Büyük Hun İmparatorLuğu

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Büyük Hun İmparatorLuğu
TürkLerin Kurduğu En Eski DevLet Olan Hun İmparatorLuğu , Aynı Zamanda , Türk Askeri TeşkiLat Ve İdareciLiğinin De İlk Örneğidir.OsmanLıLar Zamanı DahiL , Bütün Tarih Boyunca Türk TeşkiLatının Baş Kaidesi Olan , Sağ Ve SoL İkiLi Nizam , HunLar Tarafından KuruLmuştur. Hun Ordusu , On Bin,Bin,Yüz Ve On KişiLik GrupLar HaLinde,OnLu Sisteme Göre OluşturuLmuştur.Keçe ÇadırLarı İçinde OturmuşLar Ve BesLedikLeri Koyun,At Ve Sığır SürüLeribden Elde EttikLeri İle GeçinmişLerdir..
HunLar, MÖ 4 YüzyıLda Siyasi Bakımından GüçLenerek Çin İçLerine Doğru AkınLara BaşLadıLar. ÇinLiLer,Bu Türk Kavminin SüvariLeri Karşısında Tutunamayıp Ağır YeniLgiLere UğradıLar.Hun AkınLarından Korunmak AmacıyLa YaptıkLarı KaLe Ve SurLarı BirLeştirerek Çin Seddi'ni YaptıLar...
Türk KavimLerini TopLayıp İmparaktorLuk HaLinde B,irLeştiren İlk bÜYÜK Hun Hükümdarı,Teoman Yabgu'dur (MÖ 220).Teoman Yabgu'dan Sonra ,Hun Tahtına OpLu Mete Yabgu Geçti.Mete Han Zamanında YapıLan FetihLere Hun İmparatorLuğu'nun ToprakLarı , Hazar Denizi'nden Japon Denizi'ne Kadar Uzandı.Bu ToprakLarda , ÇeşitLi Türk KavimLerinin Yanı SıraiDiğer AltayLı KavimLer De Yaşıyordu.Mete Devri,Hun İmparatorLuğu'nun En ParLak Devri Oldu (MÖ 209-174).
konu523bs.jpg
 
Üst