Bypass Ameliyati (koroner Arter By-pass Ameliyati)

suskun_gız

suskun_gız

Yeni Üye
Üye
Bypass Ameliyati (koroner Arter By-pass Ameliyati)
Kalp krizleri anjina ve di er sorunlar arterlerde tıkanma veya daralma sonucunda oluşur. ço u yakalarda başlangıçta önleyici ilaçlar kullanılmalıdır. Bunlara kilo verme, uygun diyet, şeker hastalı ı (diyabet) ve yüksek tansiyonun tedavisi, egzersiz yapmak ve sigaradan kaçınmak gibi di er faktörler de eklenebilir.
Bununla birlikte belli durumlarda en uygun olan şey Koroner Arter by-pass ameliyatı veya koroner anjiyoplastidir. Bu ameliyatlar ilaç tedavisinin cevap vermedi i (yetersiz oldu u) veya arterlerdeki tıkanmanın fazla oldu u durumlarda kullanılır.
Yöntem
“By-pass” aynı işi görecek di er yol anlamına gelir. Bir Koroner Bypass operasyonu genelde uyluktan olmak üzere toplardamarlardan kısa bir parça almayı ve Koroner Arterlerdeki tıkanmayı ortadan kaldırarak, oraya fazla miktarda kan gelmesini sa lamak amacıyla bu parçayı kullanma operasyonunu kapsar. Operasyona dahil olan arter sayısı ortalama 4 veya 5 olmakla birlikte operasyon, bu artererin 8 veya 9 segmentini (bölümünü) de kapsayabilir. Uyluktaki bu toplardamarlarda, kendilerinden bir parça alındı ı için zamanla tıpkı koroner arterlerdeki gibi tıkanmalar gelişebilir. Bunun için ayrıca tedavi veya başka bir operasyon gerekli olabilir Son yıllarda bu ameliyat için gerekli olan parça gö sün ön kısmında uzanan iç meme arterinden sa lanmaktadır. Bu arterler gö üs kafesi orta kemi inin (sternum) her 2 tarafında bulunur. Bu arterleri kullanmanın en büyük avantajı daha sonra gelişebilecek olan aterosklerozu engellemektedir. Ancak bunlar bazen kullanılabilmekte, bazen de kullanılamamaktadır.
Bu ameliyat için hasta tam olarak uyuşturulur. Ameliyatın bir kısmı için hastanın dolaşımı Kalp-Akci er makinesine ba lanır Meme arterlerinin alt ucu koroner arterle birleştirilir. Ameliyatın süresi yapılan iş miktarına ba lı olarak 2 veya daha fazla saat sürer.
Sonuçlar
Kalbe uygun miktarda kan gelmesi tekrar sa lanır. Anjina veya koroner arter sorunları ortadan kalkar fakat bu sorunları ortaya çıkaran hastalıklar tedavi edilemez.
By-pass segmentleri kapsamına giren arterler di er vücut arterlerinden farklı olarak koroner arter gibi çalışırlar. Bu yüzden by-pass ameliyatından sonra, düşük kalorili diyet, hayat tarzı de işiklikleri gibi tedbirlerin alınması oldukça önemlidir.
İyileşme ve Rehabilitasyon
Hasta 7-19 gün arası hastanede kalır. Operasyondan sonra birkaç gün özel kardiyak ünitelerinde kalma zorunlulu u do abilir. Burada kalbinizle ilgili atım ve ritim durumları ile di er işaretler ekranda görülebilir. Yiyecek ve içecekler toplardamarlardan verilir. Oksijen takviyesi ve Respiratör (solunum makinesi) gerekli olabilir. Doktor ve cerrahınız iyileşmenin ilerleyen haftalarındaki aktiviteleriniz ve tekrar başlayacak normal faaliyetlerinizin derecesi hakkında size bilgi verecektir.
By-Pass Ameliyatı Kimlere Yapılır?
Hafif bir anjinanız varsa veya kalp krizi geçirmiş ve sonra da hiç bir belirti kalmaksızın iyileşmişseniz sizin için en iyi tedavi, by-pass ve di er operasyonlardan ziyade, ilaçlar ve di er yöntemlerdir.
Koroner arter by-pass ameliyatının özellikle erken dönemlerde kullanımı tartışmalı görünüyorsa da tüm veriler bu ameliyatın uygun durumlarda yapılması lehinedir. Bu durumlar ana koroner arterin tıkanması ve bununla birlikte pek çok damar hastalı ı, sol ventrikülde fonksiyon yetersizli i ve kişinin takatını kesen anjinanın olmasıdır. Bunlara sahip insanlar için bypass yöntemi açık bir de er taşımakta ve yaşamı daha uzun süreli kılabilmektedir.
 

Benzer İçerikler

suskun_gız
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
suskun_gız
suskun_gız
suskun_gız
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
suskun_gız
suskun_gız
suskun_gız
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
suskun_gız
suskun_gız
suskun_gız
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
suskun_gız
suskun_gız
suskun_gız
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
mehtap bulut
M
Üst