen Bulgar Türkleri gerçekleştirmiştir. İnegöl halen ilçe olmasına rağmen bu nüfus yoğunluğu ile il olduğu zaman iller sıralamasında 24. sıraya yerleşecektir.
Yıllara göre ilçe nüfus verileri Yıllar Merkez Köyler Toplam 2007 115 000


İklim

Bölgede ılıman Marmara iklimi görülür. Yaz ayları daha çok Akdeniz İklimine benzer. Sıcak ve az yağışlıdır. Kış ayları ise soğuk ve bol yağışlıdır. Kar yağışları normal, don olayları fazladır. Yıllık ortalama sıcaklık 12,4 C’dir. Yaz sıcaklık ortalaması 21,9 C, Kış sıcaklık ortalaması ise 2,3 C’dirÇevresel Sorunlar

İlçede Son 25 yılda daha çok tekstil ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firma sayısının hızla artması ve Organize Sanayi Bölgesinin kuruluduğu yerin yanlış seçilmesi bölgede tam bir çevre felaketi yaratmaktadır. O.S. Bölgesinin etkisi özellikle kış aylarında hissedilmekte ve lodos esmemesi, şehrin üzerinde tam bir gaz tabakası oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum insanlar üzerinde astım, bronşit, akciğer kanseri ve diğer solunum yolu hastalıklarını yaratmaktadır. Bu konuda henüz ne yerel yönetim ne de mülki idare bir çözüm üretememiştir. Ayrıca OSB' nin kimyasal atıkları Yenişehir ve İnegöl ovasının tarımsal verimliliğini artırmak için yapılan Boğazköy Barajı'nın su tutmasını engellemektedir.
İnegöl'de araç sayısının çokluğu da çevre kirliliğini önemli oranda artırmaktadır. Ancak yeni açılacak olan OSB - küçük sanayi çevre yolu ile taşıtların hava kirliliğine etkisinin bir parça azalması beklenmektedir.
İlçede genel olarak su sorunu bulunmamaktadır. Ancak artan nüfusla birlikte yeni su kaynakları arayışı ve çözüm olarak düşük kaliteli kaynaklara yönelinmesi sonucunda içme suyu kalitesinde düşüş yaşanmaktadır.

Ekonomi

İnegöl ilçesi, coğrafi konumundan ötürü cumhuriyet döneminde büyük bir gelişme göstermiştir. Çevresindeki ormanlar nedeniyle 1980'lere kadar orman ürünleri alanında imalat sanayi gelişmiştir; 1980 sonrasında ise Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması ile birlikte orman ürünlerinin yanında tekstil, otomotiv yan sanayi ve diğer sanayi kollarında da gelişmiştir. 1976 yılında kurulan İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgeleri arasında yer alır. Türkiye toplam ihracatının %1 ini, mobilya ihracatının % 10 unu, yurt içi mobilya talebinin ise % 40 ını bu şehir karşılar. Tekstil sektörü ihracatındaki payı ise % 6 dır. Türkiyenin önemli sanayi kuruluşlarından İsko, Küçükçalık, Demirdöküm, Starwood, Olmuksa ve Çilek Mobilya bu ilçede kurulmuştur.
İnegöl'de ekonomik hayatın temel unsurlarından birisi tarımdır. Tarla ürünleri, sebze ve meyve yetiştirilir. İlçede yetiştirilen sebze ve meyve ürünleri yurtdışına da pazarlanır. Sebze ve meyve alanında domates, patates, çilek ve şeftali önemli yere sahiptir.
İnegöl ekonomik piyasa

Turizm

İnegöl Turizminin temel taşını Oylat kaplıcaları oluşturur. Oylat kaplıcaları, BURSA Eskişehir karayolu üzerinde Domaniç sapağından girilerek ulaşılır. İnegöl' e 27 Km. uzaklıkta bulunur. Kaplıca Uludağ'ın kar suları ve civardaki kaynaklardan beslenir. Kaplıcanın suları radyoaktif sıcak sular gurubuna dahildir. Sıcaklığı 40,5 dececeyi bulan suyun Kısırlık, Romatizma, İdrar yolları ve çocuk felcine iyi geldiği biliniyor. Ayrıca oylatta oteller bölgesinin altında mağralar bulunmakta olup duvarları fresklerle ve yazılarla süslüdür.Turizme kazandırılması gerekli yerlerdendir. oylatın girişindeki halk arasında sivri kaya olarak adlandırılan oluşumda görülmesi gereken yerlerden olup eski bir fay hattıdır.sivri kaya ile otellerin arasındaki bölgede kömür cürufları ile demir kalıntıları bulunmakta olup tunç devrinden kalma maden ocaklarının olduğu anlaşılmaktadır.
İlçe turizminin diğer önemli parçası yine hemen oylat kaplıcalarının 2 km. altında bulunan Oylat Mağarasıdır.(Bursa mağarası diye de bilinir.) Bu mağara 665 metre uzunluğu ile Türkiye'nin 3. büyük mağarasıdır. Mağarada bol miktarda sarkık, dikik, sütun, duvar ve perde damlataşları bulunur.Bursa mağrası adını halk arasında bu mağranın bursaya giden gizli bir yol olduğu inanışından alır

Çitli Maden Suyu: İnegöl ilçesinin 11 km güneydoğusunda Çitli köyündedir. Yanyana üç çeşmeden akan kaynaklardan biri maden suyu olarak şişelenmekteydi, serbest karbondioksitli olan diğeri ise, maden suyu sodası yapımında kullanılmaktaydı. Üçüncüsü ise içimi zor, gazsız ve acı bir sudur. Bikarbonatlı olan bu kaynak suları içme şeklinde sindirim sistemi, karaciğer ve pankreas rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Demir de içeren bu sular, kansızlık ve deri üzerindeki kırışıklıkları gidermeye yaramaktadır. Günümüzde işletilmeyen bu yer çevre halk ve köylüler tarafından kullanılmaktadır. 2007 yılında İnegöl Kaymakamlığının katkısıyla binanın çevresine artezyen (tulumba) yerleştirilmiştir. Bina onarıldığında büyük bir kaynak olarak değer sahibidir.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
İznik - Bursa

İznik, Bursa


Koordinatlar: 40°26′N 29°43′E
İznik, TürkiyeBursa İli Siyasi Haritası HaritaTurkiye'de yeri Bilgiler Şehir nüfusu 22.179[1] (2007) İlçe nüfusu 44.514[2] (2007) Yüzölçümü 753 km² Nüfus yoğunluğu 59/km² Koordinatlar 16 860 40°26′N 29°43′E Posta koduAlan kodu 0224 İl plaka kodu 16 Yönetim İl Kaymakam Hüseyin Avcı Belediye başkanı Kadri Eryılmaz Yerel yönetim site Türkiye Cumhuriyeti İznik Kaymakamlığı İlçe kaymakamlık site İznik
İznik, aynı adı taşıyan İznik Gölü'nün doğu kıyısında, il merkezine 86 km. uzaklıkta bulunan bir ilçedir.

85m, yüz ölçümü 753 km2dir. İznik; 77 km, İlçe 29-30' (Demirışık köyü batısı) ve 29-57' (Elmalı köyü doğusu) doğu boylamları ile 40-21' (Hisardere tepesi) ve 40-37' (Ayvaşa dağı) kuzey enlemleri arasındadır. Rakımıİstanbul'a 210 km, Eskişehir'e 149 km uzaklıktadır.
Bölgede ılıman Marmara iklimi görülür.Nüfus

İlçenin nüfusu 2007 adrese dayalı nüfus sayımına göre 44 514'dür. Bunun 22 179'u ilçe merkezinde, 22 335'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.
İlçe olarak, merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 2 belde, 37 köy ve 7 mahalleden oluşmaktadır. İlçe, kuzeyde Yalova'nın Altınova ve Kocaeli'nin Karamürsel, kuzeydoğuda Sakarya'nın Pamukova, doğuda Bilecik'in Osmaneli, güneyde Yenişehir, güneydoğuda Gemlik ve batıda Orhangazi ilçeleriyle çevrilidir.
Yıllara göre ilçe nüfus verileri Yıllar Merkez Köyler Toplam 2007 22 179 22 335 44 514 2000 20 169 24 601 44 770 1997 18 634

1990 17 232 24 710 41 942 1985 15 425

1980 13 538

1975 11 614

1970 10 056

1965 8 213

1960 6 290


Tarihçe

İznik'de ilk yerleşimin M.Ö. 2500 yıllarına uzandığı sanılmaktadır. M.Ö. 7. yüzyıl öncesinde burada kurulan yerleşime 'Helikare' denmekteydi. Makedonya İmparatoru Büyük İskender'in generali Antigonos tarafından M.Ö. 316 yılında kent Antigoneia adını almıştır. İskender'in ölümünden sonra Antigonos ile general Lysimakhos arasındaki savaşı kazanan Lysimakhos kente, Antipatros'un kızı olan eşi Nikaia'nın adını vermiştir. M.Ö. 293'te Bithynia Krallığı'na bağlanan kent, önemli mimari yapılarla süslenmiştir. Bir süre Bithynia Krallığı'nın başkenti olan Nikaia daha sonra Roma'nın önemli bir yerleşimi olarak varlığını sürdürür.

325 yılı yazı başında Hristiyanlık için çok önemli olan Birinci Konsül, İznik'de toplanmıştır. İmparator Constantinus'un da katıldığı toplantıda Hristiyanlıkla ilgili yortu günleri ve Nikaia Kanunları adı ile bilinen 20 maddelik metin bu Konsülden sonra kabul edilmiştir.787 yılında İznik Ayasofya'sında VII. Konsül toplandı.
İznik, Selçuklular'ın ve Osmanlılar'ın da başkenti olmuştur. İznik 1331 yılında Osmanlı orduları tarafından ele geçirilmiştir. Osmanlı idaresinde İznik, sanat, ticaret ve kültür merkezi oldu. Orhan Gazi Medresesinde birçok ünlü ders verdi. Davud-u Kayseri, Ebul Fadıl Musa, Eşrefoğlu Abdullah Rumi gibi ünlü tasavvuflar İznik'te yaşadı ve eserler verdi. Osmanlı döneminin ilk cami, medresesi ve imareti İznik'te inşa edildi. 14.,15. ve 16. yüzyıllarda İznik bir sanat merkezi olmuş, dünyaca ünlü çini ve seramikler burada üretilmiştir.


Ekonomi

Ağır sanayi yatırımlarının bulunmadığı İznik ovası, zeytin, üzüm, şeftali, kiraz, erik, armut,elma, ceviz, domates, taze fasulye, brokoli, brüksel lahanası ve toprağının olduğu kadar ikliminin de elverişli olmasından dolayı birçok sebze ve meyve yetişmektedir. Bölgedeki 3 resmi sebze ve meyve hali mevcuttur. İznik’te üretimi yapılan tarımsal ürünler içinde zeytin, çiftçi ailelerinin %70 gibi önemli bir kısmının gelir kaynağı olarak birinci sırayı almaktadır.Yöreye has bir ürün Müşküle üzümü, ilçede halen yetiştirilmektedir.
İlçenin doğası, arkeolojik ve tarihi kalıntıları ile gölün doğal kıyı şeridi piknik yapmaya elverişli geniş ağaçlık alanlarıyla turizme canlılık katar. Hacı Osman Köyü ve çevresinde yamaç paraşütü ve çim kayağı sporları için uygun alanların tespiti ile bu sporlara ilgi duyanlara ev sahipliği yapmaya başlamıştır.
Son yıllarda Sansarak köyündeki doğal şelale sayesinde dağ tracking sporu başlamıştır. Her hafta İstanbul'dan ve diğer yakın metropolllerden günü birlik turlar düzenlenmektedir.

İznik Gölü'nde tatlı su ıstakozu ve yayın, sazan, akbalık, gümüş gibi 27 değişik balık türü bulunur. Gümüş balığının tamamı ihraç edilir; diğer ürünler bölgede tüketilir.İznik 189016. Yüzyıl İznik Çinisi, (Louvre Müzesi,Paris)Tarihi binalar


 • Ayasofya Kilisesi (İznik)

 • İznik Kilisesi (İznik)
 • Zoimesis Tes Theotokos (İznik)

 • Aziz Tryphonos Kilisesi (İznik)

 • Sarı Saltuk türbesi (İznik)
 • Yeşil Cami (İznik)
 • Nilüfer Hatun İmarethanesi/ İznik Müzesi

Kültürel Değerler


 • Çinicilik (Dünyanın eşsiz ve meşhur İznik Çinileri halen 47 atölyesi ile işlenmeye devam etmektedir.
 • İznik Zeytini (Bölgenin en verimli zeytin üretimi yapılmaktadır. Özelliğini ince kabuklu ve ufak çekirdekli yapısı ile zeytin üreticeleri dünyanın her yerine zeytin ihracatı yapmaktadır.
 • İznik Zeytin Yağı (Bölgedeki organik tarımın çoğalması ile birlikte en kaliteli zeytin yağ üretimine 2007 senesinde patlama yapan zeytin yağı tesisleri ile devam etmektedir.
 • Üzüm (İnce kabuklu ve cinsine göre çekirdekli ve çekirdeksiz üretimi vardır. Meşhur Müşlüle üzümü halen mevcuttur.
 • Gün Batımı (Dünyanın en güzel 5. gün batınmının olduğu yerdir)
 • Tarihi Yapısı (Başkentlik yapmış olmasının yanında 1. konsülün İznik'te yapılması hiristiyanlık için bir nevi Haç yeridir.)

Camiler

• Ayasofya Camii (Haigha Sophia Kilisesi-İznik)
• Eşrefzade Camii (İznik)
• Mahmut Çelebi Camii (İznik)
• Yeşil Camii (İznik)
. Şeyh Kudbettin Camii(İznik)

Okullar


 • Alpaslan İlköğretim Okulu (İznik)
 • Cumhuriyet İlköğretim Okulu (İznik)
 • Kılıçarslan İlköğretim Okulu (İznik)
 • Kadir Koyutürk İlköğretim Okulu (İznik)
 • Selçuk İlköğretim Okulu (İznik)
 • Şehit Sedat Pelit Lisesi (İznik)
 • İmam Hatip Lisesi (İznik)
 • Çok Programlı Lise (İznik)
 • Anadolu Lisesi (İznik)
 • Endüstri Meslek ve Teknik Meslek Lisesi (İznik)
 • İznik Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu(İznik)
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Karacabey - Bursa

Karacabey, Bursa


Karacabey, Türkiye HaritaTurkiye'de yeri Bilgiler Şehir nüfusu 40.624[1] (2000) İlçe nüfusu 76.887[2] (2000) Yüzölçümü 1.187 km² Nüfus yoğunluğu 657/km² Koordinatlar
Posta kodu 16700 Alan kodu 0224 İl plaka kodu 16 Yönetim İl Kaymakam Mehmet Kurt Belediye başkanı Ergun Koç Karacabey, Bandırma'nın 40 km doğusunda, 65 km batısında yer alan Bursa'ya bağlı bir ilçesidir.

Yölçümü 1.285 km², toplam nüfusu 80.000, kent nüfusu 50.000 civarlarındadır ve nüfus yoğunluğu 51 kişi/km²'dir. Merkez bucağına bağlı 66 köyü vardır.
Bölgede ılıman Marmara iklimi görülür.

Toprakları yüksek verimli Karacabey Ovası'nda en çok buğday,domates, arpa, mısır, fasulye, bezelye, şekerpancarı, pamuk, ayçiçeği ve tütün yetiştirilir. Ayrıca sebzecilik ve meyvecilik gelişmiştir; hayvancılık ileri düzeydedir. Hayvancılık halka büyük gelir sağlar. İlçe merkezi, il merkezi Bursa'ya 62 km'lik işlek bir karayoluyla bağlanır.


Karacabey, antik dönemde Miletopolis, Roma Döneminde Mihaliç adı ile bilinmekteydi. Tarihte sırayla Bitinyalılar, Lidyalılar ve Pers Krallığı'nın egemenliğine girmiştir. Kentin belli başlı tarihi eserleri Sultan I. Murat'ın yaptırdığı Ulu Cami, 1457 yılında Karaca Bey tarafından yaptırılan Karacabey Cami (İmaret Cami) ile Karacabey-Bursa yolu üzerinde ve Uluabat kıyısındaki Osmanlı dönemi yapısı Issız Han'dır. Karacabey'in Marmara Denizi sahilinde bulunan Bayramdere, Ulubat Gölü'nün güneyinde bulunan Ayvaini Mağarası, Uluabat Gölü kıyısında yer alan ve antik adı Apolyont olan Gölyazı Köyü turistik yerleridir.Nüfus

İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 76 887'dir. Bunun 40 624'si ilçe merkezinde, 36 263'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.
İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; ? belde, ? köy ve ? mahalleden oluşmaktadır.

Yıllara göre ilçe nüfus verileri Yıllar Merkez Köyler Toplam 2007 52 000
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Keles - Bursa

Keles, Bursa

Keles, Türkiye HaritaTurkiye'de yeri Bilgiler Şehir nüfusu 3.636[1] (2000) İlçe nüfusu 18.613[2] (2000) Yüzölçümü 684 km² Nüfus yoğunluğu 29/km²

Koordinatlar

Posta kodu 16x xx Alan kodu 0224 İl plaka kodu 16 Yönetim İl Kaymakam Oktay Kaya Belediye başkanı Mustafa Bektaş
Keles ilçesi, güneydoğuda , Bursa ilinin, merkeze 56 km uzaklıktaki bir ilçesidir. Doğu ve kuzeydoğuda İnegölKütahya ili, kuzeyde merkez ilçe ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 640 kilometrekare, rakımı 1.050 metre civarındadır.

Keles Deresi vadisinde kurulmuştur. Keles Deresi, Uludağ-Eğriöz Dağları arasındaki platoyu yaran Kocasu Çayı’nın bir koludur. Batıdan Hüseyin Alanı Geçidi ile , doğudan Tepel Geçidi ile İnegöl'e bağlanır.Nüfus ve ekonomi

1 belediye ve 36 köyden oluşur. Nüfusu yaklaşık 10 bin’dir. İlçe halkının büyük bölümü geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Tarım ürünleri içersinde en önemli gelir kaynağını çilek, kiraz, vişne, tütün, nohut, anason gibi ürünler oluşturmaktadır. Verimli tarım ancak Nilüfer Çayı vadisi ve Kocasu ırmağı vadisinde yapılmaktadır.
İlçede sanayi kuruluşu yoktur. Son yıllarda süt işleme tesisleri merkez ve köylerde kurulmaya başlanmıştır. İlçede yaklaşık Keles Linyitleri Başmühendisliği'ne ait linyit kömürü ocağı bulunmaktadır.

Sanayii gelişmediği için ilçe Bursa ve civar illere göç vermektedir. Halk tarım ve hayvancılık gelirlerinin yanında Bursa ve diğer illere mevsimlik işçilik için çalışmaya gitmektedirler.
Haydar ve Çayören (Hereke, Heracles) köyü yakınlarında doğal sıcak su kaynakları bulunur ancak turizme yönelik tesisler yapılmamıştır. Harmancık, trekking, kamp ve avcılık için uygun bir bölgedir. Orhaneli/Kocasu Çayı rafting için elverişlidir.

Nüfus

İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 18 613'dir. Bunun 3 636'si ilçe merkezinde, 14 977'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.
İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; ? belde, ? köy ve ? mahalleden oluşmaktadır.
Yıllara göre ilçe nüfus verileri Yıllar Merkez Köyler Toplam 2007


2000 3 636 14 977 18 613 1997


1990 3 348 18 327 21 675 1985


Tarih

1953 yılına değin Orhaneli'ne bağlı nahiye olan Keles bölgesinde Bitinya, Roma, Bizans kalıntıları bulunur. Roma döneminde önemli yerleşim birimlerinden biri olmuştur. M.S. 548’de yaygın bir vebadan sonra yöre önemini yitirmiş ve kent terkedilmiştir ancak Uludağ’ın keşişler tarafından önem kazanması ile Keles’e canlılık gelmiştir. Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu 12. yy’da göçmen yörük boyları bölgeye gelip yerleşmiştir. Moğol istilasından kaçarak Anadolu’ya göçen Türk boyları Selçuklu İmparatorluğu idaresinde uç beyliği olarak Karacadağ yöresine yerleşmişler, beylik genişleyince Keles ve civarındaki yaylalar yazlık olarak kullanılmıştır. Keles’e 4 km. mesafedeki Kocayayla’da o dönemde Sultan otağ çadırı kurulduğu bilinmektedir. Kocayayla’da yapılan Sultan Camii’nin ve ilçe merkezinde bulunan tarihi kilise zamanla tahrip edilmiş ve şu anda bu kalıntıntılara rastlamak mümkün deiğildir. Yıldırım Beyazıt’in kardeşi Yakup Bey tarafından yaptırılan külliyeden geriye sadece hamam kalmıştır ve ilçedeki en önemli tarihi eserdir.
Ahmet Vefik Paşa’nın valiliği döneminde yörük göçmenler Keles’e yerleştirilmiştir. Yunan işgali sırasında ilçe büyük zarar görmemiş, Kelesli milisler Kurtuluş Savaşı’nda büyük yararlılık göstermiştir.

Keles uzunca bir süre Cebel (Dağ) ya da Cebel-i Cedîd (Yeni dağ) nahiyesi olarak anılmıştır, 1868-1882 arasında bir süre Bursa merkez kazaya bağlı nahiye yapılmış, sonra yeniden Adranos/Orhaneli kazasına bağlanmıştır, 1953’de ilçe olmuştur.
Keles ismi Orta Asya kökenli bir isimdir. Özbekistan’da Taşkent’e bağlı bir yerleşim biriminin adının Keles olduğu öğrenildikten sonra bu yer, kardeş şehir ilan edilmiştir. İzmir'in Kiraz ilçesinin de adı Keles'tir. Kasabanın adı muhtemelen Eski Yunan kolonilerindeki Kleos, Kilos adından gelmedir.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Kestel - Bursa

Kestel, Bursa

Kestel, Türkiye Harita(Turkiye'de bulunduğu yer Bilgiler Şehir nüfusu xx.xx[1] (2000) İlçe nüfusu xx.xxx[2]2000) Yüzölçümü xx km² Nüfus yoğunluğu xxx/km² Rakım xx metre Koordinatlar
Posta kodu 16450 Alan kodu 0224 İl plaka kodu 16 Yönetim Ülke Türkiye Coğrafi BölgeMarmara Bölgesi İl banman.vit.com.tr Kaymakam MEHMET ÜNAL Belediye başkanı Yener ACAR Yerel yönetim site [] İlçe kaymakamlık site [ Kaymakamlık]
Kestel, Marmara Bölgesi’nde bulunan ve iline bağlı olan bir ilçedir. nın 12 km doğusunda yer alır. Denizden yüksekliği 124m., nüfusu 44.000’dir.

Bölgede ılıman Marmara iklimi görülür.

İlçede Bursa Çimento Fabrikası ve çok sayıda tekstil ve otomotiv fabrikası bulunur.
Doğu Roma İmparatorluğu’nın sınır kalesi olması nedeniyle Latin dilinde Kalecik tarafından sınır kalesi olmaktan çıkartılıp yerleşim merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştır. anlamına gelen Kastel (Castel) ismini almış, ilçenin 1306 yılında Dimboz Muharebesi'nin ardından Osmanlılar’ın eline geçmesi ile ismi Kestel olmuştur. 1938’de banman.vit.com.tr’nın bir bucağı, 1960’da ilçe haline gelmiştir. IV. Mehmet zamanında Vani Mehmet Efendi1877-78 Osmanlı- Rus Savaşı’ndan sonra Bulgaristan’dan gelen bir grup göçmenin yerleştirildiği bölgeye daha sonra da göçler devam etmiş; göçlerle büyüyen Kestel, 1938’de merkez bucak, 1960’da belde, 1990’da ilçe olmuştur.

Nüfus

İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 44 102'dir. Bunun 27 496'si ilçe merkezinde, 16 606'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.
İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 1 belde, 29 köy'den oluşmaktadır.
Yıllara göre ilçe nüfus verileri Yıllar Merkez Köyler Toplam 2007.


2000 27 496 16 606 44 102 1997


1990 15 239 16 471 31 710 1985
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Mudanya - Bursa

Mudanya, Bursa

Koordinatlar: 28°29′00″N, 40°41′00″E
Mudanya, TürkiyeMütareke evi, Mudanya Harita(Turkiye'de bulunduğu yer Bilgiler Şehir nüfusu 20.682[1] (2000) İlçe nüfusu 53.965[2]2000) Yüzölçümü 346 km² Nüfus yoğunluğu xxx/km² Rakım 100 metre Koordinatlar 28°29′00″N, 40°41′00″E Posta kodu 16940 Alan kodu 0224 İl plaka kodu 16 Jx Yönetim Ülke kaymakamlık site Türkiye Coğrafi Bölge Marmara Bölgesi İl Bursa Kaymakam Ali Çınar Belediye başkanı Erol Demirhisar Yerel yönetim site Mudanya Belediyesi Resmi Web Sitesi İlçeMudanya Kaymakamlığı Resmi Web Sitesi
Mudanya, Marmara Denizi kıyısında Bursa iline bağlı 54.000 nüfuslu bir ilçedir.

Konumu

28-29 derece kuzey boylamları ile 40-41 derece kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. Batıda Karacabey, güneyde Osmangazi ve Nilüfer, doğuda Gemlik ile komşudur; kuzeyinde Gemlik Körfezi yer alır.
Bursa’ya (Şehir Merkezi) 32 km. uzaklıktadır. 346 km2'lik bir alan kaplar.Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alır.

Yüzey Şekilleri

Gemlik Körfezi’nin güney yüzünü kaplayan ve Bursa Ovası’nı denizden ayıran Mudanya dağları, doğu-batı yönünde uzanır. Batıdan, Susurluk Çayı’nın denize döküldüğü yere kadar uzanan en yüksek tepe 600 metre yüksekliğindeki Karatepe’ye kadar erişir. Belli başlı akarsuyu Nilüfer Çayı’dır. Arazi engebeli bir yapıya sahiptir.

İklim

Mudanya’da ılıman Marmara iklimi görülür. Yazları çok sıcak değil ama kurak geçer. Kışları ılık ve yağışlıdır. En soğuk ayı Şubat, en sıcak ayı Ağustos’tur. Yıllık yağış mikatrı 614mm’dir. En çok esen rüzgar poyraz ve yıldızdır.

Yönetim

Mudanya’ya bağlı 2 belde (Zeytinbağı ve Güzelyalı), 36 köy bulunmaktadır. İlçe merkezinde 8 mahalle bulunur.

Tarihi

İlçenin tarihi milattan önce 7. yüzyıla dayanır. İlk adının MYRLEA olduğu bilinmektedir. 12 İyon şehir devletinden olan Gemlik ve Erdek’in de kurucusu Kolofonlular tarafından kurulmuştur. Zaman zaman işgale uğrayan şehir, Makedonya Hükümdarı 5. Filip (PHLIPOSS) tarafından yıkılmış ve yerine, APAMEIA adı ile yeni bir şehir inşa edilmiştir. Bu şehir de işgale uğramış ve imar edilerek MONTANIA adını almıştır. Şimdiki adı olan MUDANYA’nın buradan geldiği sanılmaktadır.

Mudanya, 1321 yılında Orhan Bey tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır.
Mudanya Kasabası, Mondros Mütarekesi’nden sonra, önce İngiliz istilasına uğramıştır. Fakat Jandarma Onbaşısı ŞÜKRÜ ÇAVUŞ’un İngiliz Deniz Piyadesi’nin çıkartma yaptığı iskelede İngiliz Ordusundan bir binbaşı bile bir eri öldürmesi üzerine bu işgal bir gün bile sürmemiştir. 25 Haziran 1920’de gerçekleşen bu olaydan 11 gün sonra İngiliz ordusunun yerini Yunanlılar almıştır. Düşman işgali altında 2 yıldan uzun süre kalan Mudanya, 12 Eylül 1922 günü Yunan işgalinden kurtulmuştur.
Türk Kurtuluş Savaşı’nı sona erdiren anlaşma 3- 11 Ekim 1922 tarihleri arasında yapılan konferans sonucunda Mudanya’da imzalanmış ve Mudanya Mütarekesi adını almıştır.

Ekonomi

Zeytincilik, ilçe halkının birinci derecede gelir kaynağıdır. Bağcılık, sebze ve meyvecilik, ayçiçeği, soğan ve tahıl gibi diger tarımsal faaliyetler, az miktarda da olsa yapılmaktadır.
İlçede iş hacminin bir çoğunu ithalat-ihracat işlemleri oluşturmaktadır. İthalat, hem deniz ve hem de karayoluyla gelen sanayi mamulleri ve yarı mamullerinden; ihracat ise Bursa Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının ürettikleri mamullerden ve gemilerle yapılan maden cevheri ihracatından meydana gelmektedir.
Marmara Denizinin aşırı kirlenmesi sonucu balıkçılık sektöründe büyük gerileme olmuştur. Yaz mevsiminin serin geçmesi nedeniyle turizm sezonu pek uzun sürmemektedir. Dış turizmin yanında, özellikle başta Bursa olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelenlerin olusturdugu günübirlik yerli turizm faaliyetleri yapılmaktadır. Bunun yanında kendi yazlık evlerinde kalanların sayısı da hayli fazladır.

Mudanya Orman Müdürlüğü bünyesinde 6 bin 380 hektar orman alanı bulunmaktadır. Genelde çam ve meşe ile meşe içindeki maki formundaki bitkilere rastlanır. Her yıl yaklaşık 1000 sten kağıtlık odun Seka’ya, 500 sten lif yonga Bursa Sunta Fabrikası’na, 20 ton defne yaprağı da yağ imalatında kullanılmak üzere İzmir’e gönderilmektedir. Toplam orman ürünleri üretimi yıllık 13000 sten civarındadır (1 sten= 1m3).
Mudanya’da sanayi pek gelişmemiştir. Büyük sanayi kuruluşları olarak Yazaki ve Pirelli fabrikaları ve yan sanayileri, 1991 yılında kurulan Küçük Sanayi Sitesi'nde çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren 42 işyeri, Zeytinciler Hali'nde ise 50 adet dükkan bulunmaktadır. Ayrıca ilçede büyüklü küçüklü zeytin işleme tesisleri mevcuttur.
İlçenin En Eski Yerel Gazetesi Mudanya'nın Sesi Gazetesidir ve halen yayın hayatını sürdürmektedir.
İlçeye bağlı Güzelyalı Beldesinde açılan modern terminalle hızlı feribot aracılığıyla İstanbul'a 75 dakikada ulaşmak mümkün olmaktadır.

Nüfus

İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 53 965'dir. Bunun 20 682'si ilçe merkezinde, 33 283'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.
İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; ? belde, ? köy ve ? mahalleden oluşmaktadır.
Yaz aylarında yazlıkçı tabir edilen kesimin gelmesi ile Mudanya'nın nüfusu 100 000'i geçmektedir.
Yıllara göre ilçe nüfus verileri Yıllar Merkez Köyler Toplam 2007


2000 20 682 33 283 53 965 1997


1990 12 129 26 527 38 656 1985Camiler


 • Fatih Camii: (Mudanya)
 • Halilağa Camii (Mudanya)
 • Hasanbey Camii (Mudanya)
 • Teke-i Atik Camii (Mudanya)
 • Siteler camii (Güzelyalı)

Mescitler


 • Hacı Mehmed Ağa Mescidi (Mudanya)

Tarihi binalar


 • Aydınpınar Köyü Kilisesi (Mudanya)
 • Dereköy Kilisesi (Mudanya)
 • Kumyaka Kilisesi (Mudanya)
 • Tahirpaşa Konağı(İlçe Kütüphanesi)(Mudanya)
 • Mütareke Evi Müzesi (Mudanya)
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Mustafakemalpaşa - Bursa

Mustafakemalpaşa, Bursa

Mustafakemalpaşa, Bursa iline bağlı bir ilçedir.
Mustafakemalpaşa öncelikle adını ilçenin isminden alan halk arasında peynir tatlısı olarak da bilinen Mustafakemalpaşa Tatlısı ile tanınır. Mustafakemalpaşa Belediyesine ait web sitesinden daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz.İklimi

Bölgede ılıman iklim Marmara İklimi görülür.Yazları kurak ve sıcak geçmez.Kışlarıda soğuk ve çok kar yağışlı değildir.

Ekonomi


Tarım

İlçe Bursa'nın en gelişmiş tarım ilçesidir.Neredeyse her türlü tarım bitkisi yetişir.Özelliklede tahıl ürünleri çok fazla yetiştirilir.Ayrıca organik tarım açısından da gayet gelişmiştir.

Sanayi

M.K.Paşa ilçesini sanaisi cok gelişmemiştir.Ancak Belli sanai kuruluşları (fabrikaları)vardır.Bazı fabrikalarıda yurdun her köşesine mal satmaktadır.

Hayvan Yetiştiriciliği

İlçede özellikle merinos koyunculuğu ve sığır yetiştiriciliği yapılır.Yani hem büyük baş hem de küçük baş hayvan yetiştirilir.Ayrıca Kirmasti deresi nedeniylede balıkçılık da cokca yapılmaktadır.

Nufus

İlçenin merkez nufusu 2000 yılında 46,800'dür.Köyleri ile bereber de nufus 2000 yılında 100,000'i aşar.

Yüz Ölçümü

Bursa ilinin en büyük yüz ölçümü ve en büyük nufus yağunluğuna sahiptir.
Not:M.K.Psşa ilçesi Bursa'nın en çok köyü olan ilçesidir.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Orhaneli - Bursa

Orhaneli, Bursa

Orhaneli, Türkiye HaritaTurkiye'de bulunduğu yer Bilgiler Yüzölçümü 764 km² km² Nüfus yoğunluğu xxx/km² Rakım 487 m metre

Koordinatlar
Posta kodu 16980 Alan kodu 0224 817 İl plaka kodu 16 N Yönetim Ülke Türkiye Coğrafi Bölge Marmara Bölgesi İl Bursa Kaymakam Ahmet Atılkan Belediye başkanı İrfan Tatlıoğlu Yerel yönetim site Orhaneli Belediyesi İlçe kaymakamlık site [ Kaymakamlık]
Orhaneli, Marmara Bölgesi’nde bulunan, Bursa iline bağlı bir ilçedir. İlçenin asıl adı Beyce'dir. Eski adı Rumca Adrianos > Adranos tur.

Coğrafi Konumu

Doğusunda Keles, güneydoğusunda Harmancık, güneyinde Büyükorhan, batısında Mustafakemalpaşa ilçeleri, kuzeyinde Bursa’nın merkez ilçeleri bulunmaktadır. Bursa’ya karayolu ile 48 km, kuşuçuşu 28 km uzaklıktadır. Nüfusu 8100’dür. Bursa nüfusunun %1,4’ü Orhaneli’nde yaşamaktadır.

Yüzey Şekilleri ve İklim

Orhaneli, Bursa’nın güneyindeki engebeli düzlüklerde yeralmaktadır. İlçenin dağlık kesimleri kayın, kızılçam, karaçam, meşe, ardıç ormanları ile kaplıdır. Adırnaz (Orhaneli, Kocasu, Rhyndacos Ρυνδακος, Rhyndacus) çayı ilçeden geçer. İlçe, ılıman Akdeniz iklimi ile Ege ve Marmara'nın kara iklimini taşımaktadır.

Ekonomi

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan ilçede çilek, vişne yetiştirilmekte ve bu ürünler ihraç edilmektedir. Koyunun da yetiştirildiği ilçede hayvancılık büyük gelir sağlamaktadır. Krom, linyit, manyezit, asbest, dolomit, mermer, talk, kalsit, feldispat, siyanit, kireç taşı,olivin, demir içeren maden yatakları bulunmaktadır.Tarihi

İlcenin eski adı olan Adranos, burasını avlak olarak kullanan Roma İmparatoru Hadrianus 117-138'un adından gelir. Doğu Roma (Bizans) döneminde psikoposluk merkezi olan Orhaneli, 1325’de Orhan Bey'in emri ile Turgut Alp (Turvud, Turud >>> Durgut, Durud) tarafından Osmanlı Beyliği'ne katılmıştır. İlce merkezindeki Durdu Bey camisinin adı buradan gelir; mescidin kaybolmuş orijinal vakfiyesine sözlü aktarımla yeniden yazılan vakfiyelerde Turgud adının yanlış okunması yüzünden Durdu diye bilinmektedir.
Ertuğrul Bey 1188-1281 ile oğlu Ataman 1258-1325 (sonradan Yıldırım takmaadlı I. ebâyezîd, Arap olan büyük dedesi Türkmenler'in takmaadla Ede-Balı diye andığı Şeyh'in soyundan gelmeyi şeref saydığından, dedesi Ataman'ın adını Osman yaptı ) 1279'dan başlayarak Anadolu Selçuklu Devleti'ne tabi "uçbeyi" idi, 1299'da Ataman, gene Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı "büyük uçbeyi" oldu, oğlu Orhan Bey de "Büyük uçbeyi" idi, 1318'de artık Anadolu Selçuklu Devleti, İlhanlı Devleti'ne katıldığından Orhan Bey, İlhanlılar'a tabi olarak, İlhanlı Meliki Ebu'l Gazi Bahadır Han ölünceye dek durdu, Ebu'l Gazi Bahadır Han'ın 1335'te ölümünden sonra da istiklalini ilan etti, böylece "sultan" unvanını kullanmaya başladı. 1320'den beri ordunun başında bulunan Orhan Bey, devlet kurumlarını kurdu, daha önce devlet kurumları yoktu, bunları Adranos mıntıkasında yaptı, bu yüzden de asıl devlet kuruluşunun yapıldığı yere Orhan İli dendi.
Kazanın tapu kayıtlarında şimdi bile Orhan Bey'in mülkü olan köyler vardır, İlbese (Süleyman Bey, Baş, Orta, Koçu) ve Danişmend-i Atik (Eski Danişment) gibi. Orhan Bey'den mülk olarak aldığı Cebel (Dağ) mıntıkasını vakıf yapan 1. Murad'ın vakfına yerli halk hâlâ vakıf kelimesinden bozma "makıf" der. Bu arazi, şimdiki Keles (Keles-i Cedid, Kilise-i Cedid, Cebel-i Cedid) ilcesi, şimdiki OsmanGazi'ye bağlı Soğukpınar beldesi ile Orhaneli çayının kuzeyinde kalan bütün arazidir, buraya eskiden Cebel nahiyesi denirdi.
Daha önce Hadrianoi, Hadrianea, Hadrianus ad Olympum, Hadrianea ad Olympum, (öteki Adrianos'lardan ayırt etmek için Olympos (Ολυμποσ)/Keşiş Dağı/Uludağ'daki Adrianos denmiştir. Benzeri olarak Olympos'un Roma İmp.luğu'ndaki öteki Olympos adlı yerler ile karıştırmamak için Olympus ad Mysia (Misya'daki Olimpos denmiştir.) Hadrianoi (Rumca Adrianoi αδρίανοί), Hadrianea, ve yerli Rum ağzında bozularak "Adranos" ve Türkmen ağzı ile "Adırnaz" adlarıyla bilinen ilçenin merkezi Beyce kasabasıdır. Eski Yunan'ın meşhur hatibi Aristides, buralıdır. 1325'ten 1911'de Hüdavendigar Eyalet Meclisi adını Orhan İli ( اورخان ايلي) olarak değiştirinceye değin ilcenin (kaza) adı "Adranos" (yanlış imla yüzünden yanlış okunarak Atranos) (ادرنوس, ya da yanlış imla ile اطرنوس) idi. 1934 yılında TBMM kararı ile Beyce ( بكجه) kasabasının adı da ilcenin adı da Orhaneli yapılmıştır.
Genel kanıya göre 1325 yılında, Orhan Gazi zamanında, onun buyruğuyla soylulardan Turgud Alp Turgud Bey (ya da yanlış imla ile Turvud, Turud, ayrıca bu yanlış imla yüzünden yerli halk "Turdı", "Turdu", "Durdu" Bey sanmıştır.) kumandasındaki ordu tarafından alındı. İbn-i Kemal'in yazdığına göre Adranos Kalesi'ne gelindiğinde kale boştu, Tekfur ile halk dağlara kaçmışlardı, ordu onları takiple bulmuş, halk teslim olmuş ama tekfur kendini Alita Dağı'ndan aşağıya ırmağa doğru kayalıklara atarak intihar etmiştir. Daha sonra Orhan Bey'in buyruğu ulaşımı zor olan bir yer olduğu, yeniden buraya sığınan düşmanın başa bela olacağı sebebi ile kale ile çevresindeki surlar yıkılmıştır.
1869 ile 1881 arasında Adranos Kazası Cebel (Keles) nahiyesi ile birlikte, Brusa (بروسا ya da yanlıi imla ile بروسه) Sancağı merkez kazaya bağlı nahiye yapıldı, Harmancık Nahiyesi 1869-1870'de 1 yıl için kaza yapıldı ama Adranos nahiyesi Brusa'ya bağlandı, 1871-1881 arasında Harmancık ve Gökçedağ nahiyeleri Kite(Karacabey) Kazası'na bağlı kaldı, 1882'de yeniden eski idari sisteme dönülüp, Adranos yeniden kaza yapıldı, Cebel (Keles), Harmancık, Gökçedağ nahiyeleri Adranos Kazası'na bağlandı. 8 Temmuz 1920’de Yunan işgaline uğramış ve 9 Eylül 1922’de işgalden kurtulmuştur.

Nüfus

İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 30 449'dir. Bunun 8 071'i ilçe merkezinde, 22 378'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.
İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 2 belde, 53 köy ve 6 mahalleden oluşmaktadır.
Yıllara göre ilçe nüfus verileri Yıllar Merkez Köyler Toplam 2007
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Orhangazi - Bursa

Orhangazi, Bursa

Orhangazi, Türkiye HaritaTurkiye'de bulunduğu yer Bilgiler
Şehir nüfusu 44.426[1] (2000)
İlçe nüfusu 68.902[2] (2000)
Yüzölçümü xx km²
Nüfus yoğunluğu xxx/km²
Rakım 80 metre
Koordinatlar
Posta kodu 16x xx
Alan kodu 0224
İl plaka kodu 16 Yönetim
Ülke Türkiye
Coğrafi Bölge Marmara Bölgesi
İl Bursa
Kaymakam Ertan Peynircioğlu
Belediye başkanı Yusuf Korkusuz
Yerel yönetim site Orhangazi Belediyesi

Orhangazi
, Marmara Denizi'nin güneyinde bulunan, İznik Gölü'nün batısında yer alan Bursa ilçesidir.
İlçeleri bulunmaktadır. Kuzeyinde Orhangazi, İznik Gölü'nün kıyısında çok verimli bir ova üzerinde kurulmuştur. Kuzeyinde Yalova ile Karamürsel İlçesi, Batısında Gemlik, Güneyinde Yenişehir, Doğusunda İznikSamanlı Dağları, güneyinde Katırlı Dağları ile çevrili, çanak şeklindedir. Eski adı Pazarköy.
Bursa’ya 45 km. uzaklıktadır. Denizden yüksekliği 125 mt.’dir.

Bölgede ılıman Marmara iklimi görülür.

Tarih

Tarihte Bitinya, Roma, Bizans, Selçuklu egemenliğine giren 1332’de ilçeye adını veren Orhan Gazi tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katıldı. Kent Orhan Gazi tarafından İznik’te bulunan Mevlana Alaaddin Medresesi’ne vakıf olarak bağışlamıştı. Orhangazi, 1893 yılında ilçe olmuştur. Bu tarihten sonra kentte hızlı bir gelişme yaşanmış ve Pazarköy olarak anılan ilçe, 1913 yılında Orhangazi adını almıştır. 20 Eylül 1919’da Yunan işgaline uğrayan Orhangazi, 10 Eylül 1922’de işgalden kurtulmuştur ancak kasaba yandığı için ilçe merkezi iki yıl Gürle’ye taşınmıştır. Göçlerle büyüyen bir kent olan Orhangazi’ye 1880’lerde Kafkasya ve Rumeli’den gelen göçmenler yerleşmiştir. Kurtuluş Savaşı sonrasında bölgeyi terk etmek zorunda kalan Ermenilerin yerine Yunanistan’dan gelen göçmenler yerleştirilmiştir. 1951’de Bulgaristan ve Makedonya’dan gelen göçmenler, Hürriyet mahallesini oluşturmuştur.

Nüfus

İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 68.902'dir. Bunun 44.426'si ilçe merkezinde, 24 476'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.
İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; ? belde, 25 köy ve ? mahalleden oluşmaktadır.
Yıllara göre ilçe nüfus verileri Yıllar Merkez Köyler Toplam 2007


2000 44 426 24 476 68 902 1997 53500

1990 31 889 24 537 56 426 1985


1980 19000

1975


1970


1965 9000

1960Ekonomi

Orhangazi’de ekonomi tarım ve sanayiye dayanır. Mozaik ilçenin bir diğer önemli geçim kaynağıdır. İlçede narenciye dışında her türlü meyve ve sebze yetişir. Orhangazi’ye bağlı 25 köyün büyük çoğunluğu zeytincilikle uğraşmaktadır. Her yıl geleneksel olarak zeytin festivali yapılır. Orhangazi’de tekstil ve metal sanayi kuruluşları etkindir. İlçe nüfusunun %39’u sanayide çalışır. Gedelek turşusu, ormancılık, hayvancılık da gelir kaynaklarındandır.

İlçeye bağlı önemli sanayi kuruluşları:

Asil Çelik A.Ş: 1979'da üretime başladı. Çelik, Otomotiv, Makine ve Savunma sanayii gibi sanayii dallarında kullanılan hammaddeyi üretmektedir.[1]
Döktaş A.Ş: 1977'de üretime başladı. Motor blok, şanzıman kutusu, aks gibi pik ve sfero parça döküm üretmektedir. Döktaş, Aralık 2006'da Finli şirket olan Componenta'ya satıldı.[2]
Ormo A.Ş: 1977'de üretime başladı. Kamgarn el örgü ipliği imal edilmektedir.[3]
Karbogaz A.Ş: 1985'de üretime başladı. Sanayi gazları üretmektedir.[4]
Elsan Elyaf A.Ş: 1974'de üretime başladı. Sentetik elyaf, iplik, halı, battaniye, devamlı iplik imalatı yapmaktadır.[5]
Okiteks A.Ş: 1989'da üretime başladı. Kamgarn ecru ve boyalı iplik imalatı yapmaktadır.[6]
Oran Tekstil A.Ş: 1986'da üretime başladı. Kamgarn ve straygarn iplik üretmektedir.
AKA A.Ş: 1993'de üretime başladı. Otomotiv yan sanayinin sac yapımı parçalarını üretmektedir.[7]
Faurecia Polifleks A.Ş: 1994'de üretime başladı. Plastik ve poliüretan mamülü otomotiv parçaları üretmektedir.
Namsal Gıda A.Ş: 2001'de üretime başladı. Donmuş meyve-sebze muhafazası yapılmaktadır.
Kırpat A.Ş: 1998'de üretime başladı. Oto yedek parça imalatı, montajı ve satışı yapılmaktadır.
Cargill A.Ş: 2000'de üretime başladı. Nişasta bazlı şeker olan fluktoz üretimi yapmaktadır.[8]
Bamesa A.Ş: 2000'de üretime başladı. Çelik ham maddesini işleyerek istenilen ebatta ve incelikte kesimini yapmaktadır. [9]
Sarander Tekstil A.Ş: 1998'de üretime başladı. Dokuma, örme kumaş imalatı yapmaktadır.
Ayrıca merkez ve köylere bağlı yüz otuz adet çeşitli dallarda faaliyet gösteren küçük sanayi işletmeleri ve yirmi sekiz tane atölye vardır.Eğitim


Yüksek okul

Bursa'da bulunan Uludağ Üniversitesine bağlı Orhangazi Meslek Yüksekokulu ilçe belediyeye ait binada hizmet vermektedir.
Oniki derslik, iki bilgisayar labaratuvarı, teknik resim salonu, tekstil labaratuarı ve kantin-kafeterya bulunmaktadır. On akademik ve onyedi idari personel hizmet vermektedir.
Tekstil ve Makine bölümülerinde eğitim gündüz ve gece olarak devam etmektedir. Diğer bölümler; Tesisat teknolojisi, Peyzaj, Elektrik, Endüstriyel elektronik, Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojisi'dir.
Yıllara göre eğitim gören öğrenci sayısı Yıllar Tekstil Makine Tes. Tekn. Peyzaj Elektrik End. Elektr. Doğalgaz 2007 131 272 39 69 109 30 30 2008


Okul ve kurumlar


Resmi kurumlar

İlçede Anadolu Lisesi Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Çok Programlı Lisesi, Kız Meslek Lisesi ve İmam Hatip lisesi olamk üzere beş lise bulunur. Ayrıca yirmibir İlköğretim okulu ve bir tane de Müstakil ana okulu vardır.
Öğretmenler için de bir Öğretmenevi vardır.

Özel Öğretim kurumları

İlçede altı dersane, üç Motorlu taşıt sürücü kursu, bir Etüt eğitim merkezi, dört Kreş, iki öğrenci yurdu olam üzere toplam yirmi tane özel eğitim kurumu bulunmaktadır.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Osmangazi - Bursa

Osmangazi, Bursa

orhangazipaşa, Türkiye Harita624.337Turkiye'de bulunduğu yer Bilgiler Şehir nüfusu 3.211.236[1] (2000) İlçe nüfusu[2] (2000) Yüzölçümü 399 km² Nüfus yoğunluğu xxx/km² Rakım 100 metre Koordinatlar
Posta kodu 16x xx Alan kodu 0224 İl plaka kodu 16 Yönetim Ülke Türkiye Coğrafi BölgeMarmara Bölgesi İl Bursa Kaymakam Xxxxx Xxxxx Belediye başkanı Hikmet ŞAHİN Yerel yönetim site [ Belediye] İlçe kaymakamlık site [ Kaymakamlık] Osmangazi, Bursa'nın bir merkez ilçesidir.

Coğrafi konum

Osmangazi, Uludağ’ın eteklerinde, doğuda Gökdere Vadi*si’yle başlar; batıda Nilüfer Deresi ve Yeni Mudanya Yolu, kuzeyde Samanlı Dağları, Nilüfer Çayı ve Bursa Ovası'nı içine alan topraklara sınır oluşturan bölgeyi kapsar. 116.520 kilometrekarelik bir alana yayılmıştır. İlçenin denizden yüksekliği ortalama 150 metredir. İzmir, İs*tanbul, Eskişehir yollarının kesiştiği kavşak noktasında bulunan Osmangazi, Mudanya Limanı’na 31 km, Yalova’ya 74 km, Gemlik’e 30 km uzaklıktadır. 92 mahalleden oluşur.

Mahalleler

Emek, Adalet, Ahmetpaşa, Akpınar, Aktarhüssam, Alaattin, Alacahırka, Alacamescit, Alaşar, Alemdar, Alipaşa, Altınova, Altıparmak, Armutlu, Atıcılar, Bağlarbaşı, Bahar, Başaran, Çekirge, Çeltik, Çırpan, Çiftehavuzlar, Çirişhane, Çukurca, Demirtaşpaşa, Dereçavuş, Dobruca, Doğanbey, Doğanevler, Elmasbahçeler, Esentepe, Fatih, Gaziakdemir, Geçit, Gülbahçe, Hacıilyas, Hamitler, Hamzabey, Hocahasan, Hüdavendigar, Hürriyet, İbrahimpaşa, İnkaya, İntizam, İsmetiye, İstiklâl, İvazpaşa, Kavaklı, Kayhan, Kemerçeşme, Kırcaali, Kızyakup, Kiremitçi, Kocanaip, Koğukçınar, Kuruçeşme,Küçükbalıklı, Kükürtlü, Küplüpınar, Maksem, Mehmetakif, Mollafenari, Mollagürani, Muradiye, Nalbantoğlu, Namıkkemal, Orhanbey, Osmangazi, Panayır, Pınarbaşı, Reyhan, Sakarya, Santralgaraj, Selamet, Selçukhatun, Selimiye, Sırameşeler, Soğanlı, Soğukkuyu, Şehabettinpaşa, Şehreküstü, Tahtakale, Tayakadın, Tuna, Tuzpazarı, Ulu, Veyselkarani, Yahşibey, Yeniceabad, Yenikaraman, Yeşilova, Zafer.

Yeşil Alanlar/Parklar


 • Reşat Oyal Kültür Parkı
 • Botanik Parkı
 • Soğanlı Hayvanat Bahçesi
 • Pınarbaşı Parkı
 • Soğukkuyu Parkı
 • Hamitler Parkı

Nüfus

Türkiye'nin 8. büyük ilçesi olan Osmangazi, 642 337 nüfusu ile Türkiye'deki 57 ilden daha büyüktür.[kaynak belirtilmeli]
İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 642 337'dir. Bunun 579 127'si ilçe merkezinde, 63 210'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.
İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; ? belde, ? köy ve ? mahalleden oluşmaktadır.
Yıllara göre ilçe nüfus verileri Yıllar Merkez Köyler Toplam 2007


2000 579 127 63 210 642 337 1997


1990 473 302 37 600 510 902 1985


Yönetim

Osmangazi İlçesi’ne bağlı dört belediye vardır: Osmangazi Belediyesi, Emek Belediyesi Demirtaş Belediyesi ve Ovaakça Belediyesi. İlçeye, Demirtaş Bucağı ve Soğukpınar Bucakları ile 32 köy bağlıdır. Köylerden sekizi Soğukpınar Bucağı’na bağlıdır.

İklim, bitki örtüsü

Bölgede ılıman Marmara iklimi görülür. Ortalama sıcaklık 14.4 derecedir.
İlçede nem oranı ortalama %58'dir. Yağış, en çok kış ve ilkyaz aylarında görülür. Haziran ve Temmuz en düşük yağış aldığı aylardır. Yağışlar yıllık 500-700mm arasındadır. İlçede ortalama 8 gün kar yağar, Uludağ'a ise 25 gün kar düşer ve 4 ay kadar yerde kalır. İlçede kar kalınlığı 5-10 cm olur, Uludağ'da ise 250cm'dir.
İlçede en çok yıldız, poyraz ve lodos rüzgarları görülür.

Ekonomi


Tarım

İlçede en çok yetiştirilen ürün, tahıldır. Ekili alanların büyük bir bölümünü tahıl tarlaları kaplar. Buğday, arpa, yulaftan baş*ka, baklagillerden fasulye, bakla ekilir. Domates, biber, patlıcan, gibi sebzelerin yanında şekerpan*carı, pamuk, susam, ayçiçeği, tütün gibi endüstri bitkileri; çilek, kavun, karpuz, üzüm, şeftali, dut, kestane, ceviz, elma, erik, kiraz, armut gibi meyveler yetiştirilmektedir. Ancak son yıllarda Bursa ovasındaki bir çok verimli arazi yoğun konut yapımından dolayı betonlaşmaya teslim olmuştur.

Sanayi

İlçede dokuma sanayi, otomobil yan sanayi, havlu sanayi, trikotaj sanayi, kundura sanayi, tarım araçları sanayi, mobilya sanayi, deri, plastik sanayi, bakır işlemeciliği, makine ve ma*deni eşya yapımcılığı, elektrik motoru sanayi, döküm sanayi, marangoz makineleri sanayi, kaynak makineleri sanayi, soba sanayi, bıçakçılık sanayi çok gelişmiştir. Bunların dışında yağ ve un fabrikaları, tuğla fabrikaları üretim yapmaktadır.

Hayvancılık

İlçede küçükbaş hayvancılık, özellikle Uludağ eteklerinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılır. Tavukçuluk, arıcılık ge*lişmiştir. İlçe, ipekböcekçiliğinin merkezi sayılır.

Tarihsel Yapılar, Müzeler

İlçenin en önemli tarihsel anıtları ve yapıtları şunlardır: Bursa Kalesi, Balabancık Kalesi, Bursa Hisarı, Bursa Sarayı, Muradiye Türbesi, Pars Bey Türbesi, Çakır Ağa Hamamı, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, II. Murat Türbesi, Şehzade Mustafa Türbesi, Bedesten, Arkeoloji Müzesi, Atatürk Müzesi, Osmanlı Evi Müzesi, Kent Müzesi,

Camiler

Orhangazi Camii, 1. Murat Camii, Ulu cami, Muradiye Külliyesi, II. Murat Camii, Yıldırım Külliyesi,Hamzabey Camii, Muradiye Camii,

Hanlar


 • Koza Han,
 • Pirinç Han,
 • İpek Han,
 • Kapan Han,
 • Demir Han,
 • Fidan han,
 • Apolyont Han,
 • Geyve Han,
 • Tuzhan,
 • Balibey Han,
 • Eski Tahıl Han,

Eğitim, Kültür

Osmangazi İlçesi Bursa’nın ekonomik ve kültürel açıdan en gelişmiş ilçesidir. Eğitim yönünden Türkiye ortalamasının çok üstündedir. Okur yazar oranı. % 99’dur. Kültürel etkinliklerin sürdürüldüğü tiyatro binası, sanat galeri*leri, sinemalar bu ilçe içinde yer alırlar.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Yenişehir - Bursa

Yenişehir, Bursa

Yenişehir, Türkiye Harita(Turkiye'de bulunduğu yer Bilgiler Şehir nüfusu 26068[1] (2000) İlçe nüfusu 54835[2]2000) Yüzölçümü xx km² Nüfus yoğunluğu 71/km² Rakım 235 metre
Koordinatlar
Posta kodu 16900 Alan kodu 224 İl plaka kodu 16 Yönetim
Ülke kaymakamlık site Türkiye Coğrafi Bölge Marmara Bölgesi İl Bursa Kaymakam Yücel Yavuz Belediye başkanı Bülent Hamdi Cingil Yerel yönetim site Bursa Yenişehir Belediyesi - Anasayfa İlçehttp://www.yenisehir.gov.tr

Yenişehir, banman.vit.com.tr ilinin bir ilçesidir. Şehir merkezinin doğusunda ve merkeze uzaklığı 55 Km.dir. Bursa'nın uluslararası havaalanı Yenişehir sınırları içindedir. Bu yüzden Havaalanı 'Yenişehir Havaalanı' olarak anılmaktadır.
İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmakla birlikte 2004 yılında Yenişehir Belediyesi tarafından kurulan YOSAB (Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi) ile sanayileşme canlanmaya başlamıştır. Özellikle tarımsal ürün ihracatında Bursa'nın ilk sırada gelen ilçesidir. Domates ve biberi dünyaca ünlüdür.
Bölgede ılıman Marmara iklimi görülür.

Tarihçe

Osmanlıların Beylik döneminde çadır hayatından ilk defa kalıcı evler yapılarak kurulan Yenişehir, sulak alanı ve geniş ovası dolayısıyla Osmanlı Ordusu'nun Anadolu ve Ortadoğu seferlerinde kullandığı bir üs olmuştur. Osman Gazi tarafından kurulan şehirde ilk defa adına hutbe okunmuş, sikke basılmış, vergi alınmış, düzenli ordu kurulmaya başlanılmış ve ilk kanun (ferman) burada buyurulmuştur. Ardından kısa bir süre için (29 yıl) başkent olmuştur ve Bursa'nın alınmasıyla bu görevi devretmiştir. Bursa ilinin gelişmekte olan ilçelerinin başında gelmektedir.Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti

Yenişehir'in bilinen tarihi 14. yüzyıl'ın başlarına kadar uzanır.
Osmanlının beylikten devlet haline geçtiği yıllarda Köprühisar ve Yarhisar’ın zapt edilmesinden sonra Yenişehir ovasına da topraklarına katan Osman Bey bu bölgeyi gazilerine kılıç hakkı olarak yurt edinmeleri için vermiştir. Yenişehir ilk defa o zaman iskana açıldığı için bu isim ile bilinir olmuştur. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın Osmanlı Tarihi adlı kitabında da “Ovada bir Türk şehri kurulmuş ve harp sahasına yakın olması dolayısıyla karargah yapılmıştır” ifadesine yer verilmiştir.

döneminde Bu bilgiler ışığında Yenişehir’ in bir Türk şehri olarak kurulduğu ve ikamete açıldığı anlaşılmaktadır. 680 yıllık bir Türk şehri olan Yenişehir 27 Ekim 1920 ile 6 Eylül 1921 tarihleri arasında Yunan işgaline uğramış, 6 Eylül 1921 tarihin de işgalden kurtarılmıştır. Köylerin kuruluşu ise daha eskiye dayanmaktadır, örneğin Yarhisar köyünün BizansTekfur Kışlası olduğu bilinmektedir. Aynı şekilde Akbıyık ve Süleymaniye köylerinde Bizans döneminden kalma tarihi kalıntılara ( Kale ) rastlanmıştır. Osmanlılar şehirde birçok tarihi eser inşa etmişlerdir. Günümüze kadar gelen eserlerden ilçe merkezinde ki 17 camiden 10 tanesi Osmanlı dönemine aittir. Yine köylerde de yapılan camilerin ve hamamların bir kısmı Osmanlı döneminde yapılmıştır. İlçedeki diğer tarihi eserler Babasultan Zaviyesi, Sinanpaşa Camii ve Kervansarayı, Çiftehamamlar, Süleymanpaşa Camii ve Türbesi, Saray Hamamı, Şemaki Evi.

Yenişehir tarihi anlatılırken Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Bey’ in çocukluğunun Yarhisar köyünde geçtiği, Koyunhisar ovasında Bizanslılara karşı büyük zaferler kazandığı, Osmanlıların batıya doğru ilerlemelerini kolaylaştırmıştır. Yapılan bu savaşlarda Osman Bey’ in kardeşi Aydoğdu Bey şehit düşmüştür, mezarı halen Koyunhisar Köyünde bulunmaktadır. Kurtuluş savaşında da ilçemiz çete savaşlarına sahne olmuş, Marmaracık ve Derbent köylerinde yaşayan Rum ve Ermeniler yöre halkına çok zarar vermişlerdir. Çanakkale savaşında şehit olan ve İngiliz muhribinin batmasına sebep olan top mermisini topa yerleştiren asker olduğu söylenen Çanakkale zaferinde büyük payı olan Müstecip Onbaşı ilçemiz Orhaniye köyünden olup, mezarı da aynı köyde bulunmaktadır.

Kültür ve Turizm

Bursa'nın 55km doğusunda yer alan ve Osman Gazi döneminde Osmanlı topraklarına katılan ilçe, Osman Gazi tarafından gazilerine kılıç hakkı adıyla yurtluk olarak verilmiştir. İskana açılan yerde kurulan kent Yenişehir adını almıştır.
Osmanlı döneminden kalan zengin tarihi eserlere sahip Yenişehir'de Osman Gazi' nin yaptırdığı saraydan arda kalan Saray Hamamı, I. Murad döneminden kalma Postinpuş Baba Zaviyesi, XIV. yüzyılda inşa edilen Voyvoda Cami (Çınarlı Cami), XVI. yüzyılda yapılmış olan Koca Sinan Paşa Külliyesi, Bali Bey Cami, Orhan Bey tarafından yaptırılan Ulu Cami, Süleyman Paşa Külliyesi, 1645'de Yenişehirli Hüseyin Paşanın yaptırdığı Çifte Hamam, Yarhisar Köyü Orhan Cami ve Saat Kulesi görülmeye değer tarihi yapılardır.

Yenişehir Şemaki Evi Müzesi

Bursa'ya 55 km. uzaklıktaki Yenişehir İlçesi merkezinde bulunmaktadır.
İran'ın Şemah kasabasından Anadolu'ya gelerek Yenişehir'e yerleşen Şemaki ailesi tarafından tahminen 18.yüzyılda yapılmıştır. İki katlı evin zemin katında taşlık, sağında mutfak ve kiler, solunda iki kışlık oda bulunmaktadır.
Mutfak duvarına bitişik ahşap merdivenlerle üst kata çıkılır. Bahçeye bakan ön cephe revak şeklinde kemerli bölümlerle dışa açılmaktadır. Solda eyvanlı sofaya açılan bir baş oda, sağda biri büyük, diğeri küçük iki oda bulunmaktadır. Evi süsleyen nebati motifli ve manzara dekorlu kalem işleri 19.yüzyıla aittir.
Bahçede bulunduğu söylenen hamam kısmı bugün yoktur.
Yenişehir Şemaki Evi Müzesi Pazartesi dışında her gün mesai saatlerinde ziyarete açıktır.

Nüfus

Köylerde yaşayan nüfusumuzun şehir merkezinde yaşayan nüfusa oranı % 52,4 dür.
İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 54 835'dir. Bunun 26 068'si ilçe merkezinde, 28 767'i ise köylerde yaşamaktadır.
İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 61 köy ve 10 mahalleden oluşmaktadır.
Yıllara göre ilçe nüfus verileri Yıllar Merkez Köyler Toplam 2007


2000 26 068 28 767 54 835 1997


1990 21 210 31 507 52 717 1985İlçenin ana gelir kaynağı tarımdır. Toplam nüfusumuzun %78,7 si tarım ile geçinmektedir. Tüm köylerimiz tarımsal üretim ile geçimini sağlamakta olup bunun yanında ilçe merkezi nüfusunun da 14.380 kişisi tarımsal üretim ile geçimini sağlamaktadır.
Nüfus Yoğunluğu: 71 /km2
Nüfus Artış Oranı: % 3,45
Yenişehir Nüfusunun Bursa Nüfusuna Oranı: % 2,6
Köylerin Nüfusunun Yenişehir Nüfusuna Oranı: % 52,4ULAŞIM KARAYOLU ULAŞIMI
Yenişehir, kuzeyindeki İznik ilçesinden 25 km ,güneyindeki İnegöl ilçesinden 27 km , doğusundaki Bilecik ilinden 45 km ve batısındaki Bursa ilinden 55 km uzaklıktadır. Her dört şehirden de Yenişehir'e tarifeli otobüs seferleri yapılmaktadır. YeniÅ�ehir Minibüs ve Otobüs Koop.

HAVAYOLU ULAŞIMI
Yenişehir Hava Alanı'ndan dünyanın her yerine sivil havacılık ve kargo taşımacılığı yapılabilmektedir. Bununla birlikte THY'nin Trabzon ve Erzurum'a tarifeli seferleri mevcuttur. Diyarbakır uçuşlarının da 2008 itibariyle başlaması beklenmektedir.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Yıldırım - Bursa

Yıldırım, Bursa
Yıldırım, Türkiye Harita(Turkiye'de bulunduğu yer Bilgiler Şehir nüfusu xx.xx[1] (2000) İlçe nüfusu xx.xxx[2]2000) Yüzölçümü xx km² Nüfus yoğunluğu xxx/km² Rakım xx metre Koordinatlar
Posta kodu 16x xx Alan kodu 0224 İl plaka kodu 16 Yönetim Ülke Türkiye Coğrafi BölgeMarmara Bölgesi İl Bursa Kaymakam Xxxxx Xxxxx Belediye başkanı Özgen Keskin Yerel yönetim site [ Yıldırım Belediyesi Web Sitesi - Bursa] İlçe kaymakamlık site [ Kaymakamlık]

Yıldırım, Bursa'nın merkezinde bulunan bir ilçedir.

Konumu

Uludağ'ın eteklerine kurulmuş Yıldırım ilçesinin doğusunda Kestel ve Gürsu, kuzeyinde Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Bucağı, batısında Osmangazi ilçesi vardır. Yüzölçümü 399 kilometrekaredir. Denizden yüksekliği 150-155 metredir.
İlçenin güneyinde Uludağ yükselir, kuzeyi düzdür. İlçenin ortasından Bursa-Ankara otoyolu geçer.

Bölgede ılıman Marmara iklimi görülür.İklim

Ortalma sıcaklık 14.4 derecedir; ortalama nem oranı % 58'dir. En çok yağmur kış aylarında ve mart-nisan aylarında düşer, en az yağış haziran ayında alır. Ortalama 8-10 gün kar yağar. Kar kalınlığı 5-10 cm'dir. İlçenin Uludağ'ın eteklerindeki yüksek kesimlerine daha çok kar yağar ve yerde daha uzun süre kalır. İlçede en çok lodos ve poyraz rüzgarları görülür.

Yönetim

Yıldırım ilçesi, Bursa'nın Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni oluşturur.
İlçede 66 mahalle ve 1 köy (Cumalıkızık) bulunmaktadır. İlçe, idari olarak 1987'de kurulmuştur. Nüfus ve alan bakımından Türkiye'nin pek çok ilinden büyüktür. 2000 sayımına göre nüfusu 629.702'dir. Bursa nüfusunuın %30'u Yıldırım ilçesinde yaşar.

Ekonomi

Buğday, arpa, yulaf ilçede en çok üretilen ürünlerdir. Fasulye ve bakla ile domates, biber gibi sebzeler; şekerpancerı, susam, ayçiçeği gibi endüstriyel bitkiler; dut, ceviz, şeftali, kiraz, ayva, kestane gibi meyveler de yetiştirilmektedir.
İlçede sanayi gelişmiştir ancak büyük sanayi kuruluşları yoktur. Duaçınarı Mahalle*si’nde dokuma sanayi gelişmiştir. Havlu, kumaş, astar, perde üretimi yaygındır. Ayrıca karasör yapımı, otomobil parçaları ve makine parçaları üretimi yapılır. Mobilya sanayi de ileridir.
İlçede küçükbaş hayvancılık, özellikle Uludağ eteklerinde büyükbaş hayvancılık yapılır. Tavukçuluk, avcılık gelişmiştir.

Tarihi Yapılar

Adını Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'tan alan ilçede, Osmanlı devrinden kalma çok sayıda tarihi yapı bulunur. En önemlileri Yıldırım Camii, Yıldırım Hamamı (Yeşil Hamam), Yıldırım Medresesi, Yıldırım Darüşşifası, Yıldırım Türbesi, Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Emir Sultan Camii, Emir Sultan Türbesi, Emir Sultan Çeşmesi, Berkenet, Zehra hanım Çeşmesi, Devlet Hatun Türbesi, Darüssaade Ağası Çeşmesi, Ümmügülsüm Çeşmesi, Hünkar Çeşmesi, Beşir Ağa Çeşmesi, Sitti Hatun Mesciti, Türk-İslam Eserleri Müzesi, Cumalıkızık Köyü Camisi Irgandı Köprüsü, Setbaşı Köprüsü, Boyacıoğlukulluğu köprüsü gibi yapıtlardır.Nüfus

İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına 480 266'dir. Bunun 479 249'si ilçe merkezinde, 1 017'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.
İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; ? belde, ? köy ve ? mahalleden oluşmaktadır.İlçe dışardan yoğun göç almaktadır.İlçede nüfus olarak çoğunluk Erzurum, Artvin, Ardahan, Posof, Kars'lılar yoğun olarak yaşamaktadırlar.
Yıllara göre ilçe nüfus verileri Yıllar Merkez Köyler Toplam 2007


2000 479 249 1 017 480 266 1997


1990 324 377 782 325 159 1985Eğitim ve Sağlık

İlçede Eğitim mahallesinde Uludağ Üniversitesi'ne bağlı eğitim fakültesi; bir polis okulu, öğrenci yurtları ve pek çok okul bulunur. Numune Hastanesi, pek çok sağlık ocağı, özel sağlık kuruluşu ve 2 huzurevi Yıldırım ilçesinde yer alır.
 
Üst